צור קשר עם הרב ברלנד

"גוג ומגוג, חבלי משיח, הגאולה" – דברי הרב ברלנד שליט"א השופכים אור על המצב

לפני יותר משבוע דיבר מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, על הצורך להמתיק את הגזירה שהתעוררה על שונאי ישראל. כמו שפרסמנו בכתבה, "הדרך להינצל מגזירת השואה", הרב שליט"א הזהיר מפני שואה נוראית שחו"ש צריכה לבוא. לכן, הרב תיקן סדר לימוד מיוחד בכדי להינצל מגזירת השמד הנוראה. אלה דבריו כפי שהופיעו באחת מהתפילות להצלחה בסדר הלימוד: "חייבים ללמוד 8 דפי גמרא ו – 5 פרקים ברמב"ם, כי הולכת להיות שואה נוראה, ומי שיחזיק בסדר הקדוש הנ"ל ינצל".

הכתבה עשתה רעש גדול, ורבים פנו אלינו בכדי לברר מהי באמת כוונת הרב שליט"א. לאחר שפנו אל הרב בשאלה, ענה הצדיק ואמר, "אנשים לא הבינו את דברי נכון, השואה אמורה להיות רק עוד 200 שנה, חס וחלילה, ובע"ה הרב ימתיק את הכל והכל יתהפך לטובה".

באותו נושא דיבר הרב בשיעור ואמר, "עוד 200 שנה תתחיל מלחמת גוג ומגוג."

הרב ממשיך ומדבר בחוג בית על ביטול הגזירה

המשיך מורינו הרב ברלנד שליט"א להבהיר את הנושא, ובחוג בית שנערך בנווה יעקב אצל הרב רחמים ברכה, אמר הרב – "עוד מאתיים שנה תהיה מלחמת גוג ומגוג, אבל הברכות יכולות להתקיים בכל יום. גוג ומגוג יכול להתקיים רק עוד מאתיים שנה, כתוב שני שליש. זה כמו שמקבלים שבת 40 דקות לפני השקיעה. השבוע לדוגמה השקיעה תהיה ב 16:46 אז מדליקים נרות ב- 16:06."

"כל מי שבא לשיעור של הרב יחיה עד מאתיים, זה יחיה 300, זה 400 וזה 500 כולם יחיו 2000 שנה. חייבים להיות שובו בנים ולבטל את הגזירות."

מוצ"ש שבת במלווה מלכה – "בטלנו את הגזירה"

במהלך סעודת המלווה מלכה, במשכנו נאווה קודש, אמר מורינו הרב ברלנד שליט"א, "היום זה חיי שרה, לא מות שרה, שרה חיה לעולם,  הצדיק חי לעולם."

"צדיק אחד יכול להמתיק את כל הגזירות בעולם, אומר המדרש רבא שעכשיו מספיק צדיק אחד. אחרי שקיבלנו תורה, אחרי שיש את רבנו, צדיק אחד יכול להמתיק את כל הגזירות."

"עכשיו היה כבר גוג ומגוג, הטילים הגיעו כבר לכביש מס' 1, אמרתי שצריך לנסוע לת"א דרך חיפה. אבל ביטלו את הגזירה, גמרנו, הייתה גזירה, אמרו תיקון הכללי, אמרו שחרית."

"תפילת שחרית מבטלת את כל הגזירות. שחרית, מנחה, מעריב, מתפללים ב'שובו' זה ממתיק את כל הגזירות בעולם. אין דבר שזה לא ממתיק, חמישי התחלנו להתפלל ב- 12:00, נקווה שנתחיל יותר מוקדם, עכשיו יהיה בשבע. ברבע לחמש תהיה תפילת מנחה, יהיו אחרי זה שעתיים ללמוד ליקוטי הלכות והגמרא בנידה."

ורואים שזו לא הפעם הראשונה שמורינו, הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מתריע בפני גזירה נוראה, ואח"כ מודיע שהיא התמתקה. על נושא זה דיבר הרה"ג הרב מאיר שלמה זצ"ל.

כידוע, פעמים רבות התפרסמו דברי הרב שליט"א אודות גזירות שחו"ש מתרגשות על העולם. הצדיק רואה את הדברים בשורש וב"ה, עוד לפני שהן מתקיימות הרב לוקח על עצמו עוד ביזיונות וממתיק אותם. באחד השיעורים האחרונים של הרב מאיר שלמה זצ"ל הוא דיבר על הצער שהרב סובל עבור עם ישראל והעולם – בכך הוא ממתיק את הגזרות.

דברי הרב מאיר שלמה זצ"ל על המתקת הדינים של הצדיק

"הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א יכל לחיות בכבודו של עולם כאחד האדמו"רים, הכל נפלא וכולם רק ישתחוו לפניו. אך, הוא בחר לעצמו להיות מבוזה, מושפל ונרדף. גדולת התורה שלו לא נתפסת בכלל, הקדושה שלו לא נתפסת בכלל. הרב ברלנד שליט"א אמר שהאינתיפאדה תפסק אחרי העצרת בחברון, הגיע ראש הממשלה ואמר אנחנו דאגנו שהאינתיפאדה תיעצר – ממש כל הכבוד לו."

דברי הרב ברלנד שליט"א על מלחמת גוג ומגוג

בכדי לקרב קצת את הדברים ללב ולשפוך אור על הנושא, ערכנו דברים נבחרים מתוך שיעורי מורינו הרב ברלנד שליט"א בנושא מלחמת גוג ומגוג, התקופה בה אנו נמצאים, חבלי משיח והגאולה.

(שיעור שמסר הרב ברלנד שליט"א ביום שלישי פר' מסעי כז' תמוז בשנ"ה

"עכשיו אנחנו בעקבתא דמשיחא, רואים עכשיו שממש רוצים למכור את ישראל לאומות העולם, עם ישראל נמצא צרה הגדולה ביותר, "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו". המדרש אומר בפרשת שמיני שלפני גוג ומגוג יבוא משיח, יהיו פתאום דברים נוראיים."

"רבינו מביא (שיח שרפי קודש חלק ב' ל"א ) שאפשר לבטל את כל הגזירות, אם היו כולם מצטרפים בתפילה, כי הצרה שלא כולם מצטרפים בתפילה בכלל. יש כאלה שאומרים שטוב לי שהורגים יהודים, מגיע להם שימותו, אבל אם הצדיקים היו שלמים בדעתי באמונתי דתם עימי, הייתי מבטל לגמרי את כל הגזירות שגזרו על ישראל. כי אז (בזמן רבנו) נגזר לקחת, מליון קפצו לתוך הוולגה, חצי מליון יהודים נשארו נשמות קדושות, מליון ילדים קפצו לתוך הוולגה."

"בן- דוד של אימא שלי סיפר, שעד היום הוא קם כל לילה, הוא לא יכול לישון עם כל מה שראה באושוויץ. לקחו אותו למקום של אגודה, הוא ראה אלפי ילדים הולכים והולך שם איזה נאצי אחד, הוא היה מחסידי אומות העולם (הרב ציני), כנראה מהאס. אס, מהגסטפו. שמו על כל אחד מטלית עם גז, לא רצו לשרוף אותם חיים, הם היו חסידי אומות עולם, תוך שנייה הילד נפל, לא ידעו שהיו ילדים יותר חזקים שלא מתו מזה, אז הם זרקו אותם חיים לאש, ה' ירחם. כל הילדים בכל גיל בלי יוצא מן הכלל נתנו כזו צעקה  – "שמע ישראל ה', כזו צעקה שהוא לא שוכח כל החיים שלו. כל לילה הוא מתעורר עם בכיות, הוא אומר 9,8,7 – "אלהינו ה' אחד"."

"אומר הביאור הליקוטים (סוף רפב') שאם אנחנו לא עושים את הייחודים שצריכים לעשות, אז לוקחים פשוט נשמות של ילדים. דווקא ילדים, "ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים", וע"י הילדים האלה נעשה הייחוד."

"כי כל העבודה שלנו זה להגיע לדרגה של תינוק, להבל פה שאין בו חטא. כשבנאדם מקורב לצדיק אמתי אז הוא יכול לקבל את ההבל פה שאין בו חטא."

(יום ד' ב' דחוה"מ סוכות אור לי"ח תשרי תשנ"ט יארצייט רביה"ק)

"רצה הקב"ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, וכבר עמד לעשות אותו משיח, אז הגיע הס"מ, הגיע המקטרג הגדול ואמר, איפה השירים והניגונים? הרי חזקיהו לא אמר שיר! הוא עוד לא ניגן ניגון! הוא עוד לא עשה ריקוד! איך אתה יכול לעשות אותו מלך המשיח אם הוא עוד לא שר ולא ניגן?!"

"חזקיה המלך נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר, מי שלא ילמד תורה יידקר בחרב. פרצה מלחמה, אין נשק, אין רוכבים, אין סוסים, אין כלום, המלך סנחריב אומר אני אתן לכם אלפיים סוסים בא נעשה קצת מלחמה. השפת אמת בפרשת בשלח מפרש שחזקיה לא ידע על מה להגיד שירה, הוא אמר, ידעתי שה' יעשה נס, ידעתי שה' יציל את עם ישראל. אבל, ה' מחכה לשירה, ה' מחכה לאיזה ניגון, מיד נסתתמה המ"ם. אחרי שבא המקטרג ואמר ריבונו של עולם למה הוא לא אמר שירה? איך אתה יכול לעשות משיח אדם שלא מנגן, שלא שר?"

"אמרה מדת הדין לפני הקב"ה, רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשית אותו משיח, חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לכך נסתתם המ"ם. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, רבש"ע אני יגיד שירה תחת צדיק זה ותעשהו משיח, פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק". אמר שר העולם לפניו, רבש"ע צביונו עשה לצדיק זה שר העולם. מלאך מט"ט רצה לשיר, ה' אמר לו, אתה לא יכול לשיר במקום חזקיה אפילו שאתה מלאך מט"ט. רצה שר העולם לשיר במקום חזקיה…, אמר שר העולם לפניו, רבש"ע צביונו עשה לצדיק, זה יצאה בת קול ואמרה, "רזי לי רזי לי". אמר נביא אוי לי אוי לי, עד מתי זה ידחה? היה צריך להיות רגע של הגאולה! שיר אחד, ניגון אחד והייתה הגאולה, ולשלום אין קץ היה נבנה בית המקדש, הבית השלישי הבית האחרון והיתה הגאולה.."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"צריך להיות מקושר עם הצדיק כל שניה" – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "יוסף חי וקים" "וַיִּקַּח מֹשֶׁה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *