צור קשר עם הרב ברלנד

תפילה על ליקוי הלבנה תשרי תשע"ו שכתב הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

רבונו של עולם כל יכול היום בלילה כשיהיה הייחוד חמה לבנה והלבנה תהפך לדם שמרמז על דם של שונאי ישראל וחרב ה' תמלא דם שעל זה אמר הרמב"מ בהלכות חגיגה ג' שיתגלה מלך המשיח

במוצאי יו"ט ראשון ועל זה אמר

הזוהר שלח לך קס"ב שהירח

יהפך לדם התחלה 3:10 והשיא

5:48 והשקיעה 6:37

והירח יהיה אדום ואש שזה מרמז לבימה של אש שתרד

מן השמים ועליה משיח בן דוד וע"ז נאמר והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקינכם חלומות יחלמון בחוריכם חזיונות יחזו הנה ה' באש יבוא

וכסופה מרכבותיו כי כה אמר ה' הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים וינקתם על צד תנשאו ועל ברכים תשעשעו וגם על העבדים בימים ההמה אשפוך את רוחי

ונתתי מופתים בשמים ובארץ

דם ואש ותמרות עשן והשמש יהפך לחשך והירח לדם לפני יום ה' הגדול והנורא והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים וקבצתי את כל הגויים

והורדתיים אל עמק יהושופט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חלקו.

 

כי כה אמר ה' אלוקים קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם . ישעיהו ל טו

והוא אשר נהפך לדם מרומז

בפסוק חרב לה' מלאה דם

הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים

כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן כי יום נקם לה' שנת שלומים לריב ציון. ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה. לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור

תחרב לנצח נצחים אין עבר בה. ישעיה לד ו-יט.

ואז ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד ה' הדר אלקינו. לה א, ב.

וע"ז שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ יורדי הים ומלואו איים ויושביהם ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר יר נו יושבי סלע מראש הרים יצוחו. ישימו לה' כבוד ותהלתו באיים יגידו.

ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. ישעיהו מב י- יג

ובזכות חג הסוכות שבעת ימים לה'

אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

וע"ז  זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן. ישעיהו סה.

וע"ז יתגלה מלך המשיח כמו שנאמר מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע ים מפניהם לעשות לו שם עולם. ישעיהו סג יד.

הרב ברלנד
הצדיק בעת כתיבת התפילה


התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

דברים קשים של ר' נחמן ברלנד על תנאיו הנוראיים של אביו, מורינו הרב ברלנד שליט"א: צפו

ר' נחמן ברלנד, בנו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, בשיחה קשה על …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *