Search Results for: שמואל הורביץ

התבטאות של גדול משפיעי ברסלב הרב שמואל הורביץ זצ"ל על הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א ומכתב סודי שהוא קיבל

...מוח גם לא ראיתי". מי שהכיר את ר' שמואל הורביץ יודע שהוא היה מאוד זהיר בלשונו ואם הוא אמר כזה דבר אז זה באמת היה כך בלי גוזמאות. ר' שמואל...

קרא עוד >

אבל כבד, נפטר הגה"צ הרב שמואל אוירבך זצ"ל אשר היה בידידות גדולה עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרב שמואל אוירבך

...ברסלב אין בדור הזה, הברסלבר היחידי שיש זה ר' לייזר ברלנד. וזה ידוע שר' שמואל בעצמו היה ברסלב לתקופה, אז ר' שמואל יודע מה זה ברסלב, וכר' שמואל אומר "הברסלבר...

קרא עוד >

הלווית הבה"ח שמואל קוסובסקי ז"ל תלמיד הגר"א ברלנד שליט"א

...פינת צומת שמואל הנביא ירושלים. הבה"ח שמואל קוסובסקי ז"ל כידוע, בירושלים משתדלים מאוד לא להלין את המת, ואף קוברים אותו בלילה בכדי למנוע את צער הנשמה. אך, לאור נסיבות המוות,...

קרא עוד >

מגבית חירום לר' נחמן הורביץ שליט"א – החסיד, תלמיד מורינו הרב ברלנד שליט"א שביתו נשרף והוא על כיסא גלגלים

...בדרכו במסירות נפש, דרך העבודה וקירוב רחוקים. עם זאת, ר' נחמן הורביץ, נצר לגדולי ברסלב וצאצא ל- ר' שמואל הורביץ, מתקשה ביום יום עם תשלומי חשבונות החשמל והמים וכן עם...

קרא עוד >

[מגבית חירום!!] זעקת הדל – ישראל רחמנים בני רחמנים האזינו לזעקת הכאב של הרה"ח ר' נחמן הורביץ

הבית השרוף של ר' נחמן הורביץ 2

ישראל רחמנים בני רחמנים. עומד לפנינו הרב החסיד נחמן הורביץ שליט"א, נכד הרב שמואל הורביץ זצוק"ל, מחשובי ירושלים ומגדולי ברסלב, שזועק מעומק צרת ליבו על השרפה שהתרחשה בביתם. אסור לעמוד...

קרא עוד >

ליומא דהילולא – החסיד רבי משה קליין מחיפה – י"ב ניסן תרפ"ח

...ובהסכמתם הביאו ירושלימה. אנ"ש תמכו בו כפי יכולתם. בחנוכה תרפ"ח רבי שמואל הורביץ היה במירון ובשובו ירושלימה עבר דרך חיפה, ופעל רבי שמואל אצל מכיריו שישלחו לרבי משה 'מעמדות' –...

קרא עוד >

הקשר של הרב שמואל אויערבאך זצ"ל להגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הגהצ הרב אליעזר ברלנד שליטא והגהצ הרב שמואל אוירבך זצל בלימוד משותף

בס"ד בי"ב אדר ימלאו ארבע שנים לפטירתו של הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זצ"ל. נציין מעט מקשריו עם חסידות ברסלב ועם מורינו הגאון הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א. עומק עיונו...

קרא עוד >

מזעזע: הרב נחמן הורביץ שתי דקות לפני שהתמוטט בחצר רבי שמעון במירון

מבקשים מכל עם ישראל להרבות בתפילות ותיקוני כללי לרפואתו של הרה"צ הרב נחמן הורוביץ שליט"א, מגדולי משפיעי ברסלב בדורנו, בנו הבכור של ר' שבתי הורוביץ ונכדו של הרב שמואל הורביץ...

קרא עוד >

ליומא דהילולא – החסיד רבי נפתלי חנהל'ס. י"א ניסן תר"פ

...על ידי המושל העריץ ג'אמל פאשה, כזה היה רבי נפתלי, אהבת ה', עמו וארצו, הם אלו שפעלו אצלו, וכפי שכותב עליו רבי שמואל הורביץ (ימי שמואל פרק מב): "והכלל שעסקן...

קרא עוד >

ראיון חזק עם הרב שמואל שטרן שליט"א תלמיד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ראיון מרתק שהופיע בעלון התחדשות עם הגאון החסיד, מחשובי תלמידי מורינו כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, ראש ישיבת 'נחלי נצח', הרב שמואל שטרן שליט"א. ימי החורף, הם הזמן המתאים...

קרא עוד >