Tag Archives: ה' הוא האלוקים

סוד המצה וארבעת הכוסות • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פנימיות אכילת חמישה כזיתים בליל הסדר, וסוד שתית ארבע כוסות בליל הסדר ועוד חידושים מופלאים במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה:  

קרא עוד >

סוד הכרפס שאוכלים בליל הסדר • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הפנימיות של אכילת הכרפס בליל הסדר, ומדוע לא מפסיקים בין כוס שלישי לרביעי? כל זה ועוד במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים': לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

סוד בשנת שש מאות לחיי נח לא שמשו המזלות ושבעת הכוכבים וסוד כל הנפש הבאה ליעקב מצריימה ששים ושש • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה סוד השנה שבה רבינו נולד? ומה הקשר בין בניית הקלוייז של חסידי ברסלב באומן לבין בניית המשכן? כל זה ועוד הרבה חידושים נפלאים במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א אמש באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים': לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

סוד אליעזר עבד אברהם • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע אברהם קרא לאליעזר חמור? ומה אמר אברהם לאליעזר כששלח אותו למצוא שידוך לבתו דווקא מהמקום הכי פרוץ בעולם? כל זה ועוד במאמר היומי שכתב היום יום ראשון פרשת ויקרא – הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

למה צריך לכתוב שבני ישראל יצאו ממשה • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

כיצד צריך לצאת מהצדיק? ועד מתי צריך לראות את הצדיק? ומדוע רגליו של רבא היו שותתות דם? כל זה ועוד במאמר היומי שלפניכם באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים'. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:  

קרא עוד >

מראות הצובאות • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מאלה נשים משה רבינו לקח את ה'מראות הצובאות'? ומהיכן מגיעות התאוות לאדם? ומה קרה למשה רבינו כשה' אמר לו "הבא נא ידך בחקך" ? כל זה ועוד במאמר היומי שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א אתמול ליל שישי פרשת ויקהל פקודי. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

סוד אבני החושן • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הם סוד אבני החושן? ומה זוכים בזכות אבני החושן? כל זה ועוד במאמר היומי שלפניכם מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א להורדה ולקריאה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד למען עשן פרח בעדי • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד "למען עשן פרח בעדי" ומה הקשר לאבני החושן? ועל מי הורה בית דין שצריך להחזיר את החרב למלאך המוות? כל זה ועוד במאמר היומי שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר יום רביעי פרשת ויקהל פקודי. לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד אסתר עטרת יסוד אבא  • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד אסתר עטרת יסוד בעלה? מדוע האומר הריני נזיר כשמשון לא נחשב נזיר? וכיצד קשור זה שהנשים יצאו במחולות לזה שהם לא חטאו בעגל? כל התשובות ועוד נמצאים במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א אמש יום ב' ויקהל פקודי. לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

מדוע משה רבינו כעס? • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע משה רבינו כעס על הנשים שבעם ישראל? ומה ענתה הבת קול שהגיעה משמים? ומה הוא סוד "יכפר עליו"? כל התשובות במאמר היומי שנכתב על ידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אמש ליל ב' פרשת ויקהל פקודי על פי מדרש תנחומא בפרשה. לפניכם המאמר לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >