Tag Archives: חנה

שיעור בבית מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לקבוצת נציגים מרחבי הארץ

אמש ביום שני ליל ל' שבט – א' דר"ח אדר לפני תפילת מעריב התקיים שיעור לקבוצת נציגים מרחבי הארץ – ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א במעון קודשו. את השיעור החל מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בעניין הזוהר בויקרא שמביא ששירת חנה ודבורה יותר גבוהות מכל השירות שבעולם. והזכיר שבשירת חנה היא נבאה על "שבעים בלחם נשכרו" אל שבעים בני המן, …

קרא עוד >

"ע"י האור של חנוכה חנה הורידה את נשמת המשיח" – חנוכה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מעמד זאת החנוכה עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"בחנוכה פורצת אש, פורצת אש להבה שאי אפשר לעצור אותה, זה אש להבה שיורדת מן השמים ע"י נרות החנוכה. הרבי מביא בתורה רמט' "פתאום אדם לובשת אותו רוח גבורה" ואז יכול לעשות מעשה גבורה, כי "עיקר הגבורה היא בלב", מי שליבו חזק הוא לא מפחד משום אדם בעולם." "אין שום פחד אין ערבים, אין כלום, שום דבר לא קיים יש …

קרא עוד >