תגים פוסטים מתויגים עם "אומן ראש השנה"

אומן ראש השנה

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בדרך לקיבוץ הקדוש והגדול באומן תשע"ח
ימי ראש השנה כבר מאחורינו. לאחר שהבאנו לפניכם מספר סרטים המתעדים את שהותו של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א ותלמידיו באומן, אנו שמחים להביא לפניכם גלריה מדהימה של ימי הקיבוץ הקדוש במחיצתו של הרב שליט”א אצל רבינו נחמן זיע”א.
בתמונות ניתן לראות את הדרך הקדושה אותה עשה הרב ברלנד שליט”א מארצנו עד לעיר הקודש אומן. אח”כ מופיעות תמונות המראות את ההמון מלווה את הרב שליט”א לקיבוץ הקדוש וכן את עבודת התפילה הנוראה של הרב שליט”א. אשרינו שזכינו.

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א במעמד מרגש מאוד של עזיבת אומן אחרי ימי ראש השנה הקדושים של תשע"ח
המון העם נדחק סביב הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א כאשר הוא מגיע ב- 2:00 בלילה לציונו הקדוש של רבי נחמן באומן כמה רגעים לפני שהרב שליט”א חוזר לארצנו הקדושה. ימים קדושים היו עם הרב ברלנד שליט”א באומן ראש השנה תשע”ח וכעת רואים איך רבים מגיעים ללוות את הרב שליט”א, גם כאלה שאינם נמנים במודע עם חסידיו ותלמידיו של הרב ברלנד שליט”א. אשרי עין ראתה כל אלה.

צעקת ההמונים בציון רבי נחמן - תלמידי הרב אליעזר ברלנד שליט
צעקת ההמונים בציון רבי נחמן - תלמידי הרב אליעזר ברלנד שליט"א
שלוש שנים לא הגיע רבם לקיבוץ הקדוש באומן ראש השנה ותלמידי הגה”צ הרב אליעזר ברלנד קרעו רקיעים והחרישו עולמות בתפילה שאינה חזרה ריקם, עד שלבסוף הוא הגיע. עוד מראות מרגשים מהקיבוץ הקדוש של אומן ראש השנה תשע”ח.

הרב שמעון פרץ שליט
הרב שמעון פרץ שליט"א בדרך לאומן - כולנו מחכים שהרב ברלנד יגיע לאומן ויצבע אותה בלבן
“אנחנו כרגע בשדה התעופה ונשמעה פה שמועה (שבינתיים התאמתה), בבחינת ‘קול קורא במדבר’, לפיה מורינו ורבינו עטרת ראשינו הרב ברלנד בן עטיא הולך לצבוע את העיר אומן בלבן. הרב ברלנד הולך להרים את כל התפילות ואני בטוח שכשהוא יגיע לאומן יהיה חיבור של נשמות מאוד גדולות. יש לו אהבה גדולה לעם ישראל וגם השם שלו מרמז על זה – אליעזר, עזר, ‘שהשם היה בעזרי’, שהשם יהיה בעזרו ויבוא לאומן בעז”ה.” הרב שמעון פרץ שליט”א בדיבורים מחממי לב בדרך לאומן, כיסופים לצדיק.
“אני מברך אותו שכל שונאיו יפלו תחתיו, הוא צדיק יסוד עולם. כל משפחתי מאוד אוהבת אותו ובפרט בני שיחי’, לי עצמי יש קשר מאוד הדוק עם הרב ברלנד שליט”א מאז שפגשתי אותו באומן לפני 24 שנה, אני זוכר את החיבוק שלו ואת הנשיקה שנישק אותי. אני אוהב אותו אהבה מאוד גדולה שהקב”ה ייתן לו ולכל בית ישראל שפע גדול ושנה טובה.”
“אני שמח מאוד שהרב מגיע לאומן, זו זכות גדולה מאוד לתלמידים שנוסעים איתו. הרב ברלנד יגיע לאומן ויצבע אותה בלבן, בשלג, התפילות בוודאי יעלו ורבינו הקדוש ישמח מאוד, אני בטוח בזה.”

הראיון באדיבות קו ברסלב העולמי 02-800-8-800

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - מתחתית דיוטא תצמח מלוכה

ובכן צדיקים יראו וישמחו…

שמחה אדירה פרצה בלבות חסידי ברסלב ברחבי העולם בהישמע השמועה, כי לאחר 3 שנות הגלות מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א יגיע השנה לאומן.
להלן שיר הגעגועים לאומן שהרב שליט”א חיבר לפני עשרות שנים, כאשר מחר יתקיים הכתוב בו  – “מירושלים ישר לאומן נוחתים ועל הציון מיד משתטחים”, כשלאחריו מוצגת גלריית התמונות.
מרגש: הצדיק שר עם אנ”ש – הבאת אותנו עד לכאן, תביא אותנו לאומן.

בלי פספורטים ודרכונים, רק שירה וריקודים – בלי חובות והלוואות, רק תפילות ובקשות.

בלי ויזות ורישיונות, רק שירות ורננות – בלי שופינג וקניות, כי חבל על השניות.

עם תינוקות וילדים, תאמין שיהיו ניסים – בלי אכילה ושתיה, רק תפילה וטבילה.

בלי שנות ותנומות, רק על ציונו הקדוש – בלי מצלמות וצילומים, רק רצונות וכיסופים.

בלי הגרלות וצימצומים, רק כולם מקובצים – נקים ישיבות ומלונות, סביב רבינו הקדוש.

ראש השנה כולנו נמצאים, בהיכל של אלפי אלפים – כל הבנינים אשר לקלויז משתייכים, לכבוד ראש השנה משתחררים.

בשנה הזאת בקלויז מתפללים, ובזכות זה נוושע תשועת עולמים – מירושלים לאומן ישר נוחתים, ועל הציון מיד משתטחים.

על ידי שירה וריקודים, בוראים שמים וארץ חדשים – על ידי השתטחות על קברי צדיקים, נחיש בנין בית עולמים.

על ידי ציונו הקדוש קודש קודשים, תקומנה ממשלות של צדיקים – על ידי אור האורות ושלש ראשונות, תחזינה עינינו נפלאות.

רבנו הקדוש קודש קודשים, בכל עת ורגע מחדש חידושים – רבינו הקדוש נצח נצחים, יביא לנו את משיח בן דוד.

בזכות רבינו הקדוש כלליות כל הצדיקים, נזכה למתן תורה בקולות וברקים – אור בהיר הוא בשחקים, יציל את כל שחקי השחקים.

על ידי אהבת כל החברים, נזכה לברכת זיו עולמים – על ידי אהבת כל הצדיקים, נזכה להשפעת כל הרחמים.

על ידי שכל הכולל כל השכלים, נזכה לישועת כל עולמים.

על ידי שכל הכולל אבן השתיה, נזכה לגאולה שלמה – בראש השנה אבן השתיה, נכללת כל הבריאה. 

על ידי ראש השנה אור האורות, נזכה לאור צח הצחצחות – בלי טילים ומסכות, רק תהילים ומסכתות.

בלי מלחמות ואזעקות, רק לשבר את הלבבות – בלי מקלטים וחדרים אטומים, רק לבקוע לבבות האטומים.

בלי אטום ומלחמה גרעינית, רק להאמין בהצדיק האמיתי – על ידי שמירת עיניים בדרכים, נזכה לאורות המקיפים.

בלי מניעות ובלבולים, רק על כנפי נשרים – הבאת אותנו עד לכאן, תביא אותנו לאומן.

הרב שטרן שליט
הרב שטרן שליט"א והרב ברלנד שליט"א בנישואי בן הרב שטרן
“אנחנו במטוס בדרך לרבנו באומן ומקווים שרבינו הזמין אותנו להגיע בשלום.” פותח הרב שמואל שטרן שליט”א, ראש מוסדות ‘נחלי נצח’. “רבינו הקדוש אמר שבר”ה הוא יכול לפעול דברים שהוא לא יכול לפעול בכל השנה. רבינו אומר תורה על אלישע איש האלוקים שכאשר התקבצו אצלו הוא נקרא ‘איש האלוקים’, כי כשבאים לרב’ה ציבור גדול אז הרב’ה יכול לפעול פעולות נוראות. כ”א שמגיע לאומן לרב’ה זה דבר עצום ונורא.”
“רבי נחמן אמר, ‘לא מבעיא אתם צריכים לי, אלא כל העולם צריך לי’. לא מבעיא ליהודים, אלא אפילו לגויים הרב’ה פועל ישועות בכדי שיהיה שלום בעולם. ומה שמקובל אצל אנשי שלומנו שהרב’ה מעביר בדין את מי שמגיע אליו כבר ביום הראשון של ר”ה וכמובן שמדובר פה בתוספת קדושה שמקבלים בלילה הראשון בכדי להמשיך זאת לכל ימי ראש השנה.”
“רבינו אומר שבר”ה מתקבצים שלושה ראשים: 1. באים לצדיק שנקרא ראש 2. ראש השנה שנקרא ראש 3. האדם שמגיע נקרא ראש. כל שלושת הראשים מתחברים וע”י כך פועלים את כל מה שצריכים. שנזכה לבראשית טובה ע”י שמגיעים לראש בית לנו ולכל עם ישראל, לשנה טובה ומתוקה ולחתימה טובה.” עד כאן דברי הרב שמואל שטרן שליט”א.

הראיון באדיבות קו ברסלב העולמי 02-800-8-800

דברי התעוררות נפלאים לנסיעה לאומן ראש השנה מפי הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א

הרבי אמר “הראש השנה שלי עולה על הכל. והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר” – למה לא עושים כרוז ותעמולה ורעש בעולם שכולם יסעו בראש השנה לאומן? איש לא יעדר! וצריכים על זה מסירות נפש!

*הטירחות והיגיעות זה עושה את הכלי!*

אדם צריך לנסוע לאומן לראש השנה! ויש מניעות! לזה אין כסף, לזה יש מניעות מאביו מחותנו, וזה סתם לא מרגיש טוב, וזה יש לו כל מיני עיכובים, על זה אומר הרב’ה לפי הטירחות והיגיעות של כל אחד לפי הקשיים של כל אחד ככה יש לו יותר כלים לקבל את האור של הצדיק, הטירחות והיגיעות זה עושה את הכלי!! אלה שזוכים למניעות וטירחות הם זוכים לכאלה כלים נפלאים יותר מאלה שהכל הולך להם חלק, כמה שאדם יש לו יותר מניעות, כמה שאדם מונעים אותו, יש לו מניעות מאביו, יש לו מניעות משאר בני אדם, אין לו כסף, יש לו בילבולים, הוא קצת חולה לא מרגיש טוב, והוא מתגבר ושובר את המניעות! אז ככה יש לו יותר כלים להשגת אלוקות! ככה הוא יזכה לקדושה וטהרה! מהיגיעות נעשה הכלי! אדם שאין לו יגיעות וטירחות אז אין לו כלים.

*מהנסיעה לבד מקבלים אור גדול*

כשנוסעים לרבינו מקבלים יראת שמים! רבינו אמר “אני אוצר של יראת שמים”, מכל פסיעה שנוסעים לרבנו נברא מלאך! מכל פסיעה שנוסעים בשביל הצדיק מקבלים יראה! מכל תנועה בשביל רבינו נבראים מלאכים! רק מהנסיעה לבד כבר זוכים לקבל אור גדול! כי רבינו זה אש! שנוסעים לרבינו נוסעים על דרכים של אש, רבינו זה עמודא דנורא, רבינו הקדוש זה אש להבה לה’ יתברך.

*צדיק אמיתי*

כולם רוצים לנסוע לרבינו! אנשים נוסעים לרבינו במסירות נפש! עוזבים את הכל! כולם יודעים בדור הזה שרבינו הקדוש הוא צדיק אמיתי! כי לרבינו הקדוש לא היה לו שום הסתכלות כאן בעולם, הוא מעולם לא שמע את העולם, לא ענין אותו כלום כאן בעולם, הוא לא ראה את העולם מעולם.

*ישועות לכל החיים*

הרבי אמר- אני לא רואה?! מה אתם חושבים שאני עיוור? באמת יש לי עיניים! יש לי עיניים לראות מסוף העולם ועד סופו! אנחנו נוסעים לכזה צדיק שרואה מסוף העולם ועד סופו, נוסעים לכזה צדיק שיכול לרפא את כל המחלות שבעולם, אין מחלה שהוא לא יכול לרפא אותה, בראש השנה ממשיכים את הפרנסה, ממשיכים את הנשמות של הילדים, את כל הישועות לכל החיים.

*אין ישועה שאי אפשר לפעול*

בראש השנה אפשר לפעול את הכל! אם אדם מאמין ברבינו, מאמין בראש השנה, אז אין ישועה שאי אפשר לפעול לו, לחברים שלו, לאשתו ולכל הדורות, אין דבר שאדם לא יוכל לפעול בראש השנה, אם רק יעמוד בציון ויתפלל באמת ברצינות ולא יסתובב ולא יטייל אז הכול אפר לפעול, אין שום שער סגור, אפשר לזכות לכל הישועות לו ולכל עם ישראל.

*הכל תקנתי לכם*

אומר הרבי “ראש השנה שלי הוא חידוש גדול, ה’ יתברך יודע שאין הדבר הזה ירושה מאבותי, הוא רק נתן לי זאת במתנה שאני יודע מה הוא ראש השנה!, לא רק אתם תלויים בראש השנה שלי אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי” – הרבי קרא בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. ומי שמגיע אלי על ראש השנה הוא יכול לקבל תיקונים מה שכל השנה הוא לא יכול לקבל בשום אופן, אין לכם מה לדאוג, אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות ה’ היא מעזכם, הכול תקנתי לכם בראש השנה, הכול תיקנתי לכם.

*העניין שלי זה פלא*

אמר רבנו העניין שלי זה פלא! אתה אבא מאמין בי! נוסע אלי! אז למה אם הבן רוצה לנסוע אתה לא לוקח אותו? אני לא מבין!? אם אתה מאמין בי שאני יכול לתת לך תיקון, אז תאמין שאני יכול לתת גם לבן שלך תיקון! מה? הבן לא צריך תיקונים!? מה? אתה חושב שהבן שלך כבר קדוש וטהור!? אדם צריך לדעת שגם הבנים שלו צריכים תיקונים! אדם אומר: נחכה עד שהוא יגדל יש זמן! מה יש זמן! הבן כל היום יש לו ראיות אסורות! כל יום הוא יכול להכשל בדברים לא צנועים! מה..אתה עוקב אחריו 24 שעות!? על הילד צריך לשמור כל הזמן! מי ישמור עליו אם לא הרב’ה! מי ישמור אם לא רבנו הקדוש! צריך לקחת את הילדים לאומן! וגם שם צריך לשמור עליהם, צריך להשגיח עליהם גם באומן! צריך לקחת את הילדים לאומן הם צריכים לראות את המחזה הזה! הילד יראה מה זה אומן! יראה מה זה כל המעמד הזה! הוא יבוא ויקבל את השכינה הקדושה.

*הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם*

הצדיק הזה יכול להחזיר את כל העולם למוטב! אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי, כי הצדיק שכבר יצא מארבע יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא את כל בני העולם מהרע שלהם מהתאוות שלהם. וזה שאומר הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (בעל “האור שמח” על הרמב”ם), על הגמרא במסכת סוטה (יג‘ עמ‘ א‘) “ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד” (בראשית נ‘-י‘) “תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים”.- אומר רבי מאיר שמחה הכהן – “ויספדו מספד גדול” אפילו הסוסים ספדו ליעקב אבינו! היה כזה מספד גדול כזה מספד כבד שהסוסים בכו! החמורים בכו! כולם בכו על הצדיק! הסוסים הרגישו שהצדיק נעלם! החמורים הרגישו שהצדיק איננו! “ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן” הסוסים מודים בצדיק האמת!! החמורים מודים בצדיק האמת!! זה ממש בושה וחרפה איך אנשים לא רואים את הצדיק!! איך אנשים עיוורים!! מסתובבים בעולם לא יודעים מי זה הצדיק.

*אפילו סוסים וחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק*

אדם עם הגאווה שלו, עם היצרים שלו, הוא לא רוצה להאמין בצדיק! הוא לא רוצה לדעת מי זה הצדיק! אבל הסוסים והחמורים הרגישו שהם אבודים בלי הצדיק, כי מי יחזיק את העולם? מי יגן עליהם? מי שומר על סוסים? מי שומר על חמורים? מי מגן על העולם? הם יודעים בזכות מי הם חיים! אם הצדיק לא נמצא יהיה רעב! תהיה שואה בעולם! יהיו מלחמות! זה אומר רבי מאיר שמחה הכהן – תתחילו לראות את הצדיקים! תתחילו ללכת אחרי הצדיקים! תפתחו את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים.

*צריך ממש לעשות עירוי דם*

אם אדם רוצה לעלות מדרגה לדרגה הוא חייב למעט את עצמו! הוא חייב בזיונות! כי את הדם, את הדמים העכורים את הגאוה צריך לשפוך החוצה, כל פעם צריך דם חדש! צריך ממש לעשות עירוי דם! ולהוציא את הדם זה רק על ידי בזיונות, אדם הוא מלא גאוה! הוא צריך שיהיה לו כל יום בזיון! אם לא יהיה לאדם בזיונות אז שום מצוה לא תעלה למעלה! אדם הוא מלא דם! מלא גאוה! הוא יכול כל כך להתנפח מגאוה עד שהוא לא יוכל לעבור את הדלת! וה’ רוצה לטעום מהמצוות שלו והוא לא יכול! כי האדם מלא גאוה! מלא דם! אדם עושה איזה מצוה אז ישר הוא מתנפח מהמצוה! אני עשיתי מצוה! אני קמתי בלילה! אני למדתי גמרא! אני הכי צדיק! אני הכי למדן! אני הכי קדוש! הוא כל כך מתנפח מגאוה עד שה’ לא יכול לאכל את המצוות שלו! אומר הרב’ה זה אבר מן החי שצריך שחיטה כדי להתירה! אומר הרב’ה צריך שחיטה! צריך שיבוא עליו בושה! צריך שיבזו אותו! צריך שיבוא עליו בושה שישפכו הדמים! ושנשפכים הדמים העכורים של הגאוה החוצה אז ה’ יכול לטעום מהמצוות שלו.

*ככה מקבלים את האור האמיתי*

נוסעים לאומן כדי להקיז את הדם! אתה נוסע לאומן אז מקיזים לך את הדם! סתם לנסוע לאומן כמו תייר זה לא זה! זה לא תיקון! צריך להקיז את הדם! אם לא זה לא תיקון! צריך שיבוא מישהו ויבזה אותך! למה אתה נוסע לאומן!? למה עם האנשים האלה!? אתה ככה….אתה ברסלב…הרב שלך ככה…כי מי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה, מי שרוצה לעלות לדרגה חדשה,הוא צריך שיקיזו לו את הדם! שיחלקו עליו! שיבזו אותו! ככה מקבלים את האור האמתי!! אם האדם יקבל את כל הבזיונות האלה באהבה יעבור את זה בשלום, אז הוא יכול להביא את הגאולה.

*להוריד נחלי דמעות*

מי שיודע מרבינו ומאמין ברבינו אז יוכל ממש למשש את רבינו. אדם מגיע לאומן רבינו מעלה אותו לעולמות הכי עליונים – “עתיקא קדישא”. באומן נמצאים בעולמות הכי עליונים, אצל רבינו אפשר לפעול הכול ! אם מגיעים לרבינו ועושים תשובה, וידוי, חרטה וקבלה לעתיד, אז אפשר לזכות לקבל, נפש חדשה, רוח חדשה, נשמה חדשה, חיה חדשה, ויחידה חדשה. אצל רבינו בערב ראש השנה היו בקיבוץ 600 איש, ורבינו קיבל כל אחד ואחד מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 6 בערב, נמצא שכל אחד היה אצל רבינו דקה אחת בלבד!, וכשהיה נכנס לרבינו היה מיד נזכר בעוונות שלו מיום היוולדו, והיה מתחיל להתוודות, והיו פורצים מעיניו זרמים של דמעות כמו נחל . וכשהתחיל להגיד כמה מילים, רבינו הוציא אותו החוצה, והיה אומר לו להמשיך את הוידוי בחוץ, ולכן צריך לבוא לרבינו ולזכור כל מה שעבר עלינו ולהוריד נחלי דמעות ואז נזכה לקבל נפש רוח נשמה חיה ויחידה חדשים.

*הרב’ה מדבר איתנו*

כשזוכים לבוא לציון הקדוש ולהשתטח על הציון, הרבי מדבר איתנו, לוחש לנו באוזניים, מעודד אותנו, ושומע את הבכיות שלנו, אנשים שמעולם לא בכו, פתאום נכנס בהם משהו שגרם להם לבכות, התעברה בהם נשמת משה, נשמת רבינו הקדוש.

*המלך*

שבאים לציון הקדוש, אנשים חושבים. האם יהיה לי התעוררות?, האם אני ירגיש משהו ? המחשבות האלו הם טעות. הענין של ראש השנה זה לא הרגשות, ולא התעוררות. אלא הענין של ראש השנה זה רק ביטול, להגיע לאפס אפסים, לעמוד על הציון, ולהתפלל, להגיע לשיא הביטול, להרגיש את האור אין סוף, לדעת שאין עוד מלבדו. יש רק את ה’ בעולם!, אין שום דבר בעולם חוץ ממנו. כי כל ביאתנו לציון רבינו הקדוש זה כדי להמליך את ה’ ולדעת שאין עוד מלבדו, ולכן אומרים בראש השנה “המלך”. לא באנו לבקש בקשות לא באנו לקבל פרסים אלא כל ביאתנו לציון הקדוש זה לדעת ש”אין עוד מלבדו”

*צדיק שהוא התגלות משיח*

אמר רבינו – “כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות, רק שהחילוק הוא שמשיח יגזור אמר ויקום אבל אני עדין …(הוא פסק ולא דיבר יותר) (חיי מוהר”ן רסו’). רבינו אמר אני יכול לעשות בדיוק את מה שמשיח יעשה, רק הדור עוד לא מוכן לשמוע, הדור עוד לא מוכן לקבל את מה שאני יגיד. אני אומר – לעשות שעה התבודדות, להתפלל שמונה עשרה בכוונה, לאט לאט, מילה מילה, ללמוד גמרא בעיון, לדעת שאני הכי פחות מכולם. בזמן רבינו היה כבר התגלות משיח רק הדור עוד לא היה ראוי, בכל דור יש צדיק שהוא התגלות משיח ורק היות והדור לא ראוי אז זה נדחה לעוד דור, ולעוד דור, עד סוף האלף השישי, יותר מזה זה לא ידחה!. אנשים עוד לא מקבלים את העצות של רבינו בשלימות, אם אנשים היו מקבלים את העצות של רבינו, אז היום היתה הגאולה! היום היה נבנה בית המקדש.

*מה פתאום ברסלב תפסו להם צדיק אחד לפני 200 שנה*

הרבי השיג “יחידה בתכלית המעלה” (חיי מוהר”ן רסז’). יש רק אחד, רק אחד! שהוא בחינת יחידה דיחידה, שהוא זכה לראות את ה’ כל שניה, לראות את מלאך מט”ט כל שניה, את כל המלאכים, את כל השרפים. אומר רבי נתן – שרק הצדיק שזיכך עצמו לגמרי, מכל וכל, שהוא נקי מכל, אין לו שום ריח של גוף, הוא כבר לא רואה שום דבר חוץ מה’, הוא לא רואה כלום! הוא רואה את ה’ 24 שעות מול העיניים, זה רק אחד ויחיד, אחד ויחיד שבא בכמה דורות, כולם אומרים “מה פתאום ברסלב תפסו להם צדיק אחד לפני 200 שנה? ובאמת זה רמב”ם מפורש, זה פשוט רמב”ם מפורש. אומר הרמב”ם בהקדמה למסכת ברכות שצדיק אמיתי שמואס בעולם ואין לו שום ריח מן העולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות. הרמב”ם פוסק כלפי כל אלה ששואלים מה פתאום תפסתם את הרבי, את רבי נתן, יש עוד צדיקים נוראים, יש עוד צדיקים טהורים, יש עוד קדושים, להם אומר הרמב”ם תדעו לכם שצדיק אמיתי שהוא נקי מכל תאווה ומזוכך לגמרי, אין לו שום רע, אין לו שום ריח של תאווה, שום ריח של גוף, זה לא בכל דור! זה רק אחד בכמה דורות! זה פסק הלכה שאין להרהר אחריו שרק צדיק אחד בדור מהדורות יכול להגיע לכזה מעלה של זיכוך והוא ממשיך לזכך את כל הדורות שבאים אחריו גם כן.

*תחזיקו עצמכם ביחד*

הרבי השאיר צוואה – אני מבקש ממכם אני הולך להסתלק מן העולם “תחזיקו עצמכם ביחד” הרבי הניח ידו על המזוזה ואמר מה שאני מבקש ממכם זה להתקבץ ביחד, להתפלל ביחד, כל אחד צריך לראות לדחוק את עצמו בתוך הציבור, בתוך הקיבוץ ולחשוב שבאמת אני הכי פחות מכולם, ויש לי זכות אדירה להיות פה עם כולם, ואם ככה תתפללו ביחד, תתכללו ביחד, תתפללו בכוונה אז אולי תמשיכו אותי אליכם, ובאמת אם נהיה כולם ביחד אז נמשיך את הרבי אלינו ואז יבוא מלך המשיח ותהיה הגאולה השלמה.

(מתוך עלון צמאה נפשי 052-763-9126)

הרב ברלנד שליט
הרב ברלנד שליט"א - להביא לאומן מאה אלף איש בכל שנה
רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כֹּל יָכוֹל, זַכֵּנִי בִּזְכוּת כ”ג סִיוָן יוֹם בִּיטוּל כָּל הַגְזֵירוֹת, לְהָבִיא הַשָּׁנָה 100.000 אִישׁ לְאוּמַן, וּבְכָל שָׁנָה וְשָׁנָה לְהַכְפִּיל אֶת הַמִּסְפָּר. וְאֶזְכֶּה לְהָבִיא אֶת כָּל עַם יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ 291 הַבְּחִירָה 230 = 521. וְעַל יְדֵי זֶה תִּהְיֶה הַגְּאוּלָה הַשְּׁלֵמָה.
כִּי אֵין 61 כָּמוֹךָ 86 חַנּוּן 114 וְרַחוּם 260 = 521. כִּי אֵל 31 טוֹב 17 וּמֵטִיב 67 אָתָּה406 = 521. וְאֶזְכֶּה לְהָאִיר אֶת עַם יִשְׂרָאֵל בְּאוֹר 209 חָדָשׁ 312 = 521.
וְאֶהְיֶה תָּמִיד דָּבוּק בְּחֶסֶד 74 וֶאֱמֶת 447 = 521. בִּתְהִלָּה 442 לְאֵל 61 חַיָּי 28 = 521. וְעַל יְדֵי שֶׁאָבִיא 100.000 אִישׁ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לְאוּמַן אֶזְכֶּה לְהִכָּלֵל בְּכֶתֶר דְּאָדָם קַדְמוֹן, בְּסַבָּא דְּסַבִּין, כִּי זָכִיתִי לִכְלוֹל אֶת כָּל עַם יִשְׂרָאֵל בְּכֶתֶר דְּאָדָם קַדְמוֹן, וְכוּלָּם נִכְלָלִים עַל יְדֵי זֶה בְּסַבָּא דְּסַבִּין.
וְעַל יְדֵי זֶה שֶׁאָבִיא 100.000 אִישׁ הַשָּׁנָה לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לְאוּמַן, יִמָּשְׁכוּ עַל עַם יִשְׂרָאֵל נִיסִים וְנִפְלָאוֹת שֶׁלֹּא נִמְשְׁכוּ מֵעוֹלָם, נִיסִים וְנִפְלָאוֹת גְּלוּיִים, כְּמוֹ בְּכָל שָׁנָה בְּכ”ג סִיוָן, וְעַם יִשְׂרָאֵל יִתְרַבֶּה “כְּחוֹל הַיָּם אֲשֶׁר לֹא יִסָּפֵר מֵרֹב”. וְכָל עַם יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה אֵשׁ לֶהָבָה אֵלֶיךָ.
אָנָּא ה’ “מַשְׁגִּיחַ מִן הַחַלּוֹנוֹת מֵצִיץ מִן הַחֲרַכִּים”, בִּזְכוּת רֹאשׁ הַשָּׁנָה בְּאוּמַן קַיֵּים בָּנוּ אֶת הַבְּרָכָה “וְאֵל שַׁדַּי יְבָרֵךְ אוֹתְךָ וְיַפְרְךָ וְיַרְבֶּךָ”, “כִּי בּוֹ יִשְׂמַח לִבֵּנוּ כִּי בְּשֵׁם קָדְשׁוֹ בָּטָחְנוּ”. וְיִתְקַיֵּם בָּנוּ הַפָּסוּק “וְהָיוּ מְלָכִים אֹמְנַיִךְ וְשָׂרוֹתֵיהֶם מֵינִיקֹתַיִךְ אַפַּיִים אֶרֶץ יִשְׁתָּחֲווּ לָךְ, וְהֵבִיאוּ בָנַיִךְ בְּחֹצֶן וּבְנֹתַיִךְ עַל כָּתֵף תִּנָּשֶׂאנָה”. וּבִזְכוּת שֶׁאָבִיא הַשָּׁנָה 100.000 אִישׁ לְרַבֵּינוּ, אֶזְכֶּה לֶאֱמֶת אֲמִיתִּית.

  

“אני ממש מבקש ממך לכתוב, שלא הוספתי מילה מיותרת בסיפורי. כיון שהסיפור הזה נשמע הזוי אני מאריך, אך מדייק מאוד בפרטים. אני לא איש שמתרגש מכל שטות”.

“שמי יצחק ריצ’רד ואני אברך ליטאי שגדל וצמח בישיבות ובעולם הליטאי. יש לי חבר שהתקרב לברסלב, וביקש ממני באחד הימים שאעשה איתו סדר על ליקוטי מוהר”ן. הסכמתי, אך לא משום שהספר עניין אותי, אלא בבחינה של ‘דע מה שתשיב לאפיקורוס’. הכוונה, שאם יגיע איזה ברסלבר ויכנס איתי בדברים, אדע מה לענות לו. יש לי ב”ה בקיאות טובה בהרבה מספרי המוסר וכן בתניא, ועתה נפלה לידי אפשרות להשלים גם את החור הזה”.

“באחד הימים שאני יושב ולומד איתו, פנה אליי אחד הלומדים בבית המדרש והציע לי שאבוא איתם לאומן לר”ה. לפני שהוא מסדר לי את הכרטיס שאלתי את אשתי שענתה שמבחינתה וודאי שאני לא נוסע, אלא שאעשה מה שאני רואה לנכון. הלכתי לסדר דרכון לנסיעה וגיליתי שאני בכלל לא ישראלי, אמנם נולדתי בישראל, אך נחשב אזרח צרפת. אחרי סיפור בכלל לא פשוט ובעזרת חבר טוב הצלחתי להוציא דרכון חירום מהקונסוליה הצרפתית”.

“ב”ה הגעתי לאומן, לציונו הקדוש של רבי נחמן, נתתי פרוטה לצדקה ואמרתי תיקון הכללי. מרגע זה הרגשתי שהכול היה שווה, שאני יהודי”.

ציונו הקדוש של רבי נחמן באומן
ציונו הקדוש של רבי נחמן באומן

“בליל שבת שהיה לפני ר”ה נכנסתי לקלויז, ו”בחכמתי” הגדולה הצלחתי לראות את הרע שבכל אחד. התפללתי לה’ יתברך שיציל אותי מהרע שבי, אח”כ הלכתי לציון והתפללתי שיזכה אותי לראות את הטוב שבכל אחד. היה לי קשה עם זה, משום שבעברי הייתי גם תלמיד חכם ובעל בטחון ולדוגמא, אם ראש הישיבה שלנו היה חסר הייתי מחליף אותו. ועם זאת הייתי גם חברמן שאנשים אוהבים אותו. פתאום, אני מגיע לציון של רבנו ומראים לי שאני לא יכול להמשיך ולשרוף ככה את העולם. לא ידעתי מה לעשות, עד שהלכתי לאיזו פינה ונתתי שאגה אדירה שהשם יושיע אותי”.

“לפני התשליך הרגשתי שאני לא ברסלבר. כולם באחדות, ואני כזה חכם עצום שמצליח לראות רק את הרע שבכל אחד. אמרתי לעצמי, ‘אתה ממש מסריח, אתה פשוט לא יכול להמשיך כך'”.

התשליך באומן ברוב עם הדרת מלך
התשליך באומן ברוב עם הדרת מלך

“אני יורד לתשליך ובדרך ניגש אלי ילד קטן ששואל אותי אם אני יכול ללוות אותו. תוך כדי הליכה הוא שואל אם אני ברסלבר. לא יודע, אני בדיוק מתלבט בשאלה הזו. מה אתה אומר? לא! אז מה אני צריך לעשות בשביל להיות ברסלבר? קודם, אתה לא יכול להיות ברסלבר בסוד, הוא זורק לעברי. הרגשתי מעין התרוממות, פתאום מגיע ילד ואומר לי את הרגשות ליבי”.

“בר”ה השתדלתי להתחזק באמונה ובטחון, לזרוק את השכל וללכת בדרך שהשם מוביל אותי. הדבר התבטא בין השאר בזה שבדירה לידנו נמצאו חבר’ה מאשקלון שלא הלכו להתפלל. ביררתי איתם את הסיבה לכך, הם ענו שגם בבית הם לא מתפללים, כעת הם עושים את אותו הדבר, רק ליד רבנו. המשכתי ושאלתי, במידה ואסדר פה מניין האם הם תבואו להתפלל? הם אישרו. זו הייתה ממש מסירות נפש עבורי, להימצא באומן ולא להתפלל בציון, ואכן המניין הלך וגדל. הרגשתי בתוכי שהמסירות הזו תזכה אותי בהארה מהי”ת, וכך הסתובבתי בציון וחיכיתי לאור הזה, מחפש ולא יודע מה. תוך כדי הליכה נכנסתי לקלויז וראיתי חסיד מבוגר מתפלל, ופשוט לא הצלחתי להפסיק להסתכל עליו. מעולם לא ראיתי דבר כזה, הוא היה מאיר, ממש משהו כביר. כשהסתיימה התפילה שאלתי לשמו ואמרו לי שזה הרב שמשון ממאה שערים”.

“בחזרה מאומן ישבו לידי שניים שכל הדרך סיפרו לי סיפורים על הרב אליעזר ברלנד שליט”א, נכספתי לראות אותו. לשמחתי התברר שאחד מהם בקשר עם הרב שליט”א ובנוסף גר ליד הורי בשערי חסד (אני עצמי גר בשכונת קטמון). קבענו שאבוא אליו ויחד נתקשר אל הרב שליט”א. הגעתי לבית הורי עייף מהדרך, עם זאת לא התאפקתי מלספר על החוויות שעברו עלי. לבסוף, כבדרך אגב, התחלתי לספר על סיפורי הניסים ששמעתי אודות הרב. עוד אני מדבר אבא שלי שחשש לעתידי אמר לי, זה רב מוזר, הרבה עלילות, תתרחק. אני גוזר עליך אתה לא מתקרב אל הרב הזה. עכשיו אתה מוחק את הטלפון של זה שרצה להפגיש אותך איתו. אמרתי לעצמי בטח עוד רב הזוי. מחקתי, ולא יודע מה הפסדתי”.

“באמצע החורף הייתי בתקופה של מוחין דקטנות, ופתאום דופקים לי על הדלת שני ברסלברים, נחמן ניסים ועוד אחד שאני לא זוכר את שמו.

שיעור של הרב שליט"א בישיבה
שיעור של הרב שליט”א בישיבה

אורו עיניי, משום, שאני רוצה להתבודד, רוצה להתקרב להי”ת ושום דבר לא הולך. אני שואל לרצונם והם עונים שהם באו לזכות אותי בהוראת קבע לשובו בנים. ‘הופה’, אני אומר לעצמי, בטח משוגעים יושבים אצלי בסלון. אני מספר להם בהתלהבות על הרב שמשון שראיתי באומן, ואחד מהם מספר לי שהוא זה שהחזיר אותו בתשובה. ‘הייתי חילוני גמור כשהרב שמשון פגש אותי ברחוב וישב איתי כל הלילה, קובע עובדות בשטח’. ואז הוא זרק את הפצצה – ‘אתה יודע? הרב שמשון הוא תלמיד של הרב ברלנד שליט”א’. חטפתי שוק וניסיתי לעקל את משמעות הדברים. לבסוף אמרתי לעצמי שאני לא מאמין להוריי בנושא הזה, ולא לאף אחד אחר. אני יודע שראיתי אדם מתפלל כמו שלא ראיתי בחיי, ואם הוא תלמיד של הרב ברלנד, אף אחד לא יבלבל אותי. חתמתי להם על הוראת קבע ולמעשה ברגע שהתחלתי לתת כסף לצדיק, נקשרתי עימו. הצדיק מתחיל לעבוד איתי”.

“באותה תקופה הייתי הולך לשול דחסידי ברסלב במאה שערים, ומצטרף לטנדר שנוסע משם בשתיים בלילה לשדה. כמה לילות הסתובבתי וחיפשתי בתיבות הדואר את השם של הרב שמשון. אשתי לא הבינה מה קורה איתי, הייתי יוצא לחלון בבית ומבקש מהשם שיזכה אותי למצוא אותו. בחג השבועות, לאחר שנכספה נפשי להגיע שוב לאומן, נסעתי לציון הקדוש. זכיתי לעבודת קודש ליד רבנו וזכיתי גם לפגוש את רבי שמשון. הרגשתי שאני הולך להתעלף. לא העזתי לדבר עם הרב שמשון מילה, רק הלכתי אחריו במשך שעתיים לכל מקום שהלך. אחרי מעריב של יום טוב ראיתי את הרב שמשון שוב והייתי בטוח שאין לו איפה לערוך קידוש, מה שבדיעבד התברר כטעות, הרי הוא שהה עם משפחתו באומן. אך, כשהצעתי לו לבא אלינו לקידוש הוא התבטל להצעתי ובא מיד”.

“בדרך לא יכולתי יותר להחזיק מעמד ושאלתי אותו: הרב שמשון, מה הסיפור עם הרב ברלנד? הוא נעצר ואני רואה שהוא מתעבר בחרדת קודש רגע לפני שצעק, הרב זה מסירות נפש, אין לנו השגה בגודל מעלתו וקדושתו של הרב שליט”א. הרב שמשון התחיל לדבר כאלה דיבורים נוראיים בגודל קדושתו ומעלתו של הרב שליט”א, הרגשתי שאני נדלק וחייב לראות את הרב. אחרי הקידוש לא ראיתי אותו, עד ליום בו הרב שליט”א ביקש להגיד ב’שובו בנים’ את כל התהלים. משם הלכתי לישיבת ‘חוט של חסד’, ואחד החסידים שם לקח אותי לביתו של הרב שמשון. חשבתי שהוא יהיה מופתע לראות אותי, אך מיד שראה אותי אמר, ‘אתה רואה, מי שרוצה בסוף מוצא. הוא חיזק אותי מאוד לבוא לעצרות שעושים בחצות לילה עבור הרב שליט”א, ובעניינים רבים בעבודת השם”.

“היה לי רק דרכון חירום אותו הוצאתי בשנה שעברה ושפג תוקפו בדיוק בר”ה. ניסיתי להוציא דרכון חדש, אך לא הצלחתי. שאלתי את הרב שמשון מה לעשות, והוא יעץ לי לערוך שש שעות התבודדות בכותל. עשיתי זאת וסיימתי בתפילת שחרית בעתיקה, שם התפרצתי בבכי. אמרתי להשם: ‘איפה אתה רוצה שאהיה בר”ה, בשערי חסד’?! אח”כ הלכתי לרב שמשון וכשהוא ראה אותי אמר, כל הכבוד, כאילו שהוא ידע שהתפללתי. שתהיה נסיעה טובה, נראה אותך באומן. שבוע לפני ר”ה עדיין לא הצלחתי להשיג דרכון, אך השלכתי יהבי על השם וקניתי ארבעה כרטיסים באלף דולר כל אחד, לאבי, לשני אחיי ולי. בדרך לשדה התעופה אמרתי כמה תיקונים הכלליים להצלחת הרב שליט”א ונכנסתי לביטחון בנתב”ג. הבחור שואל אותי: ‘אחי, מה אני אעשה עם הדרכון הזה’? תסתדר עם זה, זה מה שיש, אני עונה לו. אני לא יכול בשום אופן להעביר אותך, הוא הולך לשאול את הממונה עליו וחוזר אומר לי כנס. אני ממשיך לצ’ק אין ועובר גם כן, ממשיך לביקורת דרכונים וגם שם לא שמים לב. אני עולה למטוס עם דרכון בלי תוקף”.

“אוקראינה, מעבר הדרכונים, ואני נופל על הפקיד הבכיר והקשוח ביותר. הוא שולח מבט מהיר בדרכון: ‘זה לא טוב’! הוא קובע. זה מצוין, אני עונה. כל החבר’ה סביבי אומרים, כנראה שאתה הולך לעשות ר”ה בשדה תעופה, משום שהגענו בערב ר”ה. אך, חבר שלי מתערב ואומר, תראה יש לו יומיים תוקף והוא חוזר מחר. הפקיד חתם”.

“זכיתי לר”ה אצל רבנו, אך בחזרה לא נותנים לי לצאת. כולם עברו ואני נשארתי באוקרינה, בלי דולר, בלי בגדים ובלי טלפון. הפקיד קורע לי את הכרטיס מול העיניים ואומר לי ‘מיסטר גו’ (לך). מתחילים להגיע טנדרים של החוזרים מאומן ואני בלית ברירה מתחיל לעשות שנור. בנס היו איתי ארבע מנות חמות עימם שרדתי בימים הבאים, וכן מס’ טלפון של עסקן מוכר. התקשרתי אליו והוא נתן לי כתובת של הבית כנסת בקייב. הייתי בטוח שיש שם אנשים שיקבלו אותי, בדיעבד התברר שהמקום נעול, חושך ואין אף אחד. אחרי זמן מתוח פתח לי מישהו חלון אליו טיפסתי בשארית כוחותיי. הייתי מותש אחרי כמה ימים ללא שינה, עד שהקאתי שם. למחרת בצום גדליה נסעתי לקונסוליה הצרפתית, אחרי יום מתיש של סידורים חזרתי לבית הכנסת ללא אוכל, ללא בגדים וללא מקלחת. בלית ברירה לקחתי חדר במלון, אך אע”פ שעשו לי הנחה משמעותית, עדיין לא היה לי כסף לשלם. יום חמישי הגיע ואומרים לי שעדיין אין אישור מהקונסוליה הישראלית”.

“המצב קשה, אפילו שיחה של ראש התאגדות כל הקהילות היהודיות בצרפת עם הקונסול לא קידמה את העסק. משום, שלהוציא דרכון קבוע ולקבלו בקייב לוקח חודש וחצי. נפלתי ברוחי, לכן התקשרתי לרב שמשון וסיפרתי לו על הגזירה. מה פתאום, זה הכול מתנות מהשם, תגיד שלושה ארבעה תיקונים הכלליים על הרב שליט”א ותראה ניסים! הוא ענה”.

“אני אומר ארבעה תיקונים לזכות הרב אליעזר בין עטיא שליט”א ויורד לשתות קפה בלובי, פתאום הנייד שלי מצלצל. אישה שאיני מכיר פונה אליי ואומרת כי אולי היא יכולה לעזור. גדולים ניסו, עניתי לה חצי מיואש. האישה חוזרת אליי אחרי שעה ואומרת, בשעה שלוש בדיוק תהיה בקונסוליה, הדרכון שלך מוכן! קניתי כרטיס ליום ראשון וחזרתי לארץ.

“בסוכות הלכתי בעצת הרב שמשון ליארצייט של רבנו בשובו בנים. היה לי קשה, למרות זאת נשארתי עד הבוקר. לאחר מכן, בהקפות שניות קיבלתי כיסופים לקנות את ההקפה של יצחק אבינו, אך התלבטתי, לכן שאלתי בליבי את הרב שליט”א מה לעשות. באותו הרגע יצא מישהו מהמעגל, הסתכל אליי וצעק, יצחק, יצחק, למה אתה לא קונה? מסתבר שהוא פנה לחבר שלו שהיה לידי, אך באותו הרגע לא הבנתי זאת. קניתי עליה והכנסת ספר תורה, ובדיעבד התברר שהממון לישיבת הרב שליט”א פעל כפדיון ושמר אותי מכל החולקים שבאו עלי ברגע ששמעו כי התקרבתי לרב שליט”א”.

“באותו הזמן אשתי הייתה במצב ולצערנו גילו בעיה בלב של העובר. התקשרתי לרב שמשון והוא אמר לי לדבר עם נתן סלומון הגבאי בכדי שיעביר שאלה לרב שליט”א. הייתי בטוח שהרב יאמר לי לתת פידיון, אך הרב שליט”א אמר, ‘אם הוא רוצה שייתן פדיון, הוא לא חייב‘. נכנסתי למלחמה עם היצר עד שלבסוף השלכתי את השכל ונתתי סכום מכובד לפדיון. למחרת אשתי מתקשרת אליי ומבשרת לי בשורות טובות אודות העובר. מזל טוב למשפחת ריצ’רד להולדת בנם”.

בעוד היינו מצפים מהגה”צ הרב אליעזר ברלנד להתרכז יותר בארבע אמותיו ולדאוג לדברים הכביכול בוערים אצלו. לא כך הרב ברלנד שליט”א שלמרות הכל מוסר את נפשו ומשתדל לענות לכל פניה ובקשה המופנית אליו. כבר אמרו על הרב ברלנד שליט”א שכל הגלות והייסורים אשר הוא סובל הם רק בכדי להמתיק דינים מעל עם ישראל ולפדות את כולנו ברחמים. גם כעת הרב ממשיך ומתייחס לכל פניה המגיעה אליו בכל כובד תשומת הלב. אשרינו שזכינו בדורנו לכזה צדיק אמת.
קו פתוח לשאלות לגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א 0526775148 או 0586775148