תגים פוסטים מתויגים עם "המתקת הדינים"

המתקת הדינים

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בהמתקת דינים ע"י ריקודים
ערב שבת ערב חנוכה תשע”ז וביאת משיח 777
קול קורא לכל עם ישראל שלום וברכה !!!
רבינו גלה בתורה י’ שכל הגאולה תהיה אך ורק ע”י שירה ורקודים בסוד שלעתיד לבוא ה’ עושה מחול לצדיקים וכל אחד מראה באצבע ואומר זה ה’ קיוינו לו (סוף תענית) נגילה ונשמחה בישועתו.

ובתורה סא כותב רבינו, תבואי תשורי מראש אמנה שהגאולה תבוא ע,י הנגון של ראש האמונה שכלול מכל הנגונים שבעולם.

ולכן חובה על כל עם ישראל בכל לילות החנוכה לערוך רקודים עד אור הבוקר עד תפילת ותיקין ועי”ז תפקדנה כל העקרות ויתקים בנו הפסוק: “לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך”.

ונצא עי”ז מכל המחלות בבחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה’ רופאך, כי אי אפשר לצאת מהמחלות רק ע”י רקודים ומחולות, ואז כל אחד יראה באצבע ע,י שמירת העיניים ויאמר: “זה ה’ קיוינו לו”.

                                       בזכות רבינו הקדוש והנורא

                                  ובזכות התורה הקדושה והטהורה

                                               עבדכם הנאמן

                                               אליעזר ברלנד

לאור קריאת מורינו הרב שליט”א, נתאסף כל לילה לשירין ורקודים עד אור הבוקר. ממוצש”ק נר א’ דחנוכה עד מוצש”ק נר ח’ דחנוכה. בבית מדרשינו ברחוב עידו הנביא משעה 9:00

נ.ב הילדים חוזרים הבייתה בשעה 10:00

לאור קריאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לריקודים בלילות חנוכה - עם ישראל מתאחד בשמחה בעידו הנביא
לאור קריאת הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א לריקודים בלילות חנוכה – עם ישראל מתאחד בשמחה בעידו הנביא
כתב ידו של כ”ק הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א הקורא לבוא ולקרב את הגאולה ע”י שירה וריקודים – חנוכה הוא זמן המסוגל לזה.
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א קורא לשירה וריקודים בלילות חנוכה - הגיע זמן הגאולה
הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א קורא לשירה וריקודים בלילות חנוכה – הגיע זמן הגאולה

“הרב שליט”א יכול להשתחרר תוך שבועיים, הכל תלוי בתרומות של עם ישראל.” זוהי קריאתו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א לכל מי שנפש יהודית בקרבו, לקום ולתרום עבור פידיון השבויים החשוב מאין כמוהו. לא צריך להכביר במילים, כולנו יודעים את גודל מסירות הנפש שהגה”צ הרב אליעזר ברלנד לקח על עצמו עבור כולנו. כעת הגיעה שעתנו לקום ולעזור במשהו, כי פדיון הצדיק הוא פדיוננו. השכינה אזוקה והדמים נצרכים מאוד לכל הוצאות המשפט הרבות.

בתוך כך באנו להזכיר את קריאתו של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א לתרום עבור הפסקת האינתיפאדה. כבר הזכיר הרב שלום ארוש שליט”א איך שרואים עין בעין עד כמה המהלכים של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א עזרו. התרומות שלכם משמשות אותנו למטרות קודש לכל שאר ענייניו של הרב שליט”א. החזקת האתר שובו בנים אינטרנשיונל הזוכה להפיץ את דעת מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בכל העולם. הדפסת והפצת עלונים, תרגום והפצת שיעורים, שידורים חיים בצפייה, וקירוב אלפי יהודים לצור מחצבתם. המסירות נפש בכך זיכתה רבים בישועות גדולות. לערוץ שובו בנים אינטרנשיונל לחצו כאן https://shuvubanimint.com/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A2-2/

אומר הזוהר, הנשמה שנהרגת על קידוש ה’, באמת צריכה להיכנס ישר לגן עדן! אבל היא לא נכנסת לגן עדן, היא יושבת על שערי גן עדן, היא יושבת בפתח של גן עדן, והיא אומרת – אני לא אכנס לגן עדן עד שה’ יגאל את הדם שלי! אני לא אכנס עד שה’ ישמיד את הרוצחים האלה ויעקור אותם מהעולם!

וזה הסוד שהתגלה למשה רבינו בפרשת “גואל הדם”, ולכן משה הבין שצריך את הנקמה של בני ישראל כדי שהנשמות יכנסו לגן עדן ועל ידי זה יהיה אפשר להשפיע דעת לעולם, שפע לעולם.
דבר ראשון זה לנקום את הנקמה על אלה שקיפדו את חייהם באמצע, דבר ראשון זה לנקום את הנקמה מאלה שגרמו לזה. כתוב שהשמש כל בוקר צועקת ובוכה והיא שרה “אל נקמות ה’ אל נקמות הופיע” וכל בוקר היא לא מוכנה לזרוח עד שינקמו את הנקמה של עם ישראל! היא לא רוצה לזרוח! עד שמכריחים אותה לזרוח על ידי שיורים בה חיצים וחניתות כמו שכתוב “שמש ירח עמד זבולה לאור חיצך יהלכו לנוגה ברק חניתך” (חבקוק ג).

השמש רוצה להישאר ברקיע “זבול” היא בכלל לא רוצה לרדת להאיר לעולם! השמש וגם הירח לא רוצים לרדת לעולם עד שיורים בהם חיצים וברקים הם כל יום אומרים – לא נצא עד שלא תנקום את נקמת עם ישראל עד שלא תנקום את נקמת הדם השפוך.

“הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו” מה זה “הרנינו גוים עמו”? מה זה “הללו את ה’ כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו”? למה הגוים צריכים להלל ולשבח את ה’? אלא כל העולם יודע שהתורה של ישראל זה תורת אמת! האלוקים של ישראל זה אלוקים אמת! וכשהם רואים שיש צרות לעם ישראל, אז כולם נופלים מהאמונה! כל הגוים נופלים מהאמונה! הם אומרים מה…היהודים זה עם שקט! לא מזיקים לאף אחד! לא עושים רע לאף אחד! למה קורה להם ככה? כל העולם מסתכלים ומחכים – ה’ ינקום את דם עמו ישראל! או לא ינקום! הרי יש להם אלוקים אמת! מתי הוא ינקום? למה הוא לא נוקם? וכששומעים שהוא נוקם, כשרואים שהוא נוקם נקמת דם עבדיו השפוך! אז “הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום” הם מהללים את ה’! כל הגוים חוזרים לאמונה שלהם! כולם מתחילים להאמין שה’ הוא האלוקים! ה’ צריך לנקום את נקמת ישראל גם בשביל הגוים! כי גם כלפי הגוים יש חילול ה’! כי כשהגוים רואים שנהרגים יהודים! שמתעללים ביהודים! הם חושבים שהאלוקים של היהודים חלש חס ושלום, שיהודים נשחטים אז הגוים מאבדים את האמונה! ועל ידי הנקמה מחזירים להם את האמונה!

שה’ נוקם נקמה ברוצחים זה רק בשביל הגוים! זה לא בשבילנו! אותנו לא מעניין מהנאצים, מהמחבלים, מכולם, הם לא יותר מנחשים! מעקרבים! כמו שהנחש חי והעקרב חי וזה לא מעניין אותנו ככה הם לא מעניינים אותנו, אלא כל הנקמה שה’ נוקם, זה בשביל הגוים להחזיר להם את האמונה.

אומר האר”י הקדוש שיש מלאך מיוחד בשמים שמקבל את כל מי שנהרג על קידוש ה’! כי אלה שנהרגים על קידוש ה’ הם באמת הצדיקים הכי גדולים שבדור! ואם היינו זוכים, הם היו נשארים בחיים חוזרים בתשובה ומאירים את הדור. כשאדם מישראל נהרג על קידוש ה’ על ידי אומות העולם, צריך לדעת שזה לא נשמה רגילה! אלא זו נשמה מיוחדת, שכשהיא יורדת לעולם אז היא יורדת על תנאי שאם עם ישראל לא יעשו תשובה אז היא תהיה מוכנה למות על קידוש ה’! ולפני שהיא יורדת לעולם מתנים איתה! שכשיגיע הרגע ויתגברו עוונות הדור אז את תמסרי את עצמך על קידוש ה’! ועל סמך זה את יורדת לעולם! צריך לדעת שכשנהרג יהודי על קידוש ה’ על ידי אומות העולם אז אפילו שהוא לא צדיק וזה גם לא משנה אם הוא דתי או לא דתי אפילו אחד שלא שומר שבת אפילו אחד שלא יודע שיש בכלל תורה, מיד הוא נכנס לגן עדן! מיד הוא עולה את כל המדרגות שבעולם, בשניה אחת הוא מגיע לדרגות הכי גבוהות, שלוקח להגיע אליהם כמה מאות שנים, כמה גלגולים.

כי כל החיילים שהולכים במטרה להגן על עם ישראל ונכנסים בתוך האש והם בכלל לא יודעים אם הם יחזרו בחיים והעיקר אצלם זה רק עם ישראל! רק להגן על עם ישראל! אז בזכות הכוונה הזאת, בזכות המסירות נפש הזאת, ברגע שנהרגים על קידוש ה’, באותו רגע מעלים אותם את כל המדרגות ומכניסים אותם לכל ההיכלות. אדם חייב לעשות דין וחשבון עם עצמו! הוא חייב על פי הלכה לעשות דין וחשבון! אדם שומע קולות! בכיות! זעקות! שאגות של מטורפים! הריגות! רציחות! יש לו מצוות עשה מהתורה לזעוק! להתריע! לעשות תפילות ופעולות להמתיק את הגזירות! אחת מדרכי התשובה היא, שמיד שבאה צרה על הציבור, צריך לזעוק ולהתריע כ”ש “הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות” (במדבר י’-ב’) וזה חיוב ממש!

אומר הרמב”ם בהלכות תענית פ”ג זה חיוב ממש! זה לא סתם! אין דבר כזה שבמקרה פתאום! כמה השתגעו! כמה נהיו מטורפים! אין מקרה! מהשמים שולחים איזה משוגעים שלא אכפת להם שיהרגו אותם שישחטו אותם, והם רק רוצים להירשם בספרי ההיסטוריה שהם הרגו מיליון איש, שני מיליון איש.

ולכן צריך להתעורר! להתעורר!

צריך להתרגש מכל דבר שקורה! צריך לדעת זה העוונות שלנו! יש פה עוונות! ויש פה עבירות! ואם ישבו בבית ויגידו זה מקרה.. זה מנהג העולם… מה.. תמיד יש מלחמות! יהיה ניסים זה יעבור! אומר הרמב”ם זו מידת אכזריות!! אם יש כאלה הריגות! כאלה רציחות! כאלה קולות! כאלה שאגות! פירושו שיש עבירות נוראות! עבירות רבות! וכבר כמעט הגדישו את הסאה! אדם צריך לדעת אם יש כאלה צרות אז אני אשם! אני הגדשתי את הסאה! וצריך לעשות תשובה ולהתפלל ששום יהודי לא יפגע ושום יהודי לא יהיה לו צער.

כי אומר האר”י בליקוטי תורה על הפסוק “באו ימי הפקודה באו ימי השילום” (הושע ט’-ז’) שיש עבירות רבות, שכבר גודשת הסאה, אז מגיעים ימי הפקודה, מגיעים ימי השילום. וכשמגיעים ימי השילום אז ה’ שולח כמה משוגעים כמה מטורפים שלא אכפת להם אם הם יצליחו, שלא אכפת להם כלום! הם רק רוצים שירשמו אותם בספרי ההסטוריה שהם רצחו והרגו.

ולכן אומר הרמב”ם אם אדם לא עושה תשובה בכזה מצב, אם אנשים לא מתעוררים מהצרה הזאת, אז זה דרך אכזריות! וזה יכול להוסיף צרות אחרות חס ושלום! אדם חייב לדעת שהוא חייב להמתיק את הגזירות הנוראות האלה! הוא לא יכול לשבת בשקט ולהגיד יהיה ניסים! ודאי שיהיה ניסים!! אין שום ספק בזה!! אבל צריך שיהיה לו חלק בניסים האלה, צריך שיהיה לו חלק בהמתקה הזאת, הוא צריך להתפלל בכוונה, ללמוד, לבכות, ולהגיד תהילים, להתבודד יותר חזק! עם יותר לב נשבר! ולהרגיש את כל הפחדים שיש לאנשים, להרגיש את כל הצער ואת כל הייסורים שיש לאנשים ולעשות תשובה.

אשרינו שזכינו לדברי קודש אלו.

לא צריך להיות מקורב גדול בכדי לשמוע ולחזות בניסים גדולים הקשורים בשמו של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. אך, לעיתים קרובות, דווקא האירועים שכביכול נמצאים בצד, אותם רגעים שלפעמים איננו ערים אליהם ולפתע אחר כך קופצים לתודעתנו. אלו הרגעים שמגלים לנו במקצת על גדולתו של הצדיק.  

אורן אלבז הוא אברך בישיבת נחלי נצח. נפגשנו עמו בכדי לשמוע את סיפורו היפה אודות מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. “מדובר בימים טרם חזרתי בתשובה, בהם עבדתי באילת יחד עם חברי יששכר אטיאס. אח של בעל הדוכן בו עבדנו נקלע לחובות בשוק האפור, כשהנושים היו אנשי דלא מעלי. אותו אח היה אובד עצות, משום שידע כי אם לא יחזיר את החוב אחת דתו.., לכן פחד מאוד. חברי אטיאס ששמע על כך יעץ לו לעלות לירושלים לצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט”א ולערוך פדיון נפש. בצר לו, התקשר האח לגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א וסיפר לו על מבקרים אלימים ולא רצויים שמטרידים אותו רבות. הרב שליט”א אמר לו, כי בפעם הבאה שהם באים יצא החוצה ויתחיל לרקוד. האח נדהם לשמוע את עצת הרב וענה בפליאה- במחילה מכבוד הרב, אך הרב כנראה אינו מבין כי האנשים הללו הם עבריינים, ופעולה כזו של לצאת ולרקוד תראה בעיניהם כחולשה ומצבי רק יחמיר. אך, הרב המשיך ואמר לו לא לחשוש ולעשות זאת, וכן הוסיף להנחותו שיאמר בזכות הרב אליעזר ברלנד שליט”א וע”י זה יראה ניסים ונפלאות”.

“כעבור שבועיים חל בדיוק חג הפורים והמלווים הגיעו שוב. אותו אח שזכר את עצת הרב שליט”א יצא החוצה והתחיל לרקוד ולשיר ‘הצילני מקליפת המן עמלק וקדשני בקדושת מרדכי ואסתר’. יצאו השכנים החוצה בכדי לראות מיהו המוזר שרוקד ברחוב והעבריינים שהתביישו מכך הלכו באומרם לעצמם, בטח השתגע האיש הזה. אותו אח חזר לרב ואמר לו שהעבריינים אכן לא חזרו יותר, אך, הוא תהה מדוע הרב אמר לו לרקוד. הרב ענה שכתוב: ‘כיצד מרקדים לפני הכלה’, ומרקדים זה אותיות מרק דין, היינו, כשאדם רוקד הוא ממרק את הדין מעליו”.


לאחרונה התגלה לאוזנינו סיפורו היחודי של האברך משה תימסיט שיחי’, רגע מחמם לב אודות מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א. משה הוא אברך בישיבת שובו בנים, ישיבתו של הרב, והסיפור שלו חושף עוד פן בדרכו המיוחדת של מורינו הרב. “בתקופה שהרב גר בבית”ר פנו אלי מהמשפחה וסיפרו שדודי ממש בצרה נפשית, רגע לפני שהוא שולח יד בנפשו”. פתח משה בסיפורו. “הבאנו אותו לרב שליט”א בלי לקבוע פגישה, או לתאם מראש, בבחינת השלך יהבך על השם. באותה תקופה ההתרחשות ליד הרב הייתה נסערת מאוד, כך שלא היה ברור היכן הרב אמור להיות. להפתעתנו ולשמחתנו בדיוק כשהגענו לבית הרב בבית”ר הרב יצא לקראתנו. כולם מסביב צעקו לדודי – רוץ אל הרב, זאת ההזדמנות שלך! מדובר באדם שבאותו זמן עדיין לא הלך בדרך של תורה ומצוות, מעולם לא ראה את הרב ובטח שלא היה בקי בהמולה שמתרחשת ישר עם הגעתו של הרב. אך, משהו משך אותו והוא קפץ לכיוון הרב, הרב שליט”א עצר, הסתכל בפניו, נכנס לרכב ונסע. באותו רגע דוד שלי נפל על פניו והתחיל לבכות, היה זה מחזה מפתיע. עוד אנו מנסים לעודד את דודי, אנו רואים שרכב הרב מסתובב וחוזר לכיווננו. הרב יצא מהרכב, פנה ישירות לדודי, אחז בידו והכניסו לביתו. דודי מעולם לא דיבר עם הרב, אך, לפתע הרב פנה אליו ואמר- יש כאן ד”ר שמעון? אני לא רוצה לשמוע שום דבר על שליחת יד בנפש. מעכשיו אתה גר פה, אמר לו הרב תוך שהוא רוקד עימו. בהמשך עטף אותו בטלית וברך אותו, ואף נתן לו טלפון לשידוך. מאז חלה בדודי תפנית מן הקצה אל הקצה, הוא התחיל להתחזק, להניח תפילין וללכת לבתי כנסיות עד שהכל עבר כלא היה.