צור קשר עם הרב ברלנד
ממה הם מפחדים? הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א כותב חידושים
ממה הם מפחדים? הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א כותב חידושים

למה כולם מפחדים? המחלוקת המאוסה על כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בכאב רב אנחנו כותבים את המילים הבאות, אך נדגיש שאין לנו שום ביקורת או רמז של ביקורת על אף גדול ( אמיתי) מישראל.
כפי שרוב הקוראים של האתר בוודאי שמו לב, בזמן האחרון היו מספר מאמרים וכתבות מאוד חשובות שעלו ומיד אחר- כך הורדו. אין הדבר נובע מכך שהחומר שפרסמנו לא היה נכון או לא מדויק, כאשר אנו מעלים חומר לאתר אנו בודקים אותו בשבע עיניים ומשתדלים להשתמש במקורות מכלי ראשון, אמינים ומדויקים. בכל דבר של ספק אנו משאירים את הדברים בצריך עיון ולא מפרסמים.
אם כך, מהי הסיבה לכך שמאמרים רבים וחשובים יורדים מעל דפי האתר כמעט מעט לאחר שהם מפרסמים? כמו שהזכרנו בעבר, המחלוקת אחר כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א חוצה כל גבול של שפיות ושכל ישר. בעת האחרונה, כאשר הרב ברלנד שליט"א נמצא בהתאוששות מניתוח קשה, הדברים הגיעו אף לסכנת נפש, כאשר רודפי הרב ברלנד מוכנים לפגוע בו פיזית, ע"י מעשים שיגרמו לסילוקו מבית החולים טרם יסיים את טיפולו הכ"כ חשוב.
כך יוצא, שבעוד אנו משתדלים להביא את האמת לאמיתה, כמו שגדולי ישראל אומרים אותה בפני קהל גדול של תלמידים ושומעי לקח, באים "המלאכים, אוהבי הטוב ויפה הנפש" ועושים טרור מטורף לאותם גדולי ישראל שדיברו מקירות ליבם טובה על הרב ברלנד שליט"א.
ובאמת, אם הם כ"כ בטוחים בצדקתם, מדוע הם טורחים כ"כ למרר את חייהם של מי שבכל פעם מחדש תומכים מכל הלב בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א?! הרי כל אדם עם שכל ישר רואה שכך פועלים כאלה שממש, ממש, ממש, אינם מאמינים בצדקתם. ככה פעלו כנופיות אימה שייצגו משטרים אפלים ושניסו להשליט את השקר שלהם על הציבור.
כל צופה מהצד מבין שהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א נקי מכל רבב. יתרה מזאת, הצדיק הזה לא שייך כבר מזמן לכל תאוות העולם הזה והוא לוקח על עצמו ייסורים וביזיונות עבור עם ישראל. וכמו שאמר המקובל הגה"צ הרב דוד חיים שטרן שליט"א: ".. הקב"ה אינו מתחשב בזה, הוא ימית את כל החולקים במיתה משונה. הם עושים לרב ברלנד עוול שאין לשער ואין לתאר, אני לא יודע למה צדיק וטהור כזה שאין לא שום חטא יושב בכלא. אלה שעושים לו זאת הם רשעים ארורים, הם לא יזכו להיות בגאולה ויעברו כמה מדורי גיהינום, אני לא מקנא בהם ממה שהם יעברו".
אז מה, הגה"צ הרב שטרן מבני ברק אומר דברים נוראיים כאלה מסברות? אלא שלא, רק שהרודפים קיבלו עיבור נורא של רוח רעה, כמו שהעיד עליהם המקובל האלוקי, החלבן הקדוש, הרב חיים כהן שליט"א בעל רוח הקודש ורבם של רבים וגדולים: "אני מזהיר ואומר יום טוב חשין שורה עליו רוח רעה וזה לא בשליטתו ולכן איסור חמור לדבר איתו שום דבר בעניין הרב ברלנד שליט"א כי יש לו הכח לשכנע ולהכפיש כל אחד אף מי שלא מקבל לשון הרע. וזה כח של הרוח הרעה שנכנס בו ל"ע.".
וכמו שהעיד המקובל הגדול הרב יהודה שיינפלד שליט"א, חמיו של אחד ממובילי הרדיפה: "ובהזימתם הרבה חורשים ללא הפוגה להטעות כמה רבנים מפורסמים ברשתם ועי"ז להתעות כולם אחריהם. ואלולי שאני קרוב לב' הצדדים באופן ישיר לא הייתי מביע כלל דעתי אבל ומאחר ואני עוקב אחרי זה שלב אחר שלב ואני רואה העלילה קורמת עור וגידים עד כדי הצהרות של מסירו"נ וניצחון בלתי פוסק ללא גבול. לא עצרתי ברוחי וכתבתי זה לחפצים לדעת האמת בלי לנבל מוחם ואבקש מראש לכל מי שמחפש שנאה ונקמה ורדיפה שאף לא יקרא מכתב זה."

הכותב בדמע י. שינפלד, כדאי מאוד לקרוא את המכתב כולו.

אלו לא דברים שאנו ממציאים, אלו גם לא דברים שהלכנו אל הרבנים והוצאנו אותם בכח ומרמה  כמו שעושים רודפי הרב ברלנד שליט"א, כעדות האדמו"ר הקדוש הרב דוד אבוחצירא: "תפרסם בשמי שכל הדברים הנ"ל, שכביכול דיברתי כנגד הרב ברלנד שליט"א הם שקר וכזב. זה חוצפה להגיד בשמי, להפך, אני מדבר עליו תמיד חיובי, שהוא איש קדוש'. הוא חזר וכפל את דבריו מס' פעמים: 'זה שקר, זה שקר, תפרסם בשמי. זו חוצפה, מה אני כבר לא יכול ללכת ברחובות? אדם מצטלם איתי ומפיץ בשמי דברים שלא היו, באיזו זכות הוא עושה זאת? האדם הזה הוא שפל".
מעיד אחד מגדולי פוסקי  הדור, הגאון הרב יעקב שכנזי, מו"צ העדה החרדית הספרדית ורב שכונת בית ישראל בי-ם: "צר לי מאוד על מה שראיתי ושמעתי, שבצורה מאוד מאוד מרושעת הקליטו את מה שדיברתי, כאשר אני בתמימות מדבר על ליבו של אותו אחד (נ.ש,) שנשמע לי כאדם מסכן, שהציג את עצמו כאדם שרודפים אותו וניסיתי לרצות אותו בכל מיני דרכים. 
"חלילה וחס שאמרתי דברים כאלה, הם סילפו את דברי. אני מכיר את הגה"צ הרב ברלנד שליט"א שנים רבות, בכל פעם שאני נזכר בו אני מתפעל מגודל ידיעותיו בתורה ומעומק תורתו. נכנסתי אליו פעמיים ובכל פעם הוא תפש אותי שעתיים, על שאלה אחת הוא עיקב אותי שעתיים בתוך חדרו תוך שהוא פותח ספרים ללא הרף. הפלא, שהוא היה פותח את הספר בדיוק במקום שצריך, כאילו שהוא הכין את זה מראש וזאת למרות שלא ידע כלל מה אני עומד לשאול אותו. לכן, אי אפשר להאמין לדברים כאלה על איש אלוקים קדוש. בפרט התלמידים שלו עדיני הנפש שהלכו בדרכיו, הוציא אותם ממש, 'יקר מזולל', והעמיד קהילה לתפארת. אני מכיר אותם."
"אילו הייתי יודע שהוא מדבר על קהילתו של הרב ברלנד ודאי שלא הייתי אומר דבר הכי קטן. בסך הכל איך אותם משמיצים רשעים הגיעו לכותרות האלה." פונה כעת הרב יעקב שכנזי שליט"א לבאר את שיטות הפעולה הנבזיות של רודפי הרב שליט"א. "הוא אמר לי (נ.ש) שהרביצו לו, אמרתי לו: מה אתה רוצה, שירביצו לי? מהמילים האלה הם עשו כותרות – הם שופכי דמים – חלילה וחס, מעולם לא אמרתי את הדברים הללו. תלמידי הרב ברלנד שליט"א הם טובים ויראי שמיים, יושבים ועוסקים בתורה, יש להם ידע גדול בתורה."
"אני איש ציבור ואדם עסוק, כאשר הבעיות האחרונות משכחות את הראשונות. באותו הרגע ששאלו אותי עם חתמתי יחד עם רבנים אחרים על עצומה ומכתב תמיכה בעד הרב ברלנד שליט"א עניתי בשלילה, שכחתי שזה אומנם קרה. כעת שהמכתב לפני אני נזכר ואכן חתמתי עליו ליד הרב שלום ארוש שליט"א. ואמת, יציב ונכון, הרמב"ם פוסק שכל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא, ולא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים. לכן, מי שמדבר על הרב ברלנד שליט"א הוא נכנס לתוך הקטגוריה של מבזה תלמידי חכמים, אוי לו ואוי לנפשו."
"יש אנשים שכבר מזמן איבדו את העולם שלהם ואין להם מה להפסיד, הם משמיצים ומדברים. למה הם פנו לערכאות? למה הרב שליט"א צריך לשבת בבית כלא?! כל אלה יתנו את הדין ובפרט שאנו עומדים לפני ראש השנה. ואני רוצה לבקש סליחה ומחילה וכפרה מכל התלמידים של הרב ברלנד שליט"א, וכמו שאני מבהיר – לא היו דברים מעולם, הדברים הוצאו מהקשרם האמתי ואני מקווה שהם יאמרו בפה מלא שהם מוחלים לי ."
"המגמה המרושעת הזו להפיל רבנים ע"י שמקליטים אותם היא אסורה ע"פ התורה. ואותו אדם (נ.ש) שהקליט אותי מבלי לבקש רשות, עליו כתוב 'אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח איתך'. אני מדבר איתו בתמימות במגמה של פיוס והוא ברשעות מסלף את הדברים. גם אותו אחד שמפרסם באינטרנט פרסם זאת בצורה לא נכונה ולא מדויקת, בלשון המעטה. ובעז"ה נזכה לראות בביאת גואל צדק, שהרב יצא מבית הכלא וימשיך להנהיג את קהילתו כימי עולם וכשנים קדמוניות."
אנו רחוקים מלבוא ולדון את גדולי ישראל על- כך שהם מושכים את ידם מהתבטאויות אמתיות שהתבטאו בנוגע להגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. להיפך, אנו אוהבים אותם ומבינים שמאחוריהם עומדות קהילות גדולות ושהשיקולים שלהם לא פשוטים בכלל. לכן אנו מציעים לכל הקוראים להסתכל על המציאות בצורה מחוכמת יותר ולהבין שיש הרבה מהלכים מאחורי הקלעים, ושלמעשה יש לנו הרבה מאוד חומר חזק המדבר בזכותו של מורינו הרב ברלנד שליט"א שאותו אנו בינתיים מנועים מלפרסם.
עצה טובה. כדאי להדפיס ולפרסם לחברים ומכרים את החומר החדש שמתפרסם באתר, משום שבינתיים אין לנו ערבות על הזמן שכל כתבה שאנו מפרסמים תישאר באוויר. מי שיכול להשתמש בחומר ולפרסם במקומות אחרים יכול ליצור קשר עם עורכי האתר. בעזה"י, כולנו מחכים לבירור הרדיפה הנוראה המעכבת את בוא הגאולה. כמאמר החכם באדם,  "שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר" (משלי יב).
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הָרַב יְהוּדָה דֶּרְעִי עוֹדֵד אֶת כָּל מִי שֶׁנִּהְיָה חֲסִיד בְּרֶסְלָב שׁוּבוּ בָּנִים • הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בדברי הספד על הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצוק"ל

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים – אמש יום שלישי ג' בתמוז התשפ"ד הסתלק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *