צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א עם תלמידו מאיר אסולין שיחי'

"יותר קשה להיות דבק לצדיק מלהיות צדיק בעצמו" – על חשיבות ההתקרבות לצדיק

בספר 'ילקוט איים רבים' כותב בעל המחבר, הרב ישראל אריה יצחק, על מעלת הדבקות בצדיק האמתי:

"עבודה גדולה מאוד להיות דבק לצדיק האמתי, וזה יותר קשה מלהיות צדיק בעצמו."

"כתב בספר 'רמתים צופים' (תנא דבי אלינו פרג ג דף לא): שמעתי מהרב ר' בונים מפרשיסחא, ששאל להרב הקדוש היהודי זלה"ה שהיה אומר, כל המחובר לטהור טהור, ושאל לו, וכי הקב"ה ותרן וכו'? ומה סברה היא זו שבדבר קל (בסיבה קלה) יהיה לו מדרגת הצדיק אשר לא נהנה מהעולם הזה?"

"השיב לו: זו עבודה גדולה מאוד להיות דבק לצדיק האמתי – ויותר קשה מלהיות צדיק בעצמו ואין כאן ויתור כלל. ומי שהיה רגיל אצל הצדיקים האמתיים יודע ומבחין דבריו הקדושים הללו!"

"קרח דתן ואבירם, דואג האדומי, שהיו צדיקים גבוהים מאוד נעלה, על ידי הרהור בדקות על משה רבינו באו לכול זה."

"…, ובוודאי תחילה היו באיזשהו צד הרהור בדקות גדול על משה רבינו ע"ה ובאו לכול זה. וכן דואג ואחיתופל שלא נמצא בהם שום נדנוד חו"ש, ודואג היה תמיד דואג בליבו על יראת שמיים, ונכשלו בהרהור דק על דוד המלך ע"ה צדיקו של עולם הוא משיח, וע"י זה באו למה שבאו."

"ואתה דע לך שאין להרהר על שום צדיק, ודבק עצמו בו ובכול הצדיקים בליבו ומוחו ונשמתו, וקבל קדושה אף אם אינו נוסע אליו בגופו ממש, וכן יקיים ואהבת וגו' ועמך כולם צדיקים."

"לא תנסהו בניסיונות ולא תשאל ממנו אות או מופת"

"אמרו חז"ל: 'אם הרב דומה למלאך ה' צבקות יבקשו תורה מפיהו' (מו"ק יז.) ביאר רבי זושא מאניפולי זצ"ל, כמו שלא ראית מלאך מימך וממילא לא תנסהו בניסיונות ולא תשאל ממנו אות או מופת, כך העניין אצל רבו, שלא ינסהו ולא ישאל עליו, אלא שצריך להאמין שהוא צדיק בוודאי, אז תורה יבקשו מפיהו."

"כשרואה היצר הרע שאנשים טובים מקבלים תוכחה מהרב, מטיל לו שנאה בעיניהם שע"י זה לא יקבלו דבריו"

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

להורדה

באותו נושא, בשיעור שמסר לפני הציבור דיבר רבי דוד אבוחצירא שליט"א על מעלת הביטול לצדיק, אלו דברי קודשו:

בדבקות ובחיבור לצדיק. רבי בונם מפשיסחא הלך פעם עם רבו היהודי הקדוש, אליו היה מחובר מאוד. אמר היהודי, "המחובר לטהור טהור".

ענה לו ר' בונם, הרי לקתה מידת הדין, הרי בכדי להיות מחובר לטהור צריך לעלות בכמה וכמה מדרגות, כמו שאומרת הברייתא של ר' פנחס בן יאיר. "אמר ר' פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים" (מסכת עבודה זרה דף כ' עמ' ב').

מכאן שבכדי להגיע לטהרה צריך הרבה מדרגות, המשיך להקשות ר' בונם. 

ענה לו היהודי הקדוש: "להגיע לדרגה של התבטלות לצדיק זה הרבה יותר מעבודה של טהרה. בעבודה עבודה של טהרה יש רק רק חמש, שש דרגות, אבל עבודה של התבטלות לצדיק היא בלי סוף ובלי גבול."

הגמ' במסכת סוכה אומרת, ""ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואלמלי אליעזר בני עמי – מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלי יותם בן עוזיהו עמנו – מיום שנברא העולם עד סופו".

שואל בעל תולדות אדם, "אם אמר ר' שמעון שהוא יכול לפטור, אז למה לא פטר את העולם מהדין?"

עונה התולדות אדם, נכדו של היהודי הקדוש, "כי לא התבטלו לר' שמעון בר יוחאי. אם אין התבטלות לצדיק, הצדיק לא יכול לפטור אותך מהדין".

כדי לקבל השפעה מהצדיק שהוא צינור השפע שממשיך את ההשפעות לעולם – צריך להתבטל

כמו שהיו באים לרבנו הנועם אלימלך עליו השלום כל גדולי הדור להתארח בשבתות. מעיד על כך "המאור ושמש", אני תלמידו ששרתי אותו וראיתי אך הוא מוציא את הגוף של יום חול, תולה אותו על החלון ובמוצ"ש היה מחזיר אותו. הוא היה מזדכך בשבת, נשמה יתרה היו מרגישים על הצדיק.

אפילו המשרתות של "הנועם אלימלך" היו מבקשות לפני שבת סליחה ומחילה כמו בערב יוה"כ. ששבת נכנסת אצל הנועם אלימלך מתקדשת כל הבריאה כולה.

אז צריך להתבטל לר' שמעון, לצדיק, בכדי שיפטור את העולם ממידת הדין. הראיה לכך, אומרת הגמ' "אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל – ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי – ולא עלתה בידן". לא עלתה בידן כי לא התבטלו לפניו.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

את מי צריך לדון לכף זכות – שיעורו השבועי של הרה"ח הרב עופר ארז שליט"א לשובו בנים מיאמי

האם צריך לדון רשע גדול לכף זכות? מה עושים שרואים מראה לא טוב? מה דרך …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *