Tag Archives: הושענא רבה

פתקה טבא -חמש וחצי שעות תפילת הושענא רבה בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בהושענא רבה יום החותם האחרון לאחר ראש השנה ויום הכפורים, זכינו לתפילת שחרית הלל הושענות ומוסף יחד עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, לפניכם הסיקור המלא מהתפילה: תפילת שחרית והלל במשך ארבע שעות! בשעה 5:15 נכנס מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לתפילת הושענא רבה במרפסת ביתו, כאשר כל המאות ואפילו קרוב לאלף איש ניתן לומר, שהגיעו להתפלל ב'יום הדין' יחד …

קרא עוד >

הצדיק שיביא אותנו לעץ החיים – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לימי המועדים הקדושים

כל העבודה של האדם בימים האלה, ימי ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, היא לזכות ל"עץ החיים" שזה עבודת ה'. אחרי שאדם הראשון חטא, נסתמה הדרך ל"עץ החיים", ה' שם את "להט החרב המתהפכת" ואת הכרובים לשמור את הדרך המובילה "לעץ החיים", מאז כל מי שרוצה להיכנס ל"עץ החיים" (עבודת ה') עומדים לפניו מניעות ועיכובים ע"י …

קרא עוד >