צור קשר עם הרב ברלנד

"אדם צדיק גדול אז צריך להרוג אותו?" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"יש מצווה שכל אחד מוסיף – לדבר לשון הרע על השני! הוא יכול ללמוד את החפץ חיים מיליון פעם ישר והפוך עם הפירושים, אבל שבא לו יצר הרע לדבר אז ישר הוא אומר את החמש סעיפים שחייבים, ואם לא יש גיהינום ואין עולם הבא, הוא יפסיד את כל העולם הבא אם הוא לא ידבר."

 ביום ה' פרשת חוקת, א' תמוז תשנ"ה, בדיוק לפני 25 שנה מסר, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א את דברי קודשו, דברים שמיום ליום הפכו יותר ויותר רלוונטיים לתקופה, כעין נבואה על העתיד לבוא.

"עבירה זה רק שאדם מוסיף על תרי"ג מצוות  שאדם מוסיף על תרי"ג מצוות. כתוב: "אשר תרי"ד ופרקת עולו מעל צווארך", אם אדם אדם מחליט להוסיף על התרי"ג מצוות, יש מצווה שכל אחד מוסיף אותה זה לדבר לשון הרע על השני. המצווה הזאת זה תמיד נכלל בה חמש סעיפים שחייבים לדבר."

"יש כזה חפץ חיים ענק אם כבר כנראה איזה מי יודע כמה אלפי פירושים, אבל יש חמש סעיפים שחייבים לדבר. חמש סעיפים האלה כל העולם הולך עם החמש סעיפים האלה. הוא יכול ללמוד את החפץ חיים מיליון פעם ישר והפוך ועם הפירושים, אבל שבא לו יצר הרע לדבר אז ישר הוא אומר את החמש סעיפים שחייבים, ואם לא יש גיהינום ואין עולם הבא זה הוא יפסיד את כל העולם הבא אם הוא לא ידבר."

"אז רואים שאם לא הולכים עם הצדיק האמת זה לא יעזור שום דבר, זה טוב שלומדים פה חפץ חיים זה שכר לימוד זה דבר גדול לומדים דברי תורה, אבל כדי לא לדבר לשון הרע צריך את הצדיק האמת, צריכים לדעת שאני אפס אפסים אני יותר קטן מאות פחות מעפר ואפר – אז כבר לא תוכל לדבר על אף אחד אפילו זה מצווה וזה חיוב."

      מצווה שאדם מוסיף מעצמו שיעור הרב ברלנד

"כמו שר' נתן באמת כותב בתפלה קל"ד ואפילו שזה מצווה אני לא רוצה כאלה מצוות. לא רוצה את המצוות האלה לא רוצה את המצוות האלה אני אדם אני לא יודע, עבירה אחת נתנו לו לעבור לא לדבר לשון הרע יגידו לך זה עבירה אתה עושה עבירה למה אתה לא מדבר? את העבירה הזאת אני רוצה מספיק לי את העבירה הזאת לא לדבר לשון הרע. ואפילו שיבואו ויגידו לך זה מצווה וזה חיוב ואתה צריך לדבר, את העבירה הזאת תנו לי לאמץ אותה."

"ר' נתן כותב בתפלה קל"ד יש פה ליקוטי תפלות הוא אומר יש מצווה יש עבירה אחת אני רוצה לאמץ אותה, עבירה אחת עבירה אחת אני רוצה לאמץ אותה לא לדבר לשון הרע. אפילו שיגידו לי זה מצווה זה חמש סעיפים אתה חייב, יודוך ה' כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו."

"רבונו של עולם רב חסד ואמת תרחם עלי ושמרני והצילני מדיבורים רעים ומלשון הרע, שלא אדבר שום דיבור רע על שום בר ישראל שבעולם, גמרנו לא מדבר ואפילו על הקטן שבקטנים פחות שבפחותים, וחס ושלום שלא על צדיקי הדור. כי בדרך כלל העולם, הרבי אומר לדון לכף זכות את הרשעים, אז בדרך כלל העולם את הרשעים דנים לכף זכות, אבל את הצדיקים דנים לכף חוב. אני מאלה שדנים את הרשעים לכף לכף זכות אבל מה עם הצדיקים לא צריך לדון אותם לכף זכות?"

"אדם רוצה להיות צדיק כזה גדול אז עכשיו צריכים להרוג אותו? כי הוא לומד 24 שעות גמרא ותורה והוא ער בלילות אז הוא אמר דבר שלא לפי השכל שלי? הוא הוא לומד ההשקפה שלי? אז עכשיו הוא חייב מיתה בגלל זה? עוד יצאה בת קול להרוג אותו?"

"אז אדם צריך לדעת קודם לדון לכף זכות את הצדיקים, אחרי זה צריך לדון לכף זכות את הרשעים. ואם הוא יכול לדון לכף זכות את הצדיקים אז הוא גם סימן שהוא כבר יכול לדון לכף זכות את הרשעים, אבל שלא נדבר על שום אדם בעולם כי בדרך כלל האנשים דנים לכף זכות את הרשעים, ועל הצדיקים מדברים שופכים עליהם אש וגפרית. אם הוא כזה צדיק אז למה הוא עשה כך וכך כזה צדיק אז למה הוא לא מבין את זה ואת זה?"

"מה שאני מבין שאני באמת אדם פחות אני הפחות שבפחותים מבין את זה, אז איך הצדיק הזה לא מבין את זה? אז עכשיו צריכים להרוג אותו בשביל זה. אז, ריבונו של עולם אני הקטן שבקטנים הפחות שבפחותים שלא אפתח פה על אף אדם בעולם, אפילו יגידו לי זה מצווה וזה חיוב אני לא, מי אני שאני ידבר על איזה יהודי, כל שכן וכל שכן לא על יהודים שלומדים שעות תורה ערים בלילות שומרים את העיניים. מה זה לא בהשקפה שלי? אז מה!  צדיקי הדור וכשרי הדור שלומדים 24 שעות, הם בסך הכל שומרים את העיניים בקדושה וצניעות, וברוך ה' אנחנו נהנים מהם. הם הרי מחנכים לנו את הילדים שלנו מה מה אנחנו רוצים?"

"מי אומר שאני הצדיק אני לא יודע כלום, אני אני הייתי רוצה לדעת להתפלל וללמוד הלוואי שאני ידע לכוון, והמשכיל והמבין באמת יראה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד אמת. המשכיל הלוואי שייצא לו דיבור אחד אמתי רגע אחד לפני הפטירה."

"עכשיו אני מדבר, זה שיעור, שיעור זה לא דברי אמת, דברי אמת זה רק בחדרי חדרים. אדם בחדרי חדרים שמה הוא שופך את הלב לפני ה' יתברך, שם הוא הוא מתבודד מתחת לשמיכה באמת ,שמיכה שרק זה נקרא אמת. הרבי אומר שמה זה נקרא אמת הרבי אומר, כולם אנשי אמת נלחמים למען האמת."

"אמת זה תגיד פרק תהלים בחדרי חדרים זה נקרא אמת, רק זה אמת פרק תהלים בחדרי חדרים עם בכיות עם לב שבור זה נקרא אמת, השאר כל האמתויות זה הכל שקר גדול תן לה' להנהיג את העולם. אף אחד לא מנהל את העולם כאן אולי רק מחריבים את העולם. הוא אומר וצדקה תהיה לנו, כי לשמור ולעשות את כל המצווה הזאת ה' אלוקינו ואשר ציונו, וצריך שיהיה לי בחינות אמת. שאדם כבר התחיל להיות איש אמת רק זה נקרא אמת כולם אמת, והאמת הזאת והאמת הזאת, נלחם למען האמת הזאת בסוף אדם יכנס שם ליפן יהיה בכת האמת הצרופה ויחסל את העולם. מה מה זה אמת זה אמת הצרופה."

"יש אחד קנטיבר שהוא חוזר מאמת הצרופה עשרה יהודים, כאן הכי מפורסם כתב ספר אמת הצרופה, בקיצור קראתי את ההיסטוריה שלו לפני כמה שנים, הוא שנא את היהודים הוא רצה להרוג את כל היהודים. מה היהודים עשו לו? בקושי הכיר אותם! עכשיו יצא מאמר."

"יש תמיד בדיחה שגרמני אחד דיבר עם מישהו נגד נגד היהודים, הוא שפך מיליון אנשים ובאמת ובאמת זה נכון 50 מיליון יהודים, אש וגפרית הם הכי רוצחים הכי פושעים הרי שחטו שהיהודים אשמים זה הכל היהודים, למה שכל מה שקורה בעולם זה בגלל היהודים זה באמת ככה. אז הם מרגישים הגויים מרגישים שבוודאי היהודים אשמים בכל וזה באמת נכון, כי באמת היהודים אשמים אם כל יהודי היה מתפלל טיפה יותר טוב אז היה היה לא היה מלחמות. אז הם צודקים שהם צועקים היהודים אשמים בהכל וזה לא סתם."

"הגמרא אומרת, היינו דאמרי אינשי כל דבר בא מלמעלה, כל דיבור זה בא מלמעלה רק צריכים לדעת את השורש שלו. בקיצור היה שם איזה גרמני ששפך אש וגפרית, בסוף הוא אומר כן אבל כל זה חוץ ממיסטר כהן. עובר שם מישהו היהודים וככה הם זהו גזלנים רוצחים ומנצלים ומלווים בריבית ועושקים מוצצים את הדם של השני חוץ ממיסטר כהן, חוץ ממיסטר כהן. שאלו אותו: וחוץ ממיסטר כהן אתה מכיר מישהו? לא! חוץ ממיסטר כהן אני לא מכיר שום יהודי, זה התשובה."

"עכשיו בדיוק קראתי סיפור על אחד שחזר בתשובה, הוא אמר שהוא היה ככה הוא היה בקיבוץ והוא אהב סוסים, הוא הלך לקליפורניה ומצא שמה חווה של סוסים הלך ונהיה שמה הקאובוי הכי טוב, הסייס הכי טוב. והכל ממש מעשי הם לא ידעו שהוא יהודי, אף אחד לא ידע שהוא יהודי וצריכים עכשיו להחזיר אותו בתשובה. הנאצי הזההיה שופך, הוא התחיל לדבר על היהודים יש איזה יהודים הם איזה מין מפלצות כאלה עם קרניים מוצצים את הדם לשני ולוקחים אותו ואחרי ששותים לו את כל הדם הם לא שבעים."

"הוא אמר תשמע אתה יודע שאני יהודי? הוא כן, אז כנראה חוץ ממך אתה יהודי טוב ככה זה סיפור אמתי. וזה כבר החזיר אותו בתשובה, אחרי זה הוא שם לב שכל הקאובוים שם שונאים היהודים שנאת מוות, אף אחד לא ראה יהודי בחיים שלו ועוד לקח לו תהליך של שנה שנתיים עד שהוא תפס."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוֹד הַ"י" שֶׁל שָׂרַי • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע דווקא יהושע זה מי שקיבל את הי' של שרה אמנו? ומי רצה להרוג את …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *