צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - "הבחירה זה הדבר הכי גבוה"
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - "הבחירה זה הדבר הכי גבוה"

למען ירוץ הקורא: להאזין לגה"צ הרב ברלנד שליט"א ובמקביל לקרוא את התמלול השלם – "הבחירה זה הדבר הכי גבוה"

— ביום רביעי בעוד עשרה ימים – חמישי נקרא את בראשית נקרא על חטא אדם הראשון כי אדם הראשון רצה שיהיה בחירה –(קניתי לאיש הכשר- קניתי לאיש כשר?) — הבחירה זה הדבר הכי גבוה כי אדם יש לו בחירה והוא בוחר בטוב ולכן אדם יותר גבוה ממלאכים כי כל החתונה זה בשביל היחוד הקדוש והיו לבשר אחד אבל רק שזה יהיה בלי תאווה מי שיש לו תאווה אפילו בין איש לאשתו הולכים לגיהינום כל מי שמקיים את היחוד הזה עם תאווה לא יצא מהגיהינום גם לא בתחיית המתים כי הוא — כי כתוב — כל — לחבר את השכינה עם הקב"ה ואם הוא עשה את זה עם תאווה אז הוא לא יצא מהגיהינום לעולם לא בעולם הזה לא בעולם הבא לא בתחיית המתים הוא לוקח את הדבר הכי קדוש ועושה אותו דבר הכי טמא אז הוא לא יכול לצאת מהגיהינום אף פעם גם לא בתחיית המתים גם לא אחרי תחיית המתים כי הוא לוקח את הדבר הכי קדוש והיו לבשר אחד כי בשר כי שם השם ה' הוא האלקים לוקח את –(הבשר?) הופך אותו לדבר טמא לטומאה הכי גדולה ולכן אין גאולה ולכן אין בית מקדש ולכן אין קדש קודשים שבונים את הסוכה זה קדש קודשים הסוכה זה קדש קודשים כל דין סוכה לומדים מקדש קודשים אחת אחת ואחת אחת ושתיים אחת ושלוש טפחים אז כל הסוכה נמצאת בק"ק וברגע שאדם בנה סוכה והוא לא כיוון שזה יהיה קדש קודשים אז הוא חייב מיתה והוא לא יצא מהגיהינום לעולם כשבונים סוכה צריך לכוון שזה ק"ק כמו ק"ק ממש והבן אדם הוא כמו הכה"ג — ק"ק ועכשיו הוא צריך להיות קדש קודשים עכשיו אז שבע ימים נמצאים בק"ק ממש בקדש קודשים לכן לומדים סוכה מהכרובים מה הכרובים זה עשר למה הכרובים זה עשר? למה זה עשר? זה הארון איך מגיעים לעשר — לא המסגרת כי הכרובים הכרובים הכנפיים ככה עושים ככה עושים הכנפיים זה עשרה טפחים מעל הארון אז מהכנפיים לא מהארון לא מזה אנשים לומדים לא יודעים מה הם לומדים בכלל —- אז אדם צריך לדעת איך לומדים מעשרה טפחים ללמוד סוכה ולפי רבי אליעזר זה אז זה ענני כבוד לפי רבי יהושע לפי רבי עקיבא זה סוכות כפשוטו אז — מתי אתם עושים סוכות? מה בתשרי? לא זה טעות ממש טעות אה אתה שובו בנים הבנתי — זה טעות — או שעשו מתי התחילו ללכת עם ענני כבוד? זה היה באותו יום ט"ו ניסן — אז שובו בנים מבולבלים תמיד ידעתי שהם מבולבלים למה אתה שובו בנים הם עושים סוכות בתשרי תגיד זה נכון זה שכל מתי התחיל ענני כבוד באיזה יום זה התחיל ענני כבוד טוב שאתה לא יודע זה הכי טוב זה הכי חלק אדם לא יודע אז הוא תמיד כשר תמיד — אז הענני כבוד התחיל מט"ו ניסן אז אנשים הכל עושים הפוך על הפוך שאנשים הגיעו לשובו בנים עושים הפוך על הפוך לא יודע מה התהפך להם השכל — שובו בנים אז הכל האשה נקנית האשה לא נקנית זה בדרך אחד יבואו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך אז הסוכה זה שבעה טפחים זה כנגד שהאויבים ירוצו — בשבע דרכים ינוסו קראנו בכי תבוא צ"ח בכי תבוא קראנו צ"ח וצ"ח למה כי תבוא זה צ"ח? צ"ח קללות ועכשיו מביאים צ"ח כבשים מיום רביעי מיום חמישי מתחילים להקריב צ"ח כבשים 13 12 11 10 9 8 7  זה בדיוק תשעים ושמונה אז הכל זה צ"ח אורות הצחצחות כל זה מביא מביא — רבי מנחם מנדל משקלוב על כל פנים — רבי מנחם מנדל משקלוב להתחיל ללמוד את רבי מנחם מנדל משקלוב היה תלמיד של האר"י תלמיד של הגר"א אז הוא אומר מה זה הצ"ח למה זה צ"ח ולמה זה ח"ץ עד יפלח חץ כבדו כי עכשיו מפלחים את הכבד מפלחים חץ כבדו עכשיו זה הרגע שמפלחים את הכל לא משאירים שום זכר חץ כבדו אז העבודה שלנו זה לפלח חץ כבדו אדם בא לעולם לפלח חץ כבדו ולכן זה צ"ח כבשים וזה צ"ח קללות — מ"ט ועוד צ"ח זה בדיוק קמ"ז זה בדיוק גימטריא נחמן עם הכולל אז שרק רבי נחמן — שבן אדם יכול להיות בכל הקיבוצים וזה לא — כלום — ישא הרוח כתוב במדרש ההפטרה של יום הכיפורים וכולם ישא הרוח — יבחרהו — פי שתיים כי העולם נברא רק בשביל היחוד הקדוש ולכן צריך לכוון ביום כיפור יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה — רחל עולה רחל עולה בכל נדרי היא עולה לכתר דבינה ואחרי זה בברכו היא עולה למלכות דבינה ואחרי זה בשחרית חג"ת נה"י נה"י וחג"ת ואחרי זה היא עולה לחכמה בינה בחזרה של שחר אחרי זה היא עולה לדעת בחזרה ואחרי זה במוסף חכמה בינה ובכתר היא עולה לכתר של זעיר אנפין לכתר הבינה היא עולה — זה רק במנחה כשמגיע מנחה מתחילים העליות של זעיר אנפין זעיר אנפין  מתחיל לעלות כי האשה אין לה דיקנא האשה אין לה דיקנא אין לה תפילין אין לה ציצית הכל היא מקבלת מבעלה — תפילין של יד לכוון להוציא את האשה ידי חובה כשאדם מכוון הוא — שהתפילין שאני מניח אני מניח בשבילך כי — זה כנגד הראש — המלכות אז אם אדם לא מכוון את זה אז לא יהיה לו ילדים אף פעם הילדים — לא יודע לכוון את הכוונה שבתפילין אז ולכן אשתו מפילה ולכן אשתו יצאו לה ילדים בעלי מומין ועיוורים ועם מום בלב והוא לא יודע איך לכוון — כשהוא מניח את התפילין אז אם אדם יודע איך לכוון כשהוא מניח תפילין יודע — ואז זוכים שרחל מתחברת עם לאה והעקביים של לאה נהפכים לכתר רחל זה מה שאנחנו עכשיו — בשמחת תורה בכתר הכתר נהפך לנעל כל העבודה להפוך את הכתר לנעל ולכן אביון בעבור נעליים כי ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו אז רבי עקיבא אמר שתמכור הכל אבל אל תלך בלי נעליים איך אתה יכול ללכת בלי נעליים — הוא הגיע לכזה קדושה של קדש קודשים כי הכל היה קדש קודשים כי האחים הלכו בארץ זה היה קדש קודשים הסוכה זה קדש קודשים לא צריך נעליים איפה שהאדם בקדש קודשים אין נעליים — אסור להיכנס אין קטיגור נעשה סניגור למה הוא לא הלך בגדי זהב כי העגל היה מזהב אז אין קטיגור נעשה סניגור אז למה בחוץ כי — זה בפנים בפנים הסוכה זה קדש קודשים ממש זה מכפר על כל העוונות על כל הגלגולים כל מה שהאדם חטא בכל הגלגולים הסוכה מכפרת לו בתנאי שהוא מחליט להפסיק לא כמו ערבי נוסע למכה ואחרי זה הוא עושה פי שתיים — פעם בשנה ב — הנוצרי ימ"ש הוא שם עשר דולר ושבוע הבא הוא נותן עשרים זה נהיה פי שתיים הוא כל פעם עושה פי שתיים אחרי זה הוא שם ארבעים אחרי זה הוא שם שמונים שנעשה לו מגבית נעשה לו מגבית אמרתי שיעשו מגבית שיהיה לו מאיפה הוא כל פעם מכפיל את העבירות צריך להכפיל את הדולרים הוא מכפיל את הדולרים לפי העבירות שהוא מכפיל כי תמיד אדם כמה שהוא מזדקן הוא מכפיל את העבירות שלו כמה שהוא מתבגר מכפיל את העבירות שלו ילד הוא תמים הוא לא עושה עבירות הוא גם לא נחשב לו עבירה כי זה הכל בלי דעת אבל מגיל עשרים זה כבר דעת אז אוי ואבוי מגיל עשרים הוא כבר חייב גיהינום הוא לא יצא מהגיהינום גם לא בתחיית המתים אי אפשר מה שהוא — אז אין לזה כפרה הוא ברא שדים ורוחות אי אפשר אנחנו צריכים להפוך את השדים לנשמות קדושות רק הצדיק יכול בלי הצדיק אדם לא יכול אין לזה שום תיקון — אין על זה תשובה כי אתה בראת שדים בראת אטום בראת מימן בראת פולוטוניום – אז הצדיק הוא יכול להפוך את זה אז לכן צריכים לבוא לצדיק בלי הצדיק אין לזה שום תשובה אין כי זה הכל שדים כל טיפה זה ארבע מאות מיליון תאים עוד טיפה עוד ארבע מאות מיליון אם — מיליון טיפות אז זה ארבע מאות אלף מיליארד טריליון שדים שהוא ברא ואז העולם נחרב ונהיה מלחמת העולם הראשונה והשניה והשלישית והרביעית — זה הכל שדים שהאדם בורא — בורא אין סוף שדים ואין סוף רוחות ארבע מאות אלף מיליארד טריליון הוא בורא כל פעם אז אין לזה תשובה ואין על זה תשובה אז ולכן באים לצדיק הצדיק הוא מחזיר אותנו בתשובה

יתגדל ויתקדש

      י\"ב תשרי תשע\"ח 1 - י\"ב תשרי תשע\"ח 1

— מוקף באש — הבר מצווה ביום כיפור היום יום שני עד מחר אחרי מעריב הבר מצווה מוקף באש להבה אש להבה ואפשר לראות את האש הזאת התנאים ראו את האש האש עכשיו אם תהיה חתן היום תגיד הרי את מקודשת לי אתה מוקף באש מי שמחליט להיות חתן —חתן תהיה מוקף באש ברגע שהאדם מחליט להיות חתן חתן בר מצווה אז הכל עבר כי חתן כי כל הבר מצווה זה הכנה לרגע של היחוד הקדוש והיו לבשר אחד חמישי הבא נתחיל לקרוא פרשת בראשית שכל הענין זה אפשר רק על ידי שלומדים גמרא אם אתה לא לומד גמרא זה דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר רק הגמרא מאחדת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו מה שמאחד חתן וכלה זה רק הגמרא — בן אדם רוצה שיהיה חיבור חתן וכלה הוא חייב ללמוד גמרא 24 שעות רק על ידי לימוד גמרא 24 שעות אז יכול להיות חיבור חתן וכלה ולכן מי שירצה תפילה לעשרה בנים שיכין 10,000 שקל עשרים ילדים 20,000 שקל אחרי שיכין יראה שיהיה לו לא שיכין כל יום שקל זה לא — זה יוצא 355 שקל ליום בשנה 36,500 בעשר שנים לא — אבל זה רק אחרי שלש שנים זה יגיע לעשרת אלפים 10,095 360 זה 1,080 ועוד — זה עוד 15 אז זה 10,095 אז זה דיברתי עם עו"ד גדול הוא אמר שאני יבטל את זה שאי אפשר ככה — טוב הילדים יגיעו וכסף אני לא יקבל אז מה הרווחתי אני בעסק אז על כל פנים אדם צריך לדעת שהחתן הבר מצווה —בחופה אז זה חופה של אש — כבוד ה' חופה של אש ולכבוד אהיה בתוכה החופה — על החתן והכלה זה חופה של אש והחתן מוקף שלשה ימים באש וכולם מוקפים באש וכשרבי אליעזר ורבי יהושע נכנסו למרתף הכל התחיל לבעור כמו בכרמל לפני חמש שנים הכרמל בער לפני חמש שנים בתשע"ג הכרמל בער שבע ימים ושבע לילות עד שהביאו סופר טנק שמוריד 80 טון מים בכל 5 דקות הוא הולך לים הוא לוקח איזה 80 טון — הביאו מיוון מרוסיה הרוסים השתתפו היוונים השתתפו היוונים חשבו שכבר נשרף בית המקדש פעם שלישית הם דווקא שמחו הם ראו שכל הכרמל עולה בלהבות לעתיד לבא התורה תינתן על הכרמל ככרמל בהרים כתבור בהרים וככרמל בים יבוא שהאנדים פרשו האנדים נכנעו — עם האנדים — הם אכלו אחד את השני האנדים זה מאד גבוה 7,000 ניסע לאנדים — אני מזהיר אותך לגואטמלה בדרך לירח נחבר את גוואטמלה עם הירח תביא חמש מרצדס בירח יש הרבה מרצדס בחינם הבעיה היא איך להעביר את זה אבל יש – מנהרה – לאמריקה — בפלורידה תרד לתוך חללית תתגנב ותגיע לירח — תביא מרצדס — איזה מרצדס זה הכל בחינם שם פס ייצור זה הולך אוטומטית — כל דקה מרצדס אתה מחלק פה לכולם מיליארד אני צריך מיליארד מרצדס ומיליארד דולר שמה מדפיסים כסף בירח שם אין חוק שאסור להדפיס שם מדפיסים הכל —חלליות ל— כל חללית מיליארד דולר אתה מתחייב גמרנו אז מיד אחרי חנוכה אתה טס לניו יורק ומשם למיאמי ומשם — אתה מתגנב לחללית ואיך שאתה מגיע לירח אתה מודיע לנו — מרצדס ודולרים — אז נצא מהחובות ולא יהיה חובות ויהיה מיליון תלמידים כל חודש מיליון תלמידים חדשים יהיה מיליון יהיה בנין של אלף קומות כל קומה אלף תלמידים אלף כפול אלף זה מיליון אז עכשיו יורדת אש כי ברגע שהבר מצווה נמצא פה אז כולנו מוקפים באש אז ר' אליעזר ור' יהושע ישבו ולמדו חומש אז הכל נהיה מוקף באש אז הביאו סופ(ר טנק) קוראים לזה סופר טנק 80 טון כל 5 דקות הורידו את הכינרת לא עזר בסוף הוא החליט זה היה אבויה אבויה קראו לו הוא לבש אסבסט עם בגדים של אסבסט נכנס לתוך האש ירד למרתף למטה למטה לחפש איפה הקצר אז הוא רואה את ר' אליעזר ור' יהושע יושבים ולומדים את הפרשה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים יחי ראובן ואל ימות כי ראובן היה חייב מיתה ראובן עשה את הפשע הכי גדול שהיה אי פעם מבריאת העולם אז היה צריך למות אז יחי ראובן אז הוא עבר את הסמבטיון בני משה שבט ראובן עברו כל מי שנולד בסמבטיון יכול להפיל חומות הילדות גודלות בחומות סגורות חצרות סגורות ברגע שילדה יוצאת משם היא מסתכלת על האויבים וכולם נשרפים יש לה אש בעיניים כי היא לא ראתה שום דבר טמא היא לא ראתה — היא לא ראתה שום בן בחיים שלה היא בכלל לא יודעת איך נראה בן אז היא רק מסתכלת על האויבים אז מרקש באו להחריב את מרקש היה ממלכה יהודית אז — אתה היית במרקש מרקש היתה ממלכה יהודית אז שמה היה מלך יהודי אז הם באו להרוג אותו כל הגויים אז אמרו לו ליסוע לסמבטיון תביאו משם נערה הלכו לסמבטיון הביאו נערה היא הסתכלה הסתכלות אחת כולם נשרפו ה' מיד לקח אותה לשמים אמר ככה לא מנצחים במלחמות יכולים להגיד תהלים להגיד ליקוטי תפילות שעה התבודדות לא להסתכל וכולם נשרפים אז מה אני רוצה שיעשו תשובה שאם כל אחד יסתכל וכולם ישרפו אז מתי יעשו תשובה — כל זה כתוב בשפת אמת ל"ג הוא נפטר לפני שנולדתם מסעוד הרב מסעוד מראש פינה — לפני ש— בתשל"ה הוא נפטר — צריך לראות עוד פעם בספר הרב מסעוד איפה שהיה מסתכל היה הכל עולה בלהבות הרב קראו לו הרב מסעוד והוא והוא מהקבר שלו היה יוצאים נחשים ולא מזיקים מי שהיה מגיע לא טוב על הקבר היה בא נחש ועוקץ אותו רק מי שטובל במקווה יכול להשתטח על הקבר שלו בראש פינה שראש פינה בנה אותה הברון רוטשילד ראש פינה ומשמר הירדן האשה מכרה את התכשיטים שלה אז הוא פגש את הברון רוטשילד אשתי לא מוכרת את התכשיטים אז הוא היה אחד סמוי זה היה מהאינטרפול שרצה להחזיר אותו לישראל עלה על האניה אז הוא רואה אחד סמוי עוקב אחריו 24 שעות אחרי זה הוא אמר בזכותך היה לי את השבת פעם ראשונה בחיים הרגשתי עונג שבת – עכשיו מגיע שבת יצטרכו לשיר זמירות שבת חוה"מ עד הבוקר יהיה ריקודים הרב כבר משוחרר בשבת הרב כבר משוחרר יהיה פה ריקודים עד אור הבקר בלי הפסק רק ירקדו וישירו (הקהל: אמן) אמן אמן.

יתגדל ויתקדש…

      י\"ב תשרי תשע\"ח 2 - י\"ב תשרי תשע\"ח 2

 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה התשפ"ד: עלון שביבי אור …

One comment

  1. קניתי איש את ה'
    לא קניתי איש כשר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *