צור קשר עם הרב ברלנד

איך מזהים בדורנו מי הוא הצדיק האמת?! הרב עופר ארז – "ראו באורי שזורח"

תמיד היו בלבולים ותהיות בדבר הצדיק האמתי שיכול לקרב אותי לעבודת ה"י. כבר בתקופת נח לא האמינו לו בני דורו, כאשר התהיות הלכו והתגברו מדור לדור. הצדיקי האמת נרדפו, בוזו והושלכו לבתי כלא לאורך כל ההיסטוריה. אברהם נרדף ע"י נמרוד, קרח הסית את כל המון העם על משה רבינו, כן משה, זו לא טעות. הרמח"ל נאלץ לגלות וספריו נשרפו, כל מי שזוהה עם הבעש"ט הקדוש נאלץ לסבול ביזיונות אין סוף. וזו רק טיפה קטנה מהיסטורית הרדיפות אחר צדיקי האמת.

לכן, השאלה הגדולה והחשובה כיום היא – איך מזהים בדורנו מי הוא הצדיק האמת?!

איך אפשר להכיר ולהתקרב להצדיק שיקרב אותי לתכלית האמתית שלי ויוציא אותי מכל הבלי העולם?!

על השאלה הזו עונה הרה"צ הרב עופר ארז שליט"א במתק שפתיים. עצות נפלאות המוכרחות בתקופה קשה זו, אלה דברי קודשו.

"כתוב בזהר הקדוש בפרשת מצורע, אין לך גדול בשבט הלווים כקרח. הוא היה ראש הלווים, לא רק בתפקיד חיצוני, נהפוך הוא, בפנימיות. במדרגה הרוחנית שלו הוא היה הגדול ביותר שבכל שבט הלווים."

"דבר נוסף: קרח היה גם בעל רוח הקודש, כתוב במדרש שקרח היה ממשפחת קהת מנושאי הארון. כל מי שנשא את הארון במסעות המדבר זכה לרוח הקודש, וקרח ראה שעתיד לצאת ממנו צדיק ששקול כמשה ואהרן, שזה שמואל הנביא. גם בזה קרח צדק – זו הייתה רוח הקודש אמתית, שמואל הנביא יצא מצאצאי קרח."

"גם קרח היה אחד האנשים העשירים בעולם, הוא מצא חלק מאוצרותיו של יוסף הצדיק
ומזה הוא נהיה לאחד האנשים העשירים בעולם."

"עם כל זה, כמו שרש"י אומר: מה ראה קרח לשטות זאת לחלוק על משה רבינו?"

"המעשה של קרח לא היה פשוט: הוא הצליח להטעות את רוב עם ישראל אחרי דעותיו. אומר המדרש: בן היתר 250 ראשי סנהדראות, 250 מגדולי חכמי ישראל, הוא הצליח להטעות אותם ולהעביר אותם לצד שלו  שיחשבו שמשה רבינו טועה בכל דרכיו."

"אומר האר"י הקדוש על הפס': צדיק כתמר יפרח ראשי תיבות קרח, עתיד קרח להיות כהן גדול. קרח הרי טען על הכהונה הוא רצה להיות כהן גדול. אומר האר"י הקדוש שזה לא היה דמיוני לעתיד לבוא הייעוד של קרח להיות כוהן גדול."

"אם כך מתעוררת השאלה: במה טעה קרח?"

"קרח גרם שכל עם ישראל יחלקו על משה רבינו, והוא נענש שהאדמה פתחה את פיה ובלעה את קרח וכל עדתו."

"יש סיפור ידוע על האדמו"ר הראשון משושלת חסידות סאטמר, הישמח משה (רבי משה טייטלבוים, ה'תקי"ט 1758 − כ"ח בתמוז ה'תר"א, 1841), והוא כותב שמשמיים הראו לו את כל הגלגולים שלו. הוא היה צדיק קדוש ונורא מאוד, הוא כותב שהראו לו שהוא היה גם בדור המדבר."

"שאלו אותו תלמידיו: כבוד מורינו הקדוש והנורא, מה עשית בזמן מחלוקת קרח על משה?"

"ענה הישמח משה: אני נמנעתי, לא הייתי לטובת קרח ולא לטובת משה. שאלו: איך יכול להיות שלא היית לטובת משה רבינו?"

"הישמח משה: אתם יודעים כמה קשה היה לא להסכים עם קרח? זה שנמנעתי הייתה הזכות שלי! מי שנמנע במחלוקת קרח ועדתו בגלגול הבא יהיה אדמו"ר, אמרנו את זה קצת בבדיחותא."

"רואים כמה נשמה קדושה היה הישמח משה, וכמה קשה היה לו לברר את האמת. כי יש מצבים בחיים, וככל שמתקרבים לגאולה הם רק מתעצמים, ערפל המדמה הוא דק שבדקים והבלבול רב בו."

"אם אנחנו לא יכולים לברר בשכלנו מה האמת אז מה נעשה?"

"אומר ר' נתן בליקוטי הלכות: אין עצה ואין תבונה רק לרוץ לה', לדעת שאנחנו במציאות שכל רגע יכולים לטעות את הטעויות הכי גדולות וליפול את הנפילות הכי גדולות, עד שהיצר הרע ממש יראה לנו שהשקר הוא אמת והאמת היא שקר."

"רק אם אדם ילך להקב"ה בתפילה, בהתבודדות, יגיד כל יום 7 תיקוני הכללי, יבקש מהשם: הורני ה' דרכך אהלך באמתך. זו התפילה של דוד המלך שמבקש מהקב"ה תראה לי את האמת שלך – העולם הזה כ"כ מטעה ומבלבל עד שבקלות אפשר להפוך את השקר לאמת ואת האמת לשקר."

"זה אחד הפירושים לדברי רבינו שלפני הגאולה יהיה בלבול גדול, אבל מי שיהיה לו התבודדות שעה כל יום, ע"י זה הוא יברר את כל הבלבול שלפני הגאולה. אנחנו רואים את המציאות סביבנו, את כל מה שקורה בעולם, בכלל העולם, בעם ישראל, במדינת ישראל, בתוך החברה החרדית. כל כך הרבה בלבול הדעת יש במציאות שלנו."

"אנחנו בכל יום צריכים לבקש מהקב"ה שיעזור לנו לא להתבלבל, לא להתחיל לזרוק אבנים על הגנני כדברי רבינו בסיפורי מעשיות. שהיה גנני, שזה צדיק האמת, וזרקו עליו אבנים כי חשבו שהוא משוגע. אנחנו צריכים לדעת שיש בזה בלבול גדול וכל יום לבקש מהקב"ה – תעזור לי לא להתבלבל ולא לטעות."

"אם עדיין אנחנו לא יודעים מה האמת? לשתוק! לא לדבר, לא להצטרף לאף מחלוקת על אף יהודי. זה מה שעם ישראל צריך עכשיו? שנדבר אחד על השני?"

"הקב"ה מחכה לאחדות, הוא מחכה שנתקן, חז"ל אומרים שכל סיבת גלות הבית השני בגלל שנאת חינם. אחים היו נופלים לשנאת חינם, הכי קל ליפול לזה. אנחנו צריכים לא לדבר על אף אחד, לפעמים יש הלכה שצריך לדבר, אבל רוב הטענות היום בעולם הן דמיוניות שבאות מכוח המדמה."

"לבקש מהקב"ה: תעזור לי לא לטעות, לא להתבלבל, העולם הזה כ"כ מטעה בפרט עכשיו – שכולנו מאמינים שאנחנו בערב הגאולה הבלבולים רק הולכים וגדלים."

"אחת הנקודות פה היא לחפש את הצדיק האמת – יש בזה הטעיה מאוד גדולה. אנחנו רואים סיפורים על הרבה צדיקים, איזו הטעיה הייתה על רבינו ועל ר' נתן, על כל תלמידי רבינו. ככל שהתלמידים היו יותר מנקודת הצדיק האמת והאירו את הנקודה הזו בעולם, הייתה עליהם יותר הטעיה."

"כמו שאנחנו רואים בדורנו אילו הטעיות יש על הרב ברלנד שליט"א."

"כל הדיבורים והבלבולים שיש בעולם, גם הרב עוזר להם בנקודה הזו. באיזו נקודה אנחנו יכולים להתחבר עם הצדיק האמת?"

"יש ממדרש בשם פסיקתא דרב כהנא, יש שם ברייתא שזה דברי תנאים, זה הולחן לשיר ידוע: בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג ביהמ"ק ומשמיע לישראל: ענווים, ענווים
הגיע זמן גאולתכם ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח."

"לא מובן, על איזו מציאות מדובר בפסיקתא? שהמשיח עומד על גג ביהמ"ק ומשמיע לישראל שהגיע זמן הגאולה – איך אפשר לא להאמין? יש משיח, יש ביהמ"ק
איך לא נאמין בזה?!"

"משיח וביהמ"ק לא מספיקים שנדע שהגיעה הגאולה? מהמדרש הזה רואים שלא, עדיין יש בלבול בעולם!"

"אבל, מיד הפסיקתא אומרת דבר גדול מאוד – איך אפשר לדעת שהוא המשיח? ?איך אפשר לדעת שזה צדיק אמת, מה הסימן?"

"הוא לא אומר להם חידושי תורה נפלאים, הוא לא מראה להם ניסים נפלאים, אלא אומר: "'ראו באורי שזורח', הכוונה היא שתראו, ברגע שאתם מתקשרים ומתחברים איתי אתם מרגישים שאתם רוצים להתקרב לה', לחזור בתשובה."

"אין סימן תמיד, ובפרט בדורנו, מי זה צדיק האמת – צדיק האמת זה מי שבאמת מעורר בתוכנו אהבה, כיסופים, רצונות להתקרב להשם, להתחרט על כל מה שצריך, ומי לא צריך להתחרט בדורנו?"

"מי לא צריך לחזור בתשובה? כולנו צריכים, חוץ מהצדיק האמת, ואנחנו רוצים, כי כל נשמות ישראל רוצות לחזור בתשובה, כולנו רוצים להתקרב להקב"ה! הפסיקתא הזו אומרת דבר נפלא מאוד – תדע לך, אתה רוצה לדעת מה הסימן של הצדיק האמתי? אם אתה מקבל הרהורי תשובה, אם אתה מקבל כיסופים ורצונות להתקרב להש"י זה הסימן שזה הצדיק האמת!"

"ב"ה, כמה מלחמות, כמה מחלוקות, כמה טענות, ספרים שלמים נכתבו נגד הרב ברלנד, ,אבל בכל זאת יותר ויותר מתקרבים, למה? מכיוון שאחרי כל הטענות, אחרי שאדם מתקרב לרב הוא מרגיש שהוא רוצה להתקרב לה'."

"הפסיקתא אומרת שהסימן של צדיק האמת: 'ראו באורי שזורח', זה אור אהבת ה', אור התשובה אור כיסופים. תפילות של שעות על גבי שעות, ריקודים ושירים, משתוקקים ללימוד התורה."

"כל מי שעובר עליו בלבולים, כל מי ששואל שאלות, רק דבר אחד: 'ראו באורי שזורח', לחפש את הצדיק האמתי שמאיר בתוכנו אהבת ה', כיסופים להקב"ה, מעורר בתוכנו שאנחנו רוצים לחזור בתשובה ולזרוק את הכל."

"כי קרח לא מקרב אותנו להקב"ה, קרח רק מפיל אותנו, מרדים את כל הרצונות שבקדושה – ואידך זיל גמור עד לאן האדם יכול לרדת."

"נספר לסיום: בליל שבועות התפללתי באולם התפילות של הרב ברלנד. זה היה פלא גדול, כל העולם מדברים נגד הרב, הקהילה, ואין סוף ביזיונות, ומאידך, בערך 700 איש היו שם בהתעוררות?"

"אפילו מבית האסורים – 'ראו באורי שזורח', אפילו משיחת טל', שכולם יודעים באיזה תנאים קשים הרב מדבר, בתנאים לא תנאים, בכאלה קשיים – ורק רואים את ההתעוררות, את החיות של – 'ראו באורי שזורח'"

"ויהי רצון שנזכה לגאולה השלימה ברחמים וחסדים."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

צדיקה גדולה, אבל לא הבינה למה דוד קופץ – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "היה אסור לראות מכנסיים, זה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *