Tag Archives: מלחמת ששת הימים

דברי סבא ישראל דב אודסר על הרב אליעזר ברלנד ודברי הרב ברלנד על הסבא

סבא אודסר הרב ברלנד

סבא ישראל דב אודסר מדבר על הרב אליעזר ברלנד הסבא נולד בשנת תרמ"ו ולמרות שבגיל היה מבוגר ממורנו הרב שליט"א ב-50 שנים, היתה היכרות גדולה ביניהם כמו שסיפרנו בעלונים קודמים, שהרב היה מתארח אצל הסבא והסבא היה מתארח אצלו. בהמשך הראיון של הרב ברלין הוא גילה עוד על מה ששמע מר' ישראל בער אודסר זצוק"ל אודות מורנו הרב שליט"א: אמר …

קרא עוד >