Tag Archives: חוקת

עלון שיחו בכל נפלאותיו גיליון מס' 5 לפרשת חקת תשפ"ב

עלון שיחו בכל נפלאותיו גיליון מס' 5 לפרשת חקת תשפ"ב שיחות וסיפורים נפלאים כל כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א כל אות בתורה בורא מלאכים ששומרים ונלחמים עבור האדם, אבל כל זה בתנאי שמאמין במשה – צדיק האמת: סיקורים ותמונות מאירועי השבוע בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א נפלאותיו חוקת

קרא עוד >

שיעורים לתושבי ברכפלד וחצור השבוע בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור לתושבי ברכפלד ביום שני ○ שיעור לתושבי חצור והסביבה מצפון הארץ ביום רביעי ○ תקציר מתוך השיעורים השבוע פרשת חוקת זכינו לשני שיעורים בביתו של מורינו הרב ברלנד שליט"א לתושבי ברכפלד ולתושבי חצור: ביום שני ליל כ"ט סיון נכנסו קבוצת חסידי ברסלב תושבי ברכפלד ותלמידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לשיעור בקודש פנימה, בתחילת השיעור מורינו הרב שליט"א דיבר …

קרא עוד >