תגים פוסטים מתויגים עם "הרב אליעזר ברלנד שליט”א"

הרב אליעזר ברלנד שליט”א

ידוע כי הסיבה העיקרית למסע הרדיפה הנורא שישנו כנגד הרב שליט”א היא שהרב שליט”א מקרב רבים וטובים לצור מחצבתם. אך יותר מכל קשה לבעל דבר מסירות הנפש הגדולה של הרב שליט”א בפריצת הדרך לאומן ובהפצת דרכו של רבי נחמן בעולם. בטרם הגיע הרב שליט”א לחסידות ברסלב, הוא חיפש רבות אחר הדרך האמתית והנכונה עימה אפשר לעשות נחת רוח להי”ת, וברגע שמצא זאת החל להנחיל זאת לרבבות מעם ישראל. הנה מקצת מאמרות הקודש של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד אודות הנסיעה לציון הקדוש בימי ראש השנה. חדש, מיום שישי האחרון ערב ר”ח אלול תשע”ו.
“כל העניין של חודש אלול הוא שאדם לא פוגם בעיניים ואז הוא יכול לקבל את האור של ראש השנה. כי רבנו מתקן את כולם, ברגע שאדם מתבטל לקיבוץ, לא מתלבט אם לנסוע לאומן, אין לו שום התלבטויות. כן – אומן הוא הקיבוץ הקדוש, תתבטל ואל תתלבט, תבוא לקיבוץ ואל תתבלט, הכל אותם האותיות. תהיה בלט, אם אדם הוא בלט, הוא מכסה ומסתיר את עצמו ואין לו שום קושיה על הצדיק הוא זוכה להפיל את סיסרא.”

 

כשמגיעים בספירת העומר לספירת הוד שבהוד יש התגברות הדינים! הוד שבהוד זה דינים קשים! ועל ידי שנוסעים לרשבי ביום הזה על ידי שחוגגים את ל’ג בעומר ממתיקים את כל הדינים את כל הגבורות, על ידי רבי שמעון נמתקים כל הדינים. ביום ההילולא של הצדיק ביום הסתלקות הצדיק הוא ממתיק את כל הדינים! הוא לוקח על עצמו את כל היצר הרע ! את כל החטאים! את כל המחשבות הרעות! הוא מושך את כל היצר הרע מהמח של כולם ומכניע ומבטל את כל הדינים. כמו שהיה עם ר’ זושא ונועם אלימלך שהגיע אליהם הבעל דבר ואמר עוד תראו מה שאני יעשה לכם! והכל כיוון שהם לקחו על עצמם את כל היצר הרע של כל עם ישראל הם ענו לו אתה תעשה את שלך ואנחנו נעשה את שלנו.

כל דור הצדיקים המאוחרים זוכים לפי שנים מהצדיקים של הדורות הקודמים, יש להם את הכח של הצדיקים הקודמים! הם זוכים לפי שנים מהצדיקים הקודמים! לרשב”י יש את כל הכח מהצדיקים הקודמים! אומר השבט מוסר שהצדיקים המאוחרים יכולים להיות יותר גדולים מצדיקים מדורות קודמים ומה שאומרים שיש ירידת הדורות זה שני דברים נפרדים.

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל ור’ שמעון הבטיח שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל מה הפירוש? כולם יודעים שלא תשתכח התורה מישראל! כל ילד יודע שהתורה לא תשתכח! אלא השאלה היתה על ידי איזה תנא התורה לא תשתכח! איזה תנא יזכה ששרשרת התורה תמשיך על ידו כל התנאים אמרו שהם לא רואים שיש להם את הכח להמשיך את התורה הלאה לדורות, הם קבלו את התורה הם קיימו את התורה למדו את התורה אבל להמשיך את התורה לדורות זה רק יחידי הדורות.

רשבי זכה להמשיך את התורה בזכות המסירות נפש שלו הוא עמד בתוקף מול הרומאים והתחייב הריגה, אחרי זה הוא נכנס למערה ולמד במסירות נפש עד שהוא זכה לכאלה השגות שהוא יכל להגיד שעל ידו לא תשתכח התורה מישראל הוא הגיע לכאלה השגות שבכל מיני חושך שיש, איזה חושך שיהיה הוא יכול להאיר את האור.

למה נוסעים לרבי שמעון בר יוחאי? למה מדליקים מדורות? זה הכל כי ר’ שמעון היה כולו אש! ר’ שמעון היה מדורה של אש! לפיד של אש! כל רמ”ח איברים של ר’ שמעון היו מאש! כי פעמיים לפיד זה גימטריה רמ”ח, כל רמ”ח איברים של ר’ שמעון היו לפיד לה’ יתברך.

ברגע שפתח ר’ שמעון בדברי תורה הוא היה מוקף בלהבות אש! כל סביבותיו להטה אש! וגם ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי יורדת אש מהשמיים, 33 יום אחרי ליל הסדר, אחרי הפסח אנחנו זוכים למורא גדול! לגילוי שכינה! להתגלות האש! כל ההרים שמסביב לציון הרשב”י מלהטים באש, כי אם בחייו הייתה אש מלהטת סביבותיו, אז על אחת כמה וכמה אחרי פטירתו! שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

אם אדם לא מאמין בצדיקים, לא מאמין שהצדיקים חיים וקיימים, לא נוסע לרשב”י, לא מאמין שהרשב”י חי וקיים, אז זה כמו שהוא עובד עבודה זרה! זה כמו שהוא משתחווה לזבובים! כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת (פ’ג –ב’) ברגע שהצדיק נעלם, ברגע שגדעון נפטר, עזבו את ה’! הם היו צריכים להיות דבוקים במשהו! אז הם הלכו להשתחוות לזבובים, הם הלכו להדבק בזבובים, הם עשו להם זבובי כיס! כי שלא הולכים לצדיקים, שלא מאמינים בצדיקים, אז אין אמונה בה’! והשכל מתחיל להתעקם להתעקם ולהתעקם בלי סוף! עד שמגיעים לעבודה זרה ממש! ולכן אלה שלא נוסעים למירון, אלה שלא נוסעים לר’ שמעון, אלה שלא מאמינים בצדיקים, הם צוחקים על רשב”י! כי בזה שלא נוסעים אליו לא עולים למירון, אז זה כמו שהם עולים לרגל לעזה, הם עולים לרגל לעזה! פשוט מאד! כי הרי הם צריכים להיות דבוקים במשהו.

כשאדם בא לצדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי,אז כל הזדונות שלו נהפכים לזכויות, הוא זוכה שהכל נהפך לזכויות, הוא זוכה שרשב”י רוחץ אותו מכל חולאת העוונות שלו, רשב”י נותן לו מוחין חדשים, דעת חדשה,רק שלא יהיה בגדר “אחטא ואשוב” אם אין “אחטא ואשוב” אז רשב”י נותן לו מוחין חדשים לגמרי,דעת חדשה לגמרי,שכל חדש לגמרי. רשב”י הופך לו את כל המהות, הופך לו את כל הגוף, נותן לו גוף קדוש מגן עדן, נותן לו מזל חדש לשנה החדשה! כי כשהגוף מתחלף, כשהגוף מזדכך עולה המזל של הבן אדם!.

אומר רבינו בתורה פ”ג חלק ב – למה אדם יש לו עניות? למה אין לו פרנסה? זה הכל בגלל המשחא דחיויא שזה הגוף שלו! שאותו הוא הרס! חטא לו! פשע לו! ע”י שטמא אותו וטינף אותו בתאוות ובטומאות נוראות, ולכן אין לו צינור לפרנסה, אין לו כלי לשפע, אבל ברגע שאדם בא לר’ שמעון בר יוחאי כל הגוף מתחלף, כל הגוף מזדכך, כל המהות שלו מתחלפת! הרוח מתחלפת! הנשמה מתחלפת! הכל מתחלף! ואז נהיה לו כלי לשפע חדש, נהיה לו כלי לשפע כזה שלא היה מעולם, הוא נהיה כלי לכזה שפע גדול עד כדי כך שיוכל להשפיע גם לכל העולם.

ל”ג בעומר זה ממש יום הכיפורים, יום שנמחלים בו כל העוונות זה ממש כמו “כל נדרי”, הכול נמחל! הכול נמתק! מתגלים בו החסדים הכי גדולים, החסדים הכי נפלאים, אפשר בל”ג בעומר להמשיך את כל המוחין, את כל הרפואות ואת כל הישועות לכל השנה, זה יום שאפשר לרפא בו את כל המחלות! אין רפואה בעולם שאי אפשר להמשיך ביום הזה, אפשר לרפא בו את כל הסרטנים, כולם יכולים להיפקד בבנים, כולם יכולים למצוא את השידוך שלהם, היום הזה זה יום של התרת נדרים! הכל נמתק! הכל נמחק! כל העבירות שאדם עשה, מיליוני עבירות מיום היוולדו עד היום הזה עבירות מכל הגלגולים הכל נמחל.

אדם נוסע למירון 3 שעות, נדחף, מתייסר שם בתוך אלפי אלפי רבבות אנשים, אז על ידי זה נמחלים כל העבירות שלו, כל פגמי הברית שלו, כל מה שהוא חטא כל החיים הכל נמחל לו, וזה שכתוב “חדי רבי שמעון” – רבי שמעון שמח!! ר’ שמעון שמח שהוא רואה שנוסעים אליו מאות אלפי אנשים, כל עם ישראל נוסע אליו! כל שנה נוסעים אליו יותר ויותר אנשים, ובאמת אף אחד לא יודע מה קורה כאן, אף אחד לא יכול להבין את זה, את עניין הנסיעה הזאת, אנשים לא יודעים על מה הם נוסעים, על מה הם חוגגים בל”ג בעומר, אבל “אף על גב דאיהו לא חזי מזלי חזי” – כל הארץ חוגגת עושים מדורות ולא יודעים בדיוק למה ומדוע.

באמת צריך לדעת שהצדיק הוא שורש לכל הנשמות, הוא האבן שתיה, הוא השורש של כולם, הוא השורש של כל נשמה ונשמה, הוא הנשמה הנצחית! והוא זכה לנשמה הנצחית לנצח נצחים! וכל עם ישראל הם ניצוצות של הנשמה הזאת! כל נשמה זה ניצוץ קטן מהצדיק, הניצוץ של רשב”י נמצא בכל יהודי, הנשמה של רשב”י נמצאת בכל יהודי, זו נשמה שכוללת את כל עם ישראל, מקיפה את כל העולם, חובקת את כל העולמות וכל הספירות ולכן כולם נוסעים לציון הרשב”י להיכלל בנשמה שכוללת את כל עם ישראל. וכשכבר זוכים ונוסעים לרשב”י אז צריך לדעת זה רשב”י שמושך אותנו אליו! סוחף אותנו אליו! לוקח אותנו אליו! וכל מי שמרגיש את רשב”י אז הוא מיד נסחף אליו! הוא נסחף אליו, כי זה שורש נשמתו, הוא נסחף אליו כי הוא נקודה מרשב”י. רשב”י זה הנקודה היהודית שיש בכל יהודי ויהודי.

אדם צריך לנסוע לרשב”י במסירות נפש! רשב”י קורא לנו – “תבואו אלי, תעלו לרגל 3,2 שעות, אתם כבר אצלי!” כל השפע שבעולם כל ברכה שבעולם, תפילה, תורה, קדושה, כל מה שאדם צריך הכול הוא יכול לקבל, רק תבואו, תיסעו, אתם צריכים קודם כל לנסוע! הצדיק הוא חי וקיים הוא אלוקות ממש. צריך לדעת כשנוסעים לר’ שמעון לא נוסעים בכלל לבן אדם! צריך לנסוע בחרדת קודש! נוסעים ברכב, באוטובוס שעתיים שלוש, תיסע בחרדת קודש עם ספרים עם תפילה עם התבודדות קצת מזמזמים, לא צוחקים! לא מתבדחים! לא עושים שטויות! תיסע לשם שמים להיטהר להתקדש, ואז רשב”י יוכל להמשיך לך אין סוף ישועות, אין סוף קדושה וטהרה, הוא יכול לתת לך נשמה חדשה שום דבר לא מוגבל אצלו! אין אצלו שום הגבלות הוא יכול לתת לך הכול! כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה רוצה הוא יתן לך, רק תיסע בחרדת קודש ברצינות.

אומר ה- “בית אהרון” – שהדרגה הכי גבוהה ביותר בכל הפסוקים שבספר תהילים זה “צמאה לך נפשי כמהה לך בשרי” שאפילו הגוף! הבשר! נהפך לנשמה, אפילו הבשר כבר לא מרגיש שום גשמיות, שום תאוות, הגוף, הבשר, נשרף מרוב אהבת ה’, ואת הדרגה הזאת “כמהה לך בשרי” אפשר לקבל על ידי רשב”י, על ידי האש של רשב”י שהאש מלהטת סביבותיו יום ולילה, כי רשב”י זה אותיות ב,ש,ר,י – אדם בא לרשב”י ברצינות, רוקד את כל הריקודים אז הוא זוכה שכל הבשר שלו, כל הגשמיות שלו נשרפת! והוא מגיע לדרגה הגבוהה ביותר “כמהה לך בשרי”.

כל מי שיזכה בל”ג בעומר! כל מי שיסע ברצינות לרשב”י! כל מי שיבכה בל”ג בעומר! כל מי שירקוד באמת בל”ג בעומר! לא יעמוד חולם, טיפש בצד, ירקוד באמת! יאמין שרשב”י חי וקיים! ולא יסע מלחץ חברתי, לא ייסע כי השני נוסע, אלא הוא יסע, כי הוא מאמין שרשב”י חי וקיים, ויתפלל בהתלהבות, ירקוד בהתלהבות, לא יעמוד בצד בשעת הריקודים, כמו שאומר הרמב”ם שכל מי שרואה שרוקדים והוא עומד בצד אז הוא הדיוט גמור! ואפיקורס גמור! שלא מאמין בכוחות הצדיקים! לא מאמין בכוחות הריקודים! לא מאמין שהצדיקים יכולים להתעבר בו! כי רשב”י צריך בהילולא לרדת עוד יותר למטה! להתעבר בכל אלה שמגיעים אליו ועל ידי זה לבטל את כל הגזירות.

אז בשעה שנוסעים לרשב”י באמת, לקבל את העצות שלו, לקבל את ההדרכה שלו, לקבל ממנו את התפילה בכוונה, נוסעים לזכות לקיים את מה שכתוב בזוהר! נוסעים לכבד את הזוהר! לכבד את האנשים ששומעים בקול הזוהר! את כל אלה שקמים בחצות לילה, את אלה שיש אהבת ישראל את כל אלה שמתפללים ותיקין, מובטח להם את כל הישועות, כי כל מה שהזוהר אומר זה קודש קודשים ואם עוד לא זכיתי לקיים את דברי הזוהר אז אשרי אלו שזוכים “אשרי הנוסעים על ציוניך והלומדים את מאמריך” אז כל אלה שנוסעים בתמימות לקיים את דברי רשב”י, מובטח להם שרשב”י מתעבר בהם! נשמת רשב”י מתעברת בהם! אלו שיסעו לר’ שמעון באמת! וישימו את הראש בספר! בתהילים! בגמרות! בספרי הקודש! ויחזיקו ראש! ויחזיקו לב! ויתגעגעו לרשב”י באמת! יזכו שרשב”י יתעבר בהם באמת! ומובטח להם להיות צדיקים אמיתיים ולהביא את הגאולה לעם ישראל כהרף עין אמן.

תפילה לעני חנוכה בס”ד

רבונו של עולם, מלא
רחמים, הנותן עוז ותעצומות לעם, המשפיע עלינו עוז ותעצומות מספירת הנצח, מארבעים
ותשע מוצקות, המשפיעות לשבעת קני המנורה שמן של חכמה, בינה ודעת, אנא תן בנו בינה
ודעת לחפש את צדיק האמת, שהוא בבחינת מתתיהו, המשפיע בכל דור ודור את אור החנוכה…גם אם אנו כמו שאנו, אנא
אל תסתר פניך ממנו, הורד לנו עד לדיוטה התחתונה את צדיקי כל הדורות, וילקטו ויעלו
כל נקודה ונקודה טובה, אף מאנשים שפלים כמותנו, שירדו ירידה אחר ירידה, מדריגה אחר
מדריגה, מטה מטה, למקומות שלא ניתן לספרם ולהזכירם, כי דוקא למקומות אלו, שהם כבר
למטה מעשרה טפחים, למטה מכל המדריגות, בתוך כל הטומאות במצולות המים הזידונים,
דייקא לשם משתדלים הצדיקם האמיתיים להגיע, ולמשות אותנו משם בכל כחותם, ברב חסדם
וענוותנותם, ללקט אף משם כל נקודה טובה של כל אחד ואחד המתחרט באמת על פגמיו,
וזוכה להרגיש באמת את עצם כאב חטאיו, אשר אין כאב נורא ואיום ממנו, וזועק נוראות
מעצם יסורי הגוף והנפש, אשר אין נוראים מהם.

כי אפילו אם יתקבצו כל היסורים שהיו מימות עולם, על אדם אחד
לא יוכלו להשתוות לעצם כאב הנשמה מחטא קל שבקלים, שנכשלה בו אפילו בהיסח הדעת של
כהרף עין, כל שכן לכאבו של מי שעבר כמותי על כל התורה כולה אלפי רבבות פעמים.

אויה לי, אבי אבי, כי אין מכאוב כמכאובי, ואין מכה כמכתי.

לפיכך נודה לך, נשבחך ונפארך, ותהי תהילתך בפינו בכל עת, על
כי ברחמיך הרבים נתת לנו את שמונת ימי החנוכה הללו, הנמשכים מספירת הבינה, ופסקת
לנו הלכה כבית הלל, כדי שנוכל לקבל את האור גם מנר אחד בלבד, בבחינת “אם יש
עליו מלאך מליץ אחד מני אלף”, בבחינת אלף מתוך אלף, שהצדיקים האמיתיים בבחינת
הלל, בבחינת “ברוך ה’ יום יום”, יכולים להוריד את עצמם לכל נקודה ונקודה
של כל יהודי ויהודי, אפילו אם היא נמצאת בתכלית החושך והאפילה ושקועה ביון מצולה,
כאשר הוא מתעורר אפילו התעוררות כל שהיא, ולהמשיך אליו את כל אורות נרות המנורה,
בבחינת “ברוך ה’ יום יום”…

 
אנא פדנו משחת, וגאלנו גם
בדור הזה, כמונו היום, אפילו אם אין אנו ראויים לשום נס ולשום שנוי טבע, אף על פי
כן, ממך לא יפלא כל דבר, ועושה אתה ניסים ונפלאות עד אין חקר בכל דור ודור ובכל
יום ויום לראויים ולשאינם ראויים, כאשר יצעקו אליך באמת ובתמים, ויחפשו את צדיק
האמת בכל לבם ונפשם, את הצדיק, שהוא בבחינת “והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר
על פני האדמה”, שהוא בבחינת עפר ואפר, שזרק קש ונהפך לחיצים, עפר ונהיה
לחרבות.
וכשנגלה צדיק כזה, אזי תיקר נפשנו בעיניך, וחרף היותנו
פחותים באמת כעפר ואפר – תושיענו, דייקא מתוך שפלותנו ופחיתותנו תאיר פניך אלינו
ותגאלנו…

 
רבונו של עולם, אנא זכנו
לחפש מחדש את צדיקי הדור האלו, ולקבל את הארתם. תן בנו הארה מפרשת השבוע, מחיפוש
האחים את הצדיק כדי שנחפשנו בכל לבנו, בכל נפשנו ומאודנו, ונמסור את גופנו להרוג
וליהרג, עד שנמצאנו, כי בחטאינו הוא נעלם, והוא אסור בזיקים, אויה לנו, כי באין
ראש בית ממליכים אנו את עצמנו, נאמר אלקינו למעשה ידינו.

רבונו של עולם, זכנו לצדיק הזה, שהוא אור האורות, למען נזכה
בכחו להאיר אור החנוכה בלבותיהם של כל בני עמך, אפילו בלב הרחוקים ביותר. כי
הנקודה היהודית, החבויה בנבכי נפשו של איש ישראל, נדלקת לאור הנר, ומעוררת את הנפש
לערוג לאור ה’,לאור הגאולה…


 
רבונו של עולם, אתה יודע,
שעדיין אין לי שום הויה בעולם, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, ועדיין לא נכנסתי
אפילו לבחינת עיבור, ואין בי שום נפש רוח ונשמה, וגם לא נפש דנפש, כי אם נפש
הבהמית עכירת הדמים, המושכים אותי לכל דבר פיגול ותיעוב, עד שנהייתי גרוע מבהמה,
ואת השכל הזך והטהור שנטעת בי טמאתי בכל מיני טומאה, מיום הולדי ועד עתה, ועתה מה
אומר, ומה אדבר, אחר שעשית עמדי טובות וחסדים עד אין סוף, ועד אין חקר, כדי
להוציאני משאול תחתיות ומתחתיו, ואני בידים מרדתי בכל עצותיך הטובות, ודחיתי את כל
חסדיך, והתעלמתי מרמזיך הטובים, כי אם הייתי מביט על רמז אחד, כבר היה מתבטל כל
גופי לגבי הנשמה, ועל ידי זה  היו מתבטלים
כל הגזירות הרעות מכל עמך בית ישראל, כי כבר אפסה כל תקוה, באנו עד קץ הדורות,
ועומדים לגזור עלינו כל מיני גזירות שמד כבימי היונים והמתיונים ימח שמם, כי רק
למשמע אזנים אחזה חלחלה בכל מתנים, רק לשמע דבריהם הצופנים מזימותיהם מרחפות
עצמותינו מפחד, עד לא נותרה בנו נשמה, כי פסו אמונים מעם, ועומד בפרץ אין, וכבר
נסתרו או נסתלקו מן העולם צדיקיך, העוסקים בתיקון העולם ובביטול כל גזירה רעה,
קודם שתעלה במחשבה, “נתנני ה’ בידי לא אוכל קום”, “בילה בשרי
ועורי, שיבר עצמותי: בנה עלי ויקף ראש ותלאה… גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי: גם
כי אזעק ואשוע שתם תפילתי: גדר דרכי בגזית נתיבותי עיוה: קלים היו רודפינו מנשרי
שמים על ההרים דלקונו במדבר ארבו לנו: רוח אפינו משיח ה’ נלכד בשחיתותם אשר אמרנו
בצילו נחיה בגויים:” ואף הצדיק שאמר, שיכול אני להחזיר את כל העולם בתשובה,
נעלם מאתנו, כי נפלנו להסתרה שבתוך הסתרה, עד שאיננו מרגישים כלל בחסרונו, ואנו מה
נעשה, כי החמצנו בחינת פי שנים, בחינת “אם תראה אותי לוקח מאתך”…

 
רבונו של עולם, גדול העצה
ורב העליליה, “עושה גודלות עד אין חקר ניסים ונפלאות עד אין מספר” כי
אין דבר נמנע ממך, “כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה” אנא גלה את לב עבדיך
המתחננים לפניך, הנושאים עינם אליך לבד, אנא גלה להם מי הם הצדיקים שבדור הזה, שהם
בבחינת בית חשמונאי, המוסרים נפשם עליך בכל רגע ורגע באמת ובתמים, היכולים לחולל
ניסים ונפלאות עצומים כבימים ההם גם בזמן הזה, אנא גלה לנו את הצדיקים המכפרים את
כל עוונותינו ומהפכים אותם על ידי תשובה מאהבה לזכויות, לכלים נפלאים של לבבות
שבורים לאור הגנוז הנמשך עלינו בשמונת ימי החנוכה, אנא גלה לנו את צדיק האמת שעליו
נאמר: “אכן חליינו הוא נשא…והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו מוסר
שלומינו עליו ובחבורתו נרפא לנו” תן בלבנו שנזעק יומם ולילה “איה המעלם
מים את רועה צאנו איה השם בקרבו את רוח קדשו מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים
מפניהם לעשות לו שם עולם”, תן בלבנו לחפש את צדיקי האמת שבדור, בבחינת שבעת
הרועים, בבחינת מתתיהו ובניו, ויקום בנו הפסוק: “אחר ישובו בני ישראל ובקשו
את ה’ אלקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה’ ואל טובו באחרית הימים”…
 
 
 
להשיג ספרי “תפילה לעני” ושאר תפילות של הרב לחץ כאן או תתקשר 02-5323339 או 057-3112011 
 
 

תפילה נפלאה לקבר רחל מאת הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א

 רבונו של עולם מלא רחמים, בנסענו בית לחם אפרתה, לציון הקדוש והנורא שהוא קבר רחל אמנו, שעליה נאמר “רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם”, ורחל אמנו אינה פוסקת מלהתפלל שום רגע ושניה, עלינו ועל כל צרותינו, וכעת אנו כולנו בצרות נוראות ובגזירות נוראות, ובכל יום רגע ושניה פוקדות אותנו מחלות שונות ומשנות, ומחלות מסוכנות שאין להם כמעט תקווה.

וכעת באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפניך על כל צרותינו, ועל כל צרות בית ישראל, [בבין המצרים מוסיפים בפרט בעת בין המצרים] שנשרף בית מקדשנו, וחרבה עירנו, וגויים “עבדים משלו בנו פרק אין מידם”, לכן באנו אליך רחל אמנו, להתפלל לפני השם יתברך, ושתעלי את תפילתנו לפני השם יתברך ברחמים וברצון, עד שנזכה בזכותך להושע בישועת עולמים, וייבנה בית המקדש כהרף עין, עוד בימינו אנו, אמן.

רבונו של עולם, בנסועי כעת לקבר רחל אמנו להשתטח על ציונה הקדוש והנורא, זכני נא להדבק במידותיה הקדושות, ולזכות לבכות יומם ולילה על חורבן בית המקדש ועל חורבן עם ישראל כמוה, כמו שכתוב “רחל מבכה על בניה”, וזכני להיכלל בדמעותיה הקדושות, ולהרגיש צער של כל יהודי ויהודי, ולבכות יומם ולילה על שפיכות דמם של בניך הקדושים והטהורים.
אנא רחום וחנון כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, אנא זכני נא להיות כמו רחל אמנו, שנתנה כל אשר לה לאחותה, והפקירה עצמה בכול מכול כול למען אחותה היקרה, ונתנה לה את כל עולמותיה בזה ובבא, ועל ידי זה זכתה שהיא תביא את הגאולה, ומשיח יבוא בראשונה אל ציונה הקדוש, אנא זכני להתמיד ליסע אליה יומם ולילה ללא הרף, ותמיד להשתטח על ציונה הקדוש, ולשפך לבי כמים על ציונה הקדוש, עד שאזכה בשלמות להיכלל בנשמתה הקדושה..

רבונו של עולם, זכני להיות כמו רחל אמנו, אשר בוכה יומם ולילה על חורבן בית המקדש, ודם ישראל אשר ניגר כמים.

רבונו של עולם, זכני להיות קדוש וטהור, אני ואשתי כמו רחל אמנו, שמרב קדושתה וטהרתה, מסרה את כל סימניה ללאה אחותה, וויתרה על חלקה לעולם הבא, ועל כל חיי העולם הזה עבור אחותה, וזכתה למסור את נפשה עבור אחותה בלב שלם, כן תזכה גם אותי למסור את נפשי עבור כל יהודי ויהודי במסירות נפש עילאית, ועל ידי זה אזכה לחבר את כל אותיות שמך הקדוש, יו”ד ק”י וי”ו ק”י במילואם, ולקיים “לבד בך נזכיר שמך”, ורק אזכה ששמך הקדוש והנורא, יו”ד ק”י וי”ו ק”י, יהיה כל הזמן לנגד עיניי, ללא הרף יומם ולילה ללא הפסק אפילו של שניה כלל.

אנא רחום וחנון, כמו אשר יעקב אבינו זכה לעבוד עבור רחל שבע שנים, כן תזכה גם אותי לכבד ולייקר את אשתייומם ולילה, ותן לי מוחין לייקרה ולכבדה ללא הרף של שניה, ותמיד לרוץ לקראתה ולהגיש לה מכל טוב שבעולם, עד שבזכות שבעת השנים שעבד יעקב עבור רחל יתגלה לי ”   יסוד צדיק בשבעה נעלם, אות ברית הוא לעולם, מעין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה הוא יהוה”.

ואזכה לשאג בשאגות נוראות על חורבן בית המקדש, ודם ישראל שנגר בחוצות קריה יומם ולילה ללא הרף, כמו שכתוב “יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו ייתן קולו שאג ישאג על נוהו”, ואשא קול נהי ובכי יומם ולילה על שבר בת עמי, כמו רחל אמנו שאינה מפסיקה לשניה מלבכות, על הרג בני עמנו אחים הורים סבים ותינוקות של בית רבן, כמו שכתוב “כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו”, ואזכה בתכלית השלמות אני ואשתי, להיכלל בנשמת רחל אמנו, ועל ידי זה להמשיך את נשמת משיח, שיזכה לשמר את הברית קדש בשיא השלמות, כמו שזכתה רחל אמנו להמשיך את נשמת יוסף, שזכה לעמוד בכל הניסיונות שבעולם, עד שזכה לקדש את כל חלל העולם, עד שקדשים קלים נאכלים בחלקו בכל הרואה.

רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, ברגעים קדושים ונוראים אלו, אשר אני משתטח על ציונה הקדוש והנורא של רחל אמנו, זכני ברוב רחמיך וברוב חסדיך האין סופיים, שאזכה כמוה לשפך דמעות יומם ולילה, על שפך דמם של ישראל עם קדושים, אשר דמם ניגר כמים יומם ולילה, ברחובות קריה ובחוצות עיר, ואין פוצה פה ומצפצף.

אנא רחום וחנון יודע אני שכל הייסורים הנוראים שעוברים על עם ישראל זה אך ורק בגלל עוונותיי הנוראים, ואין סוף פגמי הברית אשר נכשלתי בהם מעודי ועד היום הזה אנא רחום וחנון זכני כמו רחל אמנו ל”כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו”

אנא רחום וחנון, זכני לשאת קול נהי וקול בכי יומם ולילה, בפרט בחצות לילה עד הבוקר, על שבר בת עמי, ועל כל
חללי בני עמי זקנים ונערים, שדמם נשפך יום יום, והכול אך ורק בגלל פגמי הברית הנוראים שלי.

רבונו של עולם, בזכות רחל אמנו שנטלה פלך שתיקה, וראתה סבלונות שלה בידי אחותה ושתקה, כן תזכה גם אותי למידת השתיקה בשלמות, ואזכה לקיים בשלמות “ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ”, ואזכה לתת כל אשר לי לכל אחד בעולם, ואהיה כרחל השוכנת פה, שנתנה כל אשר לה לאחותה, גם את עולם הזה גם את עולם הבא, ובזכות זה אזכה להיות כיסא לשכינה, ולהיכנס להיכלא דמלכא, ולזכות להיות מבני היכלה של רחל, המאיר באור יקרות מסוף העולם ועד סופו, ואזכה לקרח הנורא אשר מעל החיות, ואזכה להיות כולי כקרח הנורא, כמו רחל שזכתה ליעקב שאמר “ביום אכלני חרב וקרח בלילה”, ואזכה בזכות זה ללהוט ברשפי שלהבתיה, ועשרים וארבע שעות אלהט ברשפי שלהבתיה אליך תתברך, עד שאזכה בזכות זה להיכלל באבא ואימא עליונים, ואזכה כמו רחל אמנו, להמשיך את נשמת משיח בן יוסף לעולם, אשר יגאל את עם ישראל.

תפילה לקבר רחל – לנשים

רבונו של עולם כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה, בחיל ורעדה פחד רטט אימה ויראה הננו ניצבות כאן, לפני הציון הקדוש והנורא של רחל אמנו עליה השלום, שהיתה יוקדת ובוערת באש שלהבת קדש יומם ולילה אליך השם יתברך, ולכן נרה לא כבה לעולם. ויהי רצון מלפניך יהוה אלוהינו ואלהי אבותינו, שאש שלהבת קדש זו אשר יקדה ברחל אמנו יומם ולילה, תהיה יוקדת בלבותנו בבחינת “אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה”, ותהיה חקוקה בלבותנו, עד אשר נזכה להיות אש להבה בשלשלת הדורות של אמהות קדושות וטהורות, אשר על מוקד מזבח יצאו במחול. ונזכה כמו רחל אמנו להמשיך לעולם את נשמת משיח בן יוסף, וכמוה לבן כמו בנימין, אשר בחלקו נבנה וייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה להתפלל על משיח בן יוסף, אשר לא ייפול בידי בני עוולה. ובכוחה ובזכותה של רחל אמנו, אשר עומדת יומם ולילה בבכיות ובשאגות להצלת בניה, כמו שכתוב “קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מיאנה להינחם על בניה כי איננו” (ירמיהו לא, יד), “שאג ישאג על נוהו” (שם כה, ל), ועל כן בחרה רחל להיקבר “בדרך אפרת הוא בית לחם” על אם הדרך, כדי שתמיד נוכל לגשת אליה בתפילה בקשה וצעקה, ולשפך צקון לחש לבבנו על ציונה הקדוש והנורא.

אנא רחום וחנון, בזכות רחל אמנו עליה השלום, רחם על בניך ובנותיך הנטבחים מדי יום ביומו בחוצות קריה, עלה המוות בחלוננו בגשמיות וברוחניות, “כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו”, ונפרצו כל חומות המוסר הקדושה והצניעות, ונשארנו כיתומות ללא אב ואם, “כתורן על ראש ההר וכנס על הגבעה”, כי כל הצדיקים והצדקניות אשר היו מימות עולם עזבונו, “סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות”, ועכשו עלינו נפלה חובת היום להיות החוליה המקשרת בין רחל אמנו והאמהות הקדושות והדורות הבאים, ולהעביר את לפיד האש של תורה ואמונה קדושה טהרה וצניעות הבוער בלבותינו יומם ולילה, ובזכות שנזכה להעביר את לפיד האש לכל דורותינו הבאים אחרינו, תוקד האש בלבותינו בכפלי כפליים אלפים ורבבות פעמים יותר ויותר, עד שנזכה להיות כמו האמהות הקדושות, והנביאות הקדושות, מרים הנביאה, ודבורה הנביאה אשר בשעת נבואתה ראו לפידי אש מעל אוהלה, עד שנזכה שיתעבר בנו איזה נצוץ מרחל אמנו הקדושה והטהורה, ונזכה גם כן לרוח נבואה, כמו שכתוב “והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנתיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי, ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן, (יואל ג, א-ג), ויתקיימו בימינו הפסוקים “שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו”, “למה יאמרו הגוים איה אלוהיהם ייוודע בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך”(תהלים עט ו-ז, י). “הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו”. ויעוררו שאגותיה ובכיותיה וצעקותיה של רחל את אור הגאולה, ונזכה לראות בזכות רחל אמנו עליה השלום את הגאולה השלמה ובניין בית המקדש, במהרה בימינו כהרף עין, אמן נצח סלה ועד.

“את הסיפור הבא אודות הרשל”צ הרב מרדכי אליהו זצ”ל לפני פטירתו, שמעתי ממקורות מוסמכים מאוד. אשתו הרבנית צביה חנה אליהו תבדל”א שאלה אותו בהיותו על ערש דווי – הרי הבבא סלי הבטיח לכם שתזכו לראות משיח, והנה אנו רואים שאתם הולכים ונחלשים ומה יהיה עם הבטחתו של הבבא סלי?”

ענה לה הרב זצ”ל: דעי לך שהקץ היה צריך לבוא ואכן הגיעה עת הגאולה, אולם מה אעשה ושני צדיקים מעכבים אותו מלבא? הם רוצים שעוד ועוד יהודים יזכו לחזור בתשובה, כי לאחר ביאת המשיח כבר לא יוכלו לחזור בתשובה ( “אין מקבלים גרים לימות המשיח”, יבמות כד, ב; עבודה זרה ג, ב. ) כל אחד ישאר במעמדו ולפי זה יקבע גורלו.”

המשיכה ושאלה אותו הרבנית: מי הם שני הרבנים?” 

ענה לה הרב הקדוש והמקובל זצ”ל: הרב דב קוק שליט”א מטבריה והגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.”

באדיבות קו המידע – 02-800-8800

ומזה יבין המשכיל וילמד מה הסיבה העיקרית בגינה מקבל על עצמו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א ייסורים וביזיונות כה  רבים. ובמקום להיות כפוי טובה ולהרהר אחר הצדיק שליט”א יאזור חלציו ויתפלל להצלחתו של הרב אליעזר ברלנד בן עטיא – שהיא הצלחתנו.

אחרי שהרב יעקב סלמה שליט”א, ראש ישיבת ‘נצח נצחים’, חשף עבורנו גילויים מקוממים אודות מסע הבלע כנגד הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א, ממשיך הרב סלמה להאיר עבורנו את התמונה המצמררת. “תוך כדי הריקודים שאחרי התפילה ניגש מישהו אל הרב שליט”א וסיפר לו על עסקה מפוקפקת שהציעו לו להשתתף בה בעבור בצע כסף רב. הרב שליט”א לא ענה לו מיד, אבל אחרי סיבוב אחד של ריקודים הוא חזר אליו ואמר לו לעשות זאת. רק כעבור שנתיים התבררה הסיבה האמתית בגינה הרב שליט”א שלח אותו לקיים את העסקה.”

“פתאום, אחרי ששנתיים לא הופיע בישיבה חוזר לפתע הבחור ומספר סיפור מדהים. בדיעבד התברר לי שהייתי פיתיון של המשטרה בכדי לסקל את העסקה ולתפוס את העבריינים. בעקבות החקירה שלי הגיעו  השוטרים לעבריינים, אך למעשה הם הגיעו להרבה יותר מזה. העסקה כמובן לא הצליחה, אבל החקירה שהתחילה איתי המשיכה והסתעפה ומהעבריינים המשיכה המשטרה והגיעה למחבלים רצחניים. 40 מחבלים עם תוכניות לפיגועים בישראל, אז גם הובהר מדוע הרב שליט”א לא ענה לו מיד, משום שאחרי ששאל את השאלה ההזויה הרב שליט”א עלה למקום שעלה והבין שמצד אחד התפיסה שיעבור הבחור תחזיר אותו למוטב. יתרה מזאת, בעקבות תפיסת הבחור ימנעו פיגועים נוראיים בישראל והרג רב.”

“הבחור ישב בכלא על עצם העסקה המפוקפקת, הרי המשטרה אינה יודעת את מה שיודע הרב שליט”א. אך, הבחור עצמו התוודה ואמר שהוא יודע שבזכות התפיסה שלו נמנעו פגועים רבים. מבינים מזה שהרב שליט”א עונה דברים שבאותו רגע אינם מובנים לנו, יש לכך דוגמאות נוספות ורבות. אנחנו רואים אולי מהלך אחד קדימה, הרב שליט”א רואה לפחות אלף מהלכים. הוא רואה שאומנם האדם הולך כביכול להפסיד בזמן הקרוב כתוצאה ממה שיעבור עליו, אולם הוא גם רואה שלבסוף תהיה מפלה לכוחות הטומאה שאוחזים בו ושרק כך אותו האדם יצא לבסוף מהסבך.”

“מי שלא מכיר את הרב שליט”א ואת ההנהגה הקדושה והנסתרת שלו לא יכול לדבר ולהביע דעה. אין לנו כלים להבין כל מהלך שהרב שליט”א עושה.” עד כאן נתן הרב סלמה הקדמה והבהרה אודות השגתו והנהגתו הנשגבת של הרב שליט”א, כעת פונה הרב סלמה להתייחס אל הפרסומים השקריים והנבזים כנגד כ”ק מורינו הרב שליט”א.”

“כל הזמן צצות להם שמועות אודות הרב שליט”א, אך זכור לי היטב שהרב שליט”א אמר לאחד מהתלמידים הוותיקים שלו שהוא לא רוצה לחזור לאותו מקום שבו היה לפני הבריחה. מדובר באותו חג החנוכה בו הרב שליט”א למעשה פרץ את ההסגר בו הוא נכלא, ואז הוא התוודה וגילה שכל חייו הוא היה למעשה בתוך כלא. הרב שליט”א אמר שהעניין כולו מסובך ברמות גדולות מאוד ורק הוא יכול להתמודד איתו ולעמוד מול המהלכים הללו בצורה פתלתלה ובעזרת משחקים שלא יהיו מובנים לעולם. ברגע שאני אחזור להיות תחת הידיים שהייתי קודם – אם אגיד דברים הפוכים מעכשיו אל תקשיבו לי .”

“צביקה צוקר ויום טוב חשין, “הצדיקים הגדולים”, החזירו את הרב שליט”א לאותה תפיסה שהיה בה קודם, וכביכול ישבו לעשות שלום בית בבית הרב. למעשה ישבו השניים ובנבזיות הקליטו חומרים נגד הרב שליט”א אותם הם מטיחים בכל עת מחדש נגד הרב ותלמידיו. כי הרי באותה העת הרב בביטולו הקדוש להנהגת ה’ בעולם, הנהן בהסכמה כנגד כל דברי השווא ששפכו כנגדו וניסה להרגיע את מי שמולו.”

“כתב חדשות מישראל שהקליט את הרב שליט”א עוד כשהיה במרוקו גילה כי קצין החקירות שחקר את העניין של הרב סיפר שהתברר שכל התלונות שהיו נגד הרב התבררו כשקר וכזב. אותו קצין אף הלך לרב שלום ארוש שליט”א והתוודה שמאז שהוא מנסה לתפור תיק לרב שליט”א פוקדים אותו אסונות בזה אחר זה, הוא התגרש, עבר תאונה וכו’. הרב שליט”א אמר לו שאין לו מחילה עד שהוא יפרסם את הסיפור, אך ברגע שהרב שליט”א חזר לארץ, באופן תמוהה מאוד, אותו קצין עזב את הארץ לחו”ל. מה קרה פתאום?!”

“אני אומר את הדברים משום שצפויות עוד הקלטות רבות. הרב שליט”א במשך 12 שנה מתועד בווידאו על כל צעד ושעל. חכמים הם להרע וכוונתם היא ליצור שטיפת מוח כנגד הרב ולא לתת למדורת הרשע כנגד הצדיק לדעוך.” כ”ק מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד נלחם מול כוחות שהרבה לפניו לא העזו להיכנס למלחמה כנגדם, מצח הנחש, כתר דקליפה. מה שאנו רואים בעיניים הוא אפילו לא קצה של הרשע עמו מתמודד הצדיק. עלינו להתחזק בתפילה, כי ברגע אחד יעלה המסך מעל כל המחזה השקרי הזה, ובאותו הזמן כדאי לנו מאוד להיות בצד הנכון של המתרס.

“לפני שלושים שנה נסעו עם הרב שליט”א לערוך את יום הכיפורים במירון. שם תיאמו בינם לערוך משמרות על ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, כאשר משמרת ראשונה תישאר שם מיד אחרי התפילה ותימשך עד חצות לילה, ואילו המשמרת הבאה תחליף אותה בחצות ותמשיך אל תוך עבודות היום של יום כיפור.”

“הם התחילו תפילת ערבית כשהרב שליט”א מבקש מהם לא להמתין לו, אח”כ הם המשיכו את כל הפיוטים והסליחות, כשכל אותו הזמן הרב שליט”א עומד בתפילת עם טלית על הראש. הם היו בטוחים שהרב שליט”א עומד לסיים את התפילה, ובינתיים הם התחילו להתפצל במשמרות על הציון הקדוש – הרב שליט”א עדיין עמד בפינה עם טלית על הראש.”

“הגיע זמן חצות ומשמרת ראשונה הלכה לישון והרב עדיין עמד בפינה והתפלל. כך היה עד הבוקר, כשאח”כ ממשיכים את כל סדר התפילות הארוך של יום כיפור הכולל בין השאר שחרית עם מוסף, מנחה ונעילה – כל אותו הזמן הרב עומד בצד עם טלית על הראש ומתפלל.”

“זמן ערבית של מוצאי יום הכיפורים הגיע, עברו כבר יותר מ- 25 שעות ללא אוכל, שתייה ושינה, והרב שליט”א ממשיך לעמוד ולהתפלל. הסתיים היום הקדוש, כולם עולים לאוטובוס, הנהג מפציר בהם שאין לו זמן לחכות ושילכו לקרוא לרב שליט”א כי הוא מתחיל לנסוע ולא מעניין אותו אם הוא יישאר במירון. בחרדת קודש ניגשו מספר אנשים אל הרב שליט”א ורמזו לו שהגיע הזמן לחזור, הרב שליט”א ננער מהתפילה, עלה לאוטובוס וערך הבדלה.”

“כל הדרך חזרה במשך כארבע שעות הרב שליט”א דיבר עם האנשים דיבורי התחזקות וכשהגיעו לי-ם הרב שליט”א התפלא: ‘אתם הולכים לישון? כבר כמעט יום שלם לא עשינו התבודדות!’ לכן הם ארגנו רכבים ונסעו לשדה, שם התבודדו עד הבוקר, אח”כ מקווה ותפילת שחרית. כשהסתיימה התפילה אמר הרב שליט”א שצריך ללכת ממצווה למצווה ולכן החל ללמוד מסכת סוכה. רק אחרי כל זה ראו שהרב שליט”א קצת נח.”

“איזה קדוש ונורא היה אז הרב שליט”א! את העבודות הללו הוא עבד לפני שלושים שנה. אנחנו לא יכולים לשער באילו השגות נמצא הרב שליט”א היום – רק להתחזק באמונה בגדולתו של הצדיק.”

אבל כבד ! ”נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש” – ביום ה’ לפנות בוקר הסתלק לעולמו המקובל הגה”צ “חכם אברהם חי” זצ”ל מפרדס כץ. בן 97 היה חכם אברהם במותו והוא נטמן סמוך לידידו המקובל הגה”צ רבי יהודה זאב ליבוביץ זצ”ל. חכם אברהם חי היה ענוותן ושפל ברך כמו שרבים הכירו אותו, ואכן רבים שיחרו לפתחו לעצה וברכה. עסק רבות בצדקה וחסד וכן במתן בסתר במשך שנים רבות.
הגאון הצדיק חכם אברהם חי זצוק”ל נולד בעירק בעיר בגדד לפני כתשעים שנה, וכאשר עלה לארץ הקודש הצטרף לחבורת הצדיקים הנסתרים של רבי יהודה זאב ליבוביץ זצוק”ל והצדיק הגנוז רבי יוסף אברהם בנימין ברכות זצוק”ל. חכם אברהם חי הקפיד  לנסוע מידי שנה לציון רבי נחמן מברסלב שבאומן, ואף התבטא פעמים רבות ואמר כי מקום גניזתו של רבי נחמן מברסלב זיע”א הוא מקום התגלות השכינה הקדושה. סעו לאומן לציונו של רבי נחמן מברסלב – ציווה לכל שומעי לקחו.
 המקובל חכם אברהם חי הנהיג את בית מדרשו במשך שנים בשכונת פרדס כץ, ומאוחר יותר בביתו ברחוב השניים בשכונה, שם קירב יהודים רבים לאביהם שבשמים. במשך יובל שנים נחשב “חכם אברהם” לצדיק מפרדס כץ ורבים שיחרו לפתחו לבקשת ברכות. גדולי ישראל רבים מכל החוגים היו מגיעים לפתחו להיעזר בו.
 חיבר ספר ‘מדור דור’ המתובל מתורתו של רבינו הק’ ומספר הקדוש ‘ליקוטי הלכות’ למוהרנ”ת מברסלב, נפטר ללא ילדים, מתלמידיו הקרובים התבלט המשפיע הרה”ח ר’ מאיר שלמה שליט”א נשיא מוסדות ‘בית ברסלב’ ואחד מתלמידיו המפורסמים של מורינו הרב שליט”א, שחכם אברהם חי זצ”ל ראה בו ממש כבנו. היתה ביניהם קרבה מיוחדת והם אף למדו ביחד את רזי הקבלה ע”פ תורת רבי נחמן מברסלב זיע”א. בשנים האחרונות התקרב אליו הרה”ח ר’ שלום ארוש שליט”א ראש ישיבת ‘חוט של חסד’
ליקטנו עבורכם מקצת מהדברים שפרסמנו בעבר אודות קשריו של הרב שליט”א עם חכם אברהם חי זצ”ל: 
 לאחר העצרת הגדולה שהתקיימה בי”ב אדר א’ בכותל המערבי הלכו כמה מאנ”ש לאחד מצדיקי דורנו המקובל חכם אברהם חי שליט”א, וסיפרו לו על העצרת למען מורנו הרב שליט”א, אמר להם חכם אברהם חי “כך כל הצדיקים סובלים. הרב לא היחיד רק שהוא סובל יותר מכולם”. המשיך ואמר “הרב ברלנד הוא יהודי יקר וכל מה שהוא סובל זה הכל בשביל עם ישראל והכל נכון ואמיתי מה שאומרים שהוא סובל בשבילנו”.
ביום שני ט’ כסלו תשע”ה היה העולם במתח לשמוע מה יהיה פסק הדין של בית המשפט בהולנד בעניין מזימתה המרושעת של מדינת ישראל להסגיר את הרב, שני אברכים מהישיבה היו בבית הכנסת של אחד מצדיקי דורנו המקובל חכם אברהם חי שליט”א בשעה 16:00 אחה”צ ואמרו לחכם אברהם שמדינת ישראל לקחה את הרב ברלנד למשפט בהולנד אז החכם מיד אמר “שקר! הכל שקר!”, והאברכים המשיכו להגיד שהיה אמור לצאת פסק דין של השופט בשעה 14:00 היום אז אמר להם החכם “עוד לא היה פסק דין, כי לדין יש ריח”, ואז הרים את ידיו לשמים והתחיל לבכות ולהתפלל על הרב. רק לאחר מכן הודיעו השופטים שבאמת נדחתה ההחלטה, כי לא הבינו כלל מה מדינת ישראל רוצה מהרב. “החכם עיניו בראשו”.
 
כמה מאנ”ש היו בבית מדרשו של הצדיק חכם אברהם חי שליט”א וסיפרו לו על הפדיון הנ”ל של הרב, שאמר שכל אחד יתן לפחות 10 דולר, אז מיד החכם הוציא שטר של 50 ש”ח לעיני כולם ונתן זאת לפדיון. אמרו “אנשים כמונו שמלאים בחטאים צריכים פדיון ולא חכם אברהם”, אבל בכל זאת הצדיק הקפיד שייקחו את הכסף לפדיון הכולל של הרב. ועיין בליקוטי הלכות ברכת השחר הלכה ה’ מה שרבי נתן מאריך על כוח הפדיון הכולל “הַפִּדְיוֹן וְהַהַמְתָּקָה הַנַּ”ל הַנִּמְשָׁךְ מִבְּחִינַת רַעֲוָא דְּרַעֲוִין הוּא לְמַעְלָה מִכָּל הַשִּכְלִיּוֹת וְהַחָכְמוֹת וְהוּא שׁרֶֹשׁ הָעֶלְיוֹן שֶׁל כָּל הַחָכְמוֹת, וְהוּא בְּחִינַת תַּכְלִית הַיְדִיעָה דְּלָא נֵדַע בְּחִינַת וְלֹא יָדַע אִישׁ וְכוּ’ כַּנַּ”ל, עַל כֵּן הוּא מַמְתִּיק הַכּלֹ, עַד שֶׁמִּשְׁתַּמְּשִׁין לְמַעְלָה עִם זֶה הַפִּדְיוֹן לְהַעֲלוֹת מִשְּׁמָד לְרָצוֹן לְבַטֵּל כּחַֹ הַחֲרוֹן אַף שֶׁמִּשָּׁם כּחַֹ הָעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהוּא כְּלַל וְשׁרֶֹשׁ כָּל הַיְצָרִין רָעִין שֶׁנִּמְשָׁכִין מִדִּינִים לְבַטְּלָם וּלְשַׁבְּרָם וּלְהַעֲלוֹת מִשָּׁם לִבְחִינַת רָצוֹן וְכוּ'” עיי”ש.
נפטר בשם טוב בגיל 97 יהיה זכרו ברוך ת.נ.צ.ב.ה