Tag Archives: מבזקים

תפילה לחודש ניסן תשע"ה שחיבר מורנו הרב שליט"א

רבונו של עולם כל יכול בהגיע מולד ניסן ביום שישי 11:22 3 חלקים סוד פי שניים כי חודש ניסן שבו נעשו כל הנסים והנפלאות לעם ישראל שהוא בבחינת פי שניים יותר מכל החודשים כמו שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה חודש שבעשרה בו שהוא בבחינת יום הכפורים שנפטרה מרים שבה נלקחה לשמי מרומים עד אין סוף …

קרא עוד >

פרשת ויקרא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – א' זעירא של ויקרא 

"דרגת הענווה של משה רבינו. כשמשה כתב את התורה הוא לא כתב את התורה על פי הזיכרון, או על פי רוח הקודש, אלא ה' אמר לו: תכתוב ב' של בראשית, הוא כתב ב', עכשיו תכתוב ר', הוא כתב ר', עכשיו תכתוב א' הוא כתב א', עכשיו תכתוב ש' הוא כתב ש', עכשיו תכתוב י' הוא כתב י', עכשיו תכתוב ת' …

קרא עוד >

שמחה של מצווה

'שמחה של מצווה' (מתוך העלון כנישתא חדא גליון 22) לאחרונה מורינו הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א דיבר בשיעורים כמה פעמים על נחום איש גמזו שגדולתו היה שבכל מצב שהוא נמצא בו הוא אמר שזה המצב הכי טוב שיכול להיות! וזה שונה מרבי עקיבא שאמר "הכל לטובה", שבסוף יהיה טוב, אבל הבחינה הגבוהה היא לראות שעכשיו זה הכי טוב! וראינו את זה אצל …

קרא עוד >

"ואת העורבים צויתי לכלכלך" מתוך עלון כנישתא חדא תשע"ד

בדיסק "אמונה ובטחון" מאת הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א, אומר הרב: כתוב על אליהו הנביא שכשהוא ברח מאיזבל שרצתה להורגו בגלל שהרג את נביאי הבעל הוא קילל את עם ישראל שבמשך 3 שנים לא ירד גשם, ואז הוא ברח למערה והרגיש רעב אז ה' אמר לו, אל תדאג – "ואת העורבים צויתי לכלכלך" שהעורבים הביאו לו כל יום לחם ובשר …

קרא עוד >

"לא תבערו אש" זה הכעס!

 – תמלול מתוך שיעורי הגה"צ ר' אליעזר ברלנד שליט"א: (מתוך עלון הנפלא "צמאה נפשי" פרשת ויקהל) "לא תבערו אש בכל משבתיכם"(לה'-ג) אומר הזוהר (תיקוני הזוהר תיקון 48) לא תבערו אש זה הכעס! מי שנופל בכעס בשבת הוא מדליק את אש הגיהנום. כי בשבת אין אש גיהנום! אפילו למחלל שבת אין אש גיהנום! אז מי בכל זאת מדליק את אש הגיהנום …

קרא עוד >