צור קשר עם הרב ברלנד
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשיעור מהילולה של רבי נתן מברסלב
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בשיעור מהילולה של רבי נתן מברסלב

"אדם מגרשים אותו, שונאים אותו אז הוא מביא את משיח בן דוד" – דיבורים חוצבי אש של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"בזכות שישב בבור הוא זכה וכל דורו זכה איתו", הבאנו לפניכם את דברי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א מהשיעור שמסר לפני 11 שנה ביארצייט של מוהרנ"ת תשס"ו. כעת אנו שמחים להביא לפניכם את המשך הדברים שאמר אז מורינו הרב ברלנד שליט"א. דיבורים המראים כי למרות שכל חייו עבד מורינו הרב שליט"א את השם יתברך בכל כוחו, עדיין יחל לרגע בו יוכל לטפס למעלה הנשגבת ביותר של מסירות הנפש.
"אדם מגרשים אותו, שונאים אותו אז הוא מביא את משיח בן דוד." המשיך הרב את דבריו בשיעור חוצב הלהבות בהילולה דרבי נתן. "הוא יכנס עם הגוף לגן עדן כמו אליעזר עבד אברהם, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, אותו שנאו, אותו מכרו, הוא בכלל נמצא 20 שנה במצרים לא רואה נפש חיה, לא רואה יהודי, לבד, צריך לרקוד. הוא היה רוקד עם עצמו."
"כתוב 'איש מצליח גבר קפוז', אומר הרבי, מי ששמח תמיד מצליח. מה זה גבר קפוז? גבר, אדם שרוקד כל היום זה נקרא גבר קפוז. מה זה איש מצליח? כל היום רוקד, רוקד, רוקד עם עצמו, רוקד כל היום, רוקד ושר. הוא שר שירים לה' כל היום, הוא רק רוקד ורוקד ורוקד ורוקד."
"הרבי אומר, אני השגתי יחידה בתכלית מעלה העליונה. הרבי הגיע ליחידה בתכלית מעלה העליונה שבזה אין בכלל עולם, אין כלום, אין אנשים, אין שום דבר, יחידה בתכלית מעלה העליונה. נשמתו של הרבי נמשכה ממקום שלא היה בו שום שבירה. יש י' של עולם המלבוש שזה למעלה מכל העולמות, למעלה מעולם הטהירו, ומה-י' הזאת נמשכה הנשמה של רבנו, הנשמה של ר' נתן."
"אלו נשמות שלא היה להם שום שבירה, איפה שתשים אותם בין גוים, איפה שתשים אותם, כמו משה רבנו שגדל בארמון של פרעה, איפה שתשים אותו בארמון של פרעה, איפה שתזרוק אותו. אברהם גדל אצל תרח, מילא יצחק גדל אצל אברהם, יעקב גדל אצל יצחק, אבל אברהם גדל אצל תרח. משה בבית פרעה, דוד זרקו אותו במכלאות הצאן, קראו לו ממזר, עד גיל 28 אבא שלו קורא לו ממזר, 'מוזר הייתי לאחי', מה זה מוזר הייתי לאחי? קראו לו ממזר. אז אבא של דוד קורא לו ממזר, כולם קוראים לו ממזר, כל האחים קוראים לו ממזר, אין לו שום התחזקות, הוא רק יושב ומנגן ושר לה'."
"יוסף יושב 12 שנה בבית הסוהר, האחים מכרו אותו והוא רוקד 12 שנה בבית סוהר, הוא פשוט גבר קפוז. 12 שנה בבית סוהר הוא מבלה אותם בריקודים, הוא אומר הזכרתני והזכרתני, ממלא את זה. אז מה אם אני בבית סוהר, ה' נמצא גם בבית הסוהר, ה' בכל מקום! כל עוד שאתה חי אתה צריך לרקוד ולשיר!"
"יוסף היה בטוח שאבא שלו מכר אותו, איך הוא לא מודיע לאבא שלו? כי הוא אומר, מה מכרו אותי בלי הסכמת אבא? הוא כ"כ אהב את האחים שלו, הוא כ"כ לימד עליהם זכות שהוא אמר, זה לא יתכן שהאחים מכרו אותי בלי ידיעת האבא. בטח אבא פסק להם למכור אותי, אבא שלהם שלח אותי לשם כדי שימכרו אותי. איך יתכן שאבא לא יודע? כי בגלל שאמרתי שאבא ואמא ישתחוו לי אז מידה כנגד מידה הוא מוכר אותי עכשיו לעבד. אני רמזתי לו שבסוף אתה תהיה עבד שלי, אתה תשתחוה לי, אז עכשיו הוא אומר מידה כנגד מידה, הוא מוכר אותי לעבד. כי זה מה שמגיע לי, באמת אם אדם יודע שהכל מגיע לו אז אין לו שום קושיות."
"לפי ר' יהודה חוניו אמר שמגיע לי, מגיע לי אז זה בסדר, אבל לפי ר' מאיר חוניו היה הצדיק אז זה לא מגיע לי. לא מגיע לי – אז הוא מתרסק לגמרי.  אדם יודע הכל מגיע לי, מה שעושים לי מגיע לי, תמיד הוא יודע מגיע לי, בסדר, אז הוא יכול לעבור את כל הדברים שבעולם, את כל הרדיפות ואת כל העלבונות, כי הכל מגיע לי. להיפך, זה עוד מדי מעט, מגיע לי הרבה יותר."
"תמיד לדעת מגיע לי מה שעושים לי כך כך, אז הוא יחזיק מעמד, הוא יכול לעבור את כל החיים, הרבי מתעבר בו, ר' נתן מתעבר בו. כל מה שעושים את היארצייט בגלל שרוצים שהנשמה של ר' נתן תתעבר בנו."
"יהושע בן נון שירת את משה רבנו, ר' נתן שירת את הרבי. הרבי הוא בחינת משה, הוא שבעתיים ממשה, הוא זכה לפי 2 ממשה, כי משה הולך ועולה מדרגה לדרגה. נוסעים לרבי , נוסעים לר' נתן אז ר' נתן מתעבר בנו ממש, ברגע שאדם עובר את כל הרדיפות כמו ר' נתן, את כל ההשפלות כמו ר' נתן, אז הוא מתעבר בו, הוא נהיה חתיכת ר' נתן, הוא מקבל את המח של ר' נתן, את הלב של ר' נתן."
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בליל יו"ט דסוכות נפגשים חסד שבחסד פנימים עם מקיפים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום רביעי ליל י"ג …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *