צור קשר עם הרב ברלנד
פרשת וארא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
פרשת וארא מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"ולא שמעו למשה  מקוצר רוח ועבודה קשה" – דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לחג הפסח

חג הפסח והחירות מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א המדבר מחובת ההתחזקות בשמחה כדרך הנכונה בעבודת ה' בפרט ובבריאות הגוף והנפש ככלל – "ולא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה"(ו',ט').
משה רבינו הגיע למצרים ואמר –רבותי ה" התגלה אלי! עומדת להיות גאולה .תתחילו לשמוח, תתחילו לשיר תתחילו לנגן, הגיע השעה לעשות רקודים שירים, תביאו תזמורות תביאו כינורות תביאו חלילים תתחילו לשיר על בשורת הגאולה. "ולא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה" אומר רבינו בתורה פ"ו "קטני אמנה הם בבחינת מקוצר רוח…. שמחמת שהם בבחינת מקוצר רוח מחמת שהם קטני אמנה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניתים"אלה שהם בבחי' מקוצר רוח שאין בהם שלמות האמונה אז הם נוטים לסיגופים ולתעניות".

אומר הנועם אלימלך זה היה הויכוח בין משה והצדיקים באותו דור משה אמר-תפסיקו עם התעניות והסיגופים תפסיקו עם העבודות הקשות תתחילו לשמוח לשיר לנגן באמת מתחילת השעבוד עם ישראל לא שתק הצדיקים לא שתקו, הצדיקים התענו בכו ישבו על הארץ. הם ראו כל יום שזורקים ילדים ליאור כל יום שוחטים ילדים שמים ילדים בתוך החומות , פרעה מתרחץ בדם של תינוקות אף אחד לא שתק כולם צמו בכו התענו להביא את הגאולה. משה בא ואמר להם-רבותי זה לא הדרך! אתם רוצים לצום תצומו אבל זה לא יביא את הגאולה עם תעניות וסיגופים  לא מקרבים את הגאולה, הגאולה תגיע רק עם שמחה!

אמרו לו-מה? אתה מציע לנו דרך חדשה בעבודת ה? אתה רוצה לקחת לנו את התעניות את הסיגופים אחרי שאנחנו כבר מתענים שנים על גבי שנים צמים מסתגפים. אבל הם לא שמעו למשה מקוצר רוח מעבודה קשה מרוב יאוש מרוב קוצר רוח מרוב עבודות קשות הם לא היו מסוגלים להתנער מהיאוש להאמין בתקוה להאמין בגאולה . משה אמר הגיע השעה לעבודת ה מתוך שמחה, מתוך שמחה אדירה רק השמחה תכניע את הקליפה רק השמחה תביא את הגאולה.

אומר הנועם אלימלך שהצדיקים שמחפשים עבודות קשות ותעניות יש להם נשמה יקרת ערך לא סתם נשמה, אבל הם לא רואים את מה שהצדיקים שהם בבח' משה רואים. כי הצדיק האמת מבטל את הדינים את הגזרות בשיא הקלות הוא לא צריך שום מאמץ הוא לא צריך שום סיגופים שום תעניות הוא מבטל את הדינים עם שמחה עם ניגונים ושירים.

העולם נמצא בטעות אדם חושב שכדי לזכות לישועה להמתיק דינים צריך עבודות קשות תעניות וכו'…למעשה הבעש"ט כבר ביטל לגמרי את ענין התעניות ועבודות קשות וזה מה שרבינו אומר שהעולם לא מאמינים שאפשר לזכות לישועה להמתיק את כל הדינים שבעולם ע"י השמחה.

יש כמה דרגות בצלם אלוקים יש דרגה בצלם אלוקים שהאדם חי את ההווה שמח עם ההווה שמח תמיד. זה דרגה אלף זה דרגה ראשונה בצלם אלוקים, אבל יש דרגה בצלם אלוקים בשלמות שצריך לדעת את התורה, צריך לדעת את המצוות, והדינים. אבל קודם כל צריך את הדרגה הראשונה – להתחיל לדעת מה זה הווה להתחיל ללמוד איך לחיות עכשיו איך לשמוח עכשיו  להיות שמח בכל רגע ושניה להרגיש את ההווה רק את ההווה לא לחשוב על שום דבר לא מהעבר ולא מהעתיד, אתה עכשיו כאן חי בריא נושם אז תשמח תהיה שמח, שמחה בלי שום מחשבה מה יהיה מה היה וזה "איזהו עשיר השמח בחלקו" שמח כל רגע שמח כל שניה, לא מרביצים לך יש לך כוס תה? מה צריך יותר מזה? מה חסר לך? אתה צמא אז תשתה אתה רעב אז תעשה לך פרוסת לחם תרגיש טוב ! תרגיש שמח תרגיש מאושר אל תדאג ממה שהיה אל תדאג  ממה שיהיה, תהיה בשיא האושר ככה תקבל את הכל ברגע שאדם חי את ההווה בזה הוא מקיים "איזהו עשיר השמח בחלקו"ומהשמחה הזו הוא יקבל את הכל את כל הישועות ויגיע לכל המעלות שבעולם.

הניסיון של יהודי זה להיות בשמחה תמיד, זה עיקר הניסיון כי על כל אחד ואחד חייב לעבור עליו ניסיונות, ירידות, עליות עד סוף החיים. ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן הירידה, בזמן הניסיון שמאמין שהוא יצא מהירידה.

יש סיפור מזעזע סיפור נורא בכוכבי אור על אחד שחפר ומצא יהלום ששווה מליון דולר הוא חשב שזה חתיכת זכוכית, בא אחד ואמר לו זה יהלום!זה שווה הון תועפות אבל לא תמצא אף אחד בכפר וכל המדינה שיוכל לקנות ממך את היהלום לכן החליט לנסוע ללונדון, ומכר את הבית שלו, את כל הסמרטוטים שלו הרהיטים השבורים והכסף הספיק להגיע רק לנמל, וכשהגיע מצא אותו רב חובל אחד של אוניה ושאל אותו מה אתה מסתובב פה? אמר לו יש לי אבן יקרה, יהלום והראה לו את היהלום, רב החובל נדהם, אמר לו אם יש לך דבר כזה תעלה מיד לאוניה לא צריך כסף, אל תשלם שום דבר וסידר לו חדר מפואר מיטה מפוארת, שלוש ארוחות ביום.

באחד מן הימים באוניה הוא ישב לאכול והסתכל על היהלום, התענג עליו ולפתע פתאום התנמנם ונרדם לשניה אחת, נכנס המלצר ופינה את השולחן עם היהלום עם כל הלכלוך והפסולת, לקח הכל וניער לים, כשהוא התעורר הוא קיבל הלם, שוק, הוא כמעט התעלף הלב הפסיק לעבוד, אם הקפטן ידע מה קרה הוא יזרוק אותו מהאוניה יזרוק אותו אחרי היהלום לים ואז החליט היהודי שהוא חייב להתחזק בשמחה בכל בכוחות בכוחות על אנושיים, הוא התחזק בכל הכח לשמוח לחייך, אחרי חמש דקות נכנס רב החובל היהודי נתן לו כזה חיוך התחיל לצחוק לרקוד הוא עשה כאלה תנועות של שמחה הוא נהיה הכי מאושר, רב החובל לא ראה אותו כזה מאושר מעולם.

באמת היהודי ידע שהוא יכול להחזיק רק זמן קצר בשמחה הזאת, באושר הזה, עוד מעט הלב שלא יתחיל לדפוק מחדש וכשראה אותו הרב חובל כל כך מאושר אמר לו בוא נעשה עסקה כולם חושבים שאני שודד ים, כשאני מגיע ללונדון כולם חוקרים אותי מהיכן הסחורה לכן אתה יהודי רחמן בוא תרחם עליי כל האוניה עם כל הסחורות עם כל הזהב והיהלומים הכל יהיו בשם שלך, אני סומך עליך אתה סוחר גדול, מצליח יש לך פה יהלום ששווה הרבה, ורשם הכל עליו, הם רק הגיעו לנמל עוד לפני שירדו מהאוניה רב החובל קיבל שבץ אירוע מוחי וכל הרכוש שבאוניה, כל המיליונים כל הזהב הכל עבר לרשותו של היהודי.

רבינו חידש חידוש חדש לגמרי – תדעו לכם אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה יאוש ,אפילו באסון הכי גדול אפילו במשבר הכי גדול אם אדם מחזיק מעמד חמש דקות שמח, רוקד, שר אז הכל מתהפך לטובה. צריך תמיד לבוא הביתה עם חיוך תמיד לבוא הביתה עם שמחה, בבית לא צריכים לדעת שאתה עכשיו בצרה, במשבר, אם אתה לא יכול לחייך, לשמוח תשב בחוץ על המדרגות תעשה חיוכים, תעשב תנועות של שמחה, תתאמן ואז תכנס הביתה עם פנים שמחות,עם פנים מאירות.

אם אדם יחזיק מעמד וישמח הוא יכול לזכות לכל הניסים שבעולם, כל העבודה של האדם זה לשמוח בכל הכוחות במסירות נפש, להגיד כל הזמן "הכל לטובה", זה הניסיון שלו אם הוא יגיד גם זו לטובה על כל דבר הוא יצא מכל הייסורים שבעולם ,יהיה לו ניסים ונפלאות. אדם צריך לשמוח לשיר להודות לה' תמיד לפני שתגיע צרה חס ושלום, לא לחכות שתהיה צרה ואחרי זה להשתחרר מהצרה, ואז כשמשתחררים מהצרה כבר חייבים להודות, לשיר, להביא קורבן תודה, אלא תמיד נשמח תמיד נשיר לה' תמיד נכיר גדולת ה' "כל הנשמה תהלל י-ה" כל נשימה תהלל את ה', אתה נושם תתחיל לשמוח, על כל נשימה צריך לשיר לא לחכות לצרה כי אם תשמח תשיר לה' תודה לה' אז גם צרות לא יגיעו.

עיקר העבודה זה לא להיות בעצבות אפילו שניה אחת כי אין שום סיבה להיות בעצבות, צריך להאמין שכל יהודי מסוגל להגיע לכל טוב בגשמיות וברוחניות, לכל הצלחה שבעולם, יש עניין לשמוח בזה שלא עשני גוי, שעשה אותי יהודי- ברוך ה' זכיתי לשמור שבת, זכיתי להניח תפילין, תשמח שזכית להתפלל זה כמו שמצאת יהלום ששווה מליונים צריך תמיד להמשיך על עצמו  שמחה, שמחה בלי סוף, אם לא יודעים על מה לשמוח? צריכים לשמוח שה' ברא אותנו יצורים אלוקיים, זה השמחה הכי גדולה.

"ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם" נשמח עם ה', שה' ברא אותנו "ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו" ה' ברא אותנו לכבודו "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו והיבדילנו מן הטועים" נשמח שה' ברא אותנו לכבודו, שנלמד , נתפלל , שכל העולם יראה, שכל הגויים יראו שהנשק של היהודי זה תורה, תפילה, כיוון שה' רואה אותנו בשמחה אמיתית שאנחנו שמחים איתו אז הוא יבטל את כל הגזרות, את כל הצרות. אז מה נשאר לך? תתחיל לשמוח בה', תשמח עם ה',רק עם ה', עם ה' אתה יכול לשמוח! הוא חיי וקיים, ה' הוא נצח נצחים, ה' אוהב אותך, ה' ברא אותך, ה' מאמין בך, ה' מאמין בתשובה שלך, הוא לא יעזוב אותך אף פעם הוא יתן לך את הכל.

באדיבות העלון צמאה נפשי 052-763-9126

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה התשפ"ד: עלון שביבי אור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *