צור קשר עם הרב ברלנד

מכתבו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מבית החולים – "ויבקש ויצעק בכל כוחותיו עד כלות הנפש שהרב יזכה לכמה שיותר בזיונות והשמצות"

כמו שהעיד נתן בזאנסון, הגבאי של מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מבית החולים אודות המכתב המובא לפניכם, "הרב כתב את המכתב הבא במסירות נפש גדולה"'.

בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו בר"ה

כ"ז שבט תשע"ז שנת וביאת משיח 777

                    לכל תלמידי ישיבת שובו בנים

    הרב מבקש מכל תלמידי ישיבת שובו בנים בכל אתר ואתר
         לחזק ולעודד את כל החולקים והרודפים והמעלילים.
לחזק אותם בכל מיני חזוק ועדוד, ולהרים את קרנם, ולעודדם ולתמֹך בהם ברוחניות ובגשמיות, בנפש רוח ונשמה חיה יחידה.

ולספק להם כמה שיותר חומר של השמצות ובזיונות. כי הזכות שנפלה לידי שובו בנים שכולם משמיצים אותם ומבזים אותם, זו זכות שכל הצדיקים שבעולם היו משלמים טבין ותקילין ונותנים את כל רכושם כדי לזכות לכאלה בזיונות. וכל אלו שלא יכולים לעמוד בבזיונות ובהשמצות שיעזבו היום את "שובו בנים", ולא ח"ו ישיבו מלחמה השערה.

ולכן כל מי שמחשיב את עצמוֹ לתלמיד של הרב ברלנד אסור לו לקום יותר מאוחר מ-1200 בלילה. מעריב אפשר עד כ"ו אדר להתפלל כבר ב-630, ויש 5 שעות לישון בבית למי שרוצה או צריך. ואז לומר תקון חצות במשך שעה שעתיים, בבכיות נוראות על חורבן ביהמ"ק, ורק להתפלל ולבקש על כמה שיותר בזיונות והשמצות. ואח"כ יסע לשדה, ויהיה שם שעה שעתיים, ויבקש ויצעק בכל כוחותיו עד כלות הנפש שהרב יזכה לכמה שיותר בזיונות והשמצות.

ואח"כ ילמד קצות החֹשן עד תפלת שחרית, כמוֹ שכותב רבינו בתורה ס"ב שמצוה גדולה לחדד את השכל, וזו למעשה המצוה הראשונה והכי חשובה, כי רק ע"י חדוד השכל – מסביר רבינו הקדוש והנורא – תוכל לקיים מצות 'ודע מה שתשיב לאפיקורוס' ר"ת שלום, שרק אז יהיה שלום בעצמיך ושלום בתפלתך, ותוכל לחבר את הגוף עם הנשמה בתפלה, להתנתק מכל עניני הגוף, ולדבֹק רק בנשמה שהיא עקר הבן אדם, חלק אלוק ממעל, שתוכל לדבֹק בחיי עולם, בה' יתברך שהוא מקור החיים השמחה והחדוה וההצלחה.

ובתורה רע"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא שכל החולקים על האדם הם האוהבים האמתיים שלו, שחותרים מתחת לביתו מנהרות ענק להביא לו משאיות מלאות ביהלומים ואבנים טובות ומרגליות, ואם ח"ו יענה להם אפילו מלה אחת מיד הוא משליך בחזרה את כל היהלומים והאבנים טובות ומרגליות ח"ו.

ובתורה י"ב "הורמיז בר ליליתא ושוור על החומה ושוור מהאי להאי ולא נפלה אפילו טפה אחת לארץ ואותו היום יעלו שמים וירדו תהומות", שאפילו כעת שובו בנים נמצאים במצב של "יעלו שמים וירדו

תהומות" בתוך טורנדו ואוריקן מונסונים ושאר רוחות סערה, יעלו שמים וירדו תהומות, אבל צריכים להזהר שאפילו טפה אחת מדברי החולקים לא תפול לארץ.

ועי"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא שכל התורה של החולקים וכל מה שלמדו מיום לידתם ועד עכשיו מכל הגלגולים ומזמן אדה"ר ומה שלמדם המלאך בבטן אמם הכל עובר לזה שחולקים עליו, ופתאום נפתחים לו כל מעיינות החכמה והדעת, כמוֹ לרה"ק חיים ויטאל כששתה מבארה של מרים. ומתגלים כל הסודות שבעולם כמוֹ לרבי עקיבא, שאומר המדרש רבה חקת י"ט שדברים שלא נתגלו למשה נתגלו לרבי עקיבא וחבריו, שנאמר וכל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא וחבריו. מסביר המגלה עמוקות בתורה ע"ב שזה סוד ש של תפילין שלא נתגלה למשה רבינו ונתגלה לר"ע וחבריו. וע"ז מסביר רבינו הקדוש והנורא בהלכות תפילין ד שזה סוד תפילין של ג' ראשין ותפילין של ד' ראשין, שז"ס המחלוקות שזוכין לזה רק הצדיקים האמתיים, שזה כמוֹ המסרקות של ברזל של ר"ע שעי"ז נתגלו הסודות של שני ה-שינין שלא נתגלו לשום צדיק בעולם עד ביאת מלך המשיח.

כי שום אדם בעולם אינו יכול להגיע לשום מדרגה אפילו הקטנה שבקטנות רק ע"י מחלוקות בזיונות והשמצות. ושר' חייקל שאל את רבינו: רבינו יש לי שאלה אבל אני מפחד שתאמר ר' חיקיל שְׁטַארְבּ [תמות]. אמר לו רבינו: שאל. ואז שאל: רבינו למה אתה ממשיך עליך מחלוקות. ואז אמר לו רבינו: ר' חיקיל גוּט אַז דוּ זַאךְ בַּאוָוארְנְט [[טוב] שהבטחת את עצמך], עלי אפילו מִאַבְּרִיזְבֶּע לְאַבְּרִיזְבֶּע מאצטבא לאצטבא, כי איניני יכול לפעול את עניני רק ע"י מחלוקות.

וכל מי שמוכן להצטרף למחלוקות נגדי צריכים רק לחזקו ולעודדו בכל מיני עדוד ותמיכה, ולהשיג להם כספים ותרומות בכל דרך אפשרית, כדי להגביר את כוחם ולהגביר את מאמציהם, ולעזור להם להצליח בכל דרכיהם, וכל מי שלא יוכל לעמוד בבזיונות שיעזוב היום את "שובו בנים".

ואפילו אליהו הנביא אמר לו עובדיה "אם יש גוי וממלכה אשר לא השביע אתם המלך אם ישך ואם ימצאוך", כי אחאב היה משלשה מלכים ששלטו בכל העולם, והיו לו 273 בני מלכים בני ערובה, שכולם חזרו והתגירו בתשובה שלמה כשאליהו הנביא היה מבוקש בכל העולם כולו, וקראו לו "עוכר ישראל" וכל כנויי הגנאי שבעולם, והוא לא עזב את דרכו דרך הקודש, ושחט את 450 נביאי הבעל ו-400 נביאי האשרה לעיני כל, ולמרות שאיזבל אמרה לו "למחר אשים נפשך כנפש אחד מהם" נאמר "ויירא", שאל רבי חמא את רבי יוסי למה "ויירא", שואל החידושי הרי"ם אדם ששרף 102 איש מפחד מאיזבל, עונה רבי יוסי לא כתוב 'וַיִּרָא' כתוב "וַיַּרְא" שהלך "אֶל נפשו" שבזכות זה זכה להגיע לנפשו.

מכתב על קבלת ביזיונות
מכתב שהרב ברלנד כתב בבית החולים על קבלת ביזיונות
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת" • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום שלישי ליל ד' …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *