צור קשר עם הרב ברלנד

פרשת בהעלותך "אין רשעים בישראל" – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אין רשעים בישראל – כולם בחיפוש הדרך – מחכים שתגיע אליהם.

"וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן" (י' לה')

"וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן" – יש שבעה ספרים

""וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן" זו פרשה בפני עצמה, זה ספר בפני עצמו, כמו שאומרת הגמרא בשבת (קטז' ע"א), "חצבה עמודיה שבעה", שבאמת יש שבעה ספרי תורה ולא חמישה, ספר במדבר נחלק לשלושה ספרי תורה. הפסוק לה' "ויהי בנסוע הארון" ופסוק לו' "ובנחה יאמר שובה.." הם ספר האמצעי של חומש במדבר ובאמת זה פלא עצום שפרשה כזו קטנה שני פסוקים זה ספר בפני עצמו."

בפרשת "ויהי בנסוע הארן" יש שני נוני"ם הפוכים – האות נ' מרמזת על שער החמישים

"שער הנון זה שער הקדושה הכי נסתר, שאותו מקבלים רק ע"י "ויהי בנסוע הארון", רק על ידי נסיעות. ולכן אומר הזוהר ב"בהעלותך (קנא' א'), "תא חזי, נ' באשרי יושבי ביתך לא איתמר, בגין דאיהי בגלותא". כולם יודעים שבמזמור אשרי יושבי ביתך אין את האות נ', אז מתי מקבלים את האות נ' ? מתי זוכים לאות נ'? זה דווקא בנסיעות! זו כזה קדושה גדולה, כזה שער גדול שאי אפשר לקבל את השער הזה רק על ידי נסיעות, זה רק שאדם נוסע באמת לשם שמים להחזיר אנשים בתשובה."

"הרבי אומר – תיסעו תיסעו, תתחילו לנסוע בכל ארץ ישראל"

"יש אנשים גרים לבד במושבים בקיבוצים הם לא רואים רבנים, לא שומעים שיעורים, לא יודעים שום דבר מיהדות, והיצר הרע בוער! מה יעשה הבן ולא יחטא? שאדם נוסע בדרכים ומחזיר בתשובה אפילו שהוא לא יודע מזה, הוא לא יודע כמה אנשים חזרו בתשובה מזה שרק ראו אותו. רואים אדם עם פאות, עם אור על הפנים נפתח להם הלב, נשרף להם הלב, מתעורר להם הלב, אולי יש אחד צוחק, לועג, אבל 10 אלף אנשים מתעוררים! אנשים מסתכלים בחלונות אומרים הלוואי הלוואי שהיינו כמוהו, כמו זה עם הפיאות."

"שרואים אדם דתי, אדם קדוש, הנשמה פורחת! היא פורחת ונדבקת ורוצה להידבק ביהודי הזה. אדם מגיע עם פנים מאירות דופק באיזה דלת חשוכה, פתאום רואים כזה מלאך, מיד כל בני הבית קמים, רצים אליו. כמו שהיה סיפור בגוש קטיף, במושב של "מרץ", שאברכים הלכו להפיץ שם תורה וכשהם סיימו ורצו לחזור הביתה רצו אליהם כל הילדים. ילדים עם גופיות, עם מכנסיים קצרות צעקו להם "למה אתם עוזבים אותנו?" למה אתם נוסעים? תבואו לבתים שלנו. הגיעו גם גברים ואמרו אנחנו רוצים לעשות תשובה! תעזרו לנו אנחנו לא יודעים איך!"

"מי שעושה כזו מצווה חשובה ונוסע מעיר לעיר וממושב למושב, וגם לומד כמובן, לפני לומדים 8 שעות אין מה לצאת! לומדים 8 שעות תורה, ומפיצים תורה 8 שעות. אפשר גם ללמוד בדרך כשנוסעים, אז שאדם בא מלא תורה, הוא בא עם פנים מאירות, רואים את הפנים המאירות שלו מיד חוזרים בתשובה. הרי כולם הולכים בפנים חמוצות, בפנים נפולות, פנים שבורות, ובא בן תורה – רואים מלאך אלוקים, פאות, זקן, פנים מאירות וחוזרים בתשובה!"

הסתכל על ר' חייא ונשרפו לו העיניים

"הגמרא (בבא מציעא פה ע"ב) מספרת שרצה רב חביבא בר סורמקי לראות את המרכבה של רבי חייא בשמים. הוא ביקש מאליהו הנביא, התחנן בפניו, בכה לפניו, אני רוצה לראות את רבי חייא, אמר לו אליהו הנביא תזהר! ישרפו לך העיניים. אם תראה אותו אתה תשרף מהאש לו! אמר לו אליהו הנביא אותי אתה יכול לראות, אבל רבי חייא זה הכול אש מרכבות של אש, מלאכי אש תזהר! אתה מבקש בקשה יותר מדי גדולה, אבל חביבא לא יכל להתאפק, הוא לא עמד בניסיון והסתכל במרכבה של רבי חייא ומיד נשרפו לו העיניים. ניצוץ אחד מרבי חייא שרף לו את העיניים, והוא נהיה עיוור הוא כמעט נשרף לגמרי."

"למחרת הוא הלך למערה של רבי חייא ובכה ובכה – "רבי חייא תחזיר לי את מאור העיניים", ורבי חייא החזיר לו את מאור העיניים. אומר האר"י הקדוש מי זה רבי חייא, רבי חייא זה כזה צדיק שאין בו שום השגה, משום שהוא הלך מעיר לעיר, ממושב למושב יומם ולילה להרביץ תורה בישראל, הוא לא ישן הוא לא נח רגע. אומר האר"י לא סתם זוכים לכאלה מדרגות, כל התנאים כל האמוראים, מלאכים מרימים אותם, אבל רבי חייא עולה לבד, שום מלאך, שום שרף לא מעלה אותו. כי המלאכים לא יכולים לעלות כל כך גבוהה, רבי חייא עולה למעלה למעלה למקום שאי אפשר לתאר – לעתיקא דעתיקין."

"אדם שמחזיר בתשובה אין שום שער בשמיים שיהיה סגור בפניו"

"אומר הזוהר, "זכאה מאן דאחיד בידא דחייביא" (שמות קכח' ע"ב') – אדם שמחזיר בתשובה אין שום שער בשמיים שיהיה סגור בפניו, פותחים לו את הכול, נותנים לו את כל גנזי דמלכא. ה' לוקח אותו, מחבק אותו, משתעשע איתו, יותר מכל הצדיקים בגלל שהוא החזיר בתשובה. נותנים לו את כל המפתחות, פותחים לו את כל השערים, מגלים לו את כל סודות התורה."

"אם אדם לא מחזיר אנשים בתשובה אין לה' נחת רוח מהתורה שלו"

"אומר ר' נתן – אם אדם לא מחזיר אנשים בתשובה עליו נאמר, "זבח רשעים תועבה", אין לה' נחת רוח מהתורה שלו. אפילו יהיה אדם הכי חכם, הכי צדיק, אם הוא לא הולך ומחזיר אנשים בתשובה והוא לא מתחבר עם אנשים קטנים ממנו, אז התפילה שלו לא מתקבלת. כי אין רשעים בישראל, אפילו אם אתה רואה רשע גמור מכף רגל ועד ראש תדע שזה רק קליפות שמסובבות אותו."

"אומר האר"י שהקליפות הרבות שנערמות על הרשעים זה רק בגלל האור הגדול שחבוי בתוכם. אפילו אותם החצופים, העזי פנים, הקליפות שלהם זה רק עטיפה של מילימטר, עטיפה של מיליונות מילימטר, שברגע אחד משילים את זה. אז מתגלה האור הפנימי שלהם, כי אצלם נמצא האור הכי גדול, לכן הקליפות נלחמות בהם ונדבקות בהם, להסתיר את האור הגדול הזה. ברגע שאנחנו נצליח להגיע אליהם ולהחזיר אותם בתשובה תתגלה נקודת האור שתאיר בכל העולם, אז כל עם ישראל יחזרו בתשובה."

"אדם מחוייב להחזיר אנשים בתשובה, כמו שאמר יהודה – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי". יהודה צעק! איך אני אעלה אל אבי, איך אני אעלה לשמים והנער איננו איתי. מי זה הנער? הנער זה כל עם ישראל! כל הנערים האבודים, האומללים שרחוקים מה', איך אנחנו נבוא לשמים ונגיד שלא החזרו אותם בתשובה."

אדם צריך לקנות דעת ולצאת מעין רעה

"האמת צריכה להיות שייכת אלינו, שהיא השליחות שלנו, שהיא התפקיד שלנו, שהיא בכוחות שלנו, שהיא מה שמצפים מאתנו בשמים. מאד קשה לדעת מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, אם זה קצת יותר מדי או זה פחות מדי. האמת לאמיתה היא כל הזמן נעה וזעה, מרגע לרגע, משעה לשעה, מיום ליום. כל פעם אנחנו זוכים להבנה חדשה, להסתכלות חדשה, לאור חדש, שהוא יתן לנו להבין את האמת ביתר בהירות, את האמת לאמיתה, לא האמת המופשטת, האמת ששייכת אלינו, שכבר קנינו את זה, ואנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות עם האמת הזאת, כי אם לא זה משהו כזה רחוק ומופשט."

"כל מה שאנחנו מבקשים, כל מה שאנחנו צריכים זה הברכה הראשונה שקבעו אנשי כנסת הגדולה בתפילת שמונה עשרה, אחרי אבות גבורות וקדושה. ומהי? חונן לאדם דעת – דבר ראשון שאדם מבקש זה דעת. כשיש לאדם דעת, יש לו כבר את הכל. כשיש לאדם דעת, הוא מבין שברגע שחסר לו, הוא לא צריך להסתכל על מי שיש לו בעין רעה ולקנא בו, אלא הוא צריך לפנות אל ה׳ – עין רעה זה חוסר דעת מוחלט. כשאדם לא מבטל את עצמו בפני ה', אז יש לו עין רעה. כי אם הוא לא רואה את ה', את מי הוא רואה? את עצמו. הוא מביט כל הזמן לצדדים, לראות מה יש בצלחת של השני במקום להרים את הראש למעלה, אל ה׳. מי שמסתכל אל ה' יש לו עין טובה. הוא מבין שכל דבר זה מה'."

מתוך העלון צמאה נפשי 

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוד הכרפס שאוכלים בליל הסדר • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הפנימיות של אכילת הכרפס בליל הסדר, ומדוע לא מפסיקים בין כוס שלישי לרביעי? כל זה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *