תגים פוסטים מתויגים עם "ברסלב"

ברסלב

ידוע כי הסיבה העיקרית למסע הרדיפה הנורא שישנו כנגד הרב שליט”א היא שהרב שליט”א מקרב רבים וטובים לצור מחצבתם. אך יותר מכל קשה לבעל דבר מסירות הנפש הגדולה של הרב שליט”א בפריצת הדרך לאומן ובהפצת דרכו של רבי נחמן בעולם. בטרם הגיע הרב שליט”א לחסידות ברסלב, הוא חיפש רבות אחר הדרך האמתית והנכונה עימה אפשר לעשות נחת רוח להי”ת, וברגע שמצא זאת החל להנחיל זאת לרבבות מעם ישראל. הנה מקצת מאמרות הקודש של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד אודות הנסיעה לציון הקדוש בימי ראש השנה. חדש, מיום שישי האחרון ערב ר”ח אלול תשע”ו.
“כל העניין של חודש אלול הוא שאדם לא פוגם בעיניים ואז הוא יכול לקבל את האור של ראש השנה. כי רבנו מתקן את כולם, ברגע שאדם מתבטל לקיבוץ, לא מתלבט אם לנסוע לאומן, אין לו שום התלבטויות. כן – אומן הוא הקיבוץ הקדוש, תתבטל ואל תתלבט, תבוא לקיבוץ ואל תתבלט, הכל אותם האותיות. תהיה בלט, אם אדם הוא בלט, הוא מכסה ומסתיר את עצמו ואין לו שום קושיה על הצדיק הוא זוכה להפיל את סיסרא.”

 

הרב נחמן הורביץ שליט
הרב נחמן הורביץ שליט"א - בדיבורים מחזקים אודות מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
אחרי הצלחת השיעור הקודם של הרב נחמן הורביץ שליט”א, אנו שמחים להביא לפניכם את השיעור הבא, דברים כמעט לא נתפסים אודות מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. הרב נחמן הורביץ שליט”א, הנכד של הרב שמואל הורביץ זצ”ל, מי שהיה אחד מגדולי חסידות ברסלב בדור הקודם, מביא אלינו דיבורים חמים, כאלה שכמעט רק ממנו יכולים לצאת.
“פעם אחת אבא שלי אמר למורינו הרב ברלנד שליט”א שאסור לו לוותר ועליו להמשיך ולהחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ‘אתה מסרת כ”כ נפש’, אמר לו אבי.”
“הרב ברלנד אמר שהאישה היא פי- 2 מהאיש, אך איך שהרגלת אותה כך היא תנהג – מה שאתה מכניס נהיה אור פי- 2.”

כשמגיעים בספירת העומר לספירת הוד שבהוד יש התגברות הדינים! הוד שבהוד זה דינים קשים! ועל ידי שנוסעים לרשבי ביום הזה על ידי שחוגגים את ל’ג בעומר ממתיקים את כל הדינים את כל הגבורות, על ידי רבי שמעון נמתקים כל הדינים. ביום ההילולא של הצדיק ביום הסתלקות הצדיק הוא ממתיק את כל הדינים! הוא לוקח על עצמו את כל היצר הרע ! את כל החטאים! את כל המחשבות הרעות! הוא מושך את כל היצר הרע מהמח של כולם ומכניע ומבטל את כל הדינים. כמו שהיה עם ר’ זושא ונועם אלימלך שהגיע אליהם הבעל דבר ואמר עוד תראו מה שאני יעשה לכם! והכל כיוון שהם לקחו על עצמם את כל היצר הרע של כל עם ישראל הם ענו לו אתה תעשה את שלך ואנחנו נעשה את שלנו.

כל דור הצדיקים המאוחרים זוכים לפי שנים מהצדיקים של הדורות הקודמים, יש להם את הכח של הצדיקים הקודמים! הם זוכים לפי שנים מהצדיקים הקודמים! לרשב”י יש את כל הכח מהצדיקים הקודמים! אומר השבט מוסר שהצדיקים המאוחרים יכולים להיות יותר גדולים מצדיקים מדורות קודמים ומה שאומרים שיש ירידת הדורות זה שני דברים נפרדים.

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל ור’ שמעון הבטיח שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל מה הפירוש? כולם יודעים שלא תשתכח התורה מישראל! כל ילד יודע שהתורה לא תשתכח! אלא השאלה היתה על ידי איזה תנא התורה לא תשתכח! איזה תנא יזכה ששרשרת התורה תמשיך על ידו כל התנאים אמרו שהם לא רואים שיש להם את הכח להמשיך את התורה הלאה לדורות, הם קבלו את התורה הם קיימו את התורה למדו את התורה אבל להמשיך את התורה לדורות זה רק יחידי הדורות.

רשבי זכה להמשיך את התורה בזכות המסירות נפש שלו הוא עמד בתוקף מול הרומאים והתחייב הריגה, אחרי זה הוא נכנס למערה ולמד במסירות נפש עד שהוא זכה לכאלה השגות שהוא יכל להגיד שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל הוא הגיע לכאלה השגות שבכל מיני חושך שיש, איזה חושך שיהיה הוא יכול להאיר את האור.

למה נוסעים לרבי שמעון בר יוחאי? למה מדליקים מדורות? זה הכל כי ר’ שמעון היה כולו אש! ר’ שמעון היה מדורה של אש! לפיד של אש! כל רמ”ח איברים של ר’ שמעון היו מאש! כי פעמיים לפיד זה גימטריה רמ”ח, כל רמ”ח איברים של ר’ שמעון היו לפיד לה’ יתברך.

ברגע שפתח ר’ שמעון בדברי תורה הוא היה מוקף בלהבות אש! כל סביבותיו להטה אש! וגם ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי יורדת אש מהשמיים, 33 יום אחרי ליל הסדר, אחרי הפסח אנחנו זוכים למורא גדול! לגילוי שכינה! להתגלות האש! כל ההרים שמסביב לציון הרשב”י מלהטים באש, כי אם בחייו הייתה אש מלהטת סביבותיו, אז על אחת כמה וכמה אחרי פטירתו! שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

אם אדם לא מאמין בצדיקים, לא מאמין שהצדיקים חיים וקיימים, לא נוסע לרשב”י, לא מאמין שהרשב”י חי וקיים, אז זה כמו שהוא עובד עבודה זרה! זה כמו שהוא משתחווה לזבובים! כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת (פ’ג –ב’) ברגע שהצדיק נעלם, ברגע שגדעון נפטר, עזבו את ה’! הם היו צריכים להיות דבוקים במשהו! אז הם הלכו להשתחוות לזבובים, הם הלכו להדבק בזבובים, הם עשו להם זבובי כיס! כי שלא הולכים לצדיקים, שלא מאמינים בצדיקים, אז אין אמונה בה’! והשכל מתחיל להתעקם להתעקם ולהתעקם בלי סוף! עד שמגיעים לעבודה זרה ממש! ולכן אלה שלא נוסעים למירון, אלה שלא נוסעים לר’ שמעון, אלה שלא מאמינים בצדיקים, הם צוחקים על רשב”י! כי בזה שלא נוסעים אליו לא עולים למירון, אז זה כמו שהם עולים לרגל לעזה, הם עולים לרגל לעזה! פשוט מאד! כי הרי הם צריכים להיות דבוקים במשהו.

כשאדם בא לצדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי,אז כל הזדונות שלו נהפכים לזכויות, הוא זוכה שהכל נהפך לזכויות, הוא זוכה שרשב”י רוחץ אותו מכל חולאת העוונות שלו, רשב”י נותן לו מוחין חדשים, דעת חדשה,רק שלא יהיה בגדר “אחטא ואשוב” אם אין “אחטא ואשוב” אז רשב”י נותן לו מוחין חדשים לגמרי,דעת חדשה לגמרי,שכל חדש לגמרי. רשב”י הופך לו את כל המהות, הופך לו את כל הגוף, נותן לו גוף קדוש מגן עדן, נותן לו מזל חדש לשנה החדשה! כי כשהגוף מתחלף, כשהגוף מזדכך עולה המזל של הבן אדם!.

אומר רבינו בתורה פ”ג חלק ב – למה אדם יש לו עניות? למה אין לו פרנסה? זה הכל בגלל המשחא דחיויא שזה הגוף שלו! שאותו הוא הרס! חטא לו! פשע לו! ע”י שטמא אותו וטינף אותו בתאוות ובטומאות נוראות, ולכן אין לו צינור לפרנסה, אין לו כלי לשפע, אבל ברגע שאדם בא לר’ שמעון בר יוחאי כל הגוף מתחלף, כל הגוף מזדכך, כל המהות שלו מתחלפת! הרוח מתחלפת! הנשמה מתחלפת! הכל מתחלף! ואז נהיה לו כלי לשפע חדש, נהיה לו כלי לשפע כזה שלא היה מעולם, הוא נהיה כלי לכזה שפע גדול עד כדי כך שיוכל להשפיע גם לכל העולם.

ל”ג בעומר זה ממש יום הכיפורים, יום שנמחלים בו כל העוונות זה ממש כמו “כל נדרי”, הכול נמחל! הכול נמתק! מתגלים בו החסדים הכי גדולים, החסדים הכי נפלאים, אפשר בל”ג בעומר להמשיך את כל המוחין, את כל הרפואות ואת כל הישועות לכל השנה, זה יום שאפשר לרפא בו את כל המחלות! אין רפואה בעולם שאי אפשר להמשיך ביום הזה, אפשר לרפא בו את כל הסרטנים, כולם יכולים להיפקד בבנים, כולם יכולים למצוא את השידוך שלהם, היום הזה זה יום של התרת נדרים! הכל נמתק! הכל נמחק! כל העבירות שאדם עשה, מיליוני עבירות מיום היוולדו עד היום הזה עבירות מכל הגלגולים הכל נמחל.

אדם נוסע למירון 3 שעות, נדחף, מתייסר שם בתוך אלפי אלפי רבבות אנשים, אז על ידי זה נמחלים כל העבירות שלו, כל פגמי הברית שלו, כל מה שהוא חטא כל החיים הכל נמחל לו, וזה שכתוב “חדי רבי שמעון” – רבי שמעון שמח!! ר’ שמעון שמח שהוא רואה שנוסעים אליו מאות אלפי אנשים, כל עם ישראל נוסע אליו! כל שנה נוסעים אליו יותר ויותר אנשים, ובאמת אף אחד לא יודע מה קורה כאן, אף אחד לא יכול להבין את זה, את עניין הנסיעה הזאת, אנשים לא יודעים על מה הם נוסעים, על מה הם חוגגים בל”ג בעומר, אבל “אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי” – כל הארץ חוגגת עושים מדורות ולא יודעים בדיוק למה ומדוע.

באמת צריך לדעת שהצדיק הוא שורש לכל הנשמות, הוא האבן שתיה, הוא השורש של כולם, הוא השורש של כל נשמה ונשמה, הוא הנשמה הנצחית! והוא זכה לנשמה הנצחית לנצח נצחים! וכל עם ישראל הם ניצוצות של הנשמה הזאת! כל נשמה זה ניצוץ קטן מהצדיק, הניצוץ של רשב”י נמצא בכל יהודי, הנשמה של רשב”י נמצאת בכל יהודי, זו נשמה שכוללת את כל עם ישראל, מקיפה את כל העולם, חובקת את כל העולמות וכל הספירות ולכן כולם נוסעים לציון הרשב”י להיכלל בנשמה שכוללת את כל עם ישראל. וכשכבר זוכים ונוסעים לרשב”י אז צריך לדעת זה רשב”י שמושך אותנו אליו! סוחף אותנו אליו! לוקח אותנו אליו! וכל מי שמרגיש את רשב”י אז הוא מיד נסחף אליו! הוא נסחף אליו, כי זה שורש נשמתו, הוא נסחף אליו כי הוא נקודה מרשב”י. רשב”י זה הנקודה היהודית שיש בכל יהודי ויהודי.

אדם צריך לנסוע לרשב”י במסירות נפש! רשב”י קורא לנו – “תבואו אלי, תעלו לרגל 3,2 שעות, אתם כבר אצלי!” כל השפע שבעולם כל ברכה שבעולם, תפילה, תורה, קדושה, כל מה שאדם צריך הכול הוא יכול לקבל, רק תבואו, תיסעו, אתם צריכים קודם כל לנסוע! הצדיק הוא חי וקיים הוא אלוקות ממש. צריך לדעת כשנוסעים לר’ שמעון לא נוסעים בכלל לבן אדם! צריך לנסוע בחרדת קודש! נוסעים ברכב, באוטובוס שעתיים שלוש, תיסע בחרדת קודש עם ספרים עם תפילה עם התבודדות קצת מזמזמים, לא צוחקים! לא מתבדחים! לא עושים שטויות! תיסע לשם שמים להיטהר להתקדש, ואז רשב”י יוכל להמשיך לך אין סוף ישועות, אין סוף קדושה וטהרה, הוא יכול לתת לך נשמה חדשה שום דבר לא מוגבל אצלו! אין אצלו שום הגבלות הוא יכול לתת לך הכול! כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רוצה הוא יתן לך, רק תיסע בחרדת קודש ברצינות.

אומר ה- “בית אהרון” – שהדרגה הכי גבוהה ביותר בכל הפסוקים שבספר תהילים זה “צמאה לך נפשי כמהה לך בשרי” שאפילו הגוף! הבשר! נהפך לנשמה, אפילו הבשר כבר לא מרגיש שום גשמיות, שום תאוות, הגוף, הבשר, נשרף מרוב אהבת ה’, ואת הדרגה הזאת “כמהה לך בשרי” אפשר לקבל על ידי רשב”י, על ידי האש של רשב”י שהאש מלהטת סביבותיו יום ולילה, כי רשב”י זה אותיות ב,ש,ר,י – אדם בא לרשב”י ברצינות, רוקד את כל הריקודים אז הוא זוכה שכל הבשר שלו, כל הגשמיות שלו נשרפת! והוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר “כמהה לך בשרי”.

כל מי שיזכה בל”ג בעומר! כל מי שיסע ברצינות לרשב”י! כל מי שיבכה בל”ג בעומר! כל מי שירקוד באמת בל”ג בעומר! לא יעמוד חולם, טיפש בצד, ירקוד באמת! יאמין שרשב”י חי וקיים! ולא יסע מלחץ חברתי, לא ייסע כי השני נוסע, אלא הוא יסע, כי הוא מאמין שרשב”י חי וקיים, ויתפלל בהתלהבות, ירקוד בהתלהבות, לא יעמוד בצד בשעת הריקודים, כמו שאומר הרמב”ם שכל מי שרואה שרוקדים והוא עומד בצד אז הוא הדיוט גמור! ואפיקורס גמור! שלא מאמין בכוחות הצדיקים! לא מאמין בכוחות הריקודים! לא מאמין שהצדיקים יכולים להתעבר בו! כי רשב”י צריך בהילולא לרדת עוד יותר למטה! להתעבר בכל אלה שמגיעים אליו ועל ידי זה לבטל את כל הגזירות.

אז בשעה שנוסעים לרשב”י באמת, לקבל את העצות שלו, לקבל את ההדרכה שלו, לקבל ממנו את התפילה בכוונה, נוסעים לזכות לקיים את מה שכתוב בזוהר! נוסעים לכבד את הזוהר! לכבד את האנשים ששומעים בקול הזוהר! את כל אלה שקמים בחצות לילה, את אלה שיש אהבת ישראל את כל אלה שמתפללים ותיקין, מובטח להם את כל הישועות, כי כל מה שהזוהר אומר זה קודש קודשים ואם עוד לא זכיתי לקיים את דברי הזוהר אז אשרי אלו שזוכים “אשרי הנוסעים על ציוניך והלומדים את מאמריך” אז כל אלה שנוסעים בתמימות לקיים את דברי רשב”י, מובטח להם שרשב”י מתעבר בהם! נשמת רשב”י מתעברת בהם! אלו שיסעו לר’ שמעון באמת! וישימו את הראש בספר! בתהילים! בגמרות! בספרי הקודש! ויחזיקו ראש! ויחזיקו לב! ויתגעגעו לרשב”י באמת! יזכו שרשב”י יתעבר בהם באמת! ומובטח להם להיות צדיקים אמיתיים ולהביא את הגאולה לעם ישראל כהרף עין אמן.

יצא הצדיק פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה ואנחנו פה נשארנו עם הכיסופים, הגעגועים. מחכים ולא שוכחים, כל דיבור של מורינו הרב שליט”א שהיה נאמר במעמד המרגש של ההדלקה ליד ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי בל”ג בעומר. שובו בנים אינטרנשיונל מגישים לכם את מעמד ההדלקה הקדוש במחיצתו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לראות את רגעי ההוד וההתעלות ליד הצדיק ובצילו של הרשב”י.
מי שהיה שם לא ישכח.

 

לג-בעומר

“אף אחד לא יכול להכחיש את מה שאני אוחז בלבי מהגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א” , סותר הרה”ח הרב יעקב משה סלמנוביץ’ את השקרים שמפיצים בשמו רודפי הרב שליט”א. “אני אוחז שהרב שליט”א נשלח ממרום לדור האחרון, איש האלוקים, הרב הדומה למלאך ה’ צבקות. נכון, כשאני מדבר עם אנשים פרטיים (הרב סלמנוביץ’ רומז על רודפי הרב, אותם הוא לא רצה לצער ולכן אמר דברים רכים שיהיו נעימים לאוזנם) אני אומר דברים בכדי לא לפגוע בהם וגם בכדי שלא יחלקו יותר על הרב שליט”א”.

“הרב שליט”א מציל רבבות אנשים בדור הזה מרדת שחת, עימם יש לו קשר אישי בטלפון תוך שהוא זוכר את הפרטים האישיים של כולם, לא יאומן כי יסופר. אסור יותר מידי לפרסם את הדברים בכדי שלא יזיקו חו”ש לרב שליט”א (זו גם אחת הסיבות שהרב מסתיר את עצמו בהסתרות חדשות), אבל מדובר בפרטים שאני יודע אישית, איך שהציל רבבות אנשים”.

“רבינו מדבר על התורה שבע”פ שהיא הסימן הכי גדול לכך שאדם הוא מצד הקדושה, ומי כמו הרב ברלנד שליט”א שאינו מפסיק לדבר על התורה שבע”פ ודובר שלום בלבבו. הרב שליט”א זכה להיות אביהם של ישראל וכמה שידברו עליו אני דן אותם לכף זכות, אפילו את אלה שהקליטו אותי (כנגד רצוני וידיעתי) וגם את התכונות האלה קיבלתי לרוב מהרב אליעזר בן עטיא, איש אלוקים, מלאך ה’ צבקות”.

“אנחנו נמצאים באחרית הימים, רואים שהמשיח מגיע, כל העולם גועש ורועש, יהיה כזה טוב ונעים וכל התורות של רבינו יתגלו בכזה זהר ואור. מה זה כל האייפונים והזבל שיש בבני ברק ות”א, חבל, יהודים יקרים למה לנו להיכנס למחלוקת. יש לנו צדיקים בדור הזה, בואו נצא לשדות ונצעק לה’ יתברך. מי כמו הרב שליט”א שחילק מליוני שקלים עבור הוצאת אנשים לשדות? מי כמו הרב השליט”א ששר את הניגונים של התפילה? כמו שרבינו אומר שמי ששר את הניגונים של התפילה הוא מלביש את השכינה בלבושים המאירים”.

“הרב שליט”א פתח את הדרך לאומן ומסר את נפשו על הנסיעות לאומן. הרב הראה לכולם שאפשר לשמור את העיניים ואלפים רבים בעולם כולו הולכים כך, איזה נעימים, איזה טובים תלמידיו בכלל חסידי ברסלב. מה אני אעשה? אני מאמין שהרב זה דבר מאוד, מאוד גדול. אע”פ שאני אוהב את כל חסידי ברסלב, מה אעשה? אני אוהב מאוד מאוד את הרב שליט”א. עם כל הקושיות שניסו להלעיט אותי על הרב שליט”א, אך מה אעשה? איזה נפלאות, אדם שזכה לשלמות התורה שבע”פ.”

כעת צריכים להבין את המשך דבריו של הרב סלמנוביץ. אחר שפרסמנו את המסר הנוקב אותו הוא העביר דרך הנגיד המפורסם, הרב ישראל זינגר שליט”א, וכן דבריו שאמר בעבר, פנו שוב אותם רודפים אל דרכיהם העקלקלות וחזרו להטריד גם את הרב סלמנוביץ’. הוא, שאין בכוחו להתמודד עם מחבש הלחצים שלהם, מנסה בהמשך דבריו למתן במקצת את המסר. אך, כל בר דעת מבין מדבריו כי הוא אומר זאת מתוך יראה ובאמת דעתו היא אהבה וקשר חזק לרב ברלנד שליט”א. 

“אני עם הרב שליט”א, למעשה, מי אני בכלל שאהיה עם הרב. אני מכיר את הרב שליט”א עוד לפני שהתחתנתי ויש לו כזו שלמות. אצל הרב ראיתי שלמות גם בפה וגם בלב, חכמה אלוקית ודבקות נוראה מאוד. הוא מסתתר בצורה כ”כ יפה ומשגע את כל העולם גם בזמנים שהוא לובש גדלות וגם שהוא מתחפש בקטנות, אף אחד לא יכול לעמוד עליו – שנזכה שיוביל אותנו לקראת משיח צדקנו. ראיתי שהרב שליט”א הוא תמיד ביראת ה’, כל מעשיו הם תמיד ביראת ה’. אף אחד לא יכול להכחיש, כל אצבעותיו נעות ונדות ללא הפסקה כשהוא מסמן בהם את שם ההויה בדבקותו בשם. כולנו מתפללים שה’ יאריך ימיו ושנותיו.”

“רוח הקודש ממש, אני שמעתי איך שהרב שליט”א מתקשר לאנשים רבים רגע לפני התאבדות, ברגע האחרון הוא מציל אותם, לא יאומן כי יסופר. הרב ברלנד הקדוש, קודש קודשים, לימד אותנו את הבושה הזו, כל השפלות והענווה שיש לו. מי שמכיר אותו, כמה הגדלות והפרסום הם שטויות אצלו ואיך גם שהוא נאלץ ללבוש גדלות בשביל העולם הוא מסתיר את עצמו בתוכה. הוא כולו טוב וחמלה, כמה עבודות קשות הוא עשה עבור ה’ יתברך בלי סוף וכמה חמלה יש בו על בני אדם. אני בעצמי ראיתי ממנו בלי סוף חמלה. כמה הוא בכה על אנשים שקשה להם וצר להם.”

“כל מה שבוער בו הוא רק טוב, רבינו, ר”ה, שדות, יערות. המחלוקת הזו היא רק בכדי להביא את המשיח ולגלות את רבינו בכל העולם. הרב שילם מליונים להוציא אנשים להתבודד ואני לא מדבר על כל המיליונים האחרים ששפך עבור ה’ יתברך. עד היום הרב משלם מליונים לאנשים, אפילו מתוך הכלא.”

“עכשיו זה הזמן להפוך את הכל לטוב, אם נזכה להתאחד נוכל להביא את המשיח וכל העולם יראו את היופי של רבינו.”

באדיבות קו המידע 02-800-8800 מארה”ב 18456400007 מאנגליה 442038073333

עו"ד אפרים דימרי
“אין דברים כאלה, הוא מדבר עם מלאכים, הפכתי את עצמי להיות חסיד שלו.”
אלו הדברים שאמר עו”ד אפריים דמרי, ראש צוות ההגנה של כ”ק הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בראיון שנערך עימו:

“את העיסקה הזו ערכנו בכדי לסיים את הסחרור המשפטי שמתחולל סביב הרב ברלנד שליט”א. כיוון שכרגע, עד שיסתיים תהליך ההוכחות של הרב שליט”א זה יכול לקחת בן שנה וחצי לשנתיים שכל אותו העת הרב יושב מאחורי סורג ובריח. כלומר, גם אם הרב יוצא זכאי, לא עשינו בזה כלום, הרב כל הזמן ישב בכלא. אני מאמין שהרב זכאי, אבל חכמינו למדו אותנו כי לפעמים אל תהיה צודק אלא תהיה חכם. המציאות כרגע היא שצריך לשחרר את הרב כמה שיותר מהר.”

“אני יושב עם הרב מלפני החגים, התאהבתי בו, אני אישית קורא לו מלאך, יש לו כוחות רוחניים מאוד גדולים, איש מדהים ובאמת אין דברים כאלה. יצא לי לייצג המון רבנים ומקובלים, אך אחד כמו הרב ברלנד שליט”א, לא חושב שיש דבר כזה, לדעתי הוא יחיד בדורו. מאז נרקמה בינינו אהבת אמת ואני מקווה שהרב שליט”א במהרה יחזור לקהילתו בראש מורם, בגאון. יש לכם, לא! יש לנו (מתקן את עצמו עו”ד דמרי), אני הפכתי את עצמי להיות חסיד של הרב שליט”א. יש לנו רב יחיד בדורו, גאון בדורו, אין דברים כאלה אני אומר לכם.”

עו"ד אפרים דמרי עם גבאי של הרב ברלנד
עו”ד אפרים דמרי בבימ”ש השלום בירושלים היום

“סיפור אישי שקרא לי עם הרב שליט”א. לפני עשרה ימים הייתי צריך להיפגש עם הרב שליט”א ומכיוון שהוא כזה צדיק הלכתי לפני כן לטבול בכנרת, כאשר ראה אותי הרב הוא מיד ציין לעברי – טבלת בכנרת, נכון? אישרתי, והרב כתב על דף את שמות המלאכים שסביבי והחל לדבר איתם לידי. הוא בדרגה רוחנית כבירה, הוא שר למלאכים ואמר לי: עו”ד דמרי, תסתכל המלאכים מחוללים, אבל אני לא יכול לראות, אין לי היכולות של הרב שליט”א, אבל אני הרגשתי זאת, ממש הרגשתי את זה.”

“הרב הוא גאון, מוחו לא ניתן לתפיסה כבן אנוש. הוא עשה לנו שם חשבונות שאי אפשר לתאר והכל מדוייק על הפסיק, זה מדהים.”

הראיון נערך בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-991-7173

עו
עו"ד אפרים דמרי בבימ"ש השלום בירושלים היום
“גיליתי אישיות נפלאה, מיוחדת, אדם צדיק ממש, איש צורה ענק. יש לו ידע עצום וגדול בתורה. אני פוגש את הרב שליט”א כמעט כל יום, אני גר בצפון ולפני שאני נוסע למשרדי בת”א אני נכנס לקבל את ברכתו. עד עתה שמעתי עליו רק דרך התקשורת, אבל אני יודע כבר לא להתייחס אליה. יש לי נסיון עשיר בעבודה עם אנשי רוח, רבנים, מקובלים ואדמור”ים ואני חושב שהרב שליט”א הוא יחיד בדורו. מדהים, מדהים, אני לא מפסיק להתפעל מיכולותיו, בעיקר הפשטות והענווה שלו, הוא מבטל את עצמו מול אחרים.” ראיון נוסף שנערך עם עו”ד אפרים דימרי שופך אור חדש על ההתרחשות סביב נושא הרב שליט”א.

“יש לי דפי תורה משעורים שלמדתי עם הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א”, פותח עו”ד דימרי את דבריו. “הוא פשוט עוצם עיניים ומצטט גמרות ומפרשים, רש”י, תוספות ומה לא, גימטריות, נוטריקונים. הרב שליט”א הוא חף מפשע, אבל הרבה פעמים צריכים להיות ראליים, חכמים ולא צודקים, משום שאם ננהל את תהליך ההוכחות של הרב שליט”א זה יכול לקחת הרבה זמן, הרב לא בריא ולא צעיר בכלל. יהודי צדיק שמתייסר בישיבתו בתוך הטומאה שם, הרבה פעמים עדיף לאדם לקחת על עצמו דברים שהוא לא עשה ולסיים את הסיפור. ברור שאם הרב שליט”א היה נמצא אפילו במעצר בית היינו מנהלים את התיק עד תומו ולא היינו מגיעים לעסקת טיעון”.

“אפשר בהחלט להוציא את הרב שליט”א זכאי, אבל אי אפשר להשאיר אותו להתייסר מאחורי סורג ובריח, הרי הקב”ה מחליט מי זכאי ומי אשם. יש לרב שליט”א ערמות של ספרים בתא שלו, מדפים על גבי מדפים והוא כל היום יושב ולומד.”

“כתב האישום המקורי קוצץ בחצי, כל מה שהתחיל על ידי מדינת ישראל בקול תרועה ירד לטמיון, ההר הוליד עכבר. כל המיליונים הושקעו סתם. מאשימים את הרב שליט”א בדברים מינוריים לחלוטין ואני אומר לך שאם היה מדובר באדם רגיל ולא ברב התיק הזה היה מסתיים בכלום.”

“אני אומר לחסידים של הרב שליט”א שעליהם להיות גאים ברב שלהם, יש לכם רב שהוא צדיק מאוד. הרב אוהב אתכם מאוד והוא גאה בכם מאוד, אני הצטרפתי עכשיו לחסידות שלו.”

אנחנו יודעים שהיית תלמיד של הרשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל, זה נכון?

“כן, והיום אתה יכול לקרוא לי תלמידו של הרב אלעזר ברלנד שליט”א.” 

מה עם חילול השם שנגרם?

“אין חילול השם, הרב שליט”א הודה בדברים קטנים מאוד. כולנו יודעים שאם הרב היה בחוץ היינו מוכיחים לכל שהרב נקי לגמרי, מה עוד שכל העת הלכו איתי יד ביד רבנים ואדמור”ים גדולי מאוד והם חיזקו אותנו. גם הרב שליט”א ביקש שאברר לו עם הרב הפלוני הזה ואחר, ממש אנשים ענקיים, גדולי תורה בדורנו שאמרו לנו ללכת על זה ולחסוך את כל חילול ה’ הנורא שנגרם.”

לראיון נוסף עם עו”ד אפרים דמרי לחץ כאן.

הראיון באדיבות קו המידע 02-800-8800 מארה”ב 18456400007 מאנגליה 442038073333

 

כל העבודה של האדם בימים האלה, ימי ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, היא לזכות ל”עץ החיים” שזה עבודת ה’.

אחרי שאדם הראשון חטא, נסתמה הדרך ל”עץ החיים”, ה’ שם את “להט החרב המתהפכת” ואת הכרובים לשמור את הדרך המובילה “לעץ החיים”, מאז כל מי שרוצה להיכנס ל”עץ החיים” (עבודת ה’) עומדים לפניו מניעות ועיכובים ע”י הכרובים ו”להט החרב המתהפכת”.

מסביר רש”י: “את הכרובים” (=מלאכי חבלה), “להט החרב המתהפכת” (=שמאיים עליו מלהיכנס עוד לגן) – מאיים ומפחיד אותו להיכנס ל”עץ החיים”. אדם מפחד ללמוד תורה, מפחד לקום חצות, לעשות התבודדות, ללכת לשדה, מפחד לנסוע לקברות צדיקים, מפחד מערבים, מה זה ערבים ?! ערבים בכלל לא קיימים כמו שכתוב “הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו” הם בכלל לא קיימים בכלל לא נמצאים.

מסביר ר’ נתן : שבימים האלו אנחנו צריכים לפתוח את הדרך ל”עץ החיים”, בימים הקדושים האלה אנחנו צריכים להתגבר ולפרוץ ולגלות את הדרך ל”עץ החיים” – את הדרך לעבודת ה’. כל עוד שאדם נמצא בעץ הדעת טוב ורע, אז יש לו מניעות, פחדים , ספקות, בלבולים, הוא לא יודע עצות בנפשו, וע”י אמונת חכמים זוכים להיכנס לעץ החיים כמו שאומר ר’ נתן: “וְעֵצָה שְׁלֵמָה בַּעֲבוֹדַת ה’ אִי אֶפְשָׁר לִזְכּוֹת כִּי אִם עַל-יְדֵי הַצַּדִּיקִים אֲמִתִּיִּים שֶׁבַּדּוֹר” (ליקוטי הלכות סוכה, ג’). אדם צריך למצוא צדיק שיכול להביא אותו ישר ל”עץ החיים”, ישפיע לו את המוחין מעץ החיים, יכניס אותו ל”עץ החיים” ואז לא יהיה לו שום חלוקת עצה, שום בלבול, שום פחדים, ויזכה להתגבר, על כל המניעות, על כל העיכובים שבאים מהכרובים ומ”להט החרב המתהפכת” ויכנס לעבודת ה’.