Tag Archives: חוברת שמירת העיניים

חדש – חוברת שמירת העיניים מפי מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בשעה טובה ואחרי עמל רב יצאה החוברת החשובה של שמירת העיניים מאת מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. קטעים נבחרים מהחוברת "רבנו אומר שכל יום אדם צריך להתחדש בקדושה, בטהרה, בחכמה, ואם הוא לא מתחדש בכל יום בתורה ובתפילה, אז הרבי אומר (בתורה ד' תנינא) אפילו הזקנים המאריכי ימים שבדור פוגמים את ימיהם." אדם נסע ברחוב ולא היה לו שמירת …

קרא עוד >