מתלמידי הרב ברלנד

הצדיק הגדול הוא יתום, הוא נסתר לגמרי, לא יודעים ממנו כלום

"ויגש אליו יהודה" (מד, יח). "אני יוסף". צדיק האמת מתגלה. צדיק יסוד עולם. יוסף זה הכל, זה שורש לכל, ממנו כל השפע נמשך לעולם, יוסף הצליח להסתיר את האור שלו, את הכוח שלו, ויהי יוסף "יפה תואר ויפה מראה" זה ראשי תיבות "יתום", הצדיק הגדול הוא יתום, הוא נסתר לגמרי, לא יודעים ממנו כלום (חומש "היכל הברכה"). כוחה של אמת …

קרא עוד >

ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם.

"וארא אל אברהם  אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-ד-י ושמי ה' לא נודעתי להם" (ו,ג). א-ל ש-ד-י, על שם שיש די באלוקותו לכל בריה ובריה (האריז"ל). "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו,ט) ע"י שמחה אפשר לזכות לישועה, אפשר להמתיק את כל הדינים שבעולם. צריך ללמוד לחיות את ההווה, להפסיק לחשוב מה היה ומה יהיה, להפסיק לדאוג מהעבר …

קרא עוד >

היא כל כך כוספת לשירה ולניגון

"ויהי בשלח פרעה את העם" (יג,יז). "בשבת שירה אפשר לזכות שיבקע הלב האטום כמו שנבקעו כל מימות שבעולם" (תפילה לעני, יב). "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה" (טו,א). אדם מנגן ושר, הוא מייד מתחבר אל ה'. השירה והניגון זה החיבור הכי נפלא בין אדם לבורא. הנשמה שלנו מגיעה מהעולמות העליונים, שם היתה רגילה לשמוע את שירת מלאכי …

קרא עוד >

וכשאדם מתנתק, מתנתק, מתנתק, שוכח את הכל, עוזב את הכל, הוא מקבל חיים חדשים.

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ " (א,א) בשביל ראשית ברא אלוקים את השמים וכו', שעיקר שמים וארץ היה בשביל ראשית, דהיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית כאילו היום הוא ראשית התחלתו" (ליקו"ה בב"ח ד,יג). הכל מתחיל מחדש כשאדם מתחיל דרך חדשה, הוא זורק הכל. מתנתק מהכל. לא רוצה לקחת אתו שום דבר ממה שהיה קודם. וכשאדם מתנתק, מתנתק, …

קרא עוד >

כזה ראה וקדש

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" (י, יא) שירא היה משה מכוח הקליפה שבפרעה, שמא ירצה חלילה להכניס את ישראל לשער ה -50 דטומאה שהיא כפירה ומינות רח"ל, ועל כל אמר לו השי"ת "בא" אני ואתה ואין לך לירא מפניו כלל (באר משה) "כזה ראה וקדש" מחפשים את הנקודה הקטנה קטנה של הלבנה החדשה וכשמוצאים אומרים בית דין: מקודש …

קרא עוד >

אדם רק נוגע בתשובה, מהרהר בתשובה, אז התשובה נוסכת עליו מן אור נקי וזך, אור אלוקי

נמשלה התפילה כמקוה והתשובה כים. מה מקוה זה, פעמים פתוח ופעמים נעול, כך שערי תפילה, פעמים נעולים ופעמים פתוחים. אבל הים הזה לעולם פתוח, כך שערי תשובה לעולם פתוחים (מדרש איכה). "אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו" (ישעיה א) ארבעים יום עמד והפציר משה רבנו: "סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך", עד שביום כיפור נענה לו השם יתברך ואמר: …

קרא עוד >

אני אולי הכי מוצלח בעולם, אבל אין בי את זה

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " (לה ,א). "ראה משה רבינו שעתיד בית המקדש להיחרב בעוון שנאת חינם לפיכך הקדים "ויקהל" להקמת המשכן, רמז להם ש"ויקהל" – האחדות והשלום הם תנאי ראשון למעשה המשכן" (רבי משה מפשבורסק). האחדות והשלום ללכת בדרך ה' באמת זה רק על ידי אהבת חברים. כל יהודי קיבל ניצוץ וכל ניצוץ הוא חלק אחר …

קרא עוד >