צור קשר עם הרב ברלנד

דברות קודש מאת מורנו הרב שליט"א

דברות קודש מאת מורינו הרב שליט"א "החודש הזה לכם" סוד "המלכות נקנית בשלושים מעלות" (אבות ו, ו), סוד שלשים יום שבין י"ד ט"ו באדר לט"ו ניסן, שבשלושים יום אלו, שהם בבחינת דין כי אז נמתקין כל הדינים שבעולם, כי הם הימים שהם הכנה לגאולה הנצחית, הכנה ללילות שימורים לכל בני ישראל לדורותם – משומר ובא מן המזיקין. כמבואר בחסד לאברהם (מעין ב', נהר נ"ז) שבכל שנה ושנה, שלשים יום קודם הפסח, ה' יתברך עושה להם לישראל משא פנים ברוב חסדיו, ומתחיל להוציא נפשותם מהיכלות הטומאה מעט מעט שיעור חלק אחד משלשים בכל לילה. בימים אלו נמתקין כל הדינים כיון שימים אלו הכנה לגאולה ובו גם ראש השנה למלכים, "באחד בניסן ראש השנה למלכים", ואכן כבר כתבו הקדמונים ז"ל, דנרמז בזה שבכל שנה ושנה בר"ח ניסן מתחדשים כל עניני המלוכה, ולכן הוא ר"ה למלכים, וזהו נרמז ג"כ בפסוק החודש הזה לכם וגו' לכ"ם אותיות מל"ך, ולא רק בעוה"ז אלא אף בעולמות העליונים מחליף הקב"ה ביום זה את הממונים והשרים העליונים הממונים על העולם (כמובא בליקוטי מוהר"ן תנינא ה'), וכן כתב בקדושת לוי פר' בא וז"ל: כמו שישראל רוצים שה' יתברך יתנהג בכל העולמות כן כביכול ה' יתברך מתנהג עצמו בחסד וברחמים, וזהו הרמז בפסוק "החודש הזה לכם", כי בר"ח ניסן מתחדש השפע על כל השנה, וזהו "החודש" התחדשות השפע הוא "לכם", כרצונכם כן יתקדש בכל העולמות. בתשרי ה' יתברך דן את העולם אם הם אוהבים אותו ויראים ממנו, ובניסן ה' יתברך דן את העולם אם הם אוהבים את בני ישראל, ולכן פרעה שעשה רעה לישראל הלקה הקב"ה אותו בזה החודש, וזה הרמז, החודש הזה "לכם", כלומר "בשבילכם" וכו', כלומר, השפע הנשפע מאת ה' יתברך בחודש ניסן והמשפט הוא בשביל ישראל, ומי שעושה רעה לישראל הקב"ה נפרע ממנו ועושה ניסים לישראל. מעובד מתוך מאמר "המלכות נקנית בשלושים מעלות"

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בליל יו"ט דסוכות נפגשים חסד שבחסד פנימים עם מקיפים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום רביעי ליל י"ג …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *