Tag Archives: בית המדרש שובו בנים

שישו ושמחו בשמחת התורה – הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שובו בנים סיקור וגלריית תמונות

מעמד סיום כתיבת האותיות על ידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ○ תהלוכת ספר תורה בריקודים תחת גשמים עזים ברוב עַם ○ ריקודים ברחבת בית מדרשינו יחד עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ותפילת מעריב ○ 'שישו ושמחו בשמחת התורה' צילום: אתר שובו בנים, מכון קרן הצדיק, ברסלב נצח נצחים סיום כתיבת האותיות: בשעה 18:00 הגיעו תורמי ספר התורה יחד …

קרא עוד >

שיעור לכולל 'שובו בנים' בבית מדרשינו – במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות הכולל בבית המדרש ○ תקציר מתוך השיעור כל הנכנס בשערי בית מדרשינו 'שובו בנים' בעידו הנביא 14 מתחת לביתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, לא יכול להתעלם מקול התורה והרינה שלא פוסק רגע אחד, עשרים וארבע שעות של לימוד תורה לצד תפילות וריקודים, יושבים להם תלמידי חכמים מאברכים צעירים שרק זה עתה סיימו את לימודם בישיבה, ועד לזקנים …

קרא עוד >

'שישו ושמחו בשמחת התורה' הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'שובו בנים' – כל הפרטים על התהלוכה והכנסת ספר התורה

בסייעתא דשמיא ביום שלישי הקרוב ט"ו במרחשון תתקיים הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'שובו בנים' בנשיאותו של מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ספר התורה המהודר יוכנס ע"י הרה"ח ר' אליהו מירב שליט"א לרפוא"ש במהרה, שזכה לקרב ולהביא אל האור הגדול את הנדיבים הגב' לאה רחל ג'אנש והפרופסור מיכאל מנשרוב שיחיו ומשפחתם שתרמו את ספר התורה המהודר והמפואר לעילוי נשמת …

קרא עוד >

שיעור לתומכי בית מדרשינו 'שובו בנים' המרכזי – בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיקור השיעור לתומכי בית המדרש בנשיאות מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ○ תקציר מתוך השיעור זכו שותפי בית מדרשינו – אלה הזוכים להחזיק בקביעות למעלה משלוש שנים בהוראת קבע את פעילות בית המדרש השוטפת, עשרים וארבע שעות ביממה – להיכנס למספר שיעורים בבית מורינו הרב ברלנד שליט"א. אמש ליל כ"ז תמוז זכו להכנס קבוצה נוספת כארבעים משותפי בית המדרש. בשיעור …

קרא עוד >