Tag Archives: מבזקים

תלמידי הרב עוברים לכפר חדש בהולנד

היום יום שישי תלמידי הרב ברלנד עוברים לכפר נופש חדש בהולנד. שם ככה"נ ישארו לחג הפסח. מיד לאחר שהאוטובוסים יצאו מהכפר עם כל תלמידי הרב, החלה הפסקת חשמל בכל העיר אמסטרדם. כבר כמה שעות מנסים לאתר את הבעיה ולתקנה, אך אין להם הסבר.

קרא עוד >

הפסקת חשמל בכל אמסטרדם!

"צדיק יוצא מהעיר, פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה" תלמידיו של הצדיק הגאון הרב ברלנד שהיתארחו בכפר נופש באמסטרדם גורשו מכפר הנופש. הרב התבטא שאם יסלקו את תלמידיו משם יקרה אסון, ועכשיו שומעים בכלי התקשורת באמסטרדם על הפסקת חשמל בכל אמסטרדם שאין לה הסבר … סוד החשמל = הצדיק בגלות כבה האור באמסטרדם.. מכת חושך ואז יציאת מצרים

קרא עוד >