צור קשר עם הרב ברלנד

עלון כנישתא חדא 50 חודש אב לשע"ו – שכינתא בגלותא

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

להורדה [11.07 KB]

                                             כנישתא חדא 50

אף אחד לא יכול לטעון שהכל בסדר אצלו, אולי אחד יש לו ב"ה פרנסה כסדר. אולי השני זכה במקצת לנחת מהצאצאים, אך בכלליות עם ישראל עובר תקופה לא פשוטה – תקופה של בירור באמונה. כמו שאמר האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוזי'ן זצוק"ל, כי בדור האחרון הניסיון של האמונה, יהיה כל כך קשה והמשיל זאת במשל למי שירצה לעמוד בניסיונות, שזה יהיה כמו לטפס על קיר בלי מדרגות. אומרת הגמרא: "כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה" (ברכות ו:). היינו, שהאמונה והחיבור לצדיק היא העצה העיקרית עימה אפשר להגיע לתיקון האישי והכללי.  

רבינו הקדוש הכין אותנו לרגעים הרי גורל אלו, הכין אותנו ונתן כלים למי שרק ירצה להרים אותם ולהשתמש בהם בזמן הנכון – עכשיו, כשהכל מסביב משתנה, מתכונן, מכין עצמו לבואו של המלך: "ואז כשחוזר הכבוד אל המביני מדע אזי בתחלת ממשלתם נעשה מחלוקת. וכשמתחברים השונאים אזי יונקים הרבה ויונקים במהרה כל המותרות ונופלין. ואולי שזה סוד חבלי משיח ומלחמת גוג ומגוג כי אז בימות המשיח יוחזר הכבוד בשלימות אל המביני מדע ועל כן יתעורר אז קודם ביאת המשיח מחלוקת גדול על התלמידי חכמים בחינת דור שבן דוד בא קטגוריא בתלמידי חכמים (כתובות קי"ב:) ופירש רש"י הרבה מסטינים ומלמדי חובה יעמדו עליהם וזה עיקר חבלי משיח (רש"י שבת קי"ח), וכן מלחמת גוג ומגוג שיתעורר אז שיתקבצו כל הגויים להלחם על ישראל ובאמת יהיה זאת לטובת ישראל כי יפלו אז הגויים מפלה גמורה באין סומך (יקרא דשבתא סימן סו)." לא באנו להמציא תורה חדשה ובטח לא לזרוע אימה ופחד, רק להתחזק בכוחו של צדיק שהכין עבורנו מראש דברי חכמה ודעת, דברים שחיכו ברקע מאות בשנים לרגע שיבשילו ויצמחו עם הדור הנכון – דורו של משיח ושליחו הנבחר.

"כולם קוראים לו שם איש קדוש"

רגע לפני שהרב שליט"א יצא מיוהנסבורג זכינו לדבר עם הרב כץ, רב בתי הסוהר ביוהנסבורג. "עקב תפקידי כרב בתי הסוהר ביוהנסבורג פגשתי את הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מספר פעמים." פותח הרב שבתאי כץ את דבריו בראיון ייחודי שערכנו איתו. "הרב ברלנד כלוא בתנאי מאסר נוראים – אבל כל הזמן שמח", לדבריו תא הכלא בו הרב נמצא קטן מאוד, בגודל של 3 מיטות, ללא ריצוף, עם פינת שירותים ללא מחיצה קבועה אלא שמיכה, שולחן קטן מאוד ותיבה לספרים בפינת החדר. המבקרים מכניסים ומוציאים לרב ספרים בכל ביקור."

 זהו זמן חורף, בלילה המעלות צונחות אפילו מתחת לאפס והקור חודר לתא מתוך מתקן הכלא הענק, בכלא משוכנים אלפי אסירים. "לא הבחנתי אם יש לרב תנור חימום, אך ראיתי כיצד הרב מחמם את עצמו בתנועה ובלימוד התורה. אני לא יודע מהם זמני התפילות של הרב כיוון שכל הזמן הוא שמח ועטור בטלית ותפילין, אוחז תמיד ספרי קודש בידו".

"הסוהרים והשוטרים במתקן, וגם האסירים בעצמם, מכנים את הרב 'האיש הקדוש'(THE HOLY MAN)  וכל הזמן מגיעים אליו לקבלת ברכות, ולהתייעץ לגבי בעיות בחייהם האישיים. האסירים מתנהגים ביראת כבוד לרב וכל הזמן משתדלים לדאוג לו ולשאול מה הוא צריך."

הרב כץ מתפעל מכך שהרב שליט"א כל הזמן בגישה חיובית, לא עצוב ומתלונן כמו שאר האסירים. " הוא כל הזמן חוזר ואומר שהכל טוב והכל בסדר וכולם עוזרים לו וסוף סוף יש לו הזדמנות להתבודד כמו שתמיד רצה .הרב רצה שאני אמסור בשמו שהוא איתנו תמיד בגשמיות וברוחניות וצריך להתחזק באמונה וביטחון בה' שכל מה שקורה – הכל לטובה".

בשיחה לתלמידיו הרב אמר: אני נמצא כאן בגן עדן, 50 שנה לא היה לי כזה ישוב הדעת ללמוד כל היום ללא הפרעה.

(ניתן להאזין לראיון המלא וכן לחומרים חמים אחרים אודות הגה"צ הרב אליעזר ברלנד בקו – 029917173)

"תדע שמשיח כבר מוכן להתגלות"

כשהרב שליט"א יצא לגלות כולם חשבו שכבר הוא חוזר, אך הרב הכין אותנו ואמר כבר בתחילה שהגלות המרה תארך שלוש שנים. ואכן, קצת אחרי שלוש שנים נחת כ"ק מורינו הרב שליט"א בארץ הקודש (תמונה של הנחיתה), אך הס"מ וכל חילותיו לא יכלו לסבול זאת ועוד בטרם הגיע עוררו מדנים בעולם. על תקופה זו דיברו רבינו הקדוש ותלמידו: "פעם אחת דיבר ר' נתן מהמגלת סתרים ענה ואמר מלחמת גוג ומגוג אינה נזכרת במגלת סתרים, משמע, שתהיה אפיקורסות בעולם, וזה יהיה גודל הנסיון שלנו ושל משיח. ועל כן בכל דור ודור, כשיש קטרוגיא גדולה בין ישראל, ומתרבות הכפירות – תדע, שמשיח כבר מוכן להתגלות, רק הכפירות והאפיקורסות מכסות ומעלימות אותו. וכעין שאמרו חז"ל (סנהדרין צד.): בקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, וסנחריב גוג ומגוג. היינו בכל דור ודור זה לעמת זה; לעמת מלך המשיח, שהוא מדריגת גלוי נעם האמונה הקדושה, יש גוג ומגוג, שהן הכפירות והליצנות כנגדו, כי עיקרו של מלך המשיח יהיה להאיר ולגלות אורו יתברך, כמו שאמרו חז"ל (מדרש רבה פרשת בראשית פרשה א') 'ונהורא עמה שרא' (דניאל ב:כב) – זה מלך המשיח, עיין שם…, אבל אל זה (האמונה הפשוטה) אי אפשר להגיע כי אם על ידי הצדיקים האמתיים שהם התנוצצות מלך המשיח. אבל זה לעמת זה: יש מלחמת גוג ומגוג, שהם כלל המחלוקת והקטרוגיא, שיש על הצדיקים האמתיים האלו המגלים אמתת מציאותו יתברך, כי רוצים לבלע אותם חיים, רחמנא לצלן, ומדברים עליהם כל דבר אסור ומתלוצצים מהם מאד – ועל ידי זה מרחקים את נשמות ישראל מהם. ועל ידי זה מאריכים את הגלות המרה, רחמנא לצלן. ועל כן אוי להם! ואוי לנפשם של אלו, שיש להם חלק במחלוקת ובמריבות על הצדיקים האמתיים, שמגלים אמתת מציאותו יתברך, כי הם העזי פנים שבדור, פני הכלב, חיילי גוג ומגוג המסתירים את האמת, והם הרשעים שבדור כמאמרם ז"ל (בבא מציעא פג:): מדחציף כלי האי, שמע מינה, דרשיעא הוא (כיון שהוא חצוף כל כך, זו ראיה שהוא רשע). ואמרו במדרש (במדבר רבה  יח:י): מי שהוא עז פנים ואינו מתבייש ממי שגדול ממנו, ומי שהוא בעל מחלוקת – הרי הוא רשע מרשע, רחמנא לצלן, עין שם. ואם היית יודע, אהובי, אחי, מה שכתוב במגלת סתרים אודות אלו חיילי גוג ומגוג הנ"ל המסתירים את האמת, היית נבהל ונפחד ונופל על פניך מרב בהלה ופחד, מי ומה ואיך נתארכה הגלות המרה הזו. וכבר אמרו בירושלמי (פרק ב', הלכה א'): חציפא נצח לכשירא (החצוף מנצח את הכשר), והכל בשביל הבחירה והנסיון, עד עת בוא דברו יתברך. על כל פנים איך שהוא, אהובי, אחי, אתה ברח לך ממחלוקת וממריבות ואל תתערב, ואל יהיה לך שום חלק באיזו מחלוקת ומריבות וליצנות על הצדיקים האמתיים, כי לא תדע מה יולד יום וכו'. ולא תדע על מי ועל מה אתה חולק ומתלוצץ. ואף שירצו להסית אותך, כי הוא מצוה לרדוף את הכשרים, אתה, אהובי! אחי! חוסה על נפשך! וברח לך ממצוות כאלו, כי מרה תהיה באחריתך, ולהפוך; אם תעזור לצדיקים האמתיים, תקרב את הגאלה ותזכה לכל הטובות המוכנות לחיילי בית דוד." (ספר פעולת הצדיק עמ' תקז הערה ר')

הרב יעקב מאיר סלמנוביץ'- אף אחד לא יודע מה שמחכה לו

ובדיוק כמו שרבי נתן הכין אותנו, ישר עם בואו של הרב אל הארץ קפצו המשטינים מחורם, אע"פ שידעו כי הם ממלאים את תפקיד העמלק בסיפור (משל לאמבטי רותחת, רש"י בפרשת זכור). כולנו ידענו עד כמה רדפו הללו ואחרים את הרב כל השנים, אך לעוצמת השנאה הזו לא ציפינו. הנה מקצת מהדברים שפרסם הרב יעקב מאיר סלמנוביץ' שליט"א, מי שהיה רבם הנערץ של שניים ממובילי מסע הבלע כנגד כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א: "געוואלד! געוואלד! איך אנחנו יכולים לשקוט, יש כבר כל כך הרבה צער ועגמת נפש, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה צער, איך אתם מסוגלים לנהל כזאת מלחמה אכזרית??? יש לכם טענות??? יש לכם דברים??? רק בטוב! רק ברחמנות! איך אתם מסוגלים עכשיו לעשות כזה צער בעולם??? תפסיקו!!! תפסיקו!!! תפסיקו!!! אוי לכם מיום הדין! זה שנאה נוראה! זה לא היה מימות עולם! אתם מעכבים את הגאולה! אתם עוד יותר רוצים ללכת להכשיל את הצדיקים עוד פעם, עוד חתימות עוד חתימות, אוי לכם מיום הדין! איך אתם יכולים לקחת כאלו צדיקים גדולים? כל העולם בוכים כבר ארבע שנים על זה שבברסלב יש כזה שנאה, כזה צער, הכול היה בסדר, רבינו הלך לכבוש את העולם, התעורר הבעל דבר ורוצה לעשות שנאה ופילוג בלי שום רחמנות." כך פותח הרב יעקב מאיר סלמנוביץ' את זעקתו כנגד הרודפים את הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, אלה שמסיתים רבנים תמימים ומייסרים עשרות אלפים בכל רגע מחדש.

"אתם לא מפחדים? לקחת כאלה צדיקים ולהכשיל אותם? לקחת כאלה צדיקים ולהכניס בהם שנאה? זה לא כזה פשוט כמו שאתם חושבים. להכניס בהם כזאת שנאה. זה לא רבינו". אם לא די בכך שהרב סלמנוביץ' הוא מגדולי משפיעי ברסלב בדורנו, נוסף לכך הוא היה בעבר רבם של האחים י.ח. וא.ח,.  , שניים מגדולי הרודפים אחרי הרב שליט"א. והוא שמכיר אותם אישית יותר טוב מכולם, פונה אליהם בזעקה להפסיק מפשעיהם הנבזים.

"לא מספיק הצרות שיש לכל אחד, אף אחד לא בטוח במה שיקרה אצלו. מה קורה פה? איך יכול להיות שבברסלב יהיה כזה צער? כזה רשעות? ארבע שנים כבר כזה רשעות, אנשים בוכים, ארבע שנים אלפי אנשים קרעתם להם את כל החיות. יש פה הרבה שנאה, בלי סוף שנאה. אם כל אחד היה לו אהבה היה יכול לתקן את הכול, הדבר הראשון שמקרב את הגלות חמישה מינים ערב רב, הדבר הראשון זה בעלי מחלוקות. רבינו יכול ללמד זכות על כולם רק לא על בעלי מחלוקת ."אנשים בעולם לא בקיאים בגודל השנאה שמעוררים הללו, אשר אינם בוחלים בשום מזימה בכדי להמאיס את שם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד בעיניי הבריות. הרב סלמנוביץ' שמעולם לא התבטא בצורה הזו כלפי אף אדם, מבין את גודל הטעות הנוראה ויוצא בזעקה כנגד שניים מתלמידיו לשעבר.

"מה זה הדבר הזה? כל בעלי המחלוקות כבר התחרטו הרב שכטר שכל כך הכשילו אותו במחלוקת שעבר, הרב שכטר שהוא קודש קודשים ונכשל במחלוקת שעבר כבר ביקש סליחה, נכשל בגלל אנשים, עכשיו אתם עוד פעם באים, עוד חתימות, קוראים לאנשים ורוצים להחתים אותו עוד, גורו לכם!!! בושה לכם!!! אף אחד לא יודע מה שמחכה לו, רבונו של עולם רחמו, אף אחד לא מחוסן! רחמנות, גיוואלד! זה רבינו?! בשביל זה באנו לרבינו?! כל תקופה לעשות עוד מחלוקות?! היה כל כך הרבה מחלוקות, עוד מחלוקת?! אנשים שותתים דם כבר ארבע שנים, אנשים שותתים דם, וזה לא נפסק, יותר גרוע ויותר גרוע, מסיתים גם את הרשויות, הכול בגללכם! געוואלד, כל אחד שצריך לתקן הוא עצלן, כשבאים לשבור ברגע אחד, לשבור כולם אוהבים, במקום לנצח את התאוות שלו אדם מנצח את השני, זה הרבה יותר קל ." דברי הרב סלמנוביץ' קשים וצורבים בלב, עד כמה נרדף מורינו הרב שליט"א ושותק. אנחנו לא יכולים עדיין לספר אפילו מקצת הדברים הידועים לנו, עד כמה מנצלים את הנהגתו הקדושה של מורינו הרב, ההנהגה שקיבל על עצמו כל ימיו – להאמין ורק ללכת בדרך שמלמעלה מכוונים אותו. התבטלות גמורה לרצון השם יתברך.

"מי יודע אם הגאולה לא מתרחקת בגלל המחלוקת הנוראה הזאת שיש בכל העולם, יש כזה חילול ה' בכל העולם, אני שומע מכל העולם כזה חילול ה' על המחלוקת הזו, אנשים כבר אומרים: מאיפה לוקחים כזה רציחה? רק בברסלב, בכזה רציחה, הבעל דבר שם את כל הכוחות לשים פה ערב רב שיעשו רציחה. לוקחים צדיקים כאלה אנשים חולים ומחתימים אותם, רשעים כים נגרש, רוצים להחתים אותם על עוד, במקום שיקראו לצד השני שיגידו את הדעה שלהם, בגלל שמקשקש לכם משהו אתם עושים חורבנות! אתם לא מפחדים? הקב"ה נמצא בשמיים ,אתם לא מפחדים?

אלוקים יבקש את הנרדף! אפילו צדיק רודף את הרשע, ופה מה הולך פה, ריבונו של עולם רבש"ע, היינו שחוק לכל העולם, ברסלב היום נהיה צחוק לכל העולם. אם אתם עולים עוד פעם אז יהיה כוח שיעלה גם כן, תדעו לכם שהקב"ה נמצא והוא רחמן, הוא מסתכל רק על אדם טוב ומיטיב, שרוצה להיטיב, אתם לא שומעים את הצעקות? יש אלפים אלפים שמקושרים לרב בכל העולם והם צועקים, והצעקה שלהם עולה עד לב השמיים, גורו לכם! תפחדו! פחדו פחדו! יש אנשים שזה כל החיות שלהם, זה לא פשוט בכלל. מי יודע מה היה מוכן לעם ישראל, כבר נגמר המאתיים שנה של רבינו ורבי נתן ,מה קורה פה, תתחרטו, תעשו תשובה, יקבלו אתכם באהבה, אין שום שנאה, אפילו שעשיתם מה שעשיתם אין שום שנאה, אלפים אנשים יש רבבות אנשים שקרועים ושבורים מהסיפור הזה." מורינו הרב שליט"א לימד אותנו רק לזעוק ולהתפלל, לא אלימות ולא שנאה, משום שאת הדברים צריכים לתקן בשורש. אבל, לצערינו לא כולם מודעים לגודל הרוע והשטנה שהתעברה ברודפים הללו שמשתמשים בכלים מעולם התוהו במסע הבלע שלהם. לצערנו יותר מידי אנשים נופלים ברישתם. לכן ראינו הכרח להביא את הדברים הנוראיים הללו.

"געוואלד איך אתם יכולים לעשות את זה? זה למדתם אצל רבינו?! למדנו אצל רבינו רק אהבה! רק לקרב! אם הקב"ה מרחם עלינו, תרחמו, תרחמו, אני יודע את כל הטענות שיש לכם, שטותים והבלים! שטותים והבלים! אתם יודעים טוב טוב איך לתרץ את הכול אם אתם רוצים.  אשריכם ואשרי חלקכם אם תפסיקו עכשיו, מעכשיו תפסיקו, כולם להפסיק, ה 'יעזור שמשיח יגיע וייפסק, יש הרבה מה להגיד הייתי יכול לדבר כל היום, פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, דעו לכם זה לא פשוט בכלל, אם מפסיקים עכשיו יש סיכוי, אם מפסיקים עכשיו בכל הכוח יש סיכוי שהגאולה תגיע!"

(ניתן לשמוע את השיחה של הרב סלמנוביץ בקו 02-991-7173 שלוחה 31)

חמשה מיני ערב רב יש בישראל (הגר"א אדרת אליהו דברים א:א): ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם והם נקראים עמלקים ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר (ח"א דף כה)

 

נכד הרב גרוסמן – "הם פושעי ישראל בגופם ואותם נעשה כצדיקים?"

"

"ועכשיו צרכים שהרב יצא זכאי לגמרי כי זה עלילת דרייפוס זה שזייף את המכתב (במשפט דרייפוס) התאבד. אסטרהאזי (פרדיננד ואלסין אסטרהאז ) אמר שכבוד צרפת יותר חשוב מההתאבדות של אותו זייפן שזייף וכאן אנשים זייפו את הקול של הרב זייפו המון דברים בלי סוף זייפו מציאויות זייפו דברים הכול בשביל אקשן, הכול בשביל שיהיה להם יותר עניין, הרב שמח הרב בשיא האושר" (דברי מורינו הרב שליט"א בשיעור מתוככי כלא יוהנסבורג כמה ימים לפני חזרתו לארץ)

נכד הרב גרוסמן – "הם פושעי ישראל בגופם ואותם נעשה כצדיקים?"

"זה לא פשוט בכלל מה שקורה פה, שומו שמיים והזדעזעי ארץ, על המצב הנורא הזה בו נתון הגה"צ הקדוש הרב אליעזר בן עטיא ברלנד שליט"א. מצב נורא כזה, זה הרי פלאי פלאות ולא מציאותי בכלל שקורה דבר כזה, שלוקחים צדיק כזה ומשפילים אותו בכח. הוא אסור באזיקים ומביאים כנגדו טענות משונות שלא היו ולא נבראו, הרי כל אחד שיש לו קצת שכל ומי שמקושר למורינו הרב גרוסמן שליט"א מבין ויודע שזה לא שייך ולא קיים דברים כאלה בצדיק כהרב אליעזר ברלנד שהוא איש קדוש ונורא." את הדברים הללו אמר המשפיע, נכדו של הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א במערכת "אור השבת".

"במשך כל השנים, כולם אחזו שאין לצדיק הזה קשר ושייכות לעולם הזה, לבן אדם הזה אין שום קשר לתאוות. הוא מתעלה מרגע לרגע ומיום ליום ועמד בנסיונות שאף צדיק בעשרות השנים האחרונות לא עמד. כלא, רדיפה ממדינה למדינה, כשכל רגע הוא לא מרפה משם ההויה הקדוש, אף רגע לא להרפות מלימוד התורה הקדושה. מי שמכיר את הרב יודע שהוא דבוק כל רגע בשם הקדוש והוא אף מסמן זאת באצבעותיו: י-ה-ו-ה, כל רגע רואים אותו דבוק בשכינה עם כל גופו. כל רגע הוא מתפלל ולומד ונזכר בה"י – חתיחת עבודת ה'."

"מהכלא ביהונסבורג הוציאו מאות ספרים, הוא ביקש רק ספרים, אפילו שלא היה לו מזון ותנאי המחיה היו קשים מנשוא. הרב גרוסמן אמר לאחד מנכדיו שהעולם מונחים היכן שהם מונחים (מונחים בשטויות), אבל הרב ברלנד מונח באותיות של התורה והתפילה. כתוב בזוהר פנחס, שבזמן שקשה לדור לקבל את הייסורים שמגיעים לו עקב מצבו, הצדיק סובל עבור כולם. ואני שואל את עצמי איך לא קלטנו שיש כאלו דינים על עם ישראל שהצדיק צריך לסבול כאלה דברים. אולי זה האינטרנט?הרב ברלנד דיבר הרבה על ההשפעה ההרסנית של זה ושמשחיטים נבראים מהפגמים הללו, יכול להיות שזה מזה."

"צריך לעשות הרבה תשובה ולהפוך את העולם למקום של שלום, והעיקר לא לתת לאנשים לדבר – כי זה פשע על פשע – האנשים אותם הצדיק מחיה, הם המדברים על הצדיק. וחס ושלום שלא נהיה מהטיפשים הללו, שנדע ונזכור שהצדיק מחיה אותנו, הוא מחולל מפשענו. איך יכולים להאמין לסיפורים על צדיק שהיה נתון בידיים של פושעים, כאלה שהפכו אותו למכונה של כסף, ומכרו אותו בשביל בצע כסף. לקחו אותו משיעור לשיעור וכל אחד שדיבר איתו לקחו ממנו אלפי דולרים – להם אפשר להאמין על פרשיה שהם פוצצו על הרב?! הם הרי גנבים ושקרנים, אין להם שום שייכות עם קדושה! הם הזיקו לקהילה שלימה וסגרו רב בישראל על מנעול ובריח ולא נתנו לו לדבר עם אף אחד אלא רק הדברים שהם רוצים – להם נאמין?! הרשעים האלה משלמים עשרות אלפי דולרים לעוד מישהו שיסכים לשקר, עליהן נאמר: "הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז". הם פושעי ישראל בגופם ואותם נעשה כצדיקים?

"ואיך אנשים מאמינים לזה? הרי הוא מסובב במאפיות ואנשים פושעים שמנצלים את הביטול שיש לו כלפי הנהגת ה', והם מנצלים זאת ומאיימים עליו שאם לא יסכים איתם הם יוציאו עליו פרשיות שקריות – איך נפלנו לכזה דבר? איך אנשים לא נזהרים לדבר על צדיק כזה? הדבר שהכי מרגיז את הקב"ה שמדברים על הצדיק, זה כמו שמדברים עם אבא על בנו יחידו שמוסר נפשו כל רגע על עם ישראל. בפרט הרב ברלנד שכל רגע מוסר נפשו לקרב את עם ישראל בלי אוכל, בלי שינה ובלי שתיה."

"על אדם כזה אפשר לכתוב שהוא תועה ומתעה מדרכי הקדושה?! הרי הוא הכי מקרב אנשים לשמירת העיניים והימנעות מפגמים. הוא שמדבר הכי חריף על קדושה, התמדת התורה בטירוף ועל תפילה בניגונים ובאריכות. כל הדברים כנגדו הם שקר וכזב והפך כל ההגיון הישר. הצדיק הזה רחוק מחטאים, כל שיחו ושיגו הוא רק איך להתקרב אל ה', אפילו מתוך הכלא הוא רק חיזק בלימוד התורה."

"ה' יתברך יזכה אותנו שנקבל את הדיבורים הללו ולא נסטה מדרך האמת."

השונאים הם רוחו של הצדיק כמו שהיו ערב רב משורש משה, אלא מפסולת הבירור היו, ודברו עליו כל הרעות שבעולם, ויש לנו קבלה ממרן אלקי הבעל שם טוב, שממש חשדוהו בא"א (כמו שאמר הגמרא בסנהדרין ק"י שכל אחד ואחד חשדוהו בא"א), כי כל מה שעשה בלעם הרשע שהיה מניצוצי משה רבינו, הכל דברו עליו וחשדוהו, ולכן אל יתמה על צדיק גמור על מה שמדברין עליו ערב רב רשעים גמורים במה שלא היה במחשבתו כלל, כי אין שום דבר במקרה, כי הרבה פעמים מדברין במה שעשו הם בעצמם, והם משרשו ואינן רואין חוב לעצמן, אלא הכל על צדיק אמיתי, ולפעמים (הם מדברים עליו מה שהם בעצמם עשו) מגלגול העבר שפגם בכיוצא בזה בדקות גדול, ועל הכל יתן את לבו לתקן ויקבל באהבה ויבקש רחמים על עצמו ועליהם וימשיך כל טוב (נוצר חסד פ"ו ד"ה אחדות השונאים – קאמארנא)

 

(ניתן לשמוע את הדברים בקו של הרב גרוסמן שליט"א 077-261-1143 שלוחה 4)

 

 

 

הרב המקובל ר' יהודה שינפלד שליט"א – "ליד כל צדיק אמיתי נמצא הנחש"

(תמונה שלו מהעצרת מול בית המשפט)

"בדבר הנורא והאיום של שפיכת דמם של צדיקים וכשרים ויראי ה' יצאתי מגדרי לתת את דעתי, בעניין הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הן זה ידוע מכבר שנים גם מהיכרות אישית שלי איתו זה למעלה מל' שנים שהינו עובד ה' במסירות נפש במלא מובן המילה בלא חשש למשפחה, ללא כסף, וגם העמיד ומעמיד תלמידים יראי ה' מרבים עובדי ה' מופלגים. כידוע בספרים הקדושים שליד כל צדיק אמיתי נמצא הנחש וגם שם לאורך השנים הסתובבו אינשי דלא מעלי והתכסו בטלית שכולה תכלת, וכמובן והנה כמה אנשים יראי שמים שרצו בתמימות לסדר החצר נפגעו מאנשים, וע"ז פיתחו המון רוע שנאה עלילה שגעון ועד כדי שפכות דמים וניבול פה, וחמור מכך ועוד לא הגיעו כדי תאוותם, עד שלא יכריזו על הצדיק הנ"ל וכל אנשיו שקירב שיינם י"נ ופיתם פ"ע ובנותיהם וכו' ולא מזרע ישראל יקראו ה"י."

את הדברים החריפים הללו כותב לא פחות מאשר הרב המקובל בעהמח"ס "אוסרי לגפן" ר' יהודה שינפלד שליט"א, חמיו של אותו י.ח. הרודף הראשי של כ"ק מורינו הרב שליט"א. "כמובן שזה לא נולד ביום א' אלא ביותר מג' שנים איך שפתחו הרוע מתקופה לתקופה והרחיקו מעגל הרוע עד שכל מי שלא רוצה לעוזרם או לא לשומעם מגיעים אליו בתואנות שונות ומשונות, וכמובן שלא ביום א' ולא בסיפור א' אפשר להוציא כזה שם רע איום, ולכן התחילו בעלילות והגם שזה לא נכון ה"י, והעיקר להוציא הצדיק הנ"ל ואנשיו מחזקת כשרות ועי"ז כל דיבור או תנועה, יפרשו שכוונתו וכוונת תלמידיו לרעה ח"ו ע"י שינוי פרטים קטנים ובהזימתם הרבה חורשים ללא הפוגה להטעות כמה רבנים מפורסמים ברשתם ועי"ז להתעות כולם."

הדברים קשים להבנה, עד כמה הרחיקו אותם הלובשים איצטלות של תלמידי חכמים ויראים כשבתוחם פועמת רוח רעה. "ואילולי שאני קרוב לב' הצדדים באופן ישיר לא הייתי מביע כלל דעתי אבל ומאחר ואני עוקב אחרי זה שלב אחר שלב ואני רואה העלילה קורמת עור וגידים עד כדי הצהרות של מסירות נפש וניצחון לא עצרתי ברוחי וכתבתי זה לחפצים לדעת האמת בלי לנבל מוחם ואבקש מראש לכל מי שמחפש מאחר ואני קרוב לב' הצדדים. וזה כבר למעלה משלוש שנים שאני בתוך הפרשה. ללא כבוד, ללא שינה, ללא אכילה וכו' שאין כאן המ"ל. שדבר זה גורם להרבה שונאים מבית ומחוץ. עד כדי איומים והפחדות וכל מדבר בשם השני חצי עד וכו' כדרכם של בעלי פלוגתא. ופרשנויות גדולות ע"י סילופים ושקרים והוצאת הדברים מהקשרם."

"לא עצרתי ברוחי וכתבתי זה לחפצים לדעת האמת בלי לנבל מוחם ואבקש מראש לכל מי שמחפש שנאה ונקמה ורדיפה שאף לא יקרא מכתב זה."

ובמכתב נוסף שהרב שיינפלד כתב ישר לבד"ץ הוא הזהיר אותם מלקבל דבריו של אותו נחש המפתה ואמר: "מדובר במי שנכנסה בו רוח ל"ע, ומטעה אפילו את עצמו, ואח"כ מטעה אחרים עמו, לכן ידעו הרבנים להיזהר ותעב"ט. ואני מכיר היטב את ב' הצדדים ואפשר לברר אצלי כל הפרטים."

ובאותו סגנון הזהיר החלבן – רוח רעה שורה על הרודפים את הצדיק

"דע לך אחי כי ערב רב היו ניצוצות של משה רבינו וכן בלעם הרשע היה בו כמה נשמות קדושות של ניצוצי משה רבינו כמו שאמר מרן אלקי האר"י שלעתיד יתמהו היאך מטומאה רצוצה של בלעם יצאו כמה נשמות קדושות צדיקים וחסידים נביאים ובעלי רוח הקודש ובזמן שהיה משה רבינו בעולם על ידי שלא זכה להיות מלאך ומשיח לא זכה לתקנם עדיין עד לעתיד ומה שלא זכה היה גם כן על ידי ערב רב כנודע ואמר מרן אלקי רבינו אור עינינו המאיר מראש אצילות עד סוף עקבות משיחא הר"ב ישרא"ל ב"ן אליעז"ר שכל מה שעשה בלעם וערב רב אמרו על משה שחשדוהו באשת איש ממש על ידי רע שלהם ולא אמרו כל כך בשקר שהרי בלעם וערב רב שהם ניצוצי נשמתו כל מה שעשו אמרו עליו ואין שום מציאות בלתי השם יתברך ויתעלה "וחרפות חורפיך נפלו עלי" ומשה וצדיקים עוסקים בתקונו של עולם לתקן הכל "והכל מתוקן לסעודה" אבל השומע חרפת הצדיק ואינו מוחה במסירות נפש ומכל שכן כשהוא שמח לא יהיה לו חלק באלקי ישראל ואין לו תיקון ונדחה משני עולמות יותר מן הרשעים המחרפין" (ספר נתיב מצותיך – נתיב היחוד שביל ו' אות ה')

 

החלבן, הרב חיים כהן שליט"א בעל רוח הקודש ורבם של רבים וגדולים התבטא ביום שני י"ב תמוז תשע"ו: "אני מזהיר ואומר י.ח. שורה עליו רוח רעה וזה לא בשליטתו ולכן איסור חמור לדבר איתו שום דבר בעניין הרב ברלנד שליט"א כי יש לו הכח לשכנע ולהכפיש כל אחד אף מי שלא מקבל לשון הרע. וזה כח של הרוח הרעה שנכנס בו ל"ע."

הרב מוטה פראנק שליט"א

אני מקווה מאוד שבתוך דבריי אלו תמצא, אם תרצה, מרגוע לנפשך, והלוואי ונזכה, וזכותו הגדולה של בעל היארצייט של היום הזה, ראש חבורתנו, ר' לוי יצחק בנדר ז"ל, שבעיני ראיתי פעמים רבות איך שעלו לביתו ובאו אליו גם בבית הכנסת, רבים וטובים מבין אנ"ש לדבר סרה ורעה נגד ר' לייזר (מורינו הבר שליט"א) ואנשיו… ור' לוי יצחק הקשיב והקשיב, ואז שמעתי ממנו בלשון זה: 'מה הם רוצים? אני מגיע לשוהל לפנות בוקר, את מי אני מוצא שם? את אנשיו של ר' לייזר! מי הולך לפעלד האנשים של ר' לייזר! את מי אני פוגש במקוה לפנות בוקר את האנשים של ר' לייזר! – מה הם רוצים?!' – זכרונו לברכה וזכותו יגן עלינו."

כך מסכם הרב מוטה פראנק שליט"א, מחשובי משפיעי ברסלב בעולם, את מכתבו החריף כנגד המחללים את שמו של כ"ק מורינו הרב שליט"א וכל שומעי ליקחו. הרב פראנק שכרבים אחרים כואב את הרדיפה אחר הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, עונה בחדות לכל חורשי המזימות שלא בוחלים בשום אמצעי בכדי לבזות את כבוד הרב שליט"א ואת כבוד התורה כולה. הרב פראנק איננו מבאי ביתו של הרב ברלנד ואף לו מהנמנים על חצירו, עם זאת, ככל יהודי הצופה מהצד, אשר נפש יהודי פועם בקרבו, מאס במסע הרדיפה השקרי כנגד הרב שליט"א.

 

אברהם תאלה – "אם יש כזה צדיק גם אני רוצה לראות אותו"

"את התקרבותי לחיק היהדות התחלתי בישיבה של הרב משה ארוש בקטמון. הרב משה צנעני היה מגיע אלינו למסור שיעורים ודרכו נודע לי שצריך להמשיך ולחפש את צדיק האמת ואסור לעמוד במקום ולהסתפק. נכון הגעתי לרבינו הקדוש, אבל יש צדיק בכל דור שמגלה את כוונת רבינו כפי מצב הדור. עד אז, אע"פ ששרתי בקבע 13 שנה בסביבה של ישיבת 'שובו בנים', לא ידעתי על קיומה של הישיבה, כנראה שהרב שליט"א הסתיר זאת ממני." זהו סיפורו המרגש והייחודי של הרב אברהם תאלה, מחבורת העובדים שבישיבת שובו בנים'.

"אז מה אני עושה עכשיו? שאלתי את הרב צנעני. הרי עזבתי את כל חיי הקודמים בכדי להתקרב לתכלית וכעת מתברר שיש עוד דרך לפני. 'תתבודד על זה ותבקש בתפילה לדעת מי זה הצדיק האמת שחי בדורינו, שיתגלה אליך, וימסור לך מסר או משהו דומה'! ענה לי הרב צנעני. מאז במשך שלשה חודשים או יותר התבודדתי רק על זה, שעות על גבי שעות. ריבוני של עולם תדריך אותי בדרך הנכונה, אם יש דבר כזה אז למה שאני לא אזכה? הייתי מפציר בתפילה. עד שבאחד מימי השבת בזמן חצות לילה, נשכבתי על האדמה בהתבודדות ואמרתי לה' יתברך: 'למה לי חיים כאלה? אם יש כזה צדיק גם אני רוצה לראות אותו'. במהרה החל לרדת גשם זלעפות שלא פסק לרגע ולפתע אני רואה את הרב שליט"א לידי בצורה מאוד מוחשית, עטוף בטלית ועושה תנועות עם הידיים. לא ראיתי את הרב לפני כן ולא הכרתי אותו, לכן נבהלתי ואמרתי לו: 'אדוני מה אתה רוצה ממני? אבל, הוא לא ענה לי."

"כמובן שמיד ביום ראשון סיפרתי זאת לרב צנעני שניסה לברר איתי אם לא ראיתי תמונה, אני עמדתי על דעתי, הרי אני יודע בבירור מה שראיתי. 'ואתה תזהה אותו אם תראה אותו שוב'? המשיך להקשות. 'אם כך, בשבת הבאה תבוא לבית הכנסת ברחוב עידו הנביא'. הוא נתן לי את הכתובת של הבית כנסת. אתה יכול לברר אצל הרב צנעני שזה סיפור אמיתי.   "בשבת הבאה הלכתי ברגל מקטמון לבית הכנסת בעידו הנביא, והגעתי בשעה 4:30 לפנות בוקר, איך שאני נכנס הרב שליט"א מחכה לי בדלת ועושה לי את אותם תנועות בידיים שהוא עשה בשדה. וואו, זה אותו הרב שראיתי בשדה! התחלתי לדבר עם עצמי. מהשעה 4:30 לפנות בוקר ועד 14:00 אני לא עוזב את הרב שליט"א. ומאז אני בישיבה של הרב, ישיבת "שובו בנים". רק אחרי 15 שנה בערך דיברתי עם הרב על אותה הפגישה, ענה הרב ואמר לי: 'איזה ניסים איתך!' והמשיך הלאה מבלי לדבר מזה עוד."

"ראיתי הרבה ניסים ונפלאות מהרב שליט"א בעיקר כשהייתי יוצא בשליחותו לזיכוי הרבים ולקירוב רחוקים. רבים נושעו לאחר הבטחות שאמרתי בשם הרב, הרב שליט"א היה אומר לנו: 'תבטיחו בשמי'. עקרות נפקדו בפרי בטן ומובטלים מצאו דרך סלולה, בדרכים גילינו את הכח של הצדיק. אחד מהחברים שאל את הרב: למה עם האנשים הרחוקים אתה עושה ניסים כאלו בזמן שאצלנו הכל בהסתר? 'אתכם כבר קרבתי, אבל הם עוד שם וצריך להביא אותם', ענה הרב שליט"א."

"הרב שליט"א תמיד מדבר איתנו על התפילה שחייבת להיות בניגון ואכן בכל קצווי הארץ הפצנו תורה ויהדות, ותמיד ניגנו. אנשים היו נותנים לנו סכומי כסף גדולים כצדקה עבור הישיבה ולומדיה, אף מבלי שהיינו צריכים לבקש, הניגונים היו מושכים אותם. מי שהולך עם הרב בתמימות זוכה."

"אני יתום מגיל צעיר מאוד, אך הצער שיש לי על כל מה שעובר על הרב שליט"א הוא יותר גדול מהצער שהיה לי על הורי. כי הרב הוא לא רק שלנו לבד, הוא הרב של כל עם ישראל, כל עוד הרב בצער אין לנו חיים. סיפר לי חבר שבאחד הימים טרם התקרבותו ליהדות רצה לחזור בתשובה, הוא הלך לאחד האדמור"ים ורצה ללחוץ לו את היד, אך הלה הושיט לו את היד עם כפפה. אותו אחד נפגע ורצה ליסוג לאחור, אחד החברים הביא אותו להולנד, שם כשהרב ראה אותו הוא חיבק אותו ונתן לו ייחס חם ואוהב. אותו חבר הסביר לו שכל הצדיקים האחרים באמת רואים את כל הפגמים שלנו, אך הרב שליט"א באהבתו העצומה לעם ישראל יכול להתקרב אלינו גם בלי כפפות והאהבה מתקנת את כל הפגמים."

"הרב לא בכלא, הצדיק הוא נצחי, אנחנו בכלא וצריכים להשתחרר מכל הפגמים שאוחזים בנו. הרב נלחם עבורנו ואנחנו צריכים שתהיה לנו זכות להתקרב אליו. אם הרב מבקש סכום עבור פדיון צריך לתת אותו מיד בלי שאלות, זו הזכות שלנו להיות חלק מהגאולה."

[לשמוע את הסיפור מכלי ראשון וכן לשיחות וסיפורים נוספים התקשרו לקו הטלפון של – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד – קו 'שובו בנים אינטרנשיונל' – 02-991-7173  (שלוחה 31)]

 

מאיר אסולין – הרב ברלנד שליט"א הוא מלאך ה' צבקות!

מאיר אסולין הוא שוטר מג"ב לשעבר המקורב כבר 31 שנה למורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. התקרבותו החלה בזמן ששירת כשוטר מג"ב באיזור העיר העתיקה, כשמידי פעם היה עולה למתחם ישיבת "שובו בנים" הממוקמת ברובע המוסלמי. אולם, הקשר התהדק דווקא בזמן הירצחו של אחד מתלמידי הישיבה. הדבר קרה, כאשר מחבלים בני בליעל רצחו בדם קר את הבחור הנחמד אליהו עומדי ז"ל הי"ד. הדבר עורר סערות והפרות סדר נוספות, אלה חשפו עוד יותר את דמותו ההירואית של מורינו הרב שליט"א.

"ראיתי את הרב מסתובב בלי פחד עם טלית ותפילין, הערבים השליכו עליו מטרי אבנים, אבל האבנים חזרו אליו. מה הכוונה?" שאלנו אותו. "הרב הרים וזרק אליהם?" נשמע לנו תמוה שהרב יתכופף וישליך אבנים. לא, האבנים עפו כדרך נס! אנחנו שוטרי מג"ב היינו שם וראינו זאת במו עינינו."

"טיפש מי שאפילו מעז לחשוב על הרב שליט"א סרה, הרב הוא מלאך ה' צבקות! כשרציתי לבקר אותו ביוהנסבורג הצטרפתי למשפחת  לביוב ויחדיו עשינו את הדרך. אך, משום שהייתה לנו טיסת המשך התעכבנו בדרך הרבה זמן. למעשה בדרך הטבע כבר לא יכולנו להגיע לפני שבת ליוהנסבורג בשום אופן, לכן התקשרנו לרב שליט"א שאמר לנו לנסוע בכל אופן. אקצר בסיפור ואומר שלפי השעון ולוח הזמנים מייד נכנסת השבת, אך כולנו מסביב ראינו שהשמש ממאנת לשקוע. אמרתי ללביוב – תראו הרב מעמיד עבורנו את החמה, הרי אם הוא אמר לנו לנסוע הוא לא ייתן לנו לחלל את השבת."

"הגענו למקום מושב הקהילה ואע"פ שהשעה הייתה מאוחרת הרב שליט"א עדיין לא התחיל את תפילת המנחה. 'תראו העמדתי עבורכם את השמש', הפטיר לעברנו עם היכנסנו ומיד התחיל את התפילה." רצינו להיפגש עם הרב שליט"א ביחידות, אך מטעמים שונים נבצר מאיתנו. פה, אולי יותר מכל סיפורי הניסים הלא נתפסים, התגלתה גדולתו של הרב שליט"א. הרב מסר נפש והגיע למלוננו בחמש בבוקר, למרות הסכנה האורבת ביוהנסבורג בשעות אלה ולמרות השעה הקשה. הוא שוחח עם כל אחד מאיתנו בנפרד ורק אח"כ המשיך לתלמידיו שהמתינו לו לתפילת שחרית."

אסור להחמיץ, דיבורים שלא שמעתם אוזן. שיחות נוספות אפשר לשמוע בקו החדש של "שובו בנים אינטרנשיונל" – 02-991-7173

 

 

 

 

הרב יהושע דב רובינשטיין שליט"א – מחלוקות על צדיקים

(תמונה מהעצרת מול בית המשפט ותמונה שלו עם הרב יש באתר)

בס"ד הגיעה לידנו שיחה קדושה של הרב יהושע דב רובינשטיין שליט"א, מי שהיה אחד המקורבים הראשונים למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א עוד מהתקופה של הסטייפלר זצוק"ל. כל מי שחס על נפשו ראוי לו להטות אוזן לדברים החשובים – כל-כך חשובים.

"כותב הראב"ן (ביאור הליקוטים): 'המחלוקות בין גדולי ישראל לצדיקים האמיתיים היו לאחד הנסיונות הקשיים עבורנו. מי לנו כיוסף הצדיק שאחיו חלקו עליו. משה רבינו שהיה מטרה לחיצים ע"י בני דורו, דור דעה שחשדו בו בעבירות הכי חמורות. דוד המלך, ירמיה הנביא שאסרו אותו מס' פעמים בבית האסורים. המחלוקת על הרמב"ם בה שרפו לו את כל הספרים וכתבי היד עד שהיה חייב לברוח מעירו. גדולי הדור שרצו להחרים את האר"י הקדוש. באיזה בית אין היום את הספר 'מסילת ישרים', ובזמנו הייתה על הרמח"ל מחלוקת קשה עד שרצו להורגו נפש והוא היה חייב לברוח מעיר לעיר."

"הרב שליט"א אמר אודות המחלוקת על הרמח"ל: 'יושבים רבנים גדולים ומבוגרים ופתאום מגיע אברך צעיר ועושה דברים כביכול חדשים, היה קשה להם להשלים עם זה.' אח"כ המחלוקת על הבעש"ט שגרמה חורבן של קהילות שלימות ושבר בתוך הבתים."
"מסיים הראב"ן: 'אין לאנשים כערכנו לחקור ולדון בסיבה למחלוקות הללו, בבחינת: "במופלא ממך אל תדרוש." ר' שמואל שפירא היה אומר: 'אנחנו צריכים להיות מאלה שלא מדברים אל אף אחד. לעולם אנחנו לא יכולים לדעת מי הצודק, על מי מדברים ומה הניסיון שלי. אוי למי שיש לו חלק במחלוקת ובמיוחד שהיא מתחילה לשם שמיים.' הרב שליט"א אמר פעם: 'אתה לא יודע לצרף מילה בגמרא, אך כשבאים לדבר על תלמיד חכם נהיית למדן פתאום.'"

"הייתה סערה לפני 15 ש' ובאותה תקופה הרב שליט"א אמר: 'מי שבטבעו לדבר על אחרים, אני מציע לו ללכת לשם ולדבר עליי. אני מוחל לכל מי שמדבר עליי ואני אף מעוניין בזה, אבל מי שאצלי ידבר על אחרים, הוא יעוף מפה כמו טיל."'

"ידוע שצדיקים בסדר גודל של גדולי הדור עשו דברים שלנו נראו משונים, אבל אנחנו צריכים להיזהר מלדבר, חלילה אנחנו יכולים לאבד את שני העולמות."

(השיחה באדיבות הרב יעקב שבת. אפשר לשמוע את השיחה בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-991-7173 שלוחה 31)

הרב אברג'יל זצ"ל – היית אצל צדיק אמת שבדור
זכינו לתפוס את הרב מרדכי דרעי, אברך בישיבת 'שובו בנים', ולהעלות אותו לשיחה נוקבת אודות אירועים סוערים שעברו עליו בדרכו מהרב יורם אברג'ל זצ"ל, אל מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א.
תחילת הסיפור קשה מאוד לעיכול והתלבטנו מאוד אם להעלות אותו על הכתב. ניתן לשמוע אותו מכלי ראשון בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-991-7173 שלוחה 31 או לדבר עם מרדכי ישירות.
 בפעם הראשונה שמרדכי הגיע לרב שליט"א הוא הצטרף לחבר שעלה מכפר סבא לירושלים לפדיון אצל הרב. לפתע הרב התחיל לדבר עם החבר שלו על כאב הרגליים שלו ואמר לו לבוא לישיבה ולרקוד שם בשמחת תורה. 'איזה כאבי רגליים?' החבר שלי תהה, הרי עד אז הוא היה בריא ולא הרגיש שום כאבים ומה פתאום שהרב שליט"א מדבר על-כך ?"

"'איפה אתה גר?' הסתובב הרב שליט"א אליי בשאלה. בכפר סבא עניתי מופתע מפנייתו אליי, הרי הייתי רק מלווה. 'אתה עובר לירושלים ולא מגדל את הילדים בכפר סבא,' פסק הרב שליט"א בתקיפות תוך שהוא חובט בשולחן בחוזקה. לא הבנתי מאיפה הרב שליט"א יודע בכלל שאני נשוי ושיש לי ילדים, זו הרי הפעם הראשונה שאני רואה אותו."

"בינתיים, אותו חבר לא הגיע לריקודים בשמחת תורה, אח"כ פקדו אותו כאבים עזים ברגליים. בדיעבד הוא הבין למה הרב שליט"א התכוון, הרב יכל להמתיק לו את זה בריקודים."

"המפגש עם הרב ברלנד שליט"א היה ביום רביעי וביום שישי כהרגלי נסעתי לשיעורו של הרב יורם זצ"ל. אחרי השיעור שוחחתי עם הרב יורם כשלפתע הוא פונה אליי ואומר לי שאני צריך לעבור לירושלים. 'מה..?' הפתעתי רק הלכה וגדלה. 'למה ?' שאלתי. היית אצל צדיק אמת שבדור שאני אוהב אותו אהבת נפש. בדיעבד התברר לי הקשר והאהבה הגדולה ששרתה בין הצדיקים הללו. הרב יורם זצ"ל אמר לי בעצמו ששעתיים שהוא למד עם הרב שליט"א היו שוות כנגד עשרות ומאות שעות לימוד."

"היה לי קשה להשלים עם הגזירה, בכל פעם באתי לרב יורם עם הצעה אחרת למקום מגורים. 'אולי לצפת? אולי ליבנאל?' ניסיתי להתחמק מהגזירה. לבסוף הבריקה לי מחשבה והצעתי: 'הרב יורם אולי אני אעבור אליך לנתיבות?'"

"'אתה יכול לגור איפה שאתה רוצה, אבל תיקון לא יהיה לך. הרב ברלנד גזר עליך בשמיים לגור בירושלים'. ב"ה עברנו לבסוף וכבר שמונה שנים שאני אברך מין המניין בישיבתו של הרב שליט"א. החיים בירושלים לצילו של הרב שליט"א הם מעל הטבע, אנחנו חיים בניסים."

"במהלך נסיעה באוטובוס ניגש אליי אדם ששמע על סיפורי ורצה שאחזק את חברו. מתברר שאלו השניים היו אצל הרב שליט"א שאמר להם גם כן לעבור לירושלים. אחד מהם התבטל לדברי הצדיק ועבר ואילו השני לא עבר. באחד מהימים הם הלכו להתברך אצל צדיק נסתר בהוד השרון כשכוונתם היא עבור הילדים ותלמודי התורה שלהם. אך לא, להפתעתם הצדיק הנסתר אמר להם שהחבר צריך לעבור לירושלים משום שהרב ברלנד שליט"א גזר עליהם בשמיים."

"למה דווקא הרב שליט"א? עכשיו יותר מכל רואים, שעם כל הקושי שהרב שליט"א עובר הוא לא מדבר ולא דואג לעצמו, אלא רק תורה, התחזקות ודאגה לכלל ישראל. את האש והאור שמקבלים פה בירושלים אי אפשר לקבל בשום מקום אחר. זה משה רבינו שבדור. אם הרב יורם אברג'יל שלא היה לא פחד מכלום, ופעם במהלך ברית מילה הניף את הסכין ואמר שכל שיסתכל על הסכין הוא לוקח לו את כל פגמי הברית. אותו הרב יורם זצ"ל שלא נתן תארים לכל אחד, אמר לי שהרב ברלנד שליט"א הוא  צדיק אמת שבדור. צדיקים אמיתיים כרב יורם זצ"ל יודעים מי הוא צדיק האמת."

"יש לי חבר שקשור לרב יצחקי מפורת. לא מזמן החל מן דהוא להתריס כנגד מורינו הרב שליט"א לידו. פנה אליו הרב יצחקי ואמר: 'אתה מעז לדבר כנגד צדיק שכל תיקון הכללי שאומרים בציון הקדוש באומן וכל התקרבות וכל התחזקות שיש דרך רבינו נחמן בדור הזה שייכת לרב ברלנד שליט"א? שהוא היחידי שיכול להיכנס לתוך הלוע של הס"מ ולשחק לו שם. עליו אתה מעז לדבר ?! כשפניתי בעצמי לרב יצחקי מפורת הוא אמר לי: 'אל תדאג, הרב שליט"א שולט בהכל, יהי רצון שהכל יגמר בקידוש השם גדול."

אמן.
(ניתן לשמוע את השיחה ואת כל שאר הראיונות והשיחות בקו 'שובו בנים אינטרנשיונל' 02-991-7173)
"בעז"ה אתם תרקדו עד אור הבוקר"

"קשה זיווגם של בני ישראל כקריעת ים סוף", עד כמה נכונים הדברים בדורינו ועד כמה נצרכת ברכת צדיק האמת. "שמענו שברכה מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א פועלת ניסים ונפלאות", פותחת רחל את סיפור הנס שלה. "לכן, פנינו לרב שליט"א והעברנו את שמות הבנות וגילם לברכה. הוספנו ואמרנו שלא ברורה לנו סיבת העיקוב במציאת השידוך שלהם, הרי הן מוצלחות ומבית טוב והדבר פשוט תמוה."

"שמענו את הרב שליט"א אומר בהקלטה שיש לעשות פדיון נפש ושעד פסח יהיו ניסים – בעז"ה אתם תרקדו עד אור הבוקר – ואכן, כך היה. עוד בטרם סיימנו את השבע ברכות של הבת הראשונה וכבר למחרת סגרנו את הוורט של הבת השנייה, בדיוק כמו שהרב שליט"א אמר."

"אנחנו מודים לכם על ההקלטה של הרב שליט"א ששלחתם לנו, הדבר עודד אותנו מאוד והפיח בנו המון תקווה. וכמובן אנו מודים לבורא עולם, שאתם הייתם השליחים שלו, על כל החסד שעשה איתנו. אמנם התפללנו רבות, אך ראינו עיין בעיין איך ברכת הצדיק הועילה.

שיעור חודש תמוז מתוככי כלא יוהנסבורג כמה ימים לפני חזרתו לארץ

"כתוב בחיי מוהר"ן, שמשה רבנו היה יכול לעשות שלום עם קורח באלפית השנייה, משה רבנו לא נתן שום עונש חס ושלום משה לא נותן עונשים לבן אדם, כמו פולח ובוקע בארץ, ברגע שאין את הצדיק אז האדם שוקל יותר מכל כדור הארץ והוא בוקע את כדור הארץ. כתוב בשבת פרק ט' וביומא פרק ה' "אם יהיה חטאיכם כשנים": כשנים זה כמו כל השנים מבריאת העולם עד עכשיו, יש עבירות מבריאת העולם עד עכשיו, "כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע": אדם יש לו עבירות עד השמים, עד אין סוף, עד החלל, אך ע"י הצדיק בשנייה אחת כל הרהור תשובה מתקבל. הרב'ה אמר: מכיוון שאני וואקום אז אני בולע את כל העבירות, הצדיק יש לו כוח לבלוע את כל העבירות באלפית השנייה, אבל צריכים כל שנייה להיות קשורים בצדיק לדעת שהצדיק מוביל אותי, אני לא עושה כלום, אפילו תפילה אני לא יכול להתפלל, לא יכול לקום בבוקר, מי שמוביל אותי זה הצדיק. איך אני יכול לשמוע את עשרת הדיברות? ע"י הצדיק!

קורח אמר כולם קדושים, כולם שמעו אנוכי. אבל, באמת אתה שמעת אנוכי כי משה השמיע לך, "משה ידבר והאלוקים יעננו בקול" – אפילו מה ששומעים מפי הגבורה זה בזכות משה."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"פתאום יהיה אור גדול" – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – נמרוד זרק את אברהם לכבשן …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *