צור קשר עם הרב ברלנד

למה חייבים לנסוע לאומן ראש השנה? הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי התעוררות נפלאים לנסיעה לאומן ראש השנה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרבי אמר "הראש השנה שלי עולה על הכל. והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר" – למה לא עושים כרוז ותעמולה ורעש בעולם שכולם יסעו בראש השנה לאומן? איש לא יעדר! וצריכים על זה מסירות נפש!

*הטירחות והיגיעות זה עושה את הכלי!*

אדם צריך לנסוע לאומן לראש השנה! ויש מניעות! לזה אין כסף, לזה יש מניעות מאביו מחותנו, וזה סתם לא מרגיש טוב, וזה יש לו כל מיני עיכובים, על זה אומר הרב'ה לפי הטירחות והיגיעות של כל אחד לפי הקשיים של כל אחד ככה יש לו יותר כלים לקבל את האור של הצדיק, הטירחות והיגיעות זה עושה את הכלי!! אלה שזוכים למניעות וטירחות הם זוכים לכאלה כלים נפלאים יותר מאלה שהכל הולך להם חלק, כמה שאדם יש לו יותר מניעות, כמה שאדם מונעים אותו, יש לו מניעות מאביו, יש לו מניעות משאר בני אדם, אין לו כסף, יש לו בילבולים, הוא קצת חולה לא מרגיש טוב, והוא מתגבר ושובר את המניעות! אז ככה יש לו יותר כלים להשגת אלוקות! ככה הוא יזכה לקדושה וטהרה! מהיגיעות נעשה הכלי! אדם שאין לו יגיעות וטירחות אז אין לו כלים.

*מהנסיעה לבד מקבלים אור גדול*

כשנוסעים לרבינו מקבלים יראת שמים! רבינו אמר "אני אוצר של יראת שמים", מכל פסיעה שנוסעים לרבנו נברא מלאך! מכל פסיעה שנוסעים בשביל הצדיק מקבלים יראה! מכל תנועה בשביל רבינו נבראים מלאכים! רק מהנסיעה לבד כבר זוכים לקבל אור גדול! כי רבינו זה אש! שנוסעים לרבינו נוסעים על דרכים של אש, רבינו זה עמודא דנורא, רבינו הקדוש זה אש להבה לה' יתברך.

*צדיק אמיתי*

כולם רוצים לנסוע לרבינו! אנשים נוסעים לרבינו במסירות נפש! עוזבים את הכל! כולם יודעים בדור הזה שרבינו הקדוש הוא צדיק אמיתי! כי לרבינו הקדוש לא היה לו שום הסתכלות כאן בעולם, הוא מעולם לא שמע את העולם, לא ענין אותו כלום כאן בעולם, הוא לא ראה את העולם מעולם.

*ישועות לכל החיים*

הרבי אמר- אני לא רואה?! מה אתם חושבים שאני עיוור? באמת יש לי עיניים! יש לי עיניים לראות מסוף העולם ועד סופו! אנחנו נוסעים לכזה צדיק שרואה מסוף העולם ועד סופו, נוסעים לכזה צדיק שיכול לרפא את כל המחלות שבעולם, אין מחלה שהוא לא יכול לרפא אותה, בראש השנה ממשיכים את הפרנסה, ממשיכים את הנשמות של הילדים, את כל הישועות לכל החיים.

*אין ישועה שאי אפשר לפעול*

בראש השנה אפשר לפעול את הכל! אם אדם מאמין ברבינו, מאמין בראש השנה, אז אין ישועה שאי אפשר לפעול לו, לחברים שלו, לאשתו ולכל הדורות, אין דבר שאדם לא יוכל לפעול בראש השנה, אם רק יעמוד בציון ויתפלל באמת ברצינות ולא יסתובב ולא יטייל אז הכול אפר לפעול, אין שום שער סגור, אפשר לזכות לכל הישועות לו ולכל עם ישראל.

*הכל תקנתי לכם*

אומר הרבי "ראש השנה שלי הוא חידוש גדול, ה' יתברך יודע שאין הדבר הזה ירושה מאבותי, הוא רק נתן לי זאת במתנה שאני יודע מה הוא ראש השנה!, לא רק אתם תלויים בראש השנה שלי אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי" – הרבי קרא בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. ומי שמגיע אלי על ראש השנה הוא יכול לקבל תיקונים מה שכל השנה הוא לא יכול לקבל בשום אופן, אין לכם מה לדאוג, אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות ה' היא מעזכם, הכול תקנתי לכם בראש השנה, הכול תיקנתי לכם.

*העניין שלי זה פלא*

אמר רבנו העניין שלי זה פלא! אתה אבא מאמין בי! נוסע אלי! אז למה אם הבן רוצה לנסוע אתה לא לוקח אותו? אני לא מבין!? אם אתה מאמין בי שאני יכול לתת לך תיקון, אז תאמין שאני יכול לתת גם לבן שלך תיקון! מה? הבן לא צריך תיקונים!? מה? אתה חושב שהבן שלך כבר קדוש וטהור!? אדם צריך לדעת שגם הבנים שלו צריכים תיקונים! אדם אומר: נחכה עד שהוא יגדל יש זמן! מה יש זמן! הבן כל היום יש לו ראיות אסורות! כל יום הוא יכול להכשל בדברים לא צנועים! מה.., אתה עוקב אחריו 24 שעות!? על הילד צריך לשמור כל הזמן! מי ישמור עליו אם לא הרב'ה! מי ישמור אם לא רבנו הקדוש! צריך לקחת את הילדים לאומן! וגם שם צריך לשמור עליהם, צריך להשגיח עליהם גם באומן! צריך לקחת את הילדים לאומן הם צריכים לראות את המחזה הזה! הילד יראה מה זה אומן! יראה מה זה כל המעמד הזה! הוא יבוא ויקבל את השכינה הקדושה.

*הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם*

הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם למוטב! אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי, כי הצדיק שכבר יצא מארבע יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא את כל בני העולם מהרע שלהם מהתאוות שלהם. וזה שאומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל "האור שמח" על הרמב"ם), על הגמרא במסכת סוטה (יג‘ עמ‘ א‘) "ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד" (בראשית נ‘-י‘) "תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים".- אומר רבי מאיר שמחה הכהן – "ויספדו מספד גדול" אפילו הסוסים ספדו ליעקב אבינו! היה כזה מספד גדול כזה מספד כבד שהסוסים בכו! החמורים בכו! כולם בכו על הצדיק! הסוסים הרגישו שהצדיק נעלם! החמורים הרגישו שהצדיק איננו! "ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן" הסוסים מודים בצדיק האמת!! החמורים מודים בצדיק האמת!! זה ממש בושה וחרפה איך אנשים לא רואים את הצדיק!! איך אנשים עיוורים!! מסתובבים בעולם לא יודעים מי זה הצדיק.

*אפילו סוסים וחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק*

אדם עם הגאווה שלו, עם היצרים שלו, הוא לא רוצה להאמין בצדיק! הוא לא רוצה לדעת מי זה הצדיק! אבל הסוסים והחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק, כי מי יחזיק את העולם? מי יגן עליהם? מי שומר על סוסים? מי שומר על חמורים? מי מגן על העולם? הם יודעים בזכות מי הם חיים! אם הצדיק לא נמצא יהיה רעב! תהיה שואה בעולם! יהיו מלחמות! זה אומר רבי מאיר שמחה הכהן – תתחילו לראות את הצדיקים! תתחילו ללכת אחרי הצדיקים! תפתחו את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים.

*צריך ממש לעשות עירוי דם*

אם אדם רוצה לעלות מדרגה לדרגה הוא חייב למעט את עצמו! הוא חייב בזיונות! כי את הדם, את הדמים העכורים את הגאוה צריך לשפוך החוצה, כל פעם צריך דם חדש! צריך ממש לעשות עירוי דם! ולהוציא את הדם זה רק על ידי בזיונות, אדם הוא מלא גאוה! הוא צריך שיהיה לו כל יום בזיון! אם לא יהיה לאדם בזיונות אז שום מצוה לא תעלה למעלה! אדם הוא מלא דם! מלא גאוה! הוא יכול כל כך להתנפח מגאוה עד שהוא לא יוכל לעבור את הדלת! וה' רוצה לטעום מהמצוות שלו והוא לא יכול! כי האדם מלא גאוה! מלא דם! אדם עושה איזה מצוה אז ישר הוא מתנפח מהמצוה! אני עשיתי מצוה! אני קמתי בלילה! אני למדתי גמרא! אני הכי צדיק! אני הכי למדן! אני הכי קדוש! הוא כל כך מתנפח מגאוה עד שה' לא יכול לאכל את המצוות שלו! אומר הרב'ה זה אבר מן החי שצריך שחיטה כדי להתירה! אומר הרב'ה צריך שחיטה! צריך שיבוא עליו בושה! צריך שיבזו אותו! צריך שיבוא עליו בושה שישפכו הדמים! ושנשפכים הדמים העכורים של הגאוה החוצה אז ה' יכול לטעום מהמצוות שלו.

*ככה מקבלים את האור האמיתי*

נוסעים לאומן כדי להקיז את הדם! אתה נוסע לאומן אז מקיזים לך את הדם! סתם לנסוע לאומן כמו תייר זה לא זה! זה לא תיקון! צריך להקיז את הדם! אם לא זה לא תיקון! צריך שיבוא מישהו ויבזה אותך! למה אתה נוסע לאומן!? למה עם האנשים האלה!? אתה ככה….אתה ברסלב…הרב שלך ככה…כי מי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה, מי שרוצה לעלות לדרגה חדשה,הוא צריך שיקיזו לו את הדם! שיחלקו עליו! שיבזו אותו! ככה מקבלים את האור האמתי!! אם האדם יקבל את כל הבזיונות האלה באהבה יעבור את זה בשלום, אז הוא יכול להביא את הגאולה.

*להוריד נחלי דמעות*

מי שיודע מרבינו ומאמין ברבינו אז יוכל ממש למשש את רבינו. אדם מגיע לאומן רבינו מעלה אותו לעולמות הכי עליונים – "עתיקא קדישא". באומן נמצאים בעולמות הכי עליונים, אצל רבינו אפשר לפעול הכול! אם מגיעים לרבינו ועושים תשובה, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד, אז אפשר לזכות לקבל, נפש חדשה, רוח חדשה, נשמה חדשה, חיה חדשה, ויחידה חדשה. אצל רבינו בערב ראש השנה היו בקיבוץ 600 איש, ורבינו קיבל כל אחד ואחד מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 6 בערב, נמצא שכל אחד היה אצל רבינו דקה אחת בלבד! וכשהיה נכנס לרבינו היה מיד נזכר בעוונות שלו מיום היוולדו, והיה מתחיל להתוודות, והיו פורצים מעיניו זרמים של דמעות כמו נחל. וכשהתחיל להגיד כמה מילים, רבינו הוציא אותו החוצה, והיה אומר לו להמשיך את הוידוי בחוץ, ולכן צריך לבוא לרבינו ולזכור כל מה שעבר עלינו ולהוריד נחלי דמעות ואז נזכה לקבל נפש רוח נשמה חיה ויחידה חדשים.

*הרב'ה מדבר איתנו*

כשזוכים לבוא לציון הקדוש ולהשתטח על הציון, הרבי מדבר איתנו, לוחש לנו באוזניים, מעודד אותנו, ושומע את הבכיות שלנו, אנשים שמעולם לא בכו, פתאום נכנס בהם משהו שגרם להם לבכות, התעברה בהם נשמת משה, נשמת רבינו הקדוש.

*המלך*

שבאים לציון הקדוש, אנשים חושבים. האם יהיה לי התעוררות? האם אני ירגיש משהו? המחשבות האלו הם טעות. הענין של ראש השנה זה לא הרגשות, ולא התעוררות. אלא הענין של ראש השנה זה רק ביטול, להגיע לאפס אפסים, לעמוד על הציון, ולהתפלל, להגיע לשיא הביטול, להרגיש את האור אין סוף, לדעת שאין עוד מלבדו. יש רק את ה' בעולם! אין שום דבר בעולם חוץ ממנו. כי כל ביאתנו לציון רבינו הקדוש זה כדי להמליך את ה' ולדעת שאין עוד מלבדו, ולכן אומרים בראש השנה "המלך". לא באנו לבקש בקשות לא באנו לקבל פרסים אלא כל ביאתנו לציון הקדוש זה לדעת ש"אין עוד מלבדו"

*צדיק שהוא התגלות משיח*

אמר רבינו – "כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות, רק שהחילוק הוא שמשיח יגזור אמר ויקום אבל אני עדין …(הוא פסק ולא דיבר יותר, חיי מוהר"ן רסו'). רבינו אמר אני יכול לעשות בדיוק את מה שמשיח יעשה, רק הדור עוד לא מוכן לשמוע, הדור עוד לא מוכן לקבל את מה שאני יגיד. אני אומר – לעשות שעה התבודדות, להתפלל שמונה עשרה בכוונה, לאט לאט, מילה מילה, ללמוד גמרא בעיון, לדעת שאני הכי פחות מכולם. בזמן רבינו היה כבר התגלות משיח רק הדור עוד לא היה ראוי, בכל דור יש צדיק שהוא התגלות משיח ורק היות והדור לא ראוי אז זה נדחה לעוד דור, ולעוד דור, עד סוף האלף השישי, יותר מזה זה לא ידחה! אנשים עוד לא מקבלים את העצות של רבינו בשלימות, אם אנשים היו מקבלים את העצות של רבינו, אז היום היתה הגאולה! היום היה נבנה בית המקדש.

*מה פתאום ברסלב תפסו להם צדיק אחד לפני 200 שנה*

הרבי השיג "יחידה בתכלית המעלה" (חיי מוהר"ן רסז'). יש רק אחד, רק אחד! שהוא בחינת יחידה דיחידה, שהוא זכה לראות את ה' כל שניה, לראות את מלאך מט"ט כל שניה, את כל המלאכים, את כל השרפים. אומר רבי נתן – שרק הצדיק שזיכך עצמו לגמרי, מכל וכל, שהוא נקי מכל, אין לו שום ריח של גוף, הוא כבר לא רואה שום דבר חוץ מה', הוא לא רואה כלום! הוא רואה את ה' 24 שעות מול העיניים, זה רק אחד ויחיד, אחד ויחיד שבא בכמה דורות, כולם אומרים "מה פתאום ברסלב תפסו להם צדיק אחד לפני 200 שנה? ובאמת זה רמב"ם מפורש, זה פשוט רמב"ם מפורש. אומר הרמב"ם בהקדמה למסכת ברכות שצדיק אמיתי שמואס בעולם ואין לו שום ריח מן העולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות. הרמב"ם פוסק כלפי כל אלה ששואלים מה פתאום תפסתם את הרבי, את רבי נתן, יש עוד צדיקים נוראים, יש עוד צדיקים טהורים, יש עוד קדושים, להם אומר הרמב"ם תדעו לכם שצדיק אמיתי שהוא נקי מכל תאווה ומזוכך לגמרי, אין לו שום רע, אין לו שום ריח של תאווה, שום ריח של גוף, זה לא בכל דור! זה רק אחד בכמה דורות! זה פסק הלכה שאין להרהר אחריו שרק צדיק אחד בדור מהדורות יכול להגיע לכזה מעלה של זיכוך והוא ממשיך לזכך את כל הדורות שבאים אחריו גם כן.

*תחזיקו עצמכם ביחד*

הרבי השאיר צוואה – אני מבקש ממכם אני הולך להסתלק מן העולם "תחזיקו עצמכם ביחד" הרבי הניח ידו על המזוזה ואמר מה שאני מבקש ממכם זה להתקבץ ביחד, להתפלל ביחד, כל אחד צריך לראות לדחוק את עצמו בתוך הציבור, בתוך הקיבוץ ולחשוב שבאמת אני הכי פחות מכולם, ויש לי זכות אדירה להיות פה עם כולם, ואם ככה תתפללו ביחד, תתכללו ביחד, תתפללו בכוונה אז אולי תמשיכו אותי אליכם, ובאמת אם נהיה כולם ביחד אז נמשיך את הרבי אלינו ואז יבוא מלך המשיח ותהיה הגאולה השלמה.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

צדיקה גדולה, אבל לא הבינה למה דוד קופץ – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "היה אסור לראות מכנסיים, זה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *