צור קשר עם הרב ברלנד

הרב דוד אבוחצירא שליט"א בדיבורים נפלאים על מעלת ההתבטלות לצדיק

בשיעור שמסר לפני הציבור דיבר רבי דוד אבוחצירא שליט"א על מעלת הביטול לצדיק, אל דבריו.

בדבקות ובחיבור לצדיק. רבי בונם מפשיסחא הלך פעם עם רבו היהודי הקדוש, אליו היה מחובר מאוד. אמר היהודי, "המחובר לטהור טהור".

ענה לו ר' בונם, הרי לקתה מידת הדין, הרי בכדי להיות מחובר לטהור צריך לעלות בכמה וכמה מדרגות, כמו שאומרת הברייתא של ר' פנחס בן יאיר. "אמר ר' פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים" ( מסכת עבודה זרה דף כ' עמ' ב').

מכאן שבכדי להגיע לטהרה צריך הרבה מדרגות, המשיך להקשות ר' בונם. 

ענה לו היהודי הקדוש: "להגיע לדרגה של התבטלות לצדיק זה הרבה יותר מעבודה של טהרה. בעבודה עבודה של טהרה יש רק רק חמש, שש דרגות, אבל עבודה של התבטלות לצדיק היא בלי סוף ובלי גבול."

הגמ' במסכת סוכה אומרת, ""ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי – מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו – מיום שנברא העולם עד סופו".

שואל בעל תולדות אדם, "אם אמר ר' שמעון שהוא יכול לפטור, אז למה לא פטר את העולם מהדין?"

עונה התולדות אדם, נכדו של היהודי הקדוש, "כי לא התבטלו לר' שמעון בר יוחאי. אם אין התבטלות לצדיק, הצדיק לא יכול לפטור אותך מהדין."

כדי לקבל השפעה מהצדיק שהוא צינור השפע שממשיך את ההשפעות לעולם – צריך להתבטל

כמו שהיו באים לרבנו הנועם אלימלך עליו השלום כל גדולי הדור להתארח בשבתות. מעיד על כך "המאור ושמש", אני תלמידו ששרתי אותו וראיתי אך הוא מוציא את הגוף של יום חול, תולה אותו על החלון ובמוצ"ש היה מחזיר אותו. הוא היה מזדכך בשבת, נשמה יתרה היו מרגישים על הצדיק.

אפילו המשרתות של "הנועם אלימלך" היו מבקשות לפני שבת סליחה ומחילה כמו בערב יוה"כ. ששבת נכנסת אצל הנועם אלימלך מתקדשת כל הבריאה כולה.

אז צריך להתבטל לר' שמעון, לצדיק, בכדי שיפטור את העולם ממידת הדין. הראיה לכך, אומרת הגמ' "אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל – ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי – ולא עלתה בידן". לא עלתה בידן כי לא התבטלו לפניו.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

פרשת ואתחנן – "יש רק משהו אחד שאנחנו יכולים לתת לה' – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ה׳ אומר: זה לא הולך ככה, אני לא רק נותן מתנות. אני גם רוצה ממך …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *