Tag Archives: ירושלמי

שיעור לאנשי שובו בנים מהעיר חולון בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום שני האחרון ליל כ' מרחשון, זכו להכנס אל הקודש פנימה קבוצה מתושבי העיר חולון – תלמידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, שזכו להתקרב על ידי תלמידו – הרה"ח הרב עופר ארז שליט"א שמחזקם ומעביר להם שיעורים במהפכת התשובה הגדולה בעיר חולון. בשיעור מורינו הרב שליט"א דיבר על כך שהתחילו ללמוד את הירושלמי ועל הפנימיות שיש בלימוד ירושלמי, ועל לימוד …

קרא עוד >