צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בקבלת קהל בבני ברק
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בקבלת קהל בבני ברק

למה נסע הרב ברלנד שליט"א – הדברים המלאים – "צריך להאמין לדברי הצדיק כפשוטם"

ביום שלישי דפרשת מטות תשע"ט לפנות בוקר, יצא מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מביתו, כאשר מספר ימים לאחר מכן העביר הרב שליט"א הודעה מרגשת בה סיפר את שאירע. אלה תוכן דבריו מערב שבת מטות תשע"ט.

      הקלטה נרגשת של הרב ברלנד

בלי משה אי אפשר לעשות דבר

"עכשיו שלושת השבועות – שלוש פרשיות, מטות, מסעי ודברים. מטות זה כתר, מסעי זה חכמה, דברים זה בינה, אחרי זה שבע דנחמתא כנגד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות."

"כל הפרשיות עכשיו הם כנגד עשרת הספירות, עשר שבתות, שכולן באות לתקן את חטא המרגלים. כתוב שהמרגלים אמרו, "הננו ועלינו", אבל בלי משה אי אפשר שום דבר לעשות. אחרי שבכו בכיה של חינם בעוד שכולם הולכים עם ענני כבוד."

ה' רצה שעם ישראל יכנס לארץ ריקה מאויבים

"הספורנו אומר שהעשרה מרגלים יכלו לכבוש את כל ארץ ישראל, כי ברגע שהכנענים ראו את עשרת המרגלים, הם הבינו שעם ישראל נכנס לארץ עם שישים ריבוא עם ענני כבוד. כולם שמו את הכל על העגלות, וכולם עזבו את הארץ וככה התחילו לנסוע. ובמקום שהמרגלים יתפעלו ויתנו להם לברוח, והארץ הייתה מתרוקנת, אז עם ישראל היה נכנס לתוך ארץ ריקה ממש, אך המרגלים הפכו את זה, ואמרו שיש פה מגפה לכן הם בורחים. לכן ה' לא יכל לסלוח להם, כי הכל היה מוכן שעם ישראל יכנס, בלי שיישאר פה כנעני אחד, אמורי אחד."

אמרו על משה דבר שאסור לכן חזרו בגלגול

"ר' שמואל הבן של ר' חיים וויטאל מסביר, שאחרי שהמרגלים שמעו את הנבואה של אלדד ומידד, "משה מת ויהושע מכניס", הם הלכו בכל המחנה, וצעקו את זה, אבל היה אסור להם, לכן הם באו בגילגול חירשים אילמים."

"כתוב בחגיגה ג' ע"מ א, בני ביתו של יוחנן בן גודגודא ובני אחותו של ר' יוחנן היו חרשים-אילמים עד שרבי התפלל עליהם. אז התברר שהם יודעים את כל התורה כולה, סיפרי, סיפרא, תורת כהנים, אין דבר שהם לא ידעו, כי הם היו הגלגולים של אלדד ומידד, שדיברו בלי רשות."

משה אמר להיכנס אז נכנסים

"כי הכתוב אומר, "לאמר", אם אדם קיבל נבואה אסור לו לספר את הנבואה לאף אחד. נבואה זה הדבר הכי חמור, אלדד ומידד חשבו שהם עושים טובה, אבל הם עשו רעה, כי עי"ז המרגלים אמרו אנחנו לא נכנס לארץ, היה להם תירוץ להגיד שאנחנו נאמנים למשה, אנחנו בלי משה לא ניכנס לארץ, אבל משה אמר להיכנס."

כי הכוונה האמתית היא שמשה ייכנס לארץ

"כל זה מביא העשרה מאמרות של הרמ"ע מפאנו, שכל הנבואה הייתה שאנחנו עומדים לפני תחיית המתים, כי דברי נבואה זה בדיוק הפוך ממה שמבינים, במקום משה מת יהושע מכניס, הכוונה היה שמשה יכנס לארץ, יבנה את בית המקדש, והוא לא יחרב לעולם, ואז יהיה מייד תחיית המתים."

"כי לפני תחיית המתים אז כל אחד ישוב לעפרו אפילו הצדיק הכי גדול, וכיוון שהם לא ידעו פשט בנבואה, כי אי אפשר לפסוק הלכה מדברי נבואה, ומשה אמר להיכנס אז זו הייתה ההלכה, שצריך להיכנס, אז איך אתה יכול להזיז קוצו של יו"ד."

כשאמרו "בשנאת ה' אותנו" נגזרו הגזרות

"משה אמר להיכנס אז חייבים להיכנס, אפילו שבנינו יהיה לבז, נשותינו יהיו לבז. עד שהם אמרו "בשנאת ה' אותנו", זה כתוב פעמיים גם בדברים גם בואתחנן, בשנאת ה' אותנו. הם אמרו שכל המן, והשליו, קריעת ים סוף, ועשרת הדיברות, זה הכל היה פיתוי שה' רצה להמית אותנו. עם ישראל הפך את הכל, ועל דבר כזה אין שום מחילה."

זמן תיקון חטא המרגלים..

"על זה נגזר עלינו 40 שנה במדבר, חורבן של שני בתי מקדש, ועוד שלושת השבועות. לכן עכשיו, בשבועות האלה שהם שלוש שבתות, כנגד כתר חכמה בינה, בזמן הזה אנחנו מתקנים את חטא המרגלים, את חטא דור המדבר, את הבכייה של חינם, שלא האמינו במשה כפשוטו, "בדברי הצדיק כפשוטו". כי הניסיון בכל דור בכל רגע ובכל שנייה, להאמין בדברי הצדיק כפשוטם בלי שום פירוש".

"אז תהיה הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור למתפללי בית הכנסת מורי סאלם בראשון לציון במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בית הכנסת מורי סאלם בראשון לציון ○ המקווה ○ תקציר מתוך השיעור בשיכון המזרח בראשון …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *