Tag Archives: אבל

ר' אפרים משה רביע יושב 'שבעה' אחר בנו התינוק ז"ל

ר' אפרים משה רביע המשמש בבית הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א ורעייתו יושבים 'שבעה' אחר בנם התינוק בן החצי שנה נחמן ז"ל. יושבים 'שבעה' ברחוב ארץ חפץ 116 כניסה ו' עד יום חמישי כ"ו אלול בבוקר ויהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים

קרא עוד >