צור קשר עם הרב ברלנד

חזק: למה צריכים להודות לפני הצעקה? – הרב מיכאל גול שליט"א על 'התחדשות' – צפו

הרה"צ הרב מיכאל גול ראש ישיבת 'מגיני ארץ' ומוותיקי תלמידי מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, בשיחה מיוחדת ומחזקת לחברי מערכת הירחון התורני 'התחדשות'. במהלך דבריו נוגע הרב גול בנקודה הכ"כ חשובה בחייו של כל יהודי מאמין, למה צריך להודות לה"י על כל הטוב שעושה אתנו, ולמה ההודיה היא תנאי מקדים לצעקה ולבקשה מעומק הלב. 

הרב גול מחזק את החשיבות של הפצת נקודת הצדיק האמת של הדור כתנאי לגאולה, תוך שהוא מתייחס לחשיבות הפצת הירחון 'התחדשות'.

"חייבים לעשות מאמץ ש'התחדשות' תמיד תצא לאור"

"אתם מכירים את השיחה של הרבי, שכל ספר שעתיד להיכתב הוא נצרך? זה חלק מהעניין של אמונת חכמים, שאנחנו שמחים בכל מאמר שיוצא, ,וכל מה שנכתב, כמובן שייכתב בטוב טעם. בהתחדשות יש דברים מיוחדים, ייחודיים, שאנחנו צריכים וראויים, ולעשות את כל ההשתדלות שהחוברת הזו תצא. קודם כל החוברת הזו ייחודית יותר מרוב החוברות, כי היא עוסקת בנושא של מורינו הרב ברלנד שליט"א, וזו נקודה מאוד חשובה."

"אנחנו מאמינים באמונה שלימה שכל הגאולה, וכול הישועה של עם ישראל תלויה בנקודה של מורינו הרב ברלנד, זה פשוט לנו. בכל דור יש את הצדיק הזה שבדיוק אצלו הכול מרוכז, כלשונו של רבי נתן על תורה רכ"ח: שהצדיק שבדור חייב לעבור ביזיונות, כי אם הוא לא עובר אז אי אפשר לקרב."

מורינו הגה"צ הרב ברלנד רוכן על ערמת ספרים

""וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן" (בראשית לז א), יש שני מדרשים ורבינו קושר את שני המדרשים כאחד. ביקש יעקב ליישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף. ועוד מדרש סמוך אליו: בארץ מגורי אביו, מגיורי אביו, שעסק לגייר גרים. והרבי קושר את שני המדרשים כאחד ואומר: כשאדם עוסק לגייר גרים – אז חייב שתתעורר עליו מחלוקת, אין מציאות אחרת."

"היום מי שמתקרב לרב ברלנד זה רק מחפשי האמת"

"רבינו מביא את את הגמ' ביבמות כ"ד: אין מקבלים גרים לימות המשיח, כמו שלא קיבלו גרים בימי שלמה ודוד. הרבי מזכיר גם את העניין של דוד שבזמן שעם ישראל נמצאים ברומו של עולם (מצליחים), אז לא ניכר שאדם מתקרב כי הוא מחפש את ה"י – היום רואים בחוש שמי שמתקרב אל מורינו הרב ברלנד זה רק מי שבאמת מחפש, מי שבאמת בוערת לו האמת ורוצה באמת להתקרב לה"י אחרת לא מתקרבים."

"היום להיות שובו בנים זה לא כבוד גדול, ולא מקבלים פרסים פה, רק מקבלים ביזיונות, צריך שיהיה לאדם רצון אמיתי לחפש באמת. רבי נתן קושר אמת לאמונה, עד שאין לאדם אמת הוא לא יכול להגיע לאמונה. אע"פ שאמונה נראה כמשהו ערטילאי, אבל, לא, אומר רבי נתן, מי שמחפש באמת גם בעניין אמונת חכמים, אם אדם מחפש בעין האמת אז וודאי שהוא יגיע לגדלותו של מורינו הרב ברלנד, הוא יגיע לאמונת חכמים שכול התיקון תלוי ברב ברלנד – הדברים לא פשוטים, שום דבר לא מתנהל בפשיטות."

מגיעים לחשיבות הצדיק ע"י קרבה לתלמידיו

"יש בהתחדשות מעלה עצומה, כי היא מדברת ממורינו הרב ברלנד והיא ערוכה יפה. היום צריך גם אכסניה מפוארת. אנשים רוצים לראות דפים יפים צבעוניים עם תמונות צבעוניות, מאירות הדברים ערוכים, מסוגננים בטוב טעם מה שלא תמיד רואים במקומות אחרים. מציינים בהתחדשות הרבה מתלמידי מורינו הרב ברלנד וזה חשוב מאוד."

עלון התחדשות לכ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - תמוז תשע"ח
עלון התחדשות לכ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – תמוז תשע"ח

"אנחנו מכירים את הסיפור שרבי משה ברסלבר היה בא לשוחח את ר' אברהם בערניו, הם היו חברים טובים. באחד הפעמים ר' אברהם בערניו לא נמצא, ר' משה רצה לחזור, אבל השווער, ר' אבא, מתלמידי רבינו אמר לו: למה לא תדברו איתי? ענה: אתם תלמידי רבינו, כאילו, איפה אנחנו ואיפה אתם.., ענה לו: אתם יודעים מהרבי דרך רבי נתן יותר ממה שאנחנו יודעים מרבינו. הקרבה שלכם לרבי נתן הולידה לכם משהו שאין לנו."

"הצדיק לא בכל דבר יכול להאיר את עצמו. ר' נתן אומר שזה כמו שמשה רבינו התקשה במעשה המנורה, ודווקא בצלאל התלמיד יכול לעשות את המנורה, כי המנורה זה האור של הצדיק, זה התלמיד עצמו. הצדיק לא יכול לעמוד ולהכניס, ובכלל – פה הצדיק מחפש לעצמו ביזיונות, צריך מישהו שיחזק אותנו, שיסביר – תראו אלה ביזיונות ותדעו שמדובר בצדיק שכל העולמות תלויים בו, דווקא הביזיונות הללו.."

"פעם מישהו דיבר איתי מגדלות של מישהו, אמרתי לו הוא אדם גדול וודאי, אבל אם זה הצדיק שהרבי מדבר עליו, אז איפה הביזיונות שלו? איפה הביזיונות? מה, תורת הרבי הייתה לדורות ההם? רבי נתן אומר שמה שהרבי מדבר על הביזיונות זה הולך על כל דור ודור. אומר: בדורו של האר"י הקדוש חלקו עליו, ובדור של הבעש"ט רוב החולקים על הבעש"ט אחזו מהאר"י הקדוש."

"אנחנו מבינים שלאחוז מהצדיקים של הדורות הקודמים זו לא ראיה בכלל, הראיה היא בזמן הזה, בדור הזה, בשנייה הזו אם אני זוכה לאחוז – וזו המעלה של החוברת הזו."

"למה בכלל צריך להגיד לה' תודה?"

"יש שתי נקודות וצריך לשלב ביניהם. רבי נתן בהלכות כלאי בהמה ד' אומר יסוד גדול, היום יש כבר מודעות להגיד תודה, תגיד תודה תראה ישועות. רבי נתן לא חולק על זה, אבל יש פה סוד גדול שקשור לחנוכה. אנחנו עכשיו במוצאי חנוכה והאור של החג נמשך, ורבי נתן מסביר יסוד גדול בהודיה."

הרב מיכאל גול ליד הרב מאיר שלמה
הרב מיכאל גול ליד הרב מאיר שלמה

"נקודה אחת: למה קוראים לספר תהילים ככה, הרי תהילים זה תשבחות להקב"ה, ולמעשה צריכים לקרוא לו ספר זעקות וצעקות, לא תהילים. עיקר הספר זה זעקה וצעקה לש"י, דוד מלך צועק וזועק להש"י כמעט בכל מזמור. עוד נקודה פלאית שרבי נתן מתייחס אליה, אינני יודע אם יש עוד ספר בעולם שמתייחס אליה, אבל אפשר להגיד את זה על מאות ואלפי מאמרים של רבי נתן, ללא התירוץ של ר' נתן העניין לא מובן כלל."

"ר' נתן מעלה את הגמ' בברכות דף ז', המעשה של דוד שבורח מפני אבשלום והגמרא אומרת: "מִזְמוֹר לְדָוִד בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי אַבְשָׁלוֹם בְּנוֹ" (תהילים ג א), רינה לדוד מבעיא לה, איזה מזמור? מי שהבן שלו רודף אחריו אומר קינה, צועק גוואלד קינה? לא! דוד המלך ראה בזה נס גדול, תודה והודאה לש"י שהבן שלי רודף אותי ולא עבד רודף את אדונו, הבן יחוס על אביו."

"דרך המקראות אפשר לראות שהיה לאבשלום היסוס קטן, רק שאחיתופל הוא שעמד מאחורי כל התוכנית הזדונית הזו, אבל לכאורה זה קשה מכמה אופנים. כל אדם מעדיף שהצרות תבואנה מבחוץ ולא מבפנים. חז"ל בעצמם אומרים, "קָשָׁה תַּרְבּוּת רָעָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁל אָדָם יוֹתֵר מִמִּלְחֶמֶת גּוֹג וּמָגוֹג" (ברכות ז ב)."

"על מלחמת גוג ומגוג אומר דוד בתהילים בפרק הקודם: "לָמָּה רָגְשׁוּ גוֹיִם וּלְאֻמִּים יֶהְגּוּ רִיק" (תהילים ב א), ובפרק הזה אומר: " רַבּוּ צָרָי רַבִּים קָמִים עָלָי", רואים שזה יותר קשה. אז מה פתאום הוא מצא מקום לתת תודה לריבונו של עולם? זה כיף שזה הבן ולא עבד, תודה לך ריבונו של עולם. יש מדרש בשוכן טוב על הפרשה הזו, פרשה ג'."

ספר תהילים – "למה רגשו גויים"

"אומר שם שדוד המלך נתן תודה, אמר: רבינו של עולם אני אמנם נרדף אך הגיבורים עדיין סביבי, אני לא יחידי אפילו יואב בן צוריה, חז"ל לומדים בהמשך, שהוא התלבט במרד אבשלום אם להצטרף לאבשלום. כתוב: "כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה", חז"ל אומרים, ורש"י מביא את זה: "ביקש לנטות, אבל לא נטה". אמר, עדיין לכלוכית של דוד קיימת. זאת אומרת שהייתה פה סכנה גדולה, אנחנו מבינים שאם יואב היה נוטה זה היה נראה אחרת מאוד, הש"י מה שזה היה יכול להיות."

"כשיעקב אבינו שולח את העדרים, כתוב שהוא שולח עדר עדר לבדו, לכאורה מה הרעיון?"

"אני עשיתי פעם למישהו טובה וחיכיתי לתודה, לא הבנתי, עברו 3 ימים והבן אדם לא מגיב בכלל. אמרתי לעצמי שאפגוש אותו אני אתנצל שזו רק עזרה קטנה והוא יבין את הרמז. אחרי 3 ימים הוא שלח לי גיליון ארוך של תודה עם חרוזים."

"חז"ל אומרים שיעקב אבינו ביקש, לא כולם כאחת, אחרי פרק זמן תבוא עוד צרה, כמו שעוברים בגלויות שהיה פרק זמן בן גלות לגלות. גם פה מתעוררת השאלה למה לא לסיים הכול ביחד ולא שימשך אלפי שנים מגלות לגלות?"

"אומר ר' נתן: מעבר לכך שצריך לתת תודה לה"י כפשוטו על כל החסדים, אבל אני לא יכול לצעוק אם אני לא אומר תודה מקודם. רבינו אומר בתורה קצ"ה: "בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי", שאדם נמצא בתוך הצרה הוא צריך לראות את ההרחבה שה"י הרחיב לו, אז הוא יכול לתן צעקה, אם לא על מה ייתן צעקה? אם אני לא רואה כמה ניסים ה' עשה איתי אז על מה אני הולך לצעוק?"

"הוא אומר: אולי אף אחד לא שומע אותי בכלל, אבל אם הוא אומר, כבר עברתי כזו צרה וצעקתי ונושעתי וראיתי כמה חסדים ה"י עושה איתי – עכשיו הולך ומקבל עוד כוח של צעקה. ר' נתן קושר הכול כאחד."

"ר' נתן אומר שאם היינו עוברים גלות אחר גלות, זה כמו שנותנים לאדם מכה אחר מכה, הוא כבר כ"כ שבור וכפוף שאין לו יכולת להודות לה"י, אבל פתאום נותנים לך הרחבה. אנחנו יכולים, חו"ש, להתייאש מהתפילה, בכדי לא להתייאש צריכים להקדים תודה. לכן יעקב אבינו ביקש הרווחה בן צרה לצרה."

"גם עם ישראל היה צריך אתנחתא בצרות לפני המשך הגלויות"

"וזה הסוד של מלחמת החשמונאים ביוונים, זו הרווחה קטנה בתוך ים של צרות. מגלות בבל הלכנו לגלות מדי שכוללת גם את פרס ומשם לגלות יוון, מגלות יוון לרומי, מתי היה לנו פרק זמן של ישועה? בזמן החשמונאים! ימי החנוכה ימי הודאה, הייתה לנו תקופה של 103 שנים, היה לנו זמן של הודאה לה"י, זמן להרים את הראש, וזה נותן לי כוח לאח"כ לתת צעקה לה"י."

"וזה שאומר דוד המלך: "טָבַעְתִּי בִּיוֵן מְצוּלָה וְאֵין מָעֳמָד" (תהילים סט ג), דוד עושה כמו יעקב, כי גם הוא רואה את הגלויות העתידות לבוא ומבקש מה' זמן. תן פרק זמן לעם ישראל של ישועה אותה ניקח לדורות. זה חנוכה בו רואים שה' הושיע אותי וכך אפשר אח"כ לצעוק."

"אומר ר' נתן שזה הסוד של ספר תהילים שמורכב מצעקות, אבל צריך להתחיל קודם בהודאה, אחרת איך אצעק? אומר ר' נתן שהמזמור מתחלק לשניים, "ה' מָה רַבּוּ צָרָי רַבִּים קָמִים עָלָי" (תהילים ג ב), איזה חיים קשים יש לי, אבל תודה לה'. איזה תודה זו?"

"דוד קרא לזה מזמור, אבל תכלס זה קינה, לכן ר' נתן אומר שמחלקים את המזמור הזה לשניים, מצד אחד בצר הרחבת לי, דוד מחפש את הישועות – העיקר זה החוברת שלנו מהתחדשות שמורכבת מתודה וצעקה. תודה לה"י על ההתגלות הנפלאה כל כתבה…"

"אני לא מוותר על קריאה של 'התחדשות'"

"אני עומד על החוברת ורואה שאין פה כתבה אחת שאפשר לדלג עליה, ושלא תטעו, אני קורא את כל החוברת. עדיין לא קראתי את המהדורה האחרונה, כי…, אבל אני לא מוותר."

"התארחו אצלי בבית מישאל ונחמן, והראתי להם בארון הספרים הקטנטן של ה- 15 ספרים שאני לומד בקביעות את החוברת התחדשות. עכשיו שהחדשה יצאה זה מתחלף והישנה עולה למעלה, אמרתי שאני רוצה שיהיה לי התחדשות תמיד – להתחדש. קודם צריך לשבח את ה"י, מזמור לתודה שיש לנו כזו חוברת נפלאה, מעניינת, מרתקת."

"הנקודה העיקרית הם הדיבורים על מורינו הרב ברלנד, אבל היום יוצאים עלונים עם בדיחות, ואנחנו מבינים שהיום צריכים משהו שימשוך את העין, והתחדשות מיועדת החוצה, אך מיועדת גם לנו. וודאי שבחוץ צריך להאיר את האור של מורינו הרב ברלנד, היום יש כזה חושך והסתרה."

"זה לא פוטר אותנו שנגיד שהרב הזמין על עצמו ביזיונות, מורינו הרב ברלנד מזמין חושך לעולם, כי זה הניסיון של הדור, כי אי אפשר להתקרב היום בלי זה, אבל אם אנחנו התלמידים לא ניחלץ חושים ונעשה משהו אז הרבה נפשות אובדות. אנחנו לא יודעים מה מקרב, מילה אחת, דיבור אחד – רק תמונה של מורינו הרב ברלנד."

"אני יכול לספר על עו"ד שישב אצלי בבית וסיפר לי שהוא שמע על מורינו הרב ברלנד דיבורים לא טובים, הוא הסתכל במכשיר הקלוקל וראה שטנה שתיארה רוע שלא היה מימות היטלר, ימ"ש, כזו סכנה לאנושות. הוא רצה לראות מה הסכנה הזו, הוא ראה את מורינו הרב ברלנד ואמר לעצמו, זה לא מסתדר, יש אור מיוחד על הפנים של האדם הזה, לא יכול להיות מה שמדברים עליו."

"אז הוא החליט לבדוק ופתח את האתר של שובו בנים אינט', קפצו לו שני שמות, הרב עופר ארז ואנוכי. מהרב עופר הוא התלהב לגמרי ושמע אותו בקביעות ואותי קצת. הוא סיפר לי שאחרי ששמע אותנו אמר לעצמו שהדמות שציירו את הרב ברלנד לא מתלבשת על הסיפורים, התלמידים זה לא מתלבש על הסיפורים – חזר בתשובה."

"לא תגיד שמדובר על ליטאי שנהיה ברסלבר – חילוני לגמרי שלא יודע מימינו ומשמאלו חזר בתשובה. אני לא יכול לפרט את הדברים, הצניעות יפה להם, אבל זה לא יאומן לא מדובר באחד או שניים. כמובן שהחוברת הזו צריכה וחשוב שתהיה הפצה לפחות ארצית אם לא עולמית – צריך שתהיה הפצה גדולה."

"פה מגיעים לחלק השני, ר' נתן אומר שמתחילים בתודה כדי שנוכל לצעוק, הרי התחלנו בתודה על החוברת הזו ואנחנו צועקים – חברה תתעוררו כל אחד חייב לקחת על עצמו."

"אתמול הייתי אצל ניצוצות, הזמינו הגעתי, כי אני מכבד מאוד את הרב שטרן, חוברת ניצוצות מצוינת ועושה דברים נפלאים וחשובים, אבל התחדשות לא חשובה פחות – ולנו תלמידי הרב ברלנד היא צריכה להיות חשובה יותר, כל אחד לפי עניינו."

"ניצוצות מצוינת ועוסקת בגדולי ברסלב, מאמרים נפלאים, דברי תורה מחשובי אנ"ש בלי יוצא מהכלל, אבל בהתחדשות יש ייחודיות שאין בשום חוברת בעולם – ולנו התביעה על החוברת הזו."

להרשמה למנויים של ירחון 'התחדשות' לחצו כאן

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת ויצא לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת ויצא: עלון שביבי אור לפרשת ויצא שיעוריו מאמריו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *