צור קשר עם הרב ברלנד
הציור באדיבות הרב יהושע וייסמן

פרשת שופטים – לימוד ההלכה מנקה את השכל – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ" (יח')

אומר רבינו בתורה רפ' "כי עיקר תענוג גן עדן הוא השגת אלוקות, היינו חכמה עילאה וחכמה תתאה, שהם בחינת גן עדן כנ"ל. אך לזכות לזה אי אפשר כי אם על ידי השערים, כי יש שערים, היינו בחינת שערי גן עדן שעל ידי זה זוכים לכנוס לגן עדן…, אך אלו השערים גנוזים וטמונים בארץ, בחינת "טבעו בארץ שעריה" וצריכים לזה בעל הבית על הארץ, שיהיה מושל בארץ, שיוכל להוציא, להקים ולהעמיד השערים שנטבעו בארץ: ודע שעל ידי לימוד פוסקים זוכים להיות מלך ומושל בארץ, ואז יכולים להעמיד ולהקים השערים שטבעו בארץ".

"ע"י לימוד הפוסקים זוכים להיות מושלים בארץ"

שמגיעים לפרשת שופטים ושוטרים אפשר לזכות להיכנס לתוך גן עדן, ותענוג גן עדן זה השגת חכמת אלוקות, זה לראות את ה' עין בעין, לדעת שאין עוד מלבדו, ואי אפשר להגיע לשום השגת אלוקות כי אם על ידי לימוד הפוסקים, לימוד ההלכות. הרבי מסביר בתורה רפו' שצריך להתמיד בלימוד הפוסקים. אם אנחנו רוצים שיתגלו השערים שטבעו, אם אנחנו רוצים לזכות להשגת אלוקות, להיכנס לתוך גן עדן, אז צריכים להתמיד בלימוד הפוסקים. "טבעו בארץ שעריה" – צריך להרים את שערי ההלכה, צריך להיות בקיא בהלכה בעיון ובעומק, על ידי לימוד הפוסקים זוכים להיות מושלים בארץ, זוכים להיות "שופטים ושוטרים", וזה שכתוב "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" – אתה צריך לבנות את השערים, אתה צריך לדעת את שערי ההלכה, אתה צריך לבנות את השערים בעצמך, כי יש שערים שהם שערי גן עדן שעל ידם נכנסים לתוך גן עדן, נכנסים לתוך השגות אלוקות ואחרי חורבן בית המקדש הם גנוזים וטמונים בארץ, אז איך מעלים את השערים? להקים את השערים זה  רק על ידי שאדם ילמד לעומקה של הלכה, ילמד פוסקים, ילמד רמב"ם, טור, בית יוסף וכל המפרשים.

"אמונה זה כשהאדם מכוון כל מילה בתפילה"

הרבי אומר בתורה סב' – כשאדם לא מכוון בתפילה זה סימן שאין לו שום אמונה, זה אפיקורסות, כל מילה שאדם אומר מהר, בלי כוונה, זה אפיקורסות. כשאדם יודע בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו והוא מרגיש את ה', ומרגיש שהקב"ה עומד עליו ורואה אותו בשעת התפילה זה נקרא אמונה, ואז הוא מתפלל בנחת אומר את האותיות לאט לאט, אם אדם כיון מילה אחת בתפילת שמונה עשרה אמר אותה לאט לאט בנחת, אז הוא ממש נקרא צדיק ומגיע לו כל הפרסים שבעולם, אבל אומר רבינו זה שכיוונת מילה אחת זה יפה מאוד, זה טוב מאוד שכיוונת! אבל שלא תחשוב שאתה יהודי עם אמונה בשלימות, כיוונת זה נהדר זה נפלא אבל זה עדיין לא נקרא אמונה, אמונה זה רק שתכוון בכל מילה בתפילה, אמונה זה שתוכל לדבר עם ה' לכל הפחות כמו שאתה מדבר עם חבר.

"העבודה היא עם האפיקורסות שבתוכנו"

אדם שונא את האפיקורסים הוא רוצה לזרוק עליהם אבנים הוא מוכן לצאת עליהם עם חרב וחנית באש ובמים, רבינו מגלה לנו בתורה סב' שכל העבודה שלנו זה עם עצמנו, עם האפיקורסות שבליבנו, כי אם אדם לא מתפלל בכוונה זה נקרא אפיקורסות!. יש מספיק אפיקורסות בעצמי – לא צריך לתקן את האפיקורסות אצל החופשיים. אם נתקן את האפיקורסות שבתוכנו אז לא יהיה חופשיים בעולם, כולם יחזרו בתשובה. מסופר על צדיק אחד שאמר בתפילה "הודו לה' קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו" ואחרי התפילה תפס את התרמיל שלו, את כל החפצים שלו, את כל מה שהיה לו ואמר לכולם אני עכשיו הולך לקיים את הפסוק הזה, אני עכשיו הולך וצועק בכל העולם "הודיעו בעמים עלילותיו" אני אצעק ברחובות- תדעו שיש אלוקים בעולם, אני אקיים את הפסוק הזה! הוא צעד כמה צעדים וחזר מהר, אמרו לו כולם "מה אתה חוזר, למה חזרת" אמר אותו צדיק "נזכרתי שיש מספיק אפיקורסים בתוכי, אני צריך להודיע לרמ"ח אברי ושס"ה גידי שה' הוא האלוקים, יש לי מספיק עבודה עם עצמי, אז איך אני יכול להודיע בעולם את עצם האמונה שעדיין בי לא בוערת האמונה?".

כשאדם מדבר עם חבר, אז הוא לא מדבר סתם באוויר, הוא מכוון בכל אות, בכל מילה, הוא אפילו לא צריך לכוון כי הוא רואה שהוא מדבר עם מישהו, הוא יכול לדבר 10 שעות! כי הוא רואה לפניו פנים ידיים רגליים, ובפרט שהוא מדבר לפני מלך או אדם חשוב, אז הוא נזהר ביותר שלא יתפסו אותו באיזה טעות, באיזה דבר לא הגיוני שהוא ידבר – וה' חי וקיים ונמצא מולנו ואנחנו לא מרגישים אותו, זה מראה פשוט שאין לנו שכל, אין לנו מח זה מראה שיש לנו אפיקורסות בלב.

הרבי גילה שכשיבוא משיח אז תיזל האפיקורסות מהשרוולים של "החסידים". אם אדם לא יכול לעמוד בתפילה לפני הקב"ה זה מראה שנוזל לו אפיקורסות מהשרוולים, אנחנו לא רואים את ה' כי אין לנו פשוט שכל, נסתר מאתנו השכל, השכל לא מפותח, אם היה לנו שכל לא היינו מפסידים תפילה, לא היינו מפסידים מילה, אפילו לא אות, וזה אומר הרבי בתורה סב' "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" לאפיקורסות שבלבך. אם אתה רוצה להשיב לאפיקורס שבלבך זה רק על ידי לימוד הפוסקים. אומר הרבי ש'ל'ו'ם – ראשי תיבות ודע מה שתשיב לאפיקורס" – כי על ידי לימוד פסק הלכה שהוא ההכרעה והשלום זוכים לדעת להשיב על האפיקורסות שבליבו". חייבים ללמוד הלכות פסוקות כל יום! אדם יראה שברגע שהוא ילמד פוסקים יתבטל ממנו היצר הרע שבליבו, יתבטל אצלו האפיקורסות. על ידי לימוד הלכה פשוט נפתחים שערי השכל ולכן אומר רבינו מצווה גדולה לחדד את השכל, רק על ידי לימוד גמרא ופוסקים מחדדים את השכל, רק זה מטהר את המח, רק זה מנקה את המח. אדם לא יכול להגיע לשום דבר בעולם, הוא לא יכול להגיע לאמונה לתפילה בכוונה רק על ידי לימוד הגמרא ופוסקים, כי כל מה שמחדדים את השכל זה רק כדי שנוכל להגיע לאמונה להתפלל בכוונה.

באדיבות 'צמאה נפשי'.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הסוכה זה חיבוק שמחבק אותנו הקב"ה – דברים קדושים לפני חג הסוכות

זאת לא ניסת עדיין לצעוק כל היום: "רבונו של עולם, הטעימני טעם סוכה"! איזה טעם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *