Tag Archives: ה' הוא האלוקים

הקשר שבין נדב ואביהוא למשה והרן • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הייתה סוד הנבואה של 'משה מת ויהושע מכניס'? ומדוע הרן שקפץ לאש אחרי אברהם כן נשרף? ומה הקשר בין אור כשדים לחטא העגל? את כל התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר יום ג' לפרשת 'אחרי מות-קדושים'. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

סוד "אשרי כל חוכי לו" • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד "אשרי כל חוכי לו"? ואיזה פסוק אמרו שמעון ולוי בשעה שהרגו את אנשי שכם? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

"סוד שמשון הגיבור סוד הבריח התיכון" • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הפנימיות של סוד שמשון הגיבור? ובזכות מה היה לו את הכח להכות בפלשתים? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה:

קרא עוד >

סוד נדב ואביהוא סוד פרה אדומה • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע נדב ואביהוא נחשבו כפרה אדומה? ומדוע דוד קידש קודם את מירב ואחר כך את מיכל? כל התשובות לשאלות במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר – יום ג' פרשת תזריע מצורע. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד נדב ואביהו ואליהו הנביא • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה זכה אליהו הנביא נשמת פנחס ברגע שהרג במסירות נפש את זמרי וכזבי? וכיצד זה קשר לנדב ואביהו? התשובות המפתיעות לשאלות במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א הבוקר – יום ג' פרשת תזריע מצורע. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד 'אחאב וגורן האטד' • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד 'גורן האטד'? ומה היה זוכה אחאב אם היה מתבטל ליהושפט? התשובות לשאלות אלו, ועוד חידושים רבים תמצאו במאמר היומי שכתב היום הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד 'אשר לא כדת' ‏•‏ המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מהו סוד 'אשר לא כדת'? וכיצד מפורש בהגדה כל סיפור מעשה דניאל? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר הארוך שלפניכם המדבר מסעודת אסתר שהיה בליל הסדר, וכן ממעשה דניאל שאף הוא היה בליל הסדר, ומלבד זאת פירושים וחידושים נפלאים בכל מכמני התורה הקדושה. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

סוד נדב ואביהו סוד מתן תורה • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע דוד רצה לכבוש את רומא? ומה יקרה בו' אלפים צ"ג, וכיצד כל זה קשור לנדב ואביהו ולמתן תורה? התשובות לשאלות אלו עם חידושים רבים נוספים נמצאים במאמר שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':  

קרא עוד >

סוד נדב ואביהו • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הקשר בין החטא של נדב ואביהו לבין החטא של שאול? התשובה לשאלה נמצאת במאמר היומי שלפניכם שכתב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >