מתלמידי הרב אליעזר ברלנד

כזה ראה וקדש

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" (י, יא) שירא היה משה מכוח הקליפה שבפרעה, שמא ירצה חלילה להכניס את ישראל לשער ה -50 דטומאה שהיא כפירה ומינות רח"ל, ועל כל אמר לו השי"ת "בא" אני ואתה ואין לך לירא מפניו כלל (באר משה) "כזה ראה וקדש" מחפשים את הנקודה הקטנה קטנה של הלבנה החדשה וכשמוצאים אומרים בית דין: מקודש …

קרא עוד >

אני אולי הכי מוצלח בעולם, אבל אין בי את זה

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " (לה ,א). "ראה משה רבינו שעתיד בית המקדש להיחרב בעוון שנאת חינם לפיכך הקדים "ויקהל" להקמת המשכן, רמז להם ש"ויקהל" – האחדות והשלום הם תנאי ראשון למעשה המשכן" (רבי משה מפשבורסק). האחדות והשלום ללכת בדרך ה' באמת זה רק על ידי אהבת חברים. כל יהודי קיבל ניצוץ וכל ניצוץ הוא חלק אחר …

קרא עוד >