Tag Archives: לימוד שפות

"לומדים רק שפת הקודש" – החיזוק היומי של הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, "לומדים ממרדכי שצריך ללמוד רק את שפת הקודש" יום ה', יד' אדר ב תשפ"ב – אלה דברי קודשו: כי בא משכיל אחד לר' חיים מבריסק ואמר לו: יש לי ראיה שצריך ללמוד שפות, אנגלית צרפתית.., חייבים לדעת ערבית – לומדים את זה ממרדכי שידע 70 לשון. ענה לו ר' חיים …

קרא עוד >

"אין רשעים בישראל" – החיזוק היומי של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, "אין רשעים בישראל, צריכים ללמוד רק את שפת הקודש" יום ד', יג' אדר ב תשפ"ב – אלה דברי קודשו: עם ישראל זה מנורת זהב – כולם, כי אין רשעים בישראל, אין דבר כזה רשע. זה רק איזה קליפה כזו, אפילו הכי רשע יעשה תשובה בשניה. אז עם ישראל נקרא מנורת …

קרא עוד >