Tag Archives: מפעל התורה

סיום סדר לימוד ב'חפץ חיים' שע"י מפעל התורה

סיום לימוד חפץ חיים על ידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ○ שיעור לנבחנים במעונו של מורינו הרב שליט"א לפני כחצי שנה יצא מפעל התורה שע"י קהילתנו הקדושה במבצע לחיזוק הלימוד שמירת הלשון בספר הקדוש 'חפץ חיים' מהכהן הגדול מראדין, הלימוד התקיים לפי הספר המחולק ללימוד יומי, בשילוב מבחנים לחידוד הלימוד. אלו שזכו להבחן נכנסו אמש ליל י' תמוז אל …

קרא עוד >

שיעור וחלוקת שי לנבחני מסכת נזיר במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מבחני מפעל התורה ○ תקציר מתוך השיעור ○ חלוקת שי למצטיינים צילום: מכון קרן הצדיק עם תחילת מסכת נזיר בג' שבט יצא 'מפעל התורה' שע"י קהילתינו הקדושה, במבצע לחיזוק לימוד הדף היומי. כאשר מי שיתמיד בעשיית המבחנים על הדף היומי, מלבד המלגות על המבחנים, יזכה להכנס אל הקודש פנימה לשיעור מיוחד ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. ואכן ברוך ה' למעלה …

קרא עוד >

סיום מסכת נדרים שע"י מפעל התורה בהשתתפות הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אמש ליל ה' שבט סיימו רבבות לומדי הדף היומי את מסכת נדרים במסגרת הדף היומי: לפניכם קטע מתפילת מעריב אמש בו מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א סיים את מסכת נדרים הנלמדת בדף היומי. הסיום נערך במסגרת 'מפעל התורה' של קהלתנו הקדושה, כאשר לאחר סיום תפילת מעריב מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א הקריא את השורות האחרונות בגמרא, והוסיף כדרכו בקודש בחיות …

קרא עוד >

שיעור לחברי מערכת מפעל התורה במעונו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות ארגון מפעל התורה ○ תקציר מתוך השיעור לחברי המערכת ארגון מפעל התורה בשובו בנים, כשמו כן הוא, להרבות תורה בקהילתינו הקדושה. החל ממבחנים בדף היומי, וכלה בעיון ההלכה. כשלצד השכר בעלמא דאתי, ישנו גם מתן שכרה בצידה עם מלגה נאה. מאחורי הקלעים של ארגון מפעל התורה, ישנם מספר אברכים ובחורים שלקחו על עצמם בהתנדבות מלאה לארגן מימון לכל אותם …

קרא עוד >

יומא טבא לרבנן – סיום מסכת יבמות בסדר הדף היומי על ידי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

סיום מסכת יבמות על ידי מורינו הרב ברלנד שליט"א במסגרת הדף היומי שעל ידי מפעל התורה שובו בנים: במסגרת מפעל התורה שע"י קהילת שובו בנים, ישנם מבחנים מידי שבוע על החומר הנלמד בדף היומי. ברוך ה' זכו ויחד המשתתפים במסגרת הדף היומי ב'מפעל התורה', עם רבבות עמך בית ישראל לסיים היום ח' תמוז מסכת יבמות שהיא אחת מהמסכתות הארוכות בש"ס. …

קרא עוד >