צור קשר עם הרב ברלנד

לשמוע את הקולות – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לשבועות

מגיע מתן תורה, מגיע חג השבועות, הולכים לשמוע את עשרת הדברות, הולכים לשמוע את כל הקולות! היו צדיקים ששמעו כל דקה את עשרת הדברות, בפרט במתן תורה בפרט בחג השבועות. הרב'ה שמע את כל הקולות של מתן תורה! בחג השבועות הרב'ה הלך בבוקר למקוה והוא שמע את כל עשרת הדברות! הוא שמע את כל הקולות! הוא היה בטוח שכולם גם שומעים! הוא היה בטוח שכולם שומעים את עשרת הדברות, את כל הקולות הברקים והרעמים של מתן תורה, הוא שאל את המלווה שלו בכל פעם אתה שומע? אתה שומע את הקולות? אתה שומע קולות? מה אתה לא שומע!? איך אפשר לא לשמוע? מה פירוש אתה לא שומע? הנה! עשרת הדברות! קולות! ברקים! העולמות מתפוצצים! תשמע איזה פיצוצים ברקים רעמים בכל העולמות! אתה לא שומע? הרב'ה היה בכזה שפלות בכזה ענווה שהוא פחות מכל יהודי בעולם! ואז אם הוא שומע את הקולות של מתן תורה, אז בוודאי כולם שומעים!

עיתון באילת2 עיתון באילת

 

אנחנו עכשיו לפני למתן תורה, וצריך להכין כלים למתן תורה, אדם צריך להכין את עצמו להשיג חכמה עילאה, חכמה תתאה, עדן עילאה עדן תתאה, אדם צריך להכין את עצמו שהוא יתחיל להבין את הגמרא הקדושה, שהוא יזכה לדעת שחוץ מהגמרא, חוץ מהתורה וספרי הקודש, הוא לא ידע כלום בעולם. לא לדעת פוליטיקה, לא לדעת כמה נשק יש למצרים, לא לדעת כלום! אוזן ששמעה את עשרת הדברות בהר סיני, אוזן שהולכת לשמוע בחג השבועות את עשרת הדברות, אוזן ששומעת "אנכי ה' אלוקיך… אשר הוצאתיך מבית עבדים", מבית עבדים! הולכת להיות עבד עבדים?! הולכת לשמוע רדיו! הולכת לשמוע מה קורה בעיתונים! כל הצדיקים הגדולים לא הוציאו את הראש מהגמרא! לא הזדקפו אף פעם! זה הנעשה ונשמע!! זה מתן תורה!!

לימוד תורה יותר גדול מעבודת בית המקדש כמו שכתוב "יקרה היא מפנינים (משלי ג' טו') יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים". ממזר תלמיד חכם הוא יותר גדול מכהן גדול עם הארץ, אפילו שהוא ממזר! אפילו שהוא נולד באיסורים! בפגמים נוראים! אם הוא לומד תורה יומם ולילה הוא יותר גדול מכהן גדול! כי אי אפשר לצאת מהיצר הרע רק ע"י לימוד תורה בעיון, וזה דווקא שאדם בעצמו עמל! עד כדי מוות! עד כדי שהוא רוצה למות! "אדם כי ימות באוהל" צריך להתייגע בתורה! להמית עצמו עליה! לא ללמוד תורה מתוך רפיון, מתוך נחת, לימוד תורה זה לא נחת! אדם יש לו כל מיני תאוות, ויש לו גם תאווה לנחת, כל התאוות מרומזות מאלופי עשיו ואחת מהם זה "אלוף נחת". אדם אוהב להיות בנחת, ללמוד בנחת, ובאמת הנחת האמיתית, המנוחה האמיתית, זה רק התורה! "וירא מנוחה כי טוב….ויט שכמו לסבול" – עול תורה (רש"י). המנוחה האמיתית היא מנוחת הנפש – ע"י לימוד תורה מצחצחים את הנפש, מנקים אותה, מגרדים את כל הזוהמה, משליכים את כל הזוהמה החוצה, וזוכים למנוחת הנפש.

אדם צריך לדעת שהוא אחראי על מעשי בראשית, כל יום צריך לברוא את העולם מחדש, העולם מתנהל לפי אלה שלומדים תורה, ע"י לימוד תורה בוראים את העולם, "כי כל החידושים של מעשה בראשית שמחדש ה' יתברך בכל יום תמיד, הכול ע"י התורה…שבזה היום יש גשמים הרבה ובזה היום יש יבשות, ובזה הזמן קר ולח וכו' וכיוצא שאר השינויים" (ליקוטי הלכות, יבום ג') מסביר ר' נתן שאת העולם אתה בורא! אתה ישנת קרה אסון! אתה חלמת דיברת עם מישהו בזמן הלימוד קרה אסון! אדם צריך לדעת שאין מה לקרוא עיתונים ואין מה לדעת מה קורה בעולם, אתה רק מתעניין שניה אחת בעולם נהיה אסון. אדם צריך להאמין שברגע שהוא התבטל מן התורה, קורה אסון! אתה צריך לדעת שכל השינויים בעולם זה הולך לפי לימוד התורה שלך, שיהודי לומד אז כל העולם מתחיל לאהוב אותנו, כי כל האומות פעם אוהבים אותנו, ופעם הם שונאים אותנו, מי שלמד היסטוריה יודע ששנה אחת הם אוהבים, ושנה אחרת הם שונאים ורוצים להכרית את כל היהודים, כי הכול תלוי בלימוד התורה שלנו, לא בפוליטיקאים ולא בשום דבר.

אומרת הגמרא בנדרים פא' "מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים?… כי לא ברכו בתורה תחילה," אדם הולך ללמוד תורה הוא אומר – מה יש…למה לא ללמוד תורה?! הרי זה כיף! מה אני מפסיד, הרי נותנים לי 500 דולר, מה יכול לקרות? מה הפסדתי? גם הרווחתי 500 דולר, גם למדתי קצת, גם העברתי את הזמן, מה רע בזה? מה ? אני אלך עכשיו לעבוד באיזה נגריה באיזה דפוס? מכאלה מחשבות מכאלה כוונות לא יצא שום דבר! כי אדם צריך ללמוד תורה עם כוונה בדחילו ורחימו לשם שמים, להאמין שבכל אות ואות שהוא אומר הוא מזעזע רבבות נשמות!! על ידי כל אות שהוא אומר אנשים מתעוררים וחוזרים בתשובה.

הרבי אומר בתורה יד' מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים? "מפני שלא ברכו בתורה תחילה. שצריך כל אדם ובפרט תלמיד חכם לברך ולהאיר בלימוד תורתו בשורש הנשמות כי שם שורשנו נמצא… אבל כשאין מאיר ומברך את התחילה על ידי לימודו… מפני זה לא יהיה בנו תלמיד חכם". אדם צריך לדעת שכל האותיות שהוא אומר הם כנגד נשמות! ובלימודו הוא צריך להאיר בשורש הנשמות, ואת זה הוא חייב לכוון בלימוד התורה! לפני שהוא פותח את הגמרא את השולחן ערוך את היורה דעה הוא חייב להגיד – "אני מכוון שעל ידי כל אות ואות שאני אוציא עכשיו מהפה שלי, אותם האותיות! אותה האות שאני יגיד! תלך לאותה נשמה שקשורה לאותה אות, ותעורר אותה בתשובה! אותה הנשמה שקשורה לאותה האות תקבל התנוצצות" – וזה נקרא שהוא מברך בתורה תחילה, שהוא מכוון בלימודו לברך ולהאיר בכל הנשמות.

אם אדם יזכה לשמוע בקול הצדיקים ולהאמין בחכמים שאומרים שעל ידי כל אות ואות אנשים חוזרים בתשובה, והוא ילמד תורה לא כי זה כיף, לא כי אין מה לעשות, לא כי זה במקום לעבוד, לא כי זה להעביר את הזמן, לא כי הוא חרדי וחייב ללמוד תורה, לא כי הוא עם פיאות וזקן וזה דבר מכובד, היום אדם דתי הוא יותר מכובד מאדם חופשי זה המצב היום בגשמיות. אלא באמת הוא ילמד תורה לשם שמים לעורר את שורשי הנשמות, אז על ידי כל אות שהוא יוציא מפיו הוא יכוון להאיר בשורשי הנשמות הוא יזעזע את שורשי הנשמות! הוא יזעזע את כל הנשמות שעוד לא יתפקרו ויחזיר אותם בתשובה.

על ידי כל אות הוא יעורר נשמות נידחות ואבודות, על ידי כל אות הוא ממש ימשיך נשמה חדשה לאותם הנשמות האבודות ויחזיר אותם בתשובה.

מדוע החופשיים לא שומרים שבת? מדוע המרצ'ניקים לא חוזרים בתשובה? למה אדם לא שומר שבת? זה הכל כי אין לו נשמה! הוא עכשיו חי כמו גוי! הוא חי כמו בהמה! כמו כבש! תגיד לו לשמור שבת הוא לא מבין מה אתה מדבר אליו! הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו! הוא איבד את הנשמה! מרוב פגמי הברית הוא איבד את הנשמה! ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך לו נשמה חדשה, צריכים להמשיך לכל הרשעים נשמות חדשות! וזה עושים על ידי שאנחנו מכוונים בלימוד התורה שכל אות ואות שאנחנו אומרים תלך ותאיר באותה הנשמה האבודה שקשורה לאותה האות ותעורר אותה בתשובה, וזה אומר רבינו מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים, כי לא ברכו בתורה תחילה! כי הם לא מכוונים!! הם לא מכוונים להאיר בשורשי הנשמות!! הם לא לומדים בדחילו ורחימו! הם לא מאמינים שעל ידי כל אות הם מזעזעים נשמות!! הם לא מאמינים שעל ידי כל אות שהם אומרים אנשים עכשיו מתעוררים וחוזרים בתשובה!

ולכן העונש הוא מאוד גדול "אין בניהם תלמידי חכמים" הם מקבלים ילדים שלא רוצים ללמוד, לא רוצים להתפלל, לא רוצים ללכת לחיידר, לא רוצים ללכת לישיבה ,בורחים מהישיבה! מעבירים את הזמן. הרבי אומר בתורה יד' הילדים האלה מקבלים נשמות ישנות מבחינת "אני ישנה" הבן רוצה הרבה לישון, הרבה לאכול, הוא כבד תנועה, הוא לא יכול לקום מוקדם בבוקר, הוא עושה טובה שהוא שומר שבת, האבא צריך להתייסר עד שהוא מביא אותו לחופה, אלף ייסורים! אלף מומחים! אין סוף ייסורים! וכל זה עובר על האבא שלא בירך בתורה תחילה, שהוא לא כיוון בכל אות ואות שהוא למד להאיר בשורשי הנשמות, בפרט תלמידי חכמים שהם צריכים יותר להיזהר להאיר בשורשי הנשמות. ולהיפך זה שמכוון באותיות התורה.

זה שמכוון להאיר בשורשי הנשמות, הוא וודאי זוכה להמשיך נשמה זכה ובהירה לבנו, זה מידה כנגד מידה ! כמו שהוא כיוון באותיות התורה להמשיך נשמה לכל הרשעים, לכל הנשמות האבודות, אז ה' נותן לו מתנה נשמה בהירה וזכה לבנו שרק תרצה ללמוד, שרק תרצה לקום מוקדם בבוקר, ועוד תקום לפני האבא! האבא יקום בחמש בבוקר – הנשמה הזאת תקום בשלוש בבוקר! בנו יקבל נשמה זכה ובהירה שנמשכת רק לקדושה.

הרבי אומר בתורה קא' אם אדם לא לומד תורה בעיון, לא לומד גמרא אז זה נקרא סם המוות זה אנפין חשוכין "במחשכים הושיבני כמתי עולם" – הוא הולך עם פנים חשוכות, החיוך שלו זה סתם חיוך, סתם חיוך כמו של גוי, זה לא חיוך של יהודי – חיוך של יהודי זה שהוא מלא בתורה ותפילה כמו שכתוב " חכמת אדם תאיר פניו" אדם מגיע הביתה ישר פותח ספר! לוקח את הגמרא, לוקח את הרמב"ם, לוקח את השולחן ערוך, את הטור, אז האשה רואה שהוא מתייגע היא רואה שהוא לומד! היא תעמוד בצד נפעמת, היא לא תיגש אליו ולא תדרוש ממנו שום דבר, אבל שהיא רואה שהוא מדבר שטויות, אוכל פיצות, אוכל עוגות, שותה קולה, ועוד הוא אומר לה תעשי עוד עוגה ועוד עוגה, אז היא מפטמת אותו והוא שוקע בתאוות יותר ויותר. אבל אם היא תראה שהוא קודש קדשים, שהוא לומד תורה, שהוא אש להבה, שהוא לומד גמרא, שהוא מתייגע, שהוא כולו פנים מאירים והשכינה שורה עליו, אז היא תעמוד בצד! היא רק תשבע מלהתסכל עליו! היא תראה את השכינה הקדושה שורה עליו.

הרבי אומר שהעבודה הכי קשה ברוחניות שזה עמל התורה, היא יותר קלה מהעבודה הכי קלה בגשמיות! אנשים לא מבינים, טועים, לא יודעים שללמוד תורה ולעמול בתורה זה יותר קל מהעבודה הכי קלה בגשמיות, כל כך קשה להם ללמוד עד שהם הולכים לסחוב משאות ומשלוחים וארגזים, רצים מקצה הארץ לקצה הארץ, ממטולה ועד אילת, נוסעים כמה שעות העיקר לא ללמוד! אם אדם ישב וילמד יבוא לו כל השפע! כי כל אות זה מכרה של זהב! כל אות זה מעיינות נפט של מיליוני חביות! תשב תלמד תראה איזה שפע יהיה לך! גם לא תצטרך לעבוד! אבל היצר הרע הוא כזה גדול שעושה את האדם משוגע ממש, הוא נהיה פשוט משוגע, זה כמו שהוא דופק את הראש בקיר! למה אתה דופק את הראש בקיר? סוחב משאות, ארגזים, מה אתה מענה את עצמך? מה אתה סוחב? שב בכולל תלמד תורה תהנה מהחיים, תשב ליד איזה מעיין, ליד איזה שדה, תראה את הפרחים היפים, מה אתה סוחב על עצמך משאות? כשהאדם לומד תורה בעיון, לומד גמרא, והוא מכניס את השכל בתורה, אז הוא בורא עולמות חדשים! הוא בורא מציאות חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! פתאום יש לו שפע ברוחניות, שפע בגשמיות! וכל זה למה? כי על ידי הלימוד הוא ברא עולם חדש! לפני זה הוא היה בעולם שאין לו שפע, שאין לו כסף, ועכשיו הוא בעולם חדש שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי! כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם אדם לומד תורה אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים.

אדם צריך לדעת שברסלב וגמרא זה דבר אחד! הנקודה בברסלב היא שהולכים על פי מה שכתוב! ולא על פי הרגשות ודעות ולא לפי מה שנוח "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים" צריך לשמוע בקול הרועים! צריך לשמוע בקול הצדיקים! צריך לשמוע בקול ליקוטי מוהר"ן ! בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן כתוב שאדם צריך שיהיה לו שכל! אדם צריך ללמוד גמרא! ורק זה נקרא תמימות. צריך לדעת שחסידות ברסלב לא באה לבטל ח"ו שום קוצו של י' ! שום מנהג של עם ישראל! שום דבר שמקובל בעם ישראל! היא רק באה להוסיף! להוסיף עוד יראת שמיים, עוד תפילה בכוונה, עוד יותר שמירת עיניים.

הרב'ה אמר "רציתי שהענין שלי יתפשט בליבות אנשים (המתמידים בעבודתם) כיהודי ליטא" (שיח שרפי קודש ב- רנז') הרב'ה אומר תהיו ליטאים! תתחילו ללמוד! אצל הרב'ה אין חדשות! הרב'ה אמר "אני הולך בדרך ישן שכולו חדש" בתורה קא' הרב'ה אומר "כל המקבל עליו על תורה… היינו תורה בעיון. עול תורה זה גמרא ופוסקים!! אין לנו חוץ מרבינו כלום! אם אדם רוצה דברים חדשים, ליקוטי מוהר"ן חדש אז בסדר..שיכתוב ליקוטי מוהר"ן חדש! שיעשה ברסלב חדש! אנחנו הולכים עם ברסלב הישנה, עם מה שכתוב! ברסלב הישנה זה ללמוד תורה בעיון, ללמוד גמרא ופוסקים,הרב'ה אומר עול תורה זה לימוד בעיון! אם יש מישהו שיש לו ליקוטי מוהר"ן חדש או שיטה אחרת אז אדרבה ואדרבה אולי הוא גילה דברים חדשים! אבל הרב'ה אומר שאין לו דברים חדשים! הרב'ה כולו ישן ואף על פי כן חדש לגמרי! באים אנשים! פה מחלקים מטבעות לסגולה, פה מחלקים מצות מבורכות, כל מיני חידושים! כן ירבו החידושים ! אבל אין לזה שייכות לברסלב! הרב'ה אמר אין אצלי חדשות! אני הולך בדרך שכולו ישן! צריכים ללכת בעקבי הצאן ! תראה איך החזון איש למד! תראה איך הסטייפלר למד! תהיה ברסלב – אין פה שום דבר חדש.

לאדם יש אפיקורסות בלב, הוא לא מאמין שה' עומד מולו כל רגע, מה שאדם לא מכוון בתפילה, מה שאדם לא מרגיש שה' עומד לפניו זה בגלל שיש לו אפיקורסות בלב, הוא לא מאמין שה' נמצא. שאדם מדבר עם חבר, הוא נזהר לחשוב על כל מילה שמוציא מפיו, בפרט אם זה מלך הוא נזהר יותר! שלא יתפסו אותו באיזה טעות חס ושלום, באיזה דבר לא הגיוני שהוא ידבר, שהוא מדבר עם חבר הוא לא מדבר סתם, הוא יכול לדבר 10 שעות כי הוא רואה לפניו "אדם" עם פנים, ידיים, רגליים. וה' חי וקיים! נמצא מולנו! ואנחנו לא מרגישים אותו, זה מראה שאין לנו שכל! אין לנו מח! שאדם לא מרגיש את ה', ולא מכוון בתפילה זה רק בגלל שחסר לו שכל! כמו שיש מחלות שאנשים מאבדים את השכל ולא מכירים את ההורים שלהם, כך גם האדם אם אין לו שכל, אין לו תורה, הוא לא מכיר את אביו ואימו שזה הקדוש ברוך הוא, אם אדם היה יכול היה משתיל לעצמו שכל, אבל עדיין לא מצאו איך להשתיל מוח.

ולקבל שכל, לקבל מוח, אומר רבינו הקדוש, זה רק ע"י לימוד הש"ס זה רק על ידי לימוד התורה.

באדיבות עלון 'צמאה נפשי'.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *