המאמר יומי ה' הוא האלוקים

סוד עשרים ושלוש יום בסיון • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א כתב הבוקר מאמר מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן בעניין יום שליחת האגרות השניות – כ"ג בסיון. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד עשרים ושלוש יום בסיון: "ליהודים היתה אורה ושמחה ששון ויקר", נאמר על עשרים ושלש יום בסיון, שאז נקראו סופרי המלך לכתוב ולחתום בטבעת המלך, כמ"ש "ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם", …

קרא עוד >

סוד יהונתן בן עזיאל • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א כתב הבוקר מאמר מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן בעניין התנא יהונתן בן עוזיאל. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוֹד יהונתן בן עזיאל [יארצייט כ"ו סיון] יהונתן בן עזיאל אש מקיפתו, וכל עוף הפורח מעליו נשרף! כמו ראב"ע, שהיה ריב"ז רוכב על החמור, וראב"ע מחמר אחריו. אמר ראב"ע לריב"ז: ירשני רבי לומר לפניו דבר …

קרא עוד >

סוד שורש נשמתו של קֹרח • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע קרח חלק על משה רבינו ומה היה שורש נשמתו? ומי אלו האספסוף אשר התאוו תאוה? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד שורש נשמתו של קֹרח סוד שורש נשמתו של קֹרח היה בחוטמא דעתיקא, ששם נכנס יסוד דרישא דלא …

קרא עוד >

סוד אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד הערוד? וכיצד זה קשור לזה שהכלבים לא אכלו את הרגלים של איזבל? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא סוד כל הערודים שהם …

קרא עוד >

סוד אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בזכות מה בנימין זכה לחצי בבית המקדש? ומהו הסוד שרק למלכי בית דוד ( – שבט יהודה) מותר לשבת בעזרה? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד 'אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד' כי אחרי שבנימין קבל את …

קרא עוד >

סוד הנסכים • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע אומרים את פרשת הנסכים אחרי פרשת מרגלים? ובזכות מה חזקיה המלך התרפא? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד הנסכים אין אומרים שירה אלא על היין, וחצי ההין לפר האחד ושלישית ההין לאיל, ורביעית ההין לכבש האחד יין כנסכו. …

קרא עוד >

סוד "כד חזי משה ענותנותיה של יהושע בן נון" • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הייתה הענוה של יהושע בן נון יותר מכל האבות? ומה העצה הרעה שהמרגלים הלכו וחזרו אִתה? מה יהושע עשה כששמע שרוצים לחסל אותו? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד "כד חזי משה ענוותנותיה של יהושע בן נון" קושיא: …

קרא עוד >

סוֹד הַ"י" שֶׁל שָׂרַי • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע דווקא יהושע זה מי שקיבל את הי' של שרה אמנו? ומי רצה להרוג את יהושע בן נון? ומה יהושע עשה בנידון? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוֹד הַ"י" שֶׁל שָׂרַי הי' של שרי התלוננה והתרעמה 402 שנה למה …

קרא עוד >

סוד ענוותנותיה של יהושע • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

כיצד קשור הי' שקיבל יהושע להצלחתו לכבוש את הארץ? ומה הקשר  את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד "ענוותנותיה של יהושע" כד חזי משה ענוותנותיה של יהושע, שזה סוד י' של שרה שהצטרפה לשם הושע, וכשראה משה כיצד הי' של …

קרא עוד >

סוד 'אלדד ומידד מתנבאים במחנה' • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה ראשי תיבות 'מ.ת.נ.ב.א.י.ם'? ומה הייתה הטעות של אלדד ומידד? ומה היה קורה אם המרגלים היו מסכימים להכנס לארץ למרות פטירת משה כביכול? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד "אֶלְדָּד וּמֵידָד מִתְנַבְּאִים בַּמַּחֲנֶה" ואלו השבעים זקנים זכו להתנבא ע"י …

קרא עוד >