צור קשר עם הרב ברלנד

עוה"ד עמית חדד – "אסור היה לעצור את הרב ברלנד"

"המעצר של הרב ברלנד היה אסור שיעשה, במדינה דמוקרטית לא עוצרים על דברים כאלה שהיו מקובלים בעולם היהודי בעבר וגם נפוצים ומקובלים היום. כתב האישום צריך להכיל עובדות לפחות מנמליות שהן מקימות את העבירה, ופה היו רק סיסמאות." ראיון מקיף ומטלטל עם עוה"ד של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, עמית חדד. 

חשיבות הפדיון לשחרור הרב ברלנד שליט"א

אלה דברי עוה"ד חדד (הריאיון באדיבות קו ברסלב *9148)

"עוד לא סיימנו את הסגה הזאת, אבל אין ספק שזה ראשית הסוף, השחרור של הרב זה דבר שלצערי התעכב בשנה, כי הרב, לטעמי, לא היה צריך להיעצר בכלל, אבל משעה שהוא נעצר אנחנו עשינו הכול מכול וכול, כדי שנוכל לשחרר אותו, וב"ה זכינו שהרב סוף סוף השתחרר."

השנאה העבירה את האנשים על דעתם

"כשנכנסתי לתיק הזהירו אותי שלדאבון הלב, בקהילות מסוימות ובציבורים מסוימים, הרב נתפס כאיזשהו יצור שצריך לכלוא אותו הכי רחוק שאפשר, ולייצג אותו – יקים עליי שורה של שונאים."

"האמת שלא ייחסתי לדברים חשיבות מיוחדת, היה נדמה לי שמדובר בגוזמה, לצערי אני אומר שטעיתי טעות גדולה – הגוזמה הייתה כלפי מעלה, לא כלפיי מטה. אף אחד לא הגזים בסיפור הזה, בהחלט הרב ברלנד נתפס – ושלא בצדק – מי שמכיר את העובדות בתיק, מי שמכיר את הראיות בתיק, מי שיודע על בסיס מה הדברים נכתבו בכתב האישום, יודע שיש מרחק אדיר בין מה שמייחסים לרב לבין מה שנמצא בתוך התיק הזה."

"ולכן, אנחנו חשבנו שצריך לפעול לשחרר אותו, ובאמת – הדבר הזה קרה כמעט מעל הטבע. הטענה שלנו, והיא טענה שאני חושב שהיא כ"כ נכונה, ולכן כ"כ קשה לשכנע בה – שסוג העבירות שמיוחס לרב הוא מסוג הדברים שבמדינה דמוקרטית – המדינה לא נכנסת ולא בודקת, ולא מסתכלת בסוג כזה של אירועים."

עוה"ד עמית חדד

הרב יכל להגיד שהוא מאמין בכוח הפדיון והיה משתחרר

"הרי מה הטענה – הטענה שהרב ביצע פדיון נפש לאנשים ואין ספק גם לשיטתם שפדיון נפש זו פרקטיקה יהודית עתיקת יומין. האמירה שלהם שהרב לא האמין בכוח המרפא שלו, ולכן כשהוא אומר לאנשים שיהיה כך או אחרת, אם הם יתנו כסף הם יוושעו, והוא אומר כשהוא חושב, או מאמין או יודע שהדבר לא יקרה, בזה הוא עובר עבירה."

"אם הרב היה אומר בחקירותיו שהוא מאמין שהתוצאה תשתנה, שהוא מאמין בכוח של הפדיון נפש, שהוא מאמין בכוח הנתינה הדינים השתנו ותינתן רשות לרופא לרפא, אם הוא היה אומר שהוא מאמין בזה, אז לא הייתה עבירה."

"והעובדה שסוג העבירות הזה הוא תלוי אמונה של הרב – זה דבר שאינו מתקבל על הדעת. מעבר לזה, הראנו שלא מדובר באירוע שייחודי לרב ברלנד, שהפדיון הוא עתיק יומין, אך גם בימינו אנו קורים דברים זהים במקומות אחרים, ואיש לא מעלה בדעתו לחקור."

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מובא לשימוע במעצר שלא היה צריך להיות

"ולכן, אנחנו סברנו וסבורים, ואנחנו גם מאמינים שאם התיק הזה יתנהל אז הדברים יצאו החוצה אין פה שום דבר ייחודי. הדבר הייחודי היחיד שקוראים לנאשם בתיק הזה – הרב ברלנד. והזהות האישית של הנאשם לא יכולה להכתיב תוצאה משפטית שונה."

"זאת הטענה, זו טענה שקשה לקבל אותה במבט ראשון, אבל אין ספק שאם התיק הזה יתנהל ואנחנו נהיה בתוכו, הדברים יצופו וכולם יבינו כמה שזה מוזר להשתמש בכלים המשפטיים, בכלים של הדין הפלילי, הכלים הקשים של הדין הפלילי, בייחס לאירועים מהסוג הזה."

המעצר של הרב הוא דבר שהיה אסור שיעשה

"אנחנו חשבנו, חושבים ונחשוב, שהאירוע הזה הוא אירוע – שאסור היה לו להתקיים במציאות שלנו, פשוט. העובדה שהרב היה אמור להשתחרר, שהייתה החלטה של השופט בבית משפט שלום שהורה על השחרור שלו, למעשה.  אבל, כיוון שהמפקחים התעכבו ולא הגיעו, אז דחו את הדיון ליום המחרת ואז עשו מעשה, שקרעו למעשה, את האישום, את החשדות – קרעו ותלשו מתוך האישומים כמה דברים שהם חשבו שהם אולי מוצקים ומוכנים, שמו את זה על נייר, ועם זה רצו להארכת מעצר עד תום ההליכים, והמשיכו לחקור את היתר, והכול בכדי להשאיר את הרב ברלנד במעצר."

"לטעמנו, זה דבר פסול מהיסוד, ולכן אמרתי שהשחרור של הרב היום – זה כמעט אירוע שהוא מעל הטבע."

השופטת מחקה לתביעה עשרות של כתבי אישום

"א. טענות מקדמיות, יאמר לזכותה של השופטת, אנחנו טוענים בסבב שני טענות מקדמיות. בסבב הקודם היא מחקה לפרקליטות עשרות עבירות, אני חושב שהדבר כמעט לא קיבל פומבי, אבל היא מחכה לפרקליטות עשרות רבות של עבירות. פעם אחת בגלל פגמים בכתב האישום, והיא פשוט מחקה ולא נתנה לנו אפשרות לתקן, פעם שנייה בגלל התיישנות. ולכן, לבוא ולומר שהטענות המקדמיות לא הצליחו, אני חושב שזה לא נכון."

"לגבי ההחלטה האחרונה, אנחנו סברנו שכתב האישום בכול מה שקשור בעבירות הכלכליות, הוא כ"כ רזה, דל ועמום שלמעשה אי אפשר להתמודד איתו. כי לבוא ולומר שהרב הכניס מעל 138 מיליון שקל ולא דיווח על זה למס הכנסה, והפירוט היחיד שיש לך זה מה שאמרתי עכשיו, יותר מזה לא תמצא בכתב האישום, זה לא מאפשר לך להתמודד עם הטענה."

"כתב האישום צריך להכיל עובדות לפחות מנמליות שהן מקימות את העבירה. פה, הדברים היו אפילו לא שלדיים, פחות, הם ברמת הסיסמה, ועם סיסמה, עם כל הכבוד, אתה לא הולך ומגיש כתב אישום."

"זו הייתה הטענה שלנו שלדאבוני לא התקבלה, אבל אני חושב שככל שהדברים ימשיכו אנחנו נוכל להוכיח אותם ולהסביר מבחינת ביהמ"ש והתביעה."

המצב הרפואי של הרב מורכב ולא מאפשר קיום משפט

"הם היו רוצים שדיוני ההוכחות יתחילו מיד, בסוף, אנחנו כפופים כולנו לשיקולים שהם הרבה יותר משמעותיים מהשיקולים המשפטיים, ואלה השיקולים הרפואיים. לצערי, וזה לא משחק, הרב ברלנד במצב מאוד מאוד מורכב מבחינה רפואית. את זה לא אני אומר, אומר את זה שירות בתי הסוהר, אמר את זה ביהמ"ש העליון, אמרו את זה כולם, ולכן המשפט יהיה חייב להתיישב גם בהתאם לעניינים הרפואיים, ואנחנו נכפיף את ראשנו לעמדות המקצועיות של אנשי הרפואה."

"אין דד ליין, אנחנו חושבים שזו בקשה מוצדקת מאין כמותה. אנחנו מקווים מאוד שהדברים ישמעו וישקלו בחיוב, כי אפשרות אמיתית לנהל מגה משפט כמו התיק הזה, מול אדם חולה כ"כ כהרב ברלנד, אנחנו חושבים שאפשרות כזו לא קיימת. ונדמה לנו שכול אדם שעיניו בראשו מבין את זה. אולי הוא לא מוכן להודות, אבל כולם מבינים את זה, אדם שבזמן המעצר שלו היה כ"כ הרבה זמן בביה"ח, שעבר כ"כ הרבה אירועים רפואיים, במעצר וגם לפני כן."

"מטעמים של צנעת הפרט אני לא ארחיב, זה ברור שכנגד אדם כזה לא צריך לנהל הליך כ"כ תקדימי, כ"כ מוזר, כ"כ שגוי, לשיטתנו, .כדי לבדוק אם הוא ישרוד את ההליך עד סופו."

לטובת הרב צריך לקיים את התנאים לשחרורו

"יש רשימה של תנאים לשחרור הרב. חשוב להקפיד על התנאים קלה כבחמורה אם אנחנו רוצים בטובתו של הרב, ואין לי ספק שכולם רוצים בטובתו של הרב ברלנד. צריך להקפיד בתנאים ובכללים שנקבעו, קלה כבחמורה. גם אם זה אומר שהרב רחוק, וגם אם זה אומר שהוא פחות נגיש."

"אם בטובתו של הרב אנחנו רוצים צריך להקפיד בדברים, וזה אומר שאין יותר פדיונות נפש, לא בתמורה ולא שלא בתמורה. שכול אחד יקרא יש שם רשימה ארוכה: לא מגיעים למקום שהרב נמצא בו. המקום ישמר ונשמר בסוד, לא מגיעים לשם – לא מכשילים את הרב, חו"ח."

"צריך להבין שאסור להכשיל את הרב, הרב רוצה ומבקש טוב בשביל כולם, זה הרושם שלי. שלא יעמידו אותו במבחן שהוא ירצה לעזור למישהו, אבל בזה הוא יזיק לעצמו. לכן, אני מבקש בכול לשון של בקשה לקיים דברים ככתבם וכלשונם, ולקבוע סייג אפילו, לדברים שכתובים שם כדי שלא נכשיל את הרב, ושלא נחזיר אותו חלילה למקום הקשה שהיה בו."

"הרב ברלנד היה במקום קשה."

תרומות לפיקדון לבית משפט מעבירים דרך עמותת 'חכמת אדם' תאיר פניו לחץ כאן

להעברת תרומתכם דרך הטלפון, חייגו נא כעת:

*9148 שלוחה 10

העברה בנקאית: 

עמותת חכמת אדם תאיר פניו
בנק מזרחי
סניף 403
חשבון 161694

ה' עמכם!

 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור לבחורי חכמה ודעת במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מבצע 'קימת שחרית' ○ תקציר מתוך השיעור ביום שני כ"ח אדר התקיים בבית מורנו הרב …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *