צור קשר עם הרב ברלנד
באדיבות הצייר יהושע וייס שיחי'
באדיבות הצייר יהושע וייס שיחי'

פרשת כי תשא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "הנשים בונות את המשכן"

" וַיִּתְפָּרְקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן" (לב' ג')

"יש למעלה בשמים רבבות היכלות בלי סוף, של רבבות נשים צדקניות בכל הדורות שכל אחת בנתה היכל למעלה מהכיסופים שלה והגעגועים שלה לדבר מצווה."

למה אהרון הסכים לעשות את העגל

"אומר הזוהר הקדוש על חטא העגל (קצב' ע"א)- שיונוס וימברוס הבנים של בלעם הרשע שהיו מהערב רב, ויצאו יחד עם ישראל ממצרים, התחילו לשכנע את עם ישראל שמשה וודאי לא יחזור, אם הוא עלה לשמים הוא כבר לא יחזור, ולכן צריכים לעשות עגל, צריכים לעשות הכתרה חדשה עם כישופים ועם קסמים. הם אמרו עם העגל הזה נכבוש מדינות, וככה נכבוש גם את ארץ ישראל. מיד הלכו לאהרון הכהן ואמרו לו בוא נעשה עגל, מה עשה אהרון? איך הוא רצה ל'סדר' אותם? אמר להם תלכו לנשים, תביאו לי את הנזמים של הנשים ותגידו שאהרון ציווה לעשות עגל."

"אהרון ידע שהנשים לא תסכמנה לעשות עגל, הוא ידע שאם אשה שמעה פעם אחת "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" לא יעזור שום דבר! אף אחד לא יכול להזיז אותה מזה, זה הטבע של האישה, אם היא שמעה איזה דיבור, איזה דבר תורה, שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותה מזה."

שום דבר לא יכול להזיז את האישה מהיראה

"אישה יראת ה' היא תתהלל" – האשה יש לה את היראה, האישה היא יראה יותר מהאיש, כי הנשים לא היו בחטא העגל, הנשים לא היו בחטא המרגלים, כי ברגע שהנשים קיבלו את עשרת הדיברות, ברגע שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותם, שום דבר לא יכל להסיט אותם, שום טענה, שום שכנוע, כי האמונה של האישה היא הרבה יותר חזקה משל האיש."

"כשהגיעו אל הנשים כל בעל שכנע את אשתו, מה? את לא מאמינה לאהרון הכהן, אין לך אמונת צדיקים? את לא מאמינה בצדיק? אהרן הכהן אמר לעשות עגל, איפה האמונה שלך? כל אשה אמרה לבעלה "בוא, נלך לאהרון הכהן, בוא נתווכח עם אהרן, מה פירוש הוא אמר לעשות עגל? אחרי ששמענו כזו דיברה "לא יהיה לך .." מסוף העולם ועד סופו בשבעים לשון, אפילו עוף לא צייץ שור לא געה, עכשיו נשנה כזאת דיברה? מה הפירוש אהרון אמר לי? מה זה אהרון משנה את עשרת הדיברות?"

שום דבר לא הזיז את הנשים מתמימותם

"אומר הזוהר הקדוש "ויתפרקו כל העם" – מה זה הלשון 'ויתפרקו'? אלא מסביר הזוהר שהנשים לא הורידו את הנזמים בשום אופן! הם תפסו את האזניים והידקו את הידיים לאוזניים, אז כתוב "ויתפרקו" כמו "מפרק הרים שובר סלעים". הנשים פשוט לקחו את זה בכח, "חבילו ותבירו אוזנייהו" כלשון הזוהר, כי כשהבעלים קיבלו איזה שיגעון ח"ו, ורצו לעשות עגל אז ה' ירחם, אבל הנשים נשארו בתמימותם בכשרותם בצניעותם ובאמונתם הזכה ושום דבר לא הזיז אותם, שום דבר בעולם!."

יש היכל בשמיים שנשים מחדשות בו תורה

"גם אישה יכולה להיות נביאה, יכולה להיות דבורה הנביאה, מרים הנביאה, כמו שאומר התנא דבי אליהו שהוא נשבע בשמים ובארץ שכל אחד יכול לראות את השכינה הקדושה, בלי יוצא מן הכלל. אומר הזוהר הקדוש שיש בשמים היכלות, היכלות שזוכים להם הנשים הצדקניות, יש היכל שנקרא בתיה בת פרעה, אלפי נשים מחדשות שם חידושי תורה כל יום, יש שם אלפי נשים שעזבו את הבתים שלהם, עזבו את העושר עזבו את הקריירה, בתיה הייתה בת מלך ועזבה את הכל בשביל להיות יהודיה פשוטה. אז כל אישה שהייתה יכולה להיות מנהלת גדולה ועזבה את הכל בשביל להיות בבית, ולגדל את ילדיה לתלמוד תורה, ששולחת את בעלה ללמוד תורה, ואומרת תהילים והולכת לכותל, אז היא עולה למדרגות כאלה ששום אישה אחרת לא יכולה לעלות, ואז זוכה למדרגות של בתיה בת פרעה שעלתה עם הגוף לגן עדן."

 

דבורה רצתה להרבות תורה ואורה גדל ביהודה וירושלים

"יש היכל של שרח בת אשר שעלתה עם הגוף לגן עדן, ויש היכל של יוכבד, והיכל של דבורה הנביאה. כל הנשים הצדקניות שבדור עולות לאותם היכלות, מסווגים לכל אחת את ההיכל שמתאים לה, לפי המעשים שלה וכן עוד היכלות בלי סוף. רבבות רבבות של נשים צדקניות בכל הדורות שכל אחת בנתה היכל למעלה מהכיסופים שלה והגעגועים שלה לדבר מצווה, כמו דבורה הנביאה שכל הכיסופים שלה והכוונות שלה היו איך להגדיל תורה ולהאדירה. דבורה עשתה את הלפידים שלה , את הנרות הגדולים, רק כדי שתלמידי חכמים ישבו עד הבוקר וילמדו תורה, שהנר לא יכבה באמצע הלילה בגלל שהפתילה לא טובה, או שהשעווה לא טובה, או שהשמן לא טוב. דבורה עשתה שיהיה האור של הנר הכי משובח, השעווה הכי משובחת, השמן הכי משובח, שהכל יהיה שיא שיא ההידור. לא קרה שפתאום כבה הנר באמצע הלילה והיו צריכים לסגור את הגמרא הקדושה ח"ו, הנרות תמיד דלקו עד הנץ החמה. אז אמר הקדוש ברוך הוא לדבורה, את כיוונת להרבות את אורי ביהודה וירושלים אז גם אני ירבה את אורך ביהודה וירושלים, הוא נתן לה נבואה, נתן לה כאלה השגות וכאלה מוחין עד שהייתה שופטת כמו שאומר החיד"א (ראש דוד פ' בשלח) שהתגלו לה כל החידושים, כל הלכות דיינים נתגלו לה."

הנשים הן בחינת מזבח

"אומר הזוהר במשפטים "ותשר דבורה" ותשר – זה רומז לרשת המזבח, כמאמר הכתוב "והיה ארשת תחת כרכוב המזבח". דבורה זכתה להקריב את עצמה לה' יתברך, היא הייתה הבחינה של הרשת של המזבח, "ותשר" זה אותיות ר'ש'ת. הנשים זה בחינת מזבח, כי באמת הם זובחות את עצמם לה' יתברך, הם זובחות את עצמם, הם מקבלות את הילדים, מטפלות בעשרה ילדים, הכל עושות האימהות, הם מתמסרות לילדים, מאכילות אותם, משקות אותם, מעריצות אותם, עושות את זה במסירות נפש, זובחות את עצמם לה' יתברך, אז הם יכולות להיות נביאות.

הנשים בונות את המשכן

מה זה בית? בית זה משכן, מ'ש'כ'נ' זה ראשי תיבות מיטה שולחן כסא נורה. האישה מנקה את הבית, מחנכת את הילדים, זה כמו שבבית יש ספרי תורה כי הילדים לומדים תורה, הבעל יכול לשבת ללמוד תורה, כשהאישה רוחצת כלים ומדליקה נרות, מבשלת ועורכת שולחן, אז היא בונה את המשכן, אם היא עושה את העבודה שלה את השליחות שלה היא יכולה לקבל מזה נבואה."

אם תקיים את כל מצוות לא תעשה יכולה להיות נביאה יותר מהאיש

""אלה המשפטים אשר תשים לפניהם"- הושוו אשה לאיש לכל הדינים שבתורה (רש"י), אשה היא כמו איש והיא חייבת בכל מצוות לא תעשה, גם לה יש איסור "לא תגנוב" "לא תרצח", גם לה אסור לדבר לשון הרע, ואם היא תחליט לקיים את המצוות כמו שצריך, לעשות 3 סעודות ומלווה מלכה, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר שטויות וכו' אז היא תוכל להיות נביאה יותר מהאיש."

"אשה פטורה אמנם מללמוד גמרא אבל היא לא פטורה מלהיות דבוקה בה', מזה היא לא פטורה, היא יכולה להיות דבוקה בה' כשהיא מנקה את הבית, מבשלת, רוחצת כלים, כמו שמסופר על אשתו של רבי יצחק דרוהוביצ'ר אמא של רבי מיכל מזלוטשוב, שבאמצע שהיא הייתה מטאטא את הבית, אמרה קדוש קדוש קדוש, אמר לה ר' יצחק בעלה 'למה את אומרת קדוש קדוש קדוש'? ענתה ואמרה לו 'אני שומעת את שירת המלאכים, המלאכים אומרים עכשיו קדושה'."

"רבי משה לייב מסאסוב נהיה עיוור שאלו אותו למה נהיית עיוור ? אמר להם בגלל זוגתי נהייתי עיוור… כל דבר היא אומרת 'לכבוד שבת לכבוד שבת', לשה את העיסה ומבשלת, ואומרת לכבוד שבת, ומכל 'לכבוד שבת' שהיא אומרת נברא מלאך, מכל דיבור לכבוד שבת נבראים מלאכים, עד שכל הבית נהייה אש לוהט, כל הבית נתמלא מלאכים עד שעיוורו את עיניי מרוב האור."

"אם האשה תעשה מה שצריך בדברים שלה, תעשה את התפקיד שלה בנאמנות, במסירות, בשמחה, בדחילו ורחימו, לשם ה', אז מדברים פשוטים ביותר היא יכולה לקבל נבואה."

באדיבות 'צמאה נפשי'

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

את מי צריך לדון לכף זכות – שיעורו השבועי של הרה"ח הרב עופר ארז שליט"א לשובו בנים מיאמי

האם צריך לדון רשע גדול לכף זכות? מה עושים שרואים מראה לא טוב? מה דרך …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *