צור קשר עם הרב ברלנד

ברית בן נחמן גולדבלום, נין הרב ברלנד שליט"א נכד הרב שטרן שליט"א – ודברי תורה של הרב ברלנד שליט"א

ביום שישי התקיימה ברית מילה לנין מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. מתתיהו, הרך הנולד, בן הרב נחמן גולדבלום וחתנו של הרה"ג הרב שמואל שטרן, ראש מוסדות נחלי נצח.

לאחר התפילה התיישב מורינו הרב ברלנד שליט"א לסעודת ברית, יחד עם המשפחה.

גלריית תמונות מסעודת הברית של נין מורינו הרב ברלנד שליט"א, נכד הרב שטרן שליט"א ובנו של הרב נחמן גולדבלום

 

דברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"אתמול היה היארצייט של רבי נתן שהוא היה משיח בן יוסף ורבינו היה משיח בן דוד. כל הענין זה להמשיך את משיח בן דוד, רחל אע"פ שהיתה "עיקר הבית" היא לא זכתה להביא את משיח בן דוד רק את משיח בן יוסף."
"רק לאה שהיתה שנואה יכלה להביא את [יהודה שממנו בא] משיח בן דוד, כמו שרבינו אומר שרק מי שיש לו שונאים למטה אז אין לו דין למעלה, ומי שמוכיח אוטומטית הוא שנוא ע"י כולם."
"חלומו של יוסף – "והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחוים לי", התקיים ביהושע שעצר את השמש ואת הירח, הוא אמר "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון". כל העבודה של האדם זה לעצור את השמש ואת הירח."
"בעיר עקרון הייתה עבודה זרה בצורת זבוב ענק, וכשאחזיה מלך יהודה שלח שידרשו אצל הזבוב אם יחיה או ימות, אליהו הנביא עצר אותם, הוא אמר לו 'מה זבוב יכול לעזור לך?' וככה הוא לא פחד מהמלך, אליהו לא פחד מאף-אחד. אז הוא הרג פעמיים גדודים של 50 חיילים וקצין שמעליהם, יחד זה יוצא 102 אנשים, והוא קיבל על זה 102 מאסרי עולם ולכן הוא חי עד היום כדי להשלים את שנות המאסר שגזרו עליו."
"אז איך הוא לא הרג את איזבל? אלא איזבל הייתה רוקדת ומקפיצה את העקביים."

"יעקב היה שנוא ע"י עשיו, כתוב וישטם עשיו. במה עשיו קינא? עשיו קיבל את כל המדינות הכי מבורכות, יעקב בסך-הכל קיבל את ארץ ישראל שרובה חולות. רוב ארץ-ישראל זה חולות והפירות גדלים רק ע"י השקייה מלאכותית. ועכשיו ירדו גשמים ואנשים נסחפים.  היו אנשים שרצו ללכת לים בשבת אז הים בא אליהם."
"כי [אפילו ראשי הציונות אמרו שחייבים לשמור שבת]. אחד העם אמר 'יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת עליהם'. ש"י עגנון סיפר שביאליק ראה מישהו מדליק סיגריה בשבת באמצע נאום שלו, אז הוא צעק עליו 'תסתלק מפה, פה לא מחללים שבת!'."

"ובמצע של תל-אביב משנת תרס"ט יש סעיף שלם שאחד היסודות של העיר זה שמירת שבת. בתחילה ת"א היתה כמה שכונות, היה את שכונת 'אחוזה', אח"כ הם התאחדו לעיר אחת. עכשיו אנחנו כבר בליל חמישי, מתקרבים לשבת, עוד 48 שעות ידליקו נרות-שבת."

"נרות-שבת וזמירות שבת זה משיח בן דוד, אדם צריך להיות נצוץ ממשיח בן דוד."
"תרח זה ת"ר-ח', ת"ר כנגד ששים רבוא נשמות ישראל, וח' חוורתא שהוא זכה לשמונה שבילים. איוב היה גלגול של תרח, ואם הוא לא היה מתלונן היו אומרים 'אלקי אברהם, אלקי יצחק, אלקי יעקב ואלקי איוב' (פסיקתא מח). ובניהו בן יהוידע גזל את החנית מיד המצרי, הוא נצוץ ממשה שהרג איש מצרי, אסור לאדם להכות אפילו אם כולם צועקים עליו שהוא גנב ופושע."

"לכן כתוב על בניהו 'אך לא בא אל השלשה'. בגלל שדוד היה נשמת משיח-בן-דוד אז התגברו עליו החיצונים, וכל ימיו הוא היה נרדף והוא עבר ממערה למערה בעדולם ובכל דרום-הר-חברון. יש שני כרמל, יש כרמל בדרום-הר-חברון ויש את הכרמל ליד חיפה ששם היה את המעשה עם אליהו שהכריזו "ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים"."
"דוד המלך קיבל שלש פעמים 70 שנה, 70 שנה מאדם-הראשון, ועוד 70 שנה מאברהם יעקב ויוסף, ועוד שבעים שנה ממתושלח ירד וחנוך. שואל העשרה מאמרות: א"כ הוא היה צריך לחיות 210 שנים – אלא דוד המלך לא ישן ולא אכל אלא רק למד תורה וב-70 שנה הספיק הספק של 210 שנים."
"דוד יכל לכבוש את כל העולם, הוא רצה לכבוש את רומא אלא שה' אמר לו שלא יכבוש כי יחזירו את זה. דוד המלך כתב 2500 פסוקים בתהלים."
"כל העבודה שלנו זה לגלות את נשמת משיח בן דוד, שזה היה רבינו הקדוש והנורא."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור לאברכי כולל הוראה במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום רביעי ליל י"ט סיון נכנסו אברכי כולל הוראה לשיעור מיוחד ממורינו הרב אליעזר ברלנד …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *