צור קשר עם הרב ברלנד

הרב עופר ארז "אור הדעת" וירא

מעשה 'ממלך וקיסר' חלק ב'

בעזרת השם נמשיך ללמוד את המעשה שהתחלנו בשבוע שעבר, המעשה 'ממלך וקיסר' מהספר 'סיפורי מעשיות'. נזכיר בקצרה את התחלת הסיפור: היה מלך וקיסר שלא הכירו זה את זה, ולשניהם לא היו ילדים. שניהם הלכו למקום של נופש כדי לראות אולי ע"י המנוחה יהיו להם ילדים. המלך והקיסר פגשו אחד את השני בנופש. הקיסר הכיר במלך שהוא מלך, והמלך הכיר בקיסר שהוא קיסר. הם סיפרו אחד לשני שהם מסתובבים כדי שיהיו להם ילדים, והם החליטו בינהם שם יהיה מצב שאם יהיה למלך בן ולקיסר בת או ההפך, אזי הם יתחתנו בינהם, ז"א שהם קבעו חתונה עוד לפני שהילדים נולדו. לאחר שהם חזרו לביתם, לקיסר נולדה בת ולמלך נולד בן והם שכחו מכל ההסכם שהיה בינהם. כשבן המלך גדל, המלך שלח אותו ללמוד במקום מסויים והקיסר שלח את הבת שלו ללמוד במקום מסויים והם נפגשו ביחד באותו המקום ומיד אהבו זה את זו באהבה גדולה, והם החליטו שהם יתחתנו (הם לא ידעו מההחלטה של המלך והקיסר). הבן מלך נתן לבת הקיסר טבעת ולאחר מכן כל אחד חזר לביתו והם התגעגעו מאוד. אחרי הרבה זמן המלך שלח את בנו אל הקיסר כדי לקיים את החתונה אבל הקיסר לא רצה את החתונה והוא מנע אותה מאוד.  בן המלך והבת קיסר הבינו שהקיסר לא יתן להם להתחתן אז הם החליטו לברוח. הם הגיעו לאיזה חוף-ים, שם הבת קיסר איבדה את הטבעת שהבן מלך נתן לה. הבן מלך הלך לחפש את הטבעת על חוף-הים והם נאבדו זה מזו, ואז הבת קיסר הפליגה בים – עד לכאן הגענו בשבוע שעבר.

לפני בריאת העולם נזכיר בקצרה מה המשמעות של הדברים משום שהסיפורים של רבינו זה רמזים, משלים, וסודות מאוד עמוקים בכל הנהגת העולם: בן המלך מרמז על האמונה ועל הקשר שלנו עם הקב"ה ובת הקיסר מרמזת על כלל נשמות ישראל. אנחנו רואים שהמלך והקיסר קבעו בינהם שבן המלך ובת הקיסר יתחתנו עוד לפני שהם נולדו ופה רבינו מרמז לנו רמז מאוד גדול: עוד לפני בריאת העולם 'ישראל עלו במחשבה תחילה', הכוונה שהיה קשר עמוק ופנימי מאוד בין נשמות ישראל לבין הקב"ה. האהבה שיש ביננו לבין הקב"ה לא התגלתה בעולם הזה אלא עוד לפני שהעולם נברא, כבר אז הקב"ה ונשמות ישראל היו בקשר מאוד עמוק של חיבור ושל אהבה, שזה הסוד שהמלך והקיסר קבעו בינהם שהבן והבת יתחתנו. נזכיר ש'בעל התניא' אומר רמז גדול מאוד לדבר הזה, הוא מדייק דיוק במדרש רבה שם כתוב: 'ישראל עלו במחשבה תחילה' ז"א שתחילת מחשבת הבריאה של הקב"ה היתה קודם על נשמות ישראל. אומר בעל התניא שהקב"ה ברא את העולם ע"י המאמרות (ויהי אור, ויהי חושך…) וישראל נבראו ע"י המחשבה. המחשבה קודמת לדיבור לכן  אם ישראל עלו במחשבה תחילה זה אומר שעוד לפני שהקב"ה ברא את העולם הוא חשב על עמ"י.

ימים של שידוכים וזיווגים:

ה'בני יששכר' (מקובל בין תלמידי הבעש"ט שהיה בעל רוח הקודש)  שואל על המשנה בסוף מסכת תענית: לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים שבהם היו בנות ישראל (הרווקות) יוצאות לחול (לרקוד) בכרמים והיו הבחורים הולכים לכרמים כדי לבחור את בת הזוג שלהם, הבני יששכר מסביר שביום הכיפורים משה רבינו ירד עם הלוחות השניים ונתן אותם לעמ"י. הפעם השנייה שמשה רבינו ירד עם הלוחות אחרי ארבעים יום היה ביום הכיפורים, חז"ל אומרים בדרך משל שקבלת הלוחות זה כמו חופה. ביום הזה עמ"י התקדשו (מלשון 'קידושין' בין אישה לבעלה) להקב"ה, לכן באותו יום בכל שנה ושנה יורדים שידוכים וזיווגים לעולם משום שאז עמ"י התקדש להקב"ה. יום הכיפורים זה יום של שידוכין מכיוון שבאותו היום אנחנו התקדשנו להקב"ה בקידושין של חופה ונישואין. העניין של ט”ו באב נמשך להיות יום של שידוכין מכיוון שאם נסתכל בסדר בריאת העולם, אדם וחוה נבראו בא' בתשרי, וחז"ל אומרים שביום הראשון לבריאת העולם הקב"ה כבר יצר את כל הבריאה כולה ובכל יום ויום הוא הוציא אותה מהכוח אל הפועל, אבל למעשה יום יצירת העולם היה בכ"ה באלול. יום יצירת הולד שזה נשמות ישראל היה בכ"ה באלול והרי כתוב בגמרא שארבעים יום לפני יצירת הולד מכריזים בשמיים: בן פלוני לבת פלוני. ארבעים יום לפני כ"ה באלול יוצא ט"ו באב. ארבעים יום לפני בריאת העולם הכריזו בשמיים שכל נשמות ישראל מקודשים להקב"ה, על-כן בכל שנה בט"ו באב יורד עניין השידוכים והזיווגים לעולם – מכאן רואים שהקשר ביננו לבין הקב"ה היה עוד לפני בריאת העולם – את כל זה מרמז לנו רבינו בעניין שהמלך והקיסר קבעו שתהיה חתונה עוד לפני שהבן והבת נולדו.

שלא יפסק לעולם

בהמשך הסיפור רואים שהבן המלך ובת הקיסר נולדים ואז נפגשים ואז נפרדים ושוב נפגשים ושוב נפרדים – כאן רבינו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול: הקשר ביננו לבין הקב"ה הוא קשר נצחי שלא יפסק לעולם, אבל עד שיבוא משיח צדקנו ויהיה חיבור השלם ובנצחי בין כל יהודי להקב"ה, עד אז סדר ההנהגה הוא שכל הזמן יש חיבור ופירוד עם הקב"ה, בחסידות קוראים לזה 'ימי עלייה' ו'ימי ירידה' או 'גדולת מוחין' ו'קטנות מוחין'. את הדבר הזה אפשר לראות הן בכלל ישראל כמו שרואים שהיו דורות שהיו בקשר ובחיבור מאוד גדול עם הקב"ה (בזמן משה רבינו, בית המקדש, דוד המלך, שלמה המלך…) ויש גם תקופות של פירוד מאוד גדול שזה התקופות של הגלויות. רבינו מלמד אותנו את היסוד שתמיד יש את הבחינה הזאת של החיבור והפירוד ולא רק בכלל נשמות ישראל אלא כל אדם ואדם באופן פרטי עובר את זה. לפעמים אדם קם בבוקר והוא מרגיש שהוא מלאך, אבל אחרי כמה שעות הוא מרגיש קירוב הכי גדול לעולם הזה.

תכלית הירידה היא עלייה

בהמשך יש את הפירוד הגדול שהבת קיסר מפליגה לים והיא בכלל לא יודעת איפה הבן מלך נמצא. הבן מחפש אותה על חוף הים והבת קיסר מסתובבת על הים ומקווה לנס שהיא תיפגש שוב עם האהוב שלה – נשמות ישראל מפליגות על הים שמרמז לכמה רמזים: בכלליות זה העולם הזה וביותר פרטיות זה כל מה שעובר על כל עמ"י ועל כל אחד ואחד מחורבן בית המקדש השני שבו הפלגנו על הים של הניסיונות ושל הקשיים עד היום שזה הגלות הקשה ביותר, אבל הים מרמז לדבר נוסף – רבינו קורא לזה 'ים החוכמה', הכוונה שכל הניסיונות שלנו בזמן הגלות, כל זה כדי לברר בחוכמה ובדעת שלנו את הדרך האמתית של ההתחברות עם הקב"ה. צריך לדעת כלל ויסוד גדול מאוד: הזוהר הקדוש אומר 'במחשבה אתברירו כולהו', הכוונה שבמחשבה יתברר הכל. בסוף אנחנו נשיג ונבין שכל מה שעובר עלינו במכל מכל כל, בלי יוצא מן הכלל, כל זה היה בשביל ללמד אותנו איך להתחבר ולהתקשר עם הקב"ה וזה נקרא ההפלגה בים החוכמה. ל

היצר הרע לא מתייאש, הוא חסיד ברסלב שמקיים את הדיבור של רבינו 'אין שום ייאוש בעולם כלל'. יש כזה מדמה שאדם חושב שהוא התפטר מהיצר הרע, אבל בעולם הזה אין דבר כזה להתפטר מהיצר הרע

פעמים האדם לומד את דרך האמונה ע"י התקרבות, אבל לפעמים בלית ברירה האדם לומד את זה ע"י התרחקות, לדוגמא|: לפעמים יש לאדם גאווה ופתאום מרחיקים את האדם והוא נשבר ומצטער, אבל ע"י זה האדם מרוויח עוונה גדולה. ע"י ריחוק האדם מרוויח עוונה, לכן גם זה הריחוק הוא לתכלית הקירוב, זה מה שרבינו אומר שתכלית הירידה זה העלייה.

הדרך אל האמת

הבת קיסר מתחילה להפליג על הים שזה הקשיים והניסיונות שעוברים על כלל ישראל ועל כל אחד מאתנו באופן פרטי, וכל זה כדי לברר את הדרך האמתית להתקרב אל הקב"ה ואל האמונה. רבינו מספר שבהתחלה פגש את הבת קיסר, סוחר עשיר גדול מאוד שראה אותה על החוף,\הוא הזמין אותה אל האונייה ואז היא אמרה לו שיהיה איתה הוגן ושלא יגע בה עד אחרי החתונה, הוא אמר לה בסדר, מכיוון שהיא מאוד מצאה חן בעיניו. הסוחר הפליג איתה באונייה לכיוון העיר שלו ואז הבת קיסר אמרה לו שילך לספר בעיר שהוא הביא כלה. הסוחר ירד מהאונייה כדי לספר את זה בעיר ואז הבת קיסר ברחה עם האונייה. היא הפליגה בים עד שיום אחד פגש אותה מלך, גם המלך הזה רצה להתחתן איתה והיא אמרה לו את אותו דבר שאמרה לסוחר שלא יגע בה עד אחרי החתונה, הוא כיבד את רצונה והפליג איתה אל המדינה שבה היה הארמון שלו. לפני שהגיעו למדינה היא אמרה לו: מן הראוי שתלך ותודיע שהבאת כלה. המלך אמר לה: את צודקת אבל לא ראוי שתישארי לבד, לכן אני שולח לך 11 בנות שרים מהחשובים במלכות.

11 בנות שרים והבת קיסר

אל האונייה הגיעו 11 בנות שרים שעלו איתה לאונייה והמלך הלך להודיע שהוא מצא כלה. בשעה שהמלך הלך להודיע במדינה, בת הקיסר ברחה עם בנות השרים ועם האונייה. יום אחד היא פגשה 12 גזלנים שרצו להרוג אותם. בת הקיסר אמרה להם בחוכמה: למה לכם להרוג אותנו? יותר טוב שנתחתן, אנחנו 12 נשים ואתם 12 גברים לכן בואו ונעשה 12 חתונות אבל לפני החתונה בואו נעשה אירוסין, היא הביאה הרבה יין עד שהגזלנים השתכרו ואז היא אמרה לבנות שרים שכל אחת תיקח סכין ותוריד את הראש לגזלן שהיה אמור להתחתן איתה, וכך עשו. הם הרגו את הגזלנים וברחו על הים. עד כאן היו לבת הקיסר 3 מפגשים. הבת קיסר אמרה להם שיש להם הרבה בעיות בגלל שכולם רואים שהם נשים, לכן בואו נתחפש לגברים וזה יחסוך לנו בעיות. בת הקיסר ו11 בנות השרים התחפשו לגברים ולבשו בגדים של גברים ומעתה הם הפליגו על הים כגברים…

ליפול מראש התורן אל הים

מעתה אף אחד לא ידע שבת הקיסר ובנות השרים הם נשים. תוך כדי הפלגה על הים הם ראו מרחקו אונייה, בהתחלה הם פחדו מהאונייה והסתכלו מרחוק עד שהבת קיסר אמרה להן שאין להן ממה לפחד. על האוניה הזאת היה בן מלך שהתחתן לא ממזמן והוא נסע עם אשתו ועם השרים והיועצים לשייט תענוגות, היתה להם מוזיקה, שתייה ושמחה. מהשמחה של הבן מלך הוא טיפס על התורן של האונייה, כשראתה בת הקיסר את זה היא אמרה לבנות השרים שהיא יכולה לשרוף לו את המוח, אבל היא לא תשרוף לו את המוח כשהוא על חצי התורן מכיוון שאם היא תשרוף לו את זה כשהוא על חצי התורן אזי כשהוא יפול, הוא יפול לתוך האונייה ואני לא רוצה שהוא יפול לתוך האונייה. אני רוצה שהוא יגיע לקצה התורן ואז אני אשרוף לא את המוח והוא יפול לים. כשהבן מלך הגיע לקצה התורן היא הוציאה מעין זכוכית מגדלת. היא כיוונה את הזכוכית מגדלת אל ראש הבן מלך, שרפה לו את המוח והוא נפל לים. מכאן יש עוד כמה שלבים עד שהיא נפגשת עם החתן שלה שזה הבן מלך האמיתי. רבינו רומז לנו בכל מילה ופרט על רמזים גדולים מאוד, למעשה כל התורה כולה רמוזה בסיפור הזה: ההפלגה על הים זה הניסיונות שעוברים על האדם בעולם הזה כדי להתקרב אל הקב"ה וע"י המחשבה ומבררים זאת.

הניסיון של הממון

אנחנו רואים 4 מקרים שמרמזים על כלליות הניסיונות שיש לכל אדם בעולם הזה. רואים שבשלושת המקרים הראשונים, כולם רוצים להתחתן עם בת הקיסר שזה מרמז על הניסיונות שיש לאדם בעולם הזה בעניין של התאווה הידועה (ניאוף), לכן זה כולל את כולל הניסיונות משום שלכל הנשמות יש את הניסיון הזה, אבל רואים שבאופן יותר פרטי הסוחר העשיר שרוצה להתחתן עם הבת קיסר מרמז על הניסיונות שיש לאדם בתאוות ממון (הסוחר הציע לה עושר גדול). היצר הרע מנסה לפתות את האדם לעזוב את דרך התורה והאמונה, לפעמים זה לא לגמרי אלא היצר הרע אומר לאדם: למה לעסוק יותר מדי בתורה, בתפילה ובעבודת השם?! מה עם הממון?! ר' נתן כותב שהרבה פעמים זה ניסיון מאוד קשה שמרחיק אותנו מעבודת השם.

הניסיון של הכבוד

היצר הרע של הממון מרחיק אותנו באין ספור דרכים – אם יש לאדם ממון אז היצר הרע אומר לו: אתה לא יכול להסתדר רק עם 2 מיליון דולר בעובר ושב, אתה חייב שיהיה לך 4 מיליון דולר, אם אותו אדם יזכה שיהיה לו 4 מיליון דולר אז הוא מיד ירצה 8 מיליון. יש מצב יותר קשה, שבאמת אין לאדם ממון והיצר הרע מגביר את הדאגה עוד יותר. רבינו מרמז על הסוחר שרוצה להרחיק את הבת קיסר ולהשכיח ממנה את החתן האמיתי שלה שזה הבן מלך (הקב"ה) – התאווה מנסה להרחיק את האדם מלמצוא את הנקודה האמתית בעולם הזה. אחרי שהבת קיסר ברחה מהסוחר, הכוונה שהאדם הצליח לברוח מהניסיונות של תאוות ממון, הבת קיסר פוגשת במלך שמציע לה נישואין – אחרי שאדם זוכה לתקן את התאווה הידועה ואת תאוות ממון, אז מגיעים הניסיונות של המלך שזה כבוד וגאווה, מכיוון שהמלך מציע לה להיות מלכה. בעולם הזה יש ניסיונות בעניין הגאווה בגשמיות וברוחניות. ברוך השם אדם זוכה ללמוד תורה ולזכות את הרבים, אבל היצר הרע לא עוזב את האדם. בכל פעם שאדם מנצח את היצר הרע, צריך לדעת שהיצר הרע לא מתייאש, הוא חסיד ברסלב שמקיים את הדיבור של רבינו 'אין שום ייאוש בעולם כלל'. יש כזה מדמה שאדם חושב שהוא התפטר מהיצר הרע, אבל בעולם הזה, עד שיבוא משיח צדקנו אין דבר כזה להתפטר מהיצר הרע, אם אין לך מלחמות היצר הרע יחזור אלייך עם כוחות חדשים.

'אין בדור הזה אחד כמוך'

יש בירור של הגבורות בתוך האדם בעצמו,

בלב ובמחשבה של האדם. כל מי שקצת התחיל לנגוע בעבודה של מידת הכעס יכול לדעת ולהכיר

שאין דבר יותר

קשה מאשר לא

להקפיד בלב

אומר רבינו שכשאדם זוכה 'להפליג על הים' ולהתגבר על התאווה הידועה ועל תאוות ממון (הבחינה של הסוחר), עכשיו היצר הרע בא אליו בלבוש חדש, בלבוש של מלך והוא אומר לאדם: ספק אם הדור הזה יודע מי אתה. זה כלל מאוד גדול: ברגע שאדם מצליח בגשמיות ובעיקר ברוחניות אז מיד בא אליו המלך שזה היצר הרע של הכבוד והגאווה ואומר לו: תדע לך, אין בדור הזה עוד אחד כמוך. לפני שהבעש"ט נפטר שאלו אותו התלמידים: איך נדע מי זה הצדיק שממשיך את הדרך שלך? הבעש"ט אמר להם: תלכו לכל הצדיקים שיש בדור ותגידו להם שיתנו לכם עצות כנגד הגאווה, מי שיתן לכם עצות כנגד הגאווה, תדעו שהוא לא צדיק הדור. כשתגיעו לצדיק שיגיד לכם שאין עצה כנגד הכבוד, אלא רק ללכת לשדה ולצעוק להקב"ה, אז תדעו שזה צדיק הדור. התלמידים הגיעו אל 'המגיד ממזריטש' וזה מה שאמר להם המגיד, לכן הוא היה ממשיך דרכו של הבעש"ט. לאחר שהבת קיסר (שזה נשמות ישראל) זכתה לברר את זה, היא זכתה שהמלך נתן לה 11 בנות שרים. רבינו מרמז לנו בדרכו הקדושה רמז מאוד גדול על 11 סממני הקטורת ועל 11 יום מחורב ועד לקדש ברנע. 11 זה מספר שמופיע הרבה מאוד בזוהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש.

אדם אחר לגמרי

אנחנו רואים הרבה מאוד סודות על המספר 11. בכלליות זה מרמז על בירורים של ניצוצות הקדושה שעולים מתוך הקליפות. המושג הזה אומר שכל פעם שאדם מתחזק ברוחניות, וזוכה ללמוד תורה ולהתקדש, בפרט אם הוא זוכה לעשות את העבודה של תיקון המידות – הוא זוכה לעשות בירורים מתוך הקליפות והוא מעלה ומתקן אותם. כל ניצוץ קדוש זה אור וחיות של    א-לוקות, ברגע שאנחנו מבררים את זה, כנגד זה הקב"ה נותן לנו שפע ברוחניות. כשאדם מרגיש מידי פעם בפעם שהוא משתנה מבחינת הנפש שלו והוא מסתכל ומבין דברים אחרת, כל זה השפעות רוחניות שהאדם מקבל בזכות העבודה שהוא עושה. 11 בנות השרים שהבת קיסר מקבלת זה מרמז על מה שאנחנו מקבלים כתוצאה מהעבודה שלנו, לכן כשאדם מתחזק בתורה ובתפילה כל אחד כפי יכולותו 'אחד המרבה ואחד הממעיט', אז לאט לאט האדם מרגיש בתוכו שינויים גדולים, פתאום האדם רואה שהוא כבר אדם אחר לגמרי, בפרט כשאדם מתקרב לתורה ולצדיק ואז הוא מאוד מרגיש את השינויים האלה וזה נקרא בירור הניצוצות. עשית את העבודה הזאת לכן אתה מקבל מתנות רוחניות ונפשיות, וזה 11 בנות שרים שהמלך נותן לבת הקיסר והיא מפליגה איתם, הן כבר שייכות אליה.

הניסיון של מידת הכעס

בפעם השלישית בת הקיסר נפגשת עם הגזלנים שזה בירור שנקרא בלשון הזוהר הקדוש: 'בירור הגבורות'. הזוהר הקדוש אומר שזה בירור מאוד עמוק, זה 'סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים' ובכל שלב ושלב שמטפסים בסולם הזה יש בירור והבירור הזה נקרא בירור הגבורות. יש מידה בלב ובנפש האדם שנקראת גבורות. כל עוד אנחנו בעולם הזה תמיד צריך לברר את המידה הזאת. בכל שלב ושלב שאדם מטפס, תמיד יש לו בחינה חדשה בבירור הגבורות. יש בירורים נמוכים של הגבורות אבל יש גם בירורים גבוהים. למטה למטה בבירור הגבורות זה הבירור של כל הכעסים, ההקפדות והקנאה שיש בלב כל אחד מאתנו. אנחנו רואים שאחד הניסיונות הגדולים ביותר של האדם זה ניסיון הכעס, לכל אחד יש דרך אחרת לגלות את מידת הכעס, יש אנשים שכאשר הם כועסים הם יורים, זה מידת הגבורות למטה…

ישמע בזינו, ידום וישתוק!

לאחר מכן יש בחינה שאדם אומר שזה לא מתאים להרביץ מכיוון ש'כל המרים יד על חברו נקרא רשע', לכן הוא מעלה את הכעס לדיבור אבל אוי ואבוי אם תתקל איתו עם הדיבור שלו כשהוא כועס… אחרי שאדם עולה עוד קצת ומטפס הוא מבין שגם הדיבור זה קלקול, רבינו אומר 'עיקר התשובה 'ישמע בזיונו ידום וישתוק', אז הוא כבר עלה בסולם של תיקון הגבורות והוא שותק, אבל אם היו רואים מה שהוא היה מרגיש בלב, היו רואים שחצי מהעיר נשרפת רק מהכעסים ומההקפדות שלו. היה יהודי שזכה לחזור בתשובה וסיפר לי שלפני שהוא חזר בתשובה הוא ירה בכמה אנשים, זה היה חלק מהתרבות שלו, לאחר מכן כשהוא חזר בתשובה הוא הבין שלא יורים, אח"כ הוא הבין שלא מרביצים, בסוף הוא התקרב לרבינו ולרב ברלנד שליט"א, והוא התחיל להבין שגם לא רבים בפה, זה היה לו מאוד קשה. היתה לו פעם מחלוקת ומריבה מאוד גדולה עם מישהו והוא היה צודק בה, אבל עכשיו לירות הוא לא יירה, ולהרביץ הוא לא ירביץ, לריב בפה הוא מבין שעיקר התשובה זה ידום וישתוק. באותה תקופה הוא התחיל להתבודד, יום אחד הוא חזר מההתבודדות והוא אמר לי: יש שיטת חיסול חדשה נוסח ברסלב, הוא ישב בשדה והתחיל לחשוב איזה עונשים מתחילים לרדת על אותו אדם…  הוא סיפר לי את זה בבדיחותא.

לא להקפיד בלב

לאחר מכן יש בירור של הגבורות בתוך האדם בעצמו, בלב ובמחשבה של האדם. כל מי שקצת התחיל לנגוע בעבודה של מידת הכעס יכול לדעת ולהכיר שאין דבר יותר קשה מאשר לא להקפיד בלב. בכל יום ויום מעמידים אותנו בניסיונות והקב"ה עושה את התפאורה הכי טובה בעולם בעניין הזה, זה סרט שמצייר מציאות הכי משולמת: למה אני באמת צודק כשאני כועס. כמה קשה לברר את המידה של הכעס בדבר הזה, כל זה הבירור שהיה לבת קיסר עם הגזלנים, וזה הבירור שיש לנשמות ישראל עם הגבורות. אומר רבינו שזה עדיין לא בירור הגבורות בשלמות, מכיוון שלאחר שאדם זוכה לברר באמת ולגמרי את הכעס והוא כבר לא כועס בכלל (זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה), אח"כ הוא זוכה לברר את החלק העליון של הגבורות וזה ההרגשה של הישות ושל 'כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה', אבל כל זה בדקות גדולה מאוד. כל עוד האדם מרגיש בליבו שעדיין יש איזה בחינה שהוא עושה והוא פועל, זה נקרא שהגבורות עדיין לא מבוררות בשורשן העליון.

ניסיון הכבוד והגאווה

אחרי שהבת קיסר ביררה את התאווה של הממון ואח"כ של הכבוד והגאווה, עכשיו היא הגיעה לבחינה הזאת של בירור הגבורות בחלק העליון, זה סולם שבהתחלה זה כעס והקפדות ובחלק העליון זה לברר את הישות ואת הגאווה, וזה ניסיון מאוד מאוד גדול. למעשה מי שיתקן את כל העולם במידה הזאת זה רק משיח צדקנו, וזה מה שאמר רבינו: 'ביני לבין משיח אין חילוק', רבינו יכול לעזור לנו להגיע לבחינה הזאת. ידוע שרבינו זכה למעלות מאוד גדולות כשהוא היה בארץ ישראל וכשהוא חזר הוא אמר: עכשיו אפילו יעשה לי אדם את כל הצרות והייסורים שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה, זה נקרא מדרגת משיח. רק אדם שביטל ותיקן לגמרי את הגבורות בשורשן העליון, יכול להגיד כזה דיבור. רבינו לא אמר את זה בלשון מליצה. יש בחינה נוספת בבירור הגבורות: אחד הגילויים הראשונים בבירור הגבורות למעלה כשזה עדיין לא מבורר זה כשאכפת לאדם: מה יגידו עליו. ברגע שזה עדיין לא מבורר ויש לנו ישות, אנחנו כל הזמן חושבים מה יגידו עלינו…

תיקון הגבורות הפסולות

רוב העולם מעדיפים לקבל על עצמם 4 מיתות בית דין מאשר לעבור איזה מסע של ביזיונות. הבירור של הגבורות למעלה זה לסבול את הביזיונות בשתיקה. אנחנו לא יכולים לסבול ביזיונות

 
 קו המידע של

הגה"צ הרב

אליעזר ברלנד

שליט"א:

02-5875777

 

להצלחת:

אביטל בת ימימה, אדל בת אביטל, נחמן בן אביטל, שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, ליאור בת אביבה, יצחק בן מסעודה, אסתר בת דליה, יוסף-חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, יוסף בן מרים, נתן בן אסתר וב"ב, לאה לירן בת שושנה, סיון לירז בת סמדר, נסיה בת נחמה, צופיה בת רחל, יוסף בן כרמלה, הרב איתן בן יונה.

 

לרפואת:

שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שלום בן גילה, שמחה בן זינה, שושנה בת חסיבה, ציפורה בת דליה, זהבית בת שרה, יעקב בן לונה, יצחק בן מסעודה, יוסף בן כרמלה, שירלי בת אורה.

 

לעילוי נשמת:

ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, אופיר בן נורית, לוי שאלתיאל בן שלום, דוד בן ווליה, יוסף-חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, יוסף-חי בן חוה, שלמה בן בנייה סלימאן, הרב ישעיהו מהצרי בן מזל.

 

 

 

 

לקבלת העלון במייל:

 

Orhadaat148@gmail.com

 

 

 

 

 

 

אבל על כל פנים אם כבר נתנו לנו את זה במתנה בלי שביקשנו, אז אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להרוויח מאוד אם אנחנו נשתוק, זה מאוד מקל את כל עניין הגבורות. ע"י ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה מתקן בתוך האדם את כל הגבורות הפסולות וזה החלק השלישי של הניסיונות של הבת קיסר וזה נקרא בירור הגזלנים – כל זה מרמז על עניין הגבורות. אחד התיקונים של זה מובא במעשה אחר 'מעשה מחיגר' שגם שם מסופר על גזלנים שהיו רוצחים אנשים ואז החיגר שהיה במדרגת צדיק האמת, רצה לעסוק בתיקונם. רבינו אומר שהיה כמה מיני אבק, היה אבק של צדיקים, ואבק של משוגעים, אבק של משוגעים וכן הלאה. כל מי שהלך על האבק הזה היה הופך למהות האבק.

אבק של צדיקים משוגעים

החיגר רצה לתקן אותם אז הוא לקח אבק של צדיקים ואבק של משוגעים וערבב אותם ביחד ואז הוא פיזר את זה על הדרך שבה הלכו הגזלנים. כאשר הגזלנים הלכו על האבק הזה הם הפכו ל'צדיקים משוגעים'. לרגע אחד הם היו עושים תשובה ואומרים: חטאנו, עוינו פשענו ורגע אחרי הם היו משוגעים. רבינו אומר שכשהם היו משוגעים הם התחילו להאשים את השני שהוא אשם במה שקורה להם ואז הם רבו אחד עם השני. רבינו מרמז בזה רמזים מאוד גדולים, אחד הרמזים זה רמז לדור האחרון: בדור האחרון הצדיק ידאג שנהיה צדיקים אבל צדיקים משוגעים, לכן בדור שלנו אנחנו רואים שאנחנו צדיקים מאוד גדולים אבל לפעמים אנחנו גם משוגעים הכי גדולים. יש פה רמז נוסף: בהתחלה הם היו מעורבבים אבל כשבחינת הצדיק התגלתה בהם הם אמרו: חטאנו, עוינו פשענו, וכשהם היו משוגעים הם היו מאשימים אחד את השני.

 אתה משוגע?! או צדיק?!

 יהי רצון שנזכה… שבת שלום !

 

 

העלון מאוד זקוק לתרומתכם. אנא עזרו לנו בהוצאות: 0525-39-59-85

ניתן להקדיש להצלחה, לרפואה ולהבדיל לע"נ.     ניתן לתרום בהעברה בנקאית.

אומר רבינו שכאשר קורה לאדם משהו והוא מאשים את עצמו אז מידת הצדיק התגלתה בו, אבל אם אדם הולך ומאשים את השני אז מידת המשוגע התגלתה בו. צריך לדעת שלפי רבינו ההגדרה של משוגע זה אחד שהולך ומאשים את השני. כשמאשימים את האחרים זה הבחינה של המשוגעים – כל זה כלול במה שרבינו אומר שהיה לבת קיסר את הניסיונות של הגזלנים שזה בירור מידת הגבורות אבל אחרי שהיא ביררה את כל הבירורים האלה רבינו מספר לנו סיפור מאוד לא מובן,

הבירור האחרון והכי קשה

עד עכשיו רדפו אחריה, ופה אנחנו רואים שמי שמעורר את המלחמה זו היא בעצמה. הבת מלך בעצמה מעוררת את המלחמה כנגד הבן מלך שטיפס על התורן. דבר נוסף שרבינו מציין הוא שעד עכשיו כולם ידעו שזאת אונייה עם בת קיסר ובנות שרים, ואז כולן מתחפשות לגברים כך שאף אחד לא יכול להכיר אותם, ואז היא פוגשת את הבן מלך שמטפס על התורן ואומרת שהיא יכולה לשרוף לו את המוח והיא רוצה לשרוף לו את המוח דווקא כשהוא נמצא בראש התורן כדי שהוא יפול לים ואז הוא יתבטל לגמרי מהעולם בבחינת 'מחה תמחה את זכר עמלק'. הבן מלך זה קליפת עמלק, זה נקרא צד החוכמה בנחש ובכל כוחות היצר הרע.

היצר הרע מתלבש במצוות

רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן שיש בחינה ביצר הרע והיא הבחינה הקשה ביותר לבירור של יצר הרע שמתלבש בתוך דברי תורה ובמצוות. בהתחלה הוא נלחם עם הבת מלך עם פיתויי העולם הזה אבל הבירור האחרון שהוא הקשה מכולם זה כשהיצר הרע בא לאדם בתור רב או בתור צדיק ובתוך המחשב של האדם מבלבל אותנו שנטעה בדרכי היצר הרע.

הצדיק שורף את הקליפה

הבירור האחרון חייב לעבור דרך התלבשות היצר הרע בתוך דברי תורה, וכמה קשה לברר את זה, בפרט כשהיצר הרע מדבר בתוכנו. האדם לא יודע איזה מחשבה באה מצד הקדושה והאמת ואיזה מחשבה מצד היצר הרע, זה קושי מאוד גדול. צדיק האמת יכול לשרוף לקליפה את המוח, הכוונה לברר את כל בירורי השקר של הקליפה והוא זה שמגלה את האמת על כל כוחות היצר הרע שמתלבשים במצוות. כדי לברר את זה אנחנו צריכים לצעוק על זה ולבקש על זה שנזכה להתקרב לצדיק האמת ששורף ליצר הרע את המוח ומכוחו אנחנו מקבלים את הבירורים האלה. העבודה שלנו זה לבקש הרבה מהקב"ה שנזכה שיקרב אותנו לצדיק כזה שיכול לברר את זה, ואז מכוח הצדיק תתברר לנו האמת. אם משמיים רואים שאדם רוצה לדעת את נקודת האמת והוא מתפלל להשם שיראה לו את האמת אזי במפגשים האלה עם היצר הרע, יעזרו לו משמיים לדעת איפה האמת ואיפה השקר…

להורדת העלון "אור הדעת"

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בראש השנה יכתבון • סיקור נרחב מימי ראש השנה בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

קיבוץ ראש השנה בצילו של מורינו הרב שליט"א ○ תפילות היום הקדוש ○ דברי אלוקים …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *