צור קשר עם הרב ברלנד

כתוביות: שיעור אש קודש ג שבט תשפ"ב – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, שנמסרו אחרי תפילת ערבית ביום רביעי, ג' שבט תשפ"ב, 5/1/2022

"שרח בת אשר, כל אחד יקרא לבת שלו שרח! משפחת הורוביץ, כולם הבנים של שרח שהיתה הצדיקה הכי גדולה בדור."

"מה אנחנו מדברים על שרח, לכל אחד היה אחיות, לכל אחד היה בנות, כל אחד היה לו 20 בנות, צלפחד 5 בנות ואחיות. יש שיטה שהם התחתנו רק עם האחיות, כי הכנעניות אי אפשר להתחתן איתן, כולן היו פגומות כולן היו כבר מקולקלות. "כמו אליעזר שאמר לאברהם "לאן אתה שולח אותי, למקום שכולן כבר מוקלקלות כולן פגומות?! כולן חטאו, שם כולן עושות חטאים"."

"אמר: "מלאכי! יבוא מלאך ויגלה לך". כי עם האשה הצדיקה הולך מלאך לכל מקום, מלאך הוא מסדר את השידוך שאדם ימצא את הזיווג האמיתי, שימצא את השידוך הנכון הבת זוג האמיתית, "מה' יצא הדבר"."

"לבן היה רשע מרושע, הוא היה כאן מקודם אני סילקתי אותו. הוא רשע מרושע, האר"י כשר' משה אלשיך אמר את החידושים שלו אז האר"י ראה את לבן ממש, לבן עשה עם הראש "כן, כן, נכון, נכון!" כי (רבי משה סיפר את רמאויות לבן אשר רימה את יעקב "וְהֶחֱלִ֥ף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֣רֶת מֹנִ֑ים") זה מיליון! מאה כפול מאה כפול מאה "עשרת מונים", מונים זה מאה, מאה כפול מאה כפול מאה זה מיליון. כל שתים וחצי דקות הוא החליף לו את התנאים."

"עכשיו עקודים עכשיו ברודים, עכשיו נקודים, עכשיו מגן דוד עכשיו משומן מחומש משושה.. כל 2 וחצי דקות החליף את התנאים וכולם נולדו לפי התנאים החדשים. הוא כבר ראה בבטן שהם כבר קיבלו את הכוכב הנכון, את הסימן הנכון אז מיד הוא אמר: "לא אני רוצה תנאי אחר!" ענה לו יעקב "מה שאתה רוצה! מצידי איזה תנאי שאתה רוצה, לי לא אכפת". ואז ראה יעקב את המלאכים עולים על הצאן "עקודים נקודים וברודים". כי יעקב זכה לעולם העקודים שמה הכל מתחלף בשניה!"

"עקודים זה השורש של הנקודות, הנקודים יוצאים מן העיניים והעקודים יוצאים מן האוזן, "אוזן חוטם פה" מול הפה. אז יעקב זכה לעקודים, אז כל דקה התחלף הכל התחלף הסימנים, כל שניה! מיליון פעם בשש שנים זה שתים וחצי דקות! כי צריכים להכפיל 1440 שזה ביום כפול 365 כפול 6 שנים, לחלק אח"כ למיליון יוצא 2 וחצי דקות."

"כל 2 וחצי דקות לבן מחליף את הסימנים. כוכבים כאלה גארטל לבן באמצע.., כולם גלגולים של הטלאים! גארטל לבן גארטל כזה, למשה היה גארטל שחור, יש גארטל ירוק, גארטל כזה, הכבשים היה להם גארטלאך, כולם הלכו עם גארטלאך, כל הכבשים וכל רגע אומר לו גארטל אחר, סימן אחר, ככה מיליון פעם התחלפו הסימנים."

"כמו עכשיו הניטל הגדול, כי הם עשו.., אצלנו הלוח מדויק על השניה, חלקים! 2 דקות ו 15 חלקים (זמן המולד), אבל הם לא יודעים לעשות לוח (הרב צוחק) אז היה להם פיגור 11 דקות לשנה. מהעצה של יוליוס קיסר שעשה את הלוח בשנת 44 לפני האפס. בשנת 1600 ראו שיש פיגור של 12 יום בחורף, אם עושים 1600 שנה כפול 11 דקות זה 17,600 דקות לחלק ל1441. כל אחד יראה לחלק בכל המחשבים בשעון יוצא 12.2."

"אז בחרו את היארצייט של רבינו, זה הגוים כבר ידעו שזה מקודש עוד לפני שרבינו נולד! אז ביארצייט של רבינו נזיז את השעון מ 4 ל 15, 4 באוקטובר, הקפיצו ב 11 יום, עד כל האומות קיבלו זה רק לפני מאה שנה. כל אומה לא הסכימה לזה, רק הכנסיה הרוסית והותיקן קיבלו את זה, וכנסיות אחרות לא הסכימו לשינוי הזה לאט לאט כולם קיבלו את הלוח החדש."

"ולכן זה מחר השפת אמת, יש ספר שמע ישראל שאמרו שיפנו את הגטו, כי הם היו בנסיגה, מב' שבט כבר ידעו שגרמניה נחלה מפלה, כי היה טעות שהלכו לכבוש את סטלינגרד, זה היה טעות גדולה. כולם היו נגד היטלר ימח שמו אבל הוא אמר לא אני אנסה לכבוש את סטלינגרד.., לא כבשו, הכוכב האדום מצאו את פאולוס יהודי גילה אותו הכוכב האדום ואז לקחו אותו ואז.., אמר אני אעשה אותך הקצין הכי גדול בעולם, רצה שיתאבד אמר אני לא מתאבד בשביל הרשע הזה אני לא מוכן להתאבד! לא היה מוכן מה אפשר לעשות."

"אז סטלינגרד נפלה וליהודים, יש ספר 'לך לך בני', ישיבת לומז'ה, אתה תברח מפה אתה תשאר בחיים, אני עם ילדים אין לי לאן לברוח. הגיבורות היו אלה שהלכו עם הילדים לתנורים.,עכשיו בקיבוץ לוחמי הגטאות מורדי הגטאות ליד נהריה, אמרו אנחנו הגיבורות שהלכנו עם הפרטיזנים ליערות, הגיבורות זה אלה שלא עזבו את התינוקות והלכו איתם לתוך התנורים. הן היו הגיבורות האמיתיות שבזכותן אנחנו עכשיו חיים."

"זה שרח בת אשר שהיתה גיבורה אמיתית שהתורה מזכירה מכל הבנות והנכדות של יעקב, שלכל שבט היה בנים ובנות נכדים ונכדות קדושים, ואף על פי כן התורה מזכירה את שרח בת אשר שהיתה מוכנה למות, אף אחד לא הסכים לספר שיוסף חי ,מי שיגיד יוסף חי ימות על המקום."

"לכן כתוב בבעל הטורים, "ברוך מבנים אשר", שאשר היה בחרם אמרו איך היא יודעת כמו מאיפה היא יודעת הרי היא לא היתה במצרים, היא לא פגשה את יוסף. כשהאחים חזרו הם לא גילו לאף אחד שגילו את יוסף, לא גילו זה אסור לגלות! מוכרים אח לא מגלים, אחרי 22 שנה מגלים?! "אמרתי טרוף טורף" בטח הוא "טרוף טורף" אתם עושים נגלה לדותן, מאבדים לי ילד, עושים נגלה למצרים מאבדים לי ילד (כי יוסף כלא את שמעון) הוא לא ידע שהוא ישר שחרר אותו."

"כי שמעון היה הכי קנאי מכולם, לכן לוי זכה למשה ואהרן ושמעון הכרית את עמלק, הוא עומד על הר גריזים, כי שמעון זה הילד השני נולד בכזה קדושה שלא יכל לסבול שום פשע, שום פגם, אמר עשו כזה פשע אני הורג את כל העיר, ילד בן 13 וחצי חיסל את כל העיר. לוי היה בן 13, חצי שנה הפרש."

"אז עיר שלימה! יעקב אומר אין כזו הלכה! אומרים לו אנחנו הולכים לפי הרמב"ם. היום כולם הולכים לפי הרמב"ם, הרבי אמר לעתיד לבוא תהיה הלכה כמו הרמב"ם. אומר אם עושים פשע בעיר והעיר לא מוחה אז צריך את כל העיר, לחסל בלי יוצא מהכלל. כמו ששבט שלם בנימין היה איזה פשע מעשה מגונה תועבה (פלגש בגבעה), כל השבט הרגו, לא השאירו אף אחד, לא תינוקות, כלום. שש מאות ברחו ביניהם שאול "בן נעוות המרדות", הוא אומר ליהונתן מי אתה, אתה לא יודע מי אתה בכלל אני יודע מי אתה "בן נעוות המרדות"! מה אתה הולך אחרי בן ישי!? אבל הוא הצדיק האמת."

"פרוסת לחם הוא לא הביא, תמיד תביא פרוסת לחם שלא יקרה לך מה שקרה ליהונתן. אז דוד אחז אותו בולמוס שלושה ימים הוא לא אכל! תביא פרוסה אחת זה מספיק, ההוא השאיר אותו בשדה 3 ימים ושכח להביא לו פרוסת לחם, אם היה מביא פרוסת לחם לא היה נחרב בית המקדש וכל האסונות, לכן הוא היה חייב מיתה. יהונתן פרוסת לחם לא הביא לו. אז הוא הלך לאכול לחם קודש. הוא הגיע לנוב עיר הכהנים."

"תכנס לבית אכסה לבית חנניה, מה אתה נכנס לנוב זו עיר של יהודים? הם ישחטו אותך ערבים הם טובים רחמנים, היית נכנס לעיר של ערבים היו נותנים לך פיתה פלאפל בחינם, מה נכנסת לנוב מה לך ולנוב?! שם החרב של גלית איך הגעת לנב? אז דוד התחייב מיתה (כי דואג הרג את כל נוב עיר הכהנים בפקודת שאול על שעזרו לדוד), ה' שאל אותו אתה רוצה שהבנים שלך ימותו? אומר לא, הבנים שלי שלא ימותו בשום אופן לא אני מוכן למות!"

"אתה מוכן למות? אז עלה על הפרידה, היא סחבה אותו לעזה לאשקלון, שם תפס אותו ישבי בנוב. יש שני נוב, אחד ליד ירושלים ואחד בגולן, שם היה אז ישבי בנוב, זה לא בעזה לא בארץ פלישתים! אלא זה הכל על עוון נוב. הוא לקח את הקורה של בית הבד שמועכים בה את הזיתים ורצה למעוך אותו (את דוד), לעשות ממנו שווארמה, אבל הוא לא נמעך, מועך מועך הוא לא נמעך."

"אז הוא הרים את הקורה, ראה שנהיה שקע בקורה התחתונה והוא נכנס לתוך השקע, עכשיו הוא העיף אותו מאה מטר! זה עשר שניות על שניה, זה עשר מטר מאה מטר זה בדיוק עשר שניות. יש 10 שניות לדוד לחיות, ואז אבישי התרחץ לכבוד שבת קודש בגיגיות, כמו בית ישראל התרחצו בגיגיות בקערות לא היה מקלחות, אולי מקלחת אחת לעשרים איש. אז היו מתרחצים בקערות, לוקחים נטלה שופכים, ככה היו עד שעשו מקלחות לכולם, בינתיים היו קערות. אז הוא התרחץ בגיגית, פתאם הוא רואה שהגיגית מתמלאת בדם וראה נץ טורף יונה. אמר יונה זו כנסת ישראל (ואז עף והציל את דוד)."

"היונה של נח "תקדמנו ברכות טוב", כי טבת זה האור הגנוז, חודש טבת. אנחנו כבר בשבט זה הניגונים, כל הניגונים שבעולם מתגלים בחודש שבט. עכשיו זה חודש של ניגון ושירה, השקדיה פורחת בט"ו בשבט ואז כולם שרים את שירת השקדיה. ואז מחברים שירים לכבוד השקדיה והשתילים של ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראש השנה והלכה כבית שמאי שזה ב- א' שבט."

"ועכשיו חודש טבת חודש הטובות, "הנה מקום אתי" זה נקרת הצור, חודש טבת זה נקרת הצור, זה האור הגנוז, זה רק בלימוד הגמרא שאדם מוצא את האור רק ע"י לימוד הגמרא. חודש טבת צריך לגמור את כל הש"ס ומי שלא גמר שיגמור בשבט. עד ט"ו בשבט חייבים לגמור את כל השס. אז כל אחד עכשיו 21:30 עד 5:30 צריכים לגמור את כל הש"ס, 8 שעות זה מספיק. אין ישיבות עכשיו, אין כלום, אז אדם צריך ללכת הביתה אוכל ארוחת ערב בחמש דקות ולומד עד 5:30, אחרי זה עומד 18 ואז יכול לישון כמה שעות."

"אז אדם צריך לדעת שאנחנו עוד 8 שעות כבר מתחילים ותיקין, וכתוב "מעלה עקרבים" בפרשת מסעי גבול ישראל, מעלה עקרבים זה נפקא מינא שאפשר להביא ביכורים משם, רק זה מדבר כי הפירות שדופים, הפירות מצומקים, אבל נסע פעם לאילת הפיתולים זה מעלה עקרבים. נחלי ארנון ראו את המקום שכולם נמחצו נהיו פיצות, פעם גם היו פיצות ההרים עשו פיצות מהאמורים הכנענים, מעכו אותם, עשו מהם פיצות למלווה מלכה. רש"י אומר שכולם נהפכו לפיתות בנחלי ארנון."

"ועכשיו אנחנו מדברים על שרח בת אשר שאין לה גוף, נכנסה עם הגוף לגן עדן. הרבי אומר שאי אפשר להשיג שום דבר רק ע"י לימוד ש"ס, כי ברסלב הרבה טועים חושבים זה ריקודים, זה "הייתי באומן זכיתי", אומן לא מתפללים ולא לומדים שום דבר, כל הזמן שוכבים במיטות כמה שבועות חודשים לא זזים מהמיטה. אז זה גם משהו מטיילים בערבות, מטיילים בשחקים, יש שבע רקיעים לטייל, אז אדם שבע שעות מטייל בכל הרקיעים בשעה השמינית הוא כבר למעלה משבע רקיעים, אחרי ערבות יש גם רקיעים למעלה למעלה. אז האשה מגיעה ב 16:00 היא כבר קמה ב 5 הלבישה את הילדים, שלחה אותם לחדרים והוא עדיין ישן, ישן מטייל בגן עדן."

"הפרי צדיק שואל, מאין ידע גן עדן? כתוב שהשונמית, כולם יסעו לשם, מי שיסע לשם יפקד מיד ליד נהלל יש שם כפר שונם. עד היום כבר 3 אלף שנה שונם ערבים גרים שם, עכשיו ניקו את זה אנשים, אומרים שם תיקון הכללי ונושעים מיד. מי שמגיע לשונם נושע על המקום בבן זכר, בכל דבר. בית השונמית זה סגולה לכל הישועות שבעולם, שמו שם את הש"ס הכל."

"אז השונמית היתה מריחה ריח גן עדן, כתוב איך היא ידעה מה זה ריח גן עדן אולי זה בשמים? אז זה סימן שהיא היתה עולה כל לילה לגן עדן, כתוב בפרי צדיק פרשת בשלח רבי צדוק מלובלין, שזה שהיא הריחה ריח גן עדן שאמרה לבעלה יש ממנו ריח גן עדן סימן שהיתה עולה כל לילה לגן עדן. בשינה אדם יכול לטייל בגן עדן, והנשים של פעם היו מטיילות בגן עדן בשינה, מטיילות בשמים רואות שם הויה מול העיניים, עפות לבית המקדש וחוזרות, כי כל הענין זה לעוף לירושלים."

"מי שגר בגליל בציפורי במטולה היו עפות לירושלים, ממירון לירושלים. כתוב "גדר בעדי לא אצא", זה פרק באיכה שהיו עפות לירושלים. ושרח בת אשר היתה נביאה איך היא ידעה שיוסף חי? הרי היא לא היתה במצרים, סימן שהיתה נביאה."

ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *