צור קשר עם הרב ברלנד
הרב משה יעקב סלמנוביץ' והרב מוטה פראנק

המקובל הנסתר הרב סלמנוביץ' – "כל העולם בוכה ואתם ממשיכים במסירה?"

הגה”צ הרב המקובל יעקב משה סלמנוביץ' שליט"א בדיבורים קשים על הרדיפה הנוראה כנגד הרב ברלנד שליט”א. דברי הרב סלמנוביץ 'נאמרו ב- תשע”ו ואע”פ כן הם נושאים אופי כמעט נבואי בתארם את הצרה של כל העולם נוכח רדיפת הרב ברלנד שליט"א.
"געוואלד! געוואלד! איך אנחנו יכולים לשקוט, יש כבר כל כך הרבה צער ועגמת נפש, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה צער, איך אתם מסוגלים לנהל כזאת מלחמה אכזרית? יש לכם טענות, יש לכם דברים? רק בטוב! רק ברחמנות! איך אתם מסוגלים עכשיו לעשות כזה צער בעולם? תפסיקו! תפסיקו! תפסיקו!"
"אוי לכם מיום הדין, יש לכם טענות, תקראו לצד השני, בדרכי שלום, זה שנאה נוראה, זה לא היה מימות עולם. אתם מעכבים את הגאולה! אתם עוד יותר רוצים ללכת להכשיל את הצדיקים עוד פעם, עוד חתימות עוד לעשות, אוי לכם מיום הדין ,איך אתם יכולים לקחת כאלו צדיקים גדולים, תסבירו !יש צד שני גם כן ! תסבירו !יש דברים שאפשר להסביר! יש דברים שאפשר לתקן! כל העולם בוכים כבר ארבע שנים על זה שבברסלב יש כזה שנאה, כזה צער, הכול היה בסדר, רבינו הלך לכבוש את העולם, התעורר הבעל דבר ורוצה לעשות שנאה ופילוג בלי שום רחמנות."
כך פותח הרב יעקב משה סלמנוביץ' את זעקתו כנגד הרודפים את הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, אלה שמסיתים רבנים תמימים ומייסרים עשרות אלפים בכל רגע מחדש.

"אתם יכולים להסביר כל דבר בעולם, רק פה אתם לא יכולים להסביר? אפשר להסביר, אפשר לתקן. אתם לא מפחדים? לקחת כאלה צדיקים ולהכשיל אותם? לקחת כאלה צדיקים ולהכניס בהם שנאה? יש טענות ,בסדר תביאו את הצד השני, נסביר. זה לא כזה פשוט כמו שאתם חושבים. להכניס בהם כזאת שנאה. זה לא רבינו." 

אם לא די בכך שהרב סלמנוביץ' הוא מגדולי משפיעי ברסלב בדורנו, הוא היה בעבר רבם של יום טוב ולייזר חשין, שניים מגדולי הרודפים אחרי הרב שליט"א. והוא שמכיר אותם אישית יותר טוב מכולם, פונה אליהם בזעקה להפסיק מפשעיהם הנבזים.

"לא מספיק הצרות שיש לכל אחד, אף אחד לא בטוח במה שיקרה אצלו. מה קורה פה? איך יכול להיות שבברסלב יהיה כזה צער? כזה רשעות? ארבע שנים כבר כזה רשעות, אנשים בוכים, ארבע שנים אלפי אנשים קרעתם להם את כל החיות. אתם רוצים לתקן כמה דברים, בדברים הכי יסודיים נגיד, אפשר הכול בדרכי נועם! לא ברשעות! יש פה הרבה שנאה, הרבה שנאה, בלי סוף שנאה. אם כל אחד היה לו אהבה היה יכול לתקן את הכול, הדבר הראשון שמעכב את הגלות מתוך חמישה מינים של הערב רב, הדבר הראשון זה בעלי מחלוקות. רבינו יכול ללמד זכות על כולם רק לא על בעלי מחלוקת."

אנשים בעולם לא בקיאים בגודל השנאה שמעוררים הללו, אשר אינם בוחלים בשום מזימה בכדי להמאיס את שם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד בעיניי הבריות. הרב סלמנוביץ' שמעולם לא התבטא בצורה הזו כלפי אף אדם, מבין את גודל הטעות הנוראה ויוצא בזעקה כנגד שניים מתלמידיו לשעבר.

"מה זה הדבר הזה ?כל בעלי המחלוקות כבר התחרטו הרב שכטר שכל כך הכשילו אותו במחלוקת שעבר, הרב שכטר שהוא קודש קודשים ונכשל במחלוקת שעבר כבר ביקש סליחה, נכשל בגלל אנשים ,עכשיו אתם עוד פעם באים, עוד חתימות, קוראים לאנשים ורוצים להחתים אותו עוד, גורו לכם!!! בושה לכם!!! אף אחד לא יודע מה שמחכה לו, רבונו של עולם רחמו, אף אחד לא מחוסן! רחמנות, גיוואלד, זה רבינו? בשביל זה באנו לרבינו? כל תקופה לעשות עוד מחלוקות? היה כל כך הרבה מחלוקות, עוד מחלוקת? אנשים שותתים דם כבר ארבע שנים, אנשים שותתים דם, וזה לא נפסק, יותר גרוע ויותר גרוע, מסיתים גם את הרשויות, הכול בגללכם! געוואלד, אם אתם רוצים באמת לתקן אפשר לתקן הרבה הרבה טוב, כל אחד שצריך לתקן הוא עצלן, כשבאים לשבור ברגע אחד, לשבור כולם אוהבים, במקום לנצח את התאוות שלו אדם מנצח את השני, זה הרבה יותר קל." 

דברי הרב סלמנוביץ' קשים וצורבים בלב, עד כמה נרדף מורינו הרב שליט"א ושותק. אנחנו לא יכולים עדיין לספר אפילו מקצת הדברים הידועים לנו, עד כמה מנצלים את הנהגתו הקדושה של מורינו הרב, ההנהגה שקיבל על עצמו כל ימיו – להאמין ורק ללכת בדרך שמלמעלה מכוונים אותו. התבטלות גמורה לרצון השם יתברך.

"מי יודע אם הגאולה לא מתרחקת בגלל המחלוקת הנוראה הזאת שיש בכל העולם, יש כזה חילול ה 'בכל העולם, אני שומע מכל העולם כזה חילול ה' על המחלוקת הזו, אנשים כבר אומרים נו, אפילו שהיה מה שהיה נגיד אם היה מה שהיה חס ושלום, מאיפה לוקחים כזה רציחה? רק בברסלב, בכזה רציחה, הבעל דבר שם את כל הכוחות לשים פה ערב רב שיעשו רציחה. לוקחים צדיקים כאלה אנשים חולים ומחתימים אותם, רשעים כים נגרש, רוצים להחתים אותם על עוד, במקום שיקראו לצד השני שיגידו את הדעה שלהם, אולי היה פה ככה, טעות ככה, מה היה פה ,יש צד שני , אפשר הכול להסביר, הכול לתקן, אפשר מעכשיו לתקן, אבל לא לעשות חורבנות! בגלל שמקשקש לכם משהו אתם עושים חורבנות! אתם לא מפחדים? הקב"ה נמצא בשמיים ,אתם לא מפחדים? נגיד שכל אחד יש לו נקודה לשם שמיים, אבל כמה קומות שלא לשם שמים יש פה.

אלוקים יבקש את הנרדף! אפילו צדיק רודף את הרשע, ופה מה הולך פה, ריבונו של עולם רבש"ע, היינו שחוק לכל העולם, ברסלב היום נהיה צחוק לכל העולם. אם אתם עולים עוד פעם אז יהיה כוח שיעלה גם כן, תדעו לכם שהקב"ה נמצא והוא רחמן, הוא מסתכל רק על אדם טוב ומיטיב, שרוצה להיטיב, אתם לא שומעים את הצעקות? יש אלפים אלפים שמקושרים לרב בכל העולם והם צועקים, והצעקה שלהם עולה עד לב השמיים, גורו לכם! תפחדו! פחדו פחדו, יש אנשים שזה כל החיות שלהם, זה לא פשוט בכלל בכלל. מי יודע מה היה מוכן לעם ישראל, כבר נגמר המאתיים שנה של רבינו ורבי נתן ,מה קורה פה, תתחרטו, תעשו תשובה, יקבלו אתכם באהבה, אין שום שנאה, אפילו שעשיתם מה שעשיתם אין שום שנאה, אלפים אנשים יש רבבות אנשים שקרועים ושבורים מהסיפור הזה." 

מורינו הרב שליט"א לימד אותנו רק לזעוק ולהתפלל, לא אלימות ולא שנאה, משום שאת הדברים צריכים לתקן בשורש. אבל, לצערינו לא כולם מודעים לגודל הרוע והשטנה שהתעברה ברודפים הללו שמשתמשים בכלים מעולם התוהו במסע הבלע שלהם. לצערנו יותר מידי אנשים נופלים ברישתם. לכן ראינו הכרח להביא את הדברים הנוראיים הללו.

געוואלד איך אתם יכולים לעשות את זה? זה למדתם אצל רבינו? למדנו אצל רבינו רק אהבה! רק לקרב! אם הקב"ה מרחם עלינו, תרחמו, תרחמו, אני יודע את כל הטענות שיש לכם, שטותים והבלים! אפשר הכול לתקן! שטותים והבלים! אתם יודעים טוב טוב איך לתרץ את הכול אם אתם רוצים.  אשריכם ואשרי חלקכם אם תפסיקו עכשיו, מעכשיו תפסיקו, כולם להפסיק, ה 'יעזור שמשיח יגיע וייפסק, יש הרבה מה להגיד הייתי יכול לדבר כל היום, פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, דעו לכם זה לא פשוט בכלל, אם מפסיקים עכשיו יש סיכוי, אם מפסיקים עכשיו בכל הכוח יש סיכוי שהגאולה תגיע! 

"כל הצער שיש בכל העולם, הכל בגלל המחלוקת – שום עבירה לא מביאה צער כמו המחלוקת!"

"אצל הרב ברלנד כולם אנשים טובים, צדיקי עולם יש שם, ואתם רוצה הכל לקעקע? זה לא שייך, מעכשיו אפשר הכל לתקן."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"פתאום יהיה אור גדול" – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – נמרוד זרק את אברהם לכבשן …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *