צור קשר עם הרב ברלנד
מזכה הרבים הרב ישראל שרת שליט"א עם מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

הרב ישראל שרת שליט"א בדיבורי אש קודש במעמד שחרור הרב ברלנד שליט"א

מזכה הרבים הרב ישראל שרת שליט"א שהשתתף במעמד קבלת פני הצדיק, בדיבורים אש להבה על גדולת הצדיק, מורינו כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

המראין מקו המידע ברסלב (025875777) פותח בהצגת הרב שרת שליט"א: "פגשנו את מזכה הרבים הרב ישראל שרת, שמחנו לראות אתכם עם האלפים בתפילה עם מורינו הרב ברלנד."

קידוש ה' עם שחרורו של מורינו הרב ברלנד שליט"א

הרב ישראל שרת: "ב"ה, זו הייתה שמחה גם לנו לראות את כולם, כולם נקבצו ובאו לראות, כמה יהודים באו, ב"ה, אי אפשר לשקר את עם ישראל. עם ישראל יודע מי צדיק, הוא לא צריך לדעת מהתקשורת מי צדיק ומי לא. עם ישראל לא צריך לדעת מהתקשורת מי שר התורה! מי גדול הדור – עם ישראל יודע!"

"ב"ה, זה היה קידוש ה' גדול עצום ורב, אחרי שהרבה חשבו שזהו זה, מי יודע אם אי פעם זה יחזור? יש כאלה שחשבו על זה מגעגועים, ויש כאלה שחשבו ממגמתיות, רח"ל. אבל, הקב"ה הראה מי שליט באמת בהכול. יונה הנביא אמר: .וַאֲנִי אָמַרְתִּי בְחָפְזִי נִגְרַזְתִּי, יונה הנביא במצולות ים חשב שזהו, נגמר, אבל, מִבֶּטֶן שְׁאוֹל שִׁוַּעְתִּי שָׁמַעְתָּ קוֹלִי, הקב"ה שומע ועונה."

"וזה קידוש ה' עצום מה שנעשה כאן שהקהילה הקדושה של הרב ברלנד, הלכו, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' צבקות. הקב"ה הראה קבל עם ועולם שבשביל לנצח לא צריך שום מלחמות, מריבות, הכפשות. בזמן שאחרים היו עסוקים בלשון הרע, בהוצאת שם רע, בהשמצות, בהמצאות, הקהל הקדוש ישב והגה בכך וכך דפי גמרא ליום, כך וכך דפים ברמב"ם ביום, תפילות בכוונה, מזמורי תהלים בלי סוף, תיקון הכללי בלי סוף."

"התפילות, התורות, עמדו והצילו ועשו את מה שבדרך הטבע אנשים היו חושבים שלא יתכן, והקב"ה הראה: ה' מלך, ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. יש לנו הזדמנות עכשיו לקחת את האמונה הקדושה הזו שבוערת מול העיניים, ולהחדיר אותה לתוך הלב לכול החיים."

מעמד השחרור היה כמו מעמד הר סיני

המראין: "האמנתם שתראו כ"כ הרבה אנשים באים להתפלל עם הרב?"

הרב שרת: "ודאי וודאי, היה פשוט שזה יהיה כך, זה תענוג לראות שרואים זה אחרת, אבל ברור שזה יהיה כך, לראות אנשים על הגגות. אנשים עומדים וכולם גדולים וקטנים, ואיזו תפילה? כמעט ביטול הבחירה! כולם שואגים כאיש אחד ובלב אחד, אין עוד מלבדו. איזה שמע ישראל, איזה ולא תתורו, איזה קדיש: ויתנשא.., כל העולם שותק ושומע כמו במעמד סיני, איזה אמנים. ההקלטות לא משקרות בכלל את מה שהיה בפועל, מי שהיה זכה!"

"וֶאֱמוּנָה כָּל זֹאת וְקַיָּם עָלֵינוּ כִּי הוּא ה' אֱלֹהֵינוּ וְאֵין זוּלָתוֹ, אין זולתו, לא מלשינים, לא מעצרים, לא משפטנים – אין זולתו. הוא שליט בכול ומלכותו בכול משלה."

ה' זיכה אותי להתקרב לצדיק הגדול הרב ברלנד

המראין שואל: "איך זכיתם להתקרב לרב ברלנד?"

הרב שרת: "זה חסד ה' יתברך, זו זכות לכול יהודי שלא מתכחש לאמת, זו מתנת חינם. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור. תפקידם של ישראל להיות בעצמם צדיקים וגם להתקרב לצדיקים. כל יהודי צריך להשתדל.., להתקרב לאותם צדיקים שינחו אותו לדרך שה"י הביא אותו לעולם בשל כך."

"כמו שרואים בליקוטי תפילות כמה רבי נתן משתטח בתפילותיו לזכות להגיע לקרבת ה', ושהצדיקים יקרבו אותו ולא ירחקו וידריכו אותו בדרך הישרה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שתפילת כל הצדיקים.., היא על זה.."

"היום אנשים הולכים בעולם.., וברור להם מה הדרך ויודעים גם מה לא הדרך וזה טעות. הם התפללו לה"י לא לטעות.. ללכת באמת של ה', הקב"ה זיכה אותי להכיר את הרב ברלנד. צריך לראות את המופת שכול צדיק אחר שהיה עובר שליש או עשירית ממה שהרב עבר, העולם היה רועש וגועש, וכאן אנשים כאילו שכחו שיש חפץ חיים בעולם, שכחו שיש הלכות בעולם."

"בגלל אחד שדיבר מהרהורי ליבו, כולם מאמינים, ובכך מפסידים הפסד גדול של התקרבות לצדיקים גדולים שנשתלו בדור הזה, בפרט בדרגות שהרב ברלנד נמצא, הידיעות בעבודת ה' שלו."

מור אבי אמר לי שלפני עשרות שנים הוא חזה שהרב ברלנד יהיה מגדולי הדור

"מור אבי הכיר את הרב ברלנד שליט"א עוד מהתקופה שהרב היה בבני ברק. הוא אמר לי אחרי שהוא שמע מה שדיברתי בעבר, אני עקבתי אחרי הרב ברלנד אז כשעוד היה צעיר, וראיתי תפילות ולימוד תורה שלא ראיתי מעולם. הרב ברלנד היה נותן שיעור במשך 6 שעות, ולא היה אכפת לו אם נכנסים או יוצאים, נרדמים או ערים, הוא מלמד תורה לעמו ישראל. כבר אז אמרתי שהוא יהיה מגדולי הדור."

"זה דבר שרואים בחוש, מי שרוצה לראות עבודות לה"י יכול לבוא ולראות, וכי צריך לחיות משמועות? לא צריך להשתייך לברסלב בכדי לדעת מי זה הרב ברלנד, זה לא צדיק שניתן רק לשובו בנים, זה צדיק שניתן לכלל הדור! רק צריך הדור לזכות לספוג מאורו ולא להתכחש אליו, ועל זה צריך להתפלל כל אחד שמחפש את האמת, אפילו הוא מתנגד, צריכים לדעת שהם גם יהודים שבאו לעולם בכדי לעשות רצון אבינו שבשמיים, ובלי להתפלל לה' לעשות רצונו כרצונו, הם ישארו רחוקים מכך. הם צריכים להתפלל לה' שיזכו לאמת באמת, והם צריכים להתחנן על זה לה"י, ולבכות בדמעות, בפרט אחרי שהם ציערו צדיק יסוד עולם ותלמידיו."

"מי יודע כמה דמעות הם צריכים לשפוך בכדי לזכות שה"י ירחם עליהם ויראה להם את האמת, אבל לרחמיו יתברך אין גבול. הם צריכים לסמוך על רחמיו יתברך וכן להתחנן, כי כל אחד שמבקש אמת לא יכול לחיות משמועות וקווי נייעס! אתה לא יודע? אל תדבר!"

תלמידי הרב ברלנד הם עדות לגדולתו

"מספיק לראות את כבוד החכמים שיש בין תלמידי הרב ברלנד, שלמרות כל החתימות נגדם, הם לא כתבו שום מכתב מבזה בתגובה. ראיתי דף זעקת כאב שהוציאו כנגד החתימה, אבל הכול מצורה מכובדת לאותם החותמים, איפה יש דבר כזה? אם לא אצל אנשים שחיים על על פי תורה ועבודת ה' בלבד! שמגיבים, למרות כל הרגשות הסוערים, הם יודעים לכלוא ולמצור את לשונם וכתבם, רק אצל אנשים שעובדים את ה' באמונה!"

"והדבר הנוסף: מספיק לראות, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה, איך אומרים חז"ל: אם לא ראינו את האריה ראינו את מרבצו. אם לא יכולים להכיר את גדולתו של הרב מספיק לראות את התלמידים! בזמן שהמתנגדים מתחברים לרשעים שמחטאים את ישראל, כל התקשורת וגרורותיה.., בזמן שאמור לי מי חברך אומר לך מי אתה – תלמידי הרב ברלנד מתחברים לצדיקים, הולכים לרב קוק, לרב גולן מעלמה."

החולקים מקורבים לרע ותלמידי הרב ברלנד לקדושה

"החולקים הולכים לרשעים ותלמידי הרב ברלנד הולכים לצדיקים, החולקים עוסקים בהכפשות והשמצות ותלמידי הרב עוסקים בתורות ותפילות. אלה מדברים דברים שהם הפך הקדושה והאמונה, כביכול כציטוטים, ואלה עוסקים ביתר שאת בדיבורי אמונה וקדושה ובקבלות בצניעות, שהנה הרב ברלנד הוציא שני מכתבים בנושא הצניעות."

"מספיק לראות את התוצרת של אלה ואלה בכדי לדעת מי עומד אצלם בראש. החולקים שהולכים בדרך העוונות הראש שלהם הוא הס"א. תלמידי הרב הולכים עם הקב"ה בכול מחיר, בכָּל צַעַד וָשַׁעַל הכול ביותר דביקות ויותר אמונה – זה מראה שמי שבראשם הוא הקב"ה ששתל את הצדיקים שבדור."

המראין: "הראיה שיש לרב שרת היא ישרה ואמתית, הלוואי שכולם יראו כך את הדברים, בכול זאת כ"כ הרבה הכפשות נגד הרב ברלנד, תופרים עוד תיק ועוד תיק..?"

הרב שרת: "הנה, אם היה בדל של הוכחה אמתית אז האחרונים שישחררו אותו הם השופטים!"

המראין: "ממש ככה, גם רואים את הצביעות הגדולה שלהם, כל כלי התשקורת לא מפסיקים לדבר.., אוכלים את הלב, איך שחררו אותו? סיפרו לנו כאלה סיפורים שהוא כך וכך, ופתאום משחררים אותו כ"כ מהר, ממש 'ונהפוכו' כמו שהרב שר."

הרב שרת: "ככה יהיה בגאולה השלימה במהרה בימינו שחושבים מתי יגמר ועד איפה אפשר עוד לרדת, פתאום הכול מתהפך ברגע אחד.., אדרבא, מראה שחרור הרב ברלנד צריך להראות לנו בדיוק איך תהיה הגאולה, בְּרֶגַע קָטֹן עֲזַבְתִּיךְ וּבְרַחֲמִים גְּדֹלִים אֲקַבְּצֵךְ."

"גם בירושלים בחורבן זה היה כך.., ברגע אחד יכלה כל הרע ויתגלה טובו של הקב"ה בעולמו.., ברגע אחד יכול להתהפך הכול. מסכן האדם שהמשיח ימצא אותו מדבר על צדיקים, ימצא אותו שומע קווים של בעיות, זה ההכנה שלך למשיח צדקנו? עליך מוטל להגות בתורה."

שווה לאדם לפספס הכול בגלל דיבור על הצדיק?

"כותב הקמארנא בהיכל הברכה.., כל המבזה תלמידי חכמים, ואפילו יושב במסיבת מרעים והם המדברים והוא שמח.., אני ערב לו שלא יראה בנחמת ציון. שווה לאדם לאבד את כל עמל חייו בשביל לדבר דיבורים? הרי בכול הדורות דיברו על צדיקים, זה לא דבר חדש."

"על אברהם אבינו לא דיברו? וכי סתם זרקו אותו לכבשן האש? אברהם אבינו היה גם בכלא, יש מחלוקת בגמרא, סה"כ 23 שנים היה בכלא. על יצחק דיברו, גירשו אותו מגרר אח"כ באו לפייס אותו. הרב מרדכי אליהו זצ"ל אמר שכול מנהיג צריך ללמוד ממה שיצחק ענה להם. יצחק לא אמר להם, כן אתם צודקים, אלא ענה להם: "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק מַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלָי וְאַתֶּם שְׂנֵאתֶם אֹתִי וַתְּשַׁלְּחוּנִי מֵאִתְּכֶם", אלא אתם רוצים לסחוט ממני ברכה, כי כשיצחק הלך נפסקו בארות המים."

"יצחק אמר להם, אתם רוצים שאני אחזור בשביל המים שלכם, לא בגלל שאתם מבינים מה הייתי בשבילכם.."

"על יעקב אבינו גם דיברו.. בני לבן מדברים. התורה הקדושה יכלה לכתוב על האבות הקדושים עוד רבות.., אך היא
באה לספר הוראה לדורות, תלמד לכול הדורות, אנשים יכולים לדבר על צדיקים, יכולים למכור את הצדיק כמו במכירת יוסף, ואפילו רבנים חתמו! וכי רבנים יותר גדולים מהשבטים הקדושים?! ועם כל זה שילמנו יפה על מכירת יוסף!"

"אפילו שהם היו הרבנים הכי גדולים בעולם, נביאים, אז למה התורה מספרת? התורה יכלה להעלים ואף אחד לא היה יודע על מכירת יוסף. התורה מספרת בכדי שנדע שבכול דור יכול להיות דבר כזה! ואתה תדע איפה האמת ואל תתבלבל."

"יעקב ידע בדיוק מי זה יוסף, הוא לא סתם התאבל עליו 22 שנה.., השבטים הקדושים עד המכירה לא ידעו מי זה יוסף, הם יכולים לדבר.., אבל יוסף זה יוסף.., השכינה הייתה עם יוסף. הזהר הקדוש כותב שיוסף ירד למצרים בכדי להיות מרכבה לשכינה להכין ביחד את הקרקע לעם ישראל שיבואו למצרים הם ינצלו מעברות."

"על משה רבינו דיברו: "וְהִבִּיטוּ אַחֲרֵי מֹשֶׁה", רצו להרוג אותו שהוא ירד מהר ההר בלי אהרן.., חשדו את משה ברצח, רצו להרוג אותו. הם נורמאלים? הרי המדרש בשיר השירים דורש על הפסוק "מִי יִתֶּנְךָ כְּאָח לִי" , כמו איזה אח? כמו משה ואהרן, זה דוגמה לאחים אמתיים. עם ישראל רואים את האחווה שלהם במשך 40 שנה ועדיין חשדו שמשה הרג אותו."

"התורה מלמדת אותנו שליצה"ר אין גבול והוא יכול להמציא הכול, ברית כרותה ללשון הרע שהוא מתקבל, אבל העבודה שלנו לא לקבל. וצריך ללמוד כמו ששם משה נשאר משה, ומי שחלק עליו עד היום צועק: "משה ותורתו אמת והן בדאים", אתה תהיה עם החלק של משה ולא עם האחר."

המחלוקת על צדיק האמת עוברת בכול דור ודור

"היה רב גדול שחלק על האר"י הקדוש, אמר לו האר"י ז"ל: עדיין אתה מקניטני וחולק עליי? אם הייתי רוצה האדמה הייתה בולעת אותך. שאל אותו ר' חיים ויטאל לפשר הדבר? ענה: תדע שאני נשמת משה רבינו ואותו חכם הוא נשמת קרח שהביאו אותו לנסות לתקן את המחלוקת שלו על משה, לכן אמרתי לו: עדיין אתה חולק עליי.., זה מראה שהדברים חוזרים על עצמם.."

"רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, חושן משפט, הלכות גזילה.. שמעתי מר' נחמן שזה יצה"ר גדול, הוא מדבר על דחיקת השעה. כמה בני אדם שעל דבר אחד שנראה להם חשוב הם מפקירים הכול ובאים עי"ז לקילקולים רבים, ובפרט שמגיעים עי"ז למחלוקת."

"רבי נתן כותב דיבור מבהיל שע"י רדיפות, מחלוקת, כעס, לעולם לא מגיעים לידי תיקון, יש אופנים אחרים לתיקון.., ב"ה ששם חלקנו עם הצדיקים כמו שתיקנו להתפלל על זה 3 פעמים ביום – "ושים חלקנו עמהם..", עם הבוטחים בשמך באמת."

"איך אדם יכול לדעת? ב"ה שנתן בדורנו הרבה צדיקים בעלי השגה, וכולם מחזיקים מהרב ברלנד עולמות! אם דנים על ראיות? ראיות אין, אבל אם אתה רוצה לדעת באמת, יש לך את אלה שרואים מלמעלה, הם לא צריכים את הראיות מפה. אם לא היה מושג של עדות שקר, אז לא היה צריך את כל הלכות העדות. הרי יש בעולם עדות שקר, שוחד, לשון הרע והוצאת שם רע.., יבואו בעלי רוח הקודש שה' חנן בדורנו ויעידו שהרב ברלנד נקי וצדיק."

"ה"י יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים, ויצילהו מכול רודפיו ומשטיניו, ויזכה אותו מעלה מעלה בתורה וגדולה במקום אחד. וכן, להמשך תלמידים הגונים בעולם כולו.."

"ונזכה לראות בקרוב בבניין ביהמ"ק ובביאת משיח צדקנו, ברחמים גדולים, בניסים ונפלאות."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור לאברכי כולל הוראה במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום רביעי ליל י"ט סיון נכנסו אברכי כולל הוראה לשיעור מיוחד ממורינו הרב אליעזר ברלנד …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *