צור קשר עם הרב ברלנד

היכן מקום קברי מרדכי היהודי ואסתר המלכה?

היכן מקום קברם של מרדכי ואסתר, בפרס או בארץ ישראל? >>> המסורות השונות על דבר קברם >>> ההתייחסות של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לנושא

את מקום קברם של מרדכי ואסתר מציינים עולי הרגל והנוסעים היהודים בעיר המדאן שבפרס (כיום איראן) ואפילו בכמה מקומות בארץ ישראל; בגליל העליון ביער הסמוך לכפר ברעם, שם קיים עד היום ציון לקברם. בנוסף מוזכר מקום קברם בשומרון, בעוורתא בצפת ובטבריה, אך במקומות אלו אין כיום זכר לקברם.

עולי הרגל המביאים את מקום קבורתם בהמדאן, פרס

בעיר המדאן שבמדינת פרס (כיום איראן) ישנו מבנה עתיק ומפואר ובתוכו נמצאים שני ציונים למרדכי ואסתר. מקום זה מקודש לתפילה מזה כ-850 שנה. הנוסע הראשון שמזכיר את מקום הציון, הוא ר' בנימין מטודילה (מסעות בנימין) בשנת ד"א תתקל"ט, ורבי יעקב שליח רבינו יחיאל מפאריז. אחריהם מקום זה היה ידוע במשך כל השנים עד עצם היום הזה. בחודש האחרון מורינו הרב ברלנד שליט"א אמר שמקום קבר מרדכי ואסתר בפרס ליד טהרן.

בשנת תקצ"ה כותב ה'חיבת ירושלים': "והנה כמה אנשים כשרים ביודעי ומכירי קא אמינא סיפרו לי שהיו במדינת פרס ושם בעיר אחת נקרא המעדאן ויש שם יהודים, יש בית בנוי בכיפה ובתוך הבית יש שני ציונים של קברי מרדכי ואסתר. ובכל פורים קורין שם את המגילה ובאים שם מארץ מרחק להתפלל שם".

יש לציין ששלושת נוסעים אלו מביאים את מקום קבורתם גם בהמדאן וגם בארץ ישראל, בברעם (המסעות בנימין אף מציין שיש אומרים שקברם בשומרון).

לסוברים שנקברו בארץ ישראל, היכן מוזכר שהעלו אותם?

ב. בשנת ד"א תתקע"ה מספר ר' מנחם בר פרץ החברוני ששימש כשליח ציבור בחברון כ-8 שנים: "ומשם הלכתי אצל ארץ ברעם, וראיתי סלע אחד, ובתוך הסלע קבר אסתר המלכה אשר ציותה בחייה לכורש בנה להעלותה שמה".

ג. גלילות ארץ ישראל משנת ה"א שפ"ד כותב: "מרדכי ואסתר נקברו בברעם, הביאו אותם מארץ עילם" (והביא זאת משמו אף סדר הדורות).

עולי הרגל המביאים את מקום קבורתם בברעם, ישראל

בעומק היער הסמוך לכפר ברעם ישנו מבנה מאגאליתי גדול וחרב. במקום זה מציינים את מקום קברם של מרדכי ואסתר, כבר ראשוני הנוסעים שהעלו סדר מסעם לזכרון לדורות עולם, מזה כ-850 שנה. יש לציין שברוב רשימות הנוסעים מוזכר בברעם קברה של אסתר המלכה לבדה. המצבה בברעם על מקום קברם הוקמה על-ידי אנ"ש תלמידי מורנו הרב ברלנד שליט"א ובעידודו.

מקום קברם בברעם מוזכר כבר משנת ד"א תתק"ה (קברי אבות). ואחריו – בשנים: ד"א תתקל"ט (מסעות בנימין). ד"א תתק"ע (רבינו יהונתן מלוניל ובני חבורתו). ד"א תתקע"ה (ר' מנחם בר פרץ החברוני כנ"ל). ד"א תתקצ"ה (רבי יעקב שליח רבינו יחיאל מפאריש). ה"א (תלמיד הרמב"ן). ה"א ס' (סדר קברי אבותינו, כתב־יד אילן ב'). ה"א ר' (כת"י מוסקבה). ה"א ר"ג (רבי יצחק בן אלפרא). רפ"ב (רבי משה באסולה).

בשנת רצ"ז כותב יחוס האבות: "כפר ברעם… ושם קבורת אסתר המלכה עליה השלום. והוא כפרסה וחצי מצפת. ובכל שושן פורים הולכים מנין על קברה מצפת וקורין לשם המגילה ואוכלין ושותים ושמחים לשם".

כן מוזכר ציונם בברעם בשנים: ה"א שכ"א (יחוס הצדיקים). שפ"ד (גלילות ארץ ישראל הנ"ל). שפ"ו (אגרת מספרת יחסותא דצדיקיא דארעא דישראל). ת"ס (סדר הדורות בשם גלילות ארץ ישראל הנ"ל). תצ"ד (רבי משה חיים קאפסוטו). תק"ד (זכרון בירושלים). תקכ"ט (ידי משה). תקצ"ה (חיבת ירושלים). תש"ט (עדן ציון).

עולי הרגל המביאים את מקום קבורתם בעוורתא, צפת וטבריה, ישראל

עוורתא: רבי יצחק בר מוסא. צפת: רבי יוסף דמונטנייא. טבריה: אדמו"ר מוהרנ"ת (ימי מוהרנ"ת, ח"ב קנ"א. מביא רק את אסתר המלכה בתור יש אומרים).

סיפורים מנסיעות אנ"ש לקבר מרדכי ואסתר בברעם

ב-י"ב אב תש"ס, נכנס בחור מאנ"ש אל מורינו הרב ברלנד שליט"א, וסיפר לו שקבוצת בחורים מאנ"ש קנו מצבה בכדי להניח על מקום קבורתם של מרדכי ואסתר בכפר ברעם. הרב שמח מאד למשמע הדברים, ונתן את ברכתו לעניין.

בשנת תשע"א נסעה קבוצה מאנ"ש לקברי צדיקים, וכשהגיעו לקבר מרדכי ואסתר בברעם, צלצל הנייד של אחד מאנ"ש ועל הקו היה מורינו הרב ברלנד שליט"א. הלה אמר לרב איפה הם נמצאים, כששמע זאת מורינו הרב, שמח וביקש מהם להתפלל עליו שם ולהגיד עליו תיקון הכללי. כמובן שהתפילה שם כבר היתה אחרת – בהתלהבות ובחיות.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוד הלוויתן • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מודע רק איוב זכה לסוד הלוויתן? ומה הקשר בין הריקודים לבין היסורים שאיוב קיבל על …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *