צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בכנס התורני באשקלון
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בכנס התורני באשקלון

דברי קודש של הרב ברלנד שליט"א לפני הכנס הענק בצפון ביום ההילולה של משה רבינו

חמש שנים לא הגיע כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א אל אתרא קדישא מירון. כולם בהתרגשות לפני הכנס הענק העתיד להתקיים בצפון וכן תפילת השחרית במירון יחד עם מעמד ההדלקה המרגש עם הרב שליט"א. אנו מביאים לפניכם את דברי קודשו של הרב ברלנד שליט"א לפני היום האדיר והנורא.

"הצדיק לא ידע שהוא צדיק, משה רבינו לא ידע שהוא צדיק, ישי לא ידע שהוא צדיק הוא חשב שהוא מואבי. כי כל המחלוקת בין האחים היה לפי שיטת הרמב"ם שפוסק בהלכות נחלות ד' — שאפילו שאדם הכי צדיק בעולם כמו יעקב אבינו עד שהוא לא יראה תעודת שחרור, יעקב שואל את יוסף מי אלה לך? אז יוסף הראה לו שטר קידושין, שטר כתובה. יעקב לא האמין ליוסף, אפילו שיוסף היה הכי צדיק בדור הוא לא האמין לו, תביא שטר שחרור, תביא שטר קידושין, שטר כתובה. אותו הדבר האחים אמרו אי אפשר להאמין אפילו ליעקב, כי חזקת שפחה (זלפה ובלהה) לא מתבטלת על ידי חזקת כשרות, אפילו שיהיה האדם הכי צדיק בעולם כמו יעקב אבינו, תתן אמת ליעקב. כל המחלוקות בין האחים ליוסף זה היה ביסודות עולם של הרמב"ם והרי"ף ורב נטורנאי גאון בדף ה' עמוד א' ביבמות."

מביא המהר"ל מפראג שהאחים היה להם דין של בני נח ואילו יוסף חשב שיש להם דין בני ישראל. כי אברהם ויצחק הקפידו אפילו על עירובי תבשילין ותחומין, אבל האחים היו פטורים ויוסף שהוא נכלל באבות שהוא יוסף הצדיק שהוא משכמו ומעלה, "ויכר אותם והם לא הכירוהו", אומר היכל הברכה שיוסף הצדיק היה רל"ו אלפים פרסאות מעל האחים, יוסף נכלל בשכינה. ולכן מובא במדרש פליאה שהאחים שאלו איך נעבור את ים סוף? איך הים יבקע? האחים ראו ברוח הקודש שרק על ידי ארונו של יוסף הוא יבקע אז הם אמרו אין שום ברירה אם אנחנו רוצים לצאת ממצרים, "ועבדום ועינו אותם 400 שנה כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם", אחרי 400 שנה מלידת יצחק, אבל איך יצאו? מי ימשיך ענני כבוד?

כיון שהגיעו לירדן אמר להם משה הסיפור נגמר רבותי, אתם חושבים שיהיה לכם ענני כבוד? כלום לא יהיה לכם, שום דבר! אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הגויים האלה, תדעו לכם שצריך ללכת רק עם אמונה פשוטה. עד עכשיו היה לכם ענני כבוד מן מהשמים, עכשיו תחרשו ותזרעו את השדות, בארה של מרים, עכשיו תחצבו בארות, נגמרו כל הסיפורים האלה, עכשיו אמונה פשוטה למטר השמים, תרימו את העיניים לשמים שיהיה לכם גשם, תרימו עיניים לשמים שיגדל לכם זרע.

אומרת הגמרא (סוטה דף ל"ו עמוד א') שברגע שעברו את הירדן התחילו ישראל לעוף באוויר, 60 מיל נסעו באותו יום, הירושלמי אומר 120 מיל, אני הטיפש שאלתי את משה בז' אדר לפני הפטירה מה נעשה בלי ענני כבוד, משה איך אתה עוזב אותנו? משה אפילו לא ענה לי, מבט אחד לא הסתכל לעברי. היו לי בלי סוף קושיות על הצדיק, מה נעשה בלי מן? מה נעשה בלי בארה של מרים? מיליארדים קושיות היה לי על משה רבנו, פתאום אני רואה שכולם עפים באוויר.

עכשיו זה הרגע שמתחדשת האמונה בצדיק, כל אחד מקבל עיבור מהצדיק, ניצוץ ממשה רבינו. כל אחד יכול לקבל ביום הזה איזה ניצוץ שעם הניצוץ הזה ירד בית מקדש של אש ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימנו אמן.

(ערוך מדברי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לאורך השנים)

 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

צדיקה גדולה, אבל לא הבינה למה דוד קופץ – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "היה אסור לראות מכנסיים, זה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *